Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor fotografií
13.11.2014 20:05

(rup)

Zpravodajství
volby

Zobrazeno 4348x

Hodnocení

Říjnové volby do obecního zastupitelstva městysu Častolovice doprovázel chaoz a podivnosti. Vyplývá to z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, který přesto rozhodl, že volby jsou platné.
"Návrhy na neplatnost hlasování a neplatnosti voleb se zamítají. Není to tak, že by nebyla shledána vůbec žádná porušení ustanovení zákona o volbách, to tam bylo, ale soud dospěl k závěru, že se tak stalo takovým způsobem, který výsledek voleb ve smyslu znění volebního zákona ovlivnit nemohl," řekla zpravodajskému portálu Orlický.net mluvčí krajského soudu Olga Mičanová.
Starostka městyse Jarmila Novohradská vyhlásí termín konání ustavujícího zasedání zastupitelstva v nejližších dnech. "Zasedání se musí konat nejpozději patnáctý den od nabytí platnosti rozhodnutí soudu. Nyní se musím dohodnout na konkrétním termínu se zástupci jednotlivých stran," uvedla pro Orlický.net Novohradská.

Za nejzávažnější z uplatněných námitek měl krajský soud námitku, podle níž se na sčítání hlasů okrskovou volební komisí podílely tři osoby, které nebyly členkami volební komise a o jejichž přítomnosti nebyl sepsán žádný protokol a o této skutečnosti není ani v zápisu o průběhu a výsledku hlasování žádná zmínka. Šlo o osoby, které přišly na obecní úřad Častolovice po půlnoci ze soboty 11. 10. 2014 na neděli. Ve výpovědích svědků, které proběhly před senátem krajského soudu, se ale objevují další podivnosti.

Všechny výpovědi naleznete v usnesení krajského soudu ve formátu PDF.


Svědek Jan Jehlička vypověděl, že dle jeho názoru probíhaly volby vcelku poklidně, pokud přišlo chvílemi více lidí, měli tendenci volit např. bez toho, že by zašli za plentu, což se členové volební komise v rámci možností snažili řešit. Na vzniklou disproporci mezi počtem odevzdaných úředních
obálek do hlasovací schránky a zaznamenaným počtem voličů, kteří se měli voleb účastnit, svědek uvedl, že na toto se již nepamatuje, stejně jako na nějakou dohodu o tom, že se něco nesmí vynášet. Dodal, že pokud ví, tak to že se týkalo pouze voleb senátních.
K dotazu co dělal při volbách, coby člen volební komise, s otevřeným notebookem, svědek uvedl, že se připravoval na test ve škole. Je to podle něj stejné, jako když si např. někdo jiný otevřel knihu.

Svědkyně Magdalena Čestická vypověděla, že ve volební komisi zasedala poprvé. Volby se jí zdály být zmatečné a špatně organizované. Vadilo jí např., že všichni členové komise zaškrtávali ve volebních seznamech přicházející osoby. Díky tomu docházelo k situacím, že někteří voliči vhodili hlasovací obálku do urny, aniž by šli za plentu, a nebo se za plentami nahromadilo více lidí najednou.
Svědkyně Jarmila Vašatová u soudu vypověděla, že došlo v průběhu voleb k chybám. Všichni členové komise, kromě zapisovatelky, totiž odškrtávali příchozí voliče v seznamu voličů a mohlo se tak při větším nakupení občanů stát, že nikdo z členů komise nehlídal prostor za plentou, a že se v tomto prostoru mohlo nacházet v jeden okamžik více osob.
"Zhruba před půl jednou (ze soboty na neděli) jsem šla otevřít budovu třem ženám, které měly být
z ČSÚ. Já sama jsem žádnou z nich neznala a žádná z nich se mi také nelegitimovala ani neprokázala nějakým průkazem. Pustila jsem je dovnitř a tuším, že paní předsedkyně a místopředsedkyně říkaly, že jednu z nich znají ze školení ČSÚ k volbám. Ani pak se ale žádná z těchto osob nějak nelegitimovala ani jiným způsobem neprokázala svoji totožnost. Po příchodu nahoru se tyto ženy podivovaly, proč jsme doposud hlasy nesečetli, neboť jsme prý poslední v republice a následně se sami aktivně zapojily do sčítacího procesu. Konkrétně to vypadalo tak, že každá z nich dostala na starost jednu volební stranu. Jeden člen komise následně četl z hlasovacích lístků odevzdané hlasy a ten, kdo měl pomocný sčítací arch s příslušnou volební stranou, do něj udělal čárku. Tak pracovaly i zmíněné ženy. Vzpomínám si, že i v tom byl trochu zmatek, asi už byly také unavené, takže jsme do
nich museli několikrát dloubnout, aby udělaly čárku té volební straně, jejíž hlas byl zrovna přečten," uvedla před soudem svědkyně.

Svědkyně Jitka Moravcová u soudu mimo jiné odpověděla na otázku soudu, zda došlo k situaci, že bylo v hlasovací urně více obálek než počet voličů, jejichž příchod byl zaznamenán. Svědkyně uvedla, že k takové situaci skutečně došlo. Při sčítání hlasů do zastupitelstva obce se zjistilo, že jedna obálka oproti počtu voličů, kteří měli k volbám přijít, přebývá. Všichni členové komise se dohodli na tom, že uvedenou situaci vyřeší tak, že pokud najdou odevzdanou prázdnou obálku bez hlasů, tak že tuto obálku vyřadí, jako kdyby nebyla vůbec odevzdána. Tak se také stalo, neboť taková prázdná
obálka byla nalezena.

Hnutí Ano fungování volební komise zhodnotilo takto: "Při sčítání hlasů v prvním kole senátních voleb a hlasů v komunálních volbách probíhalo vše dle návrhu paní místopředsedkyně volební komise Jarmily Vašatové nestandardně a mimo doporučení statistického úřadu. Volební komise se proto nemohla shodnout na společném výsledku. Počítání probíhalo tímto způsobem cca deset hodin. Když
nepřicházely žádné výsledky, rozhodl se Český statistický úřad vyslat do volební okreskové komise v Častolovicích své tři zástupce. Tito zástupci vysvětlili okreskové komisi, jak mají hlasy do komunálních voleb počítat a byli přítomni a dohlíželi na celé nové zpracování výsledků komunálních voleb v Častolovicích, které probíhalo od 12. října 2014, 00:30 hodin až do konečného zpracování 12. října 2014, 6:18 hodin."

Svědkyně Barbara Hojná, zapisovatelka komise, vypověděla, že nebyla stále přítomna ve volební komisi, neboť např. připravovala občerstvení pro komisi nebo se věnovala kontrole, která přišla z Městského úřadu Kostelec. Svědkyně dále uvedla: "Při senátních volbách přebývaly dvě hlasovací obálky oproti počtu odškrtnutých voličů. Tuto situaci jsme vyřešili tak, že se dvě členky komise uvedly, že v senátních volbách hlasovaly. U komunálních voleb přebývala jedna obálka, tuto situaci jsme vyřešili tím, že se jedna prázdná úřední obálka, která byla odevzdána jako neplatný hlas, vyřadila. Já jsem upozornila členy komise, že by se o tomto postupu mělo hlasovat, i když se samozřejmě nejedná o žádné závazné hlasování. Všichni členové okrskové komise si stoupli proti sobě dokola a odhlasovali si souhlas s uvedeným postupem. Myslela jsem to tak, aby pak někdo z nich neříkal, že s tím nesouhlasí. Všichni pak také podepsali zápis o průběhu voleb bez jakýchkoli
námitek."

Svědkyně Michaela Hrubešová vypověděla, že podle jejího názoru byly volby zmatečné, neboť se vyskytly chyby v jejich organizaci. Jako příklad uvedla, že jim v komunálních volbách přebývala jedna obálka oproti počtu voličů, který se měl voleb účastnit. Nevěděli, co s tím, tak se dohodli, že se jedna odevzdaná prázdná úřední obálka dá pryč. "Pořád nám volali z Kostelce, kdy už to dopočítáme, že nám to trvá nějak dlouho, pak zavolali že před obecním úřadem stojí paní z ČSÚ, já jsem ji neznala. Paní místopředsedkyně ale říkala, že jednu z nich zná ze školení. Divili se, že jsme to zatím nespočítali a pak k nám přisedli a počítali s námi. Byli tam až do konce, než se výsledky hlasování odvezly do Kostelce. Když odjely předsedkyně, místopředsedkyně a zapisovatelka do Kostelce, tak jsme dál pokračovali ve sčítání hlasů. V tu chvíli jsme to počítali už po třetí, jedna členka komise četla z hlasovacích lístků, ostatní dělali čárky. Po celou dobu tam nikdo cizí nebyl."


Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Častolovice
Stanovisko vedení městysu Častolovice k článku ze dne 27. 8 .2018 ohledně nařízené exekuce na městys Častolovice
Cenzura ve zpravodaji skončila u soudu. Městys včas nezaplatil soudní výdaje kvůli dovolené a čelil exekuci
Úřad městyse je v konkrétní kauze nečinný. Místo úředníka rozhodla obecní rada
Na silnici I/11 začíná ve středu rekonstrukce železničního přejezdu. Okolo Častolovic čekejte další dopravní komplikace
Nehoda tří vozidel uzavřela komunikaci v Častolovicích
Traktor sjel do jímky i s vlekem
Mladík nedobrzdil a narazil do před ním odbočující dodávky. Posádka auta skončila v péči lékařů
Řidič porušil dva zákazy, skončil ve výkopu
Kvůli rekonstrukci průtahu městysem instalovali zábranu na cyklostezku z Kostelce na Čestice
Omezení na silnici I/11 začne v polovině května
Z komínu šlehaly několik desítek metrů vysoké plameny. Požár v průmyslovém objektu Saint Gobain zlikvidovali až hasiči
Proběhlo slavnostní ukončení semestru univerzity třetího věku
Startuje třídenní velikonoční výstava zahrádkářů
Další nehoda na odbočce z Častolovic na Synkov
Mladík nezvládl odbočení. Zřejmě díky vyšší rychlosti se v protisměru srazil s dodávkou
Ředitelka základní školy odešla ze svého postu, co bylo za jejím odchodem?
Připravují úpravy železniční tratě z Častolovic do Solnice
Stavební komise spolu s architekty řešila křižovatku u školy
Cyklista přejížděl přes silnici a zřejmě nedal přednost autu. Následoval střet a pád muže na silnici
Adventní koncert v Rytířském sále zámku Častolovice nabídne klasické i moderní skladby
Fabrika na stavební izolace oznámila testy na snižování emisí, může docházet k častějšímu otevírání nouzových komínů
Historická stezka po Častolovicích
Zfetovaný mladík obtěžoval kolemjdoucí v blízkosti základní školy
Ministerstvo odmítlo námitky obyvatel ulice, oprava Masarykovy ulice získala povolení
Hradozámecká noc v Častolovicích s několika překvapeními
Porušuje fabrika zákon? Co si o tom myslíte?
Střet dvou aut vyvolal dlouhé kolony
Zámek Častolovice připravil sváteční hudební večer v Rytířském sále
Adventní koncert na zámku
Dvě osobní auta se srazila při vyhýbání neosvětleného cyklisty a dvou chodkyň

Do čela pardubického magistrátu zvolen Martin Charvát
21.11.2018 | 08:50 | Pardubice

Starostou Ústí potřetí v pořadí zvolen Petr Hájek
06.11.2018 | 09:58 | Ústí nad Orlicí

Noví zastupitelé zvolili starostu
06.11.2018 | 08:39 | Dobruška

Zastupitelé zvolili vedení města na další 4 roky
04.11.2018 | 07:44 | Vysoké Mýto

Starostou Nového Města bude i nadále Petr Hable
02.11.2018 | 07:23 | Nové Město nad Metují

Primátorem Hradce Králové bude na příští čtyři roky Alexandr Hrabálek
31.10.2018 | 15:50 | Hradec Králové

Město Žamberk má nové vedení
30.10.2018 | 12:17 | Žamberk

V Žamberku podepsána koaliční smlouva. Starostenský post získá Ano 2O11
25.10.2018 | 18:55 | (rup)

V Letohradě i v Ústí nad Orlicí skončilo koaliční vyjednávání. Starostové zůstávají
19.10.2018 | 10:48 | (rup)

Druhé kolo senátních voleb v Podorlicku sečteno. V Senátu zasednou kandidáti ODS
13.10.2018 | 14:19 * | Orlický.net

V Rychnově nad Kněžnou se dohodli na vládě čtyřkoalice. Radnici povede dál Jan Skořepa
10.10.2018 | 10:24 | ČRo

V Náchodě je domluvená nová koalice. Radnici bude vládnout čtyřkoalice v čele s Janem Birke
09.10.2018 | 07:31 | ČRo

Voliči na Náchodsku a Svitavsku půjdou znovu k volbám. V druhém kole budou hlasovat o svých senátorech
07.10.2018 | 09:19 | Orlický.net

Voliči rozdali karty, začalo sčítání hlasů
06.10.2018 | 15:22 * | Orlický.net

Za první den odvolilo ve městě 30 procent voličů
06.10.2018 | 09:21 | Ústí nad Orlicízprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Neplavte v tom sami!
Oslavte první narozeniny s Kamínkem
Odešel evropský režisér pohádkových příběhů. Podívejte se na starší reportáž
Pamětní deska dříve připomínala hrdinu bitvy u Zborova. Dneska nikdo neví, kde je
Ústí nad Orlicí
Poosmé se konal karneval na ledě
Valentýnské odběry v nemocnici oslovily 30 nových dárců krve
Proběhlo oblastní kolo Wolkrova Prostějova
Mateřinka pořádala karneval pro děti
Žamberk
Maceška má nové kvalitní zázemí a stala se Dětskou skupinou
Město Žamberk ocení talentovanou mládež
Lékařské zařízení má novou sanitu a bronchoskop
Lidé rozsvítili svíčky na pařezech pokácených lip
Lanškroun
Lanškrounský masopust spojuje tanec, zpěv, žertovné výstupy a hlavně dobrá nálada
Kvůli volbám může dostat tříletý trest odnětí svobody
Auto srazilo chodkyni. Zraněná dívka skončila v nemocnici
Dokončení stavby kulturního domu se opozdí. Návštěvníky přivítá v dubnu
Nové Město nad Metují
Důchodce se vybodoval, řidičské oprávnění ale neodevzdal
Víte, co bylo jedním z nejstarších řemesel, která kvetla v podhůří Orlických hor? Modrotisk!
Za několik týdnů začnou ve městě další komplikace v dopravě
Skauti budou rozdávat Betlémské světlo
Dobruška
Kamion skončil v příkopu. Řidič se ze zdemolované kabiny dostal sám bez vyproštění
Dobrušský velitel družstva hasičů odsloužil svou poslední směnu
Konec roku uzavřel Silvestřík pro děti
Noví zastupitelé zvolili starostu
Letohrad
Opilý muž si chtěl ublížit. Zásah policistů musel být velmi rychlý
Křížová cesta z Orlice míří do Olomouce
Další Hyundai zastavily plameny. Požár opět likvidovali přivolaní hasiči
Po roce v cíli: Vrak na parkovišti mohlo město nechat konečně zlikvidovat
Kostelec nad Orlicí
Hasiči likvidovali únik ropných látek do řeky Orlice
Nasadili AED, přispěli k záchraně lidského života
Stavby kostelecké stavební firmy byly oceněny titulem Stavba roku Královehradeckého kraje
Ranní požár v obchodě způsobil škodu za více než půl milionu korun
Choceň
V přádelně zahořela bavlna. Škody se vyšplhají do milionů
Opilý a bez řidičáku jezdil autem. To mu policie zabavila
Bavorák nebo Korejec? Viděli jste střet couvajících vozidel?
Protidrogová Makumba zasáhla, čtyři muži jsou obviněni z výroby či distribuce pervitinu
Týniště nad Orlicí
Osobák narazil do stojícího auta s vlekem
Skořápka s Alenou Mihulovou v Týništi nad Orlicí
Týnišťské děti obcházely město s kasičkami pro Tříkrálovou sbírku
Požár sazí v komínu si vyžádal zásah hasičů
Vamberk
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta
Hasiči likvidovali následky dopravní nehody i uvolněný plech na střeše
Existovala ve Vamberku hrnčířská ulička? Na to odpoví nová výstava v Muzeu krajky
Vamberák zve na koncerty, letní kino, pohádku a výtvarné dílny pro děti
Česká Skalice
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Síť cyklostezek i přírodní biotopová koupaliště. Okolí vodní nádrže Rozkoš se rozvíjí
Rokytnice v Orlických horách
Plameny zachvátily fotbalové šatny. Škoda se vyšplhala na 200 tisíc
Tříkrálová sbírka ve městě vynesla víc jak 37 tisíc korun
Policisté hledanému překazili večírek. Vánoce si užil už ve vězení
V Haničce se střílí. Na vojenské tvrzi specialisté trhavinami odstraňují železobetonové zdi
Česká Třebová
Policie zadržela útočníka, který vážně zranil staršího muže
Víkend byl v okolí Třebové ve znamení dopravních nehod
V krematoriu hořelo. Vznítila se odkapávací nádoba
Oheň poničil bývalé mechanizační středisko železničářů
Opočno
Kanadsko-česká umělkyně Lenka Lichtenberg zavítá do Opočna. Předprodej vstupenek je již zahájen
Místo chirurgie domov pro seniory. Kraj v Opočně rozšíří kapacitu pobytových služeb
V pátek nad ránem to pěkně klouzalo. Auto se převrátilo na střechu a zastavilo těsně u rybníka
Druhý adventní koncert v Opočně byl plný českých a mezinárodních koled
Náchod
Policie zadržela mladíka, který má na svědomí explozi v bytě panelového domu
O absolventy zdravotnických škol máme velký zájem, stojíme o to, aby žili a pracovali v Náchodě sdělil nejen starosta Náchoda Jan Birke
Za výbuchem v bytě stojí drogy
Dermacol acoustic tour
Jablonné nad Orlicí
Auto se na přejezdu střetlo s osobním vlakem
Loupežné přepadení s airsoftovou zbraní: Napadeného zranil, ale peněz a mobilu se nezmocnil.
Osobák skončil převrácený na střeše, cestující v péči lékařů
Potkali se Na dece
Borohrádek
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Osobák skončil na střeše, řidiči pomohli svědci události z vozu ven
Hasiči likvidovali požár přístřešku
V Borohrádku strávili dva týdny se zahraničními hosty
Jaroměř
Tři jednotky likvidovaly požár historického vagónu
Měl kopat a válet svého psa po zemi. Prý ale jen zavrávoral a zvíře se leklo
Pozná někdo mladíky? Mohou objasnit nález či krádež peněženky s platební kartou
Od mladistvých si půjčoval telefon. Vždy pak utekl a telefon prodal
Králíky
Na louce se skrývalo šedesát zlatých dukátů z třicetileté války
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Vydejte se na Králický Sněžník. Budete pod ochranou Krulišáka a Rozvodnice
Hradec Králové
Turista si chtěl pořídit netradiční fotografii na Bílé věži. Lidé pod věží si mysleli, že jde o sebevraha
O dostavbě hal u Svinar budou zastupitelé rozhodovat za měsíc
Velkorysý dárek si k letošním narozeninám nadělila Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
Vytopená ulice a tři nehody
Vysoké Mýto
Vedení města se snaží, aby život občanů byl rok od roku bezpečnější
Tradiční maškarní karneval si užili děti i rodiče
Zimní údržba ve městě čelí sněhu i ledovce
Hudba opět pomáhala. Pětiletému chlapci přinesla necelých třista tisíc
Pardubice
Další krok k výběru dvou železničních dopravců. Radní schválili návrhy smluv
Muž s minolovkou nalezl podezřelý předmět
Policie zveřejnila podrobnosti ke čtvrtečnímu útoku na 78letého seniora. Pachatel muže pobodal kvůli pár stovkám
Rušný víkend na letišti: Přiletěl Ruslan
Litomyšl
Gymnázium se pyšní moderními učebnami biologie
Výmol na silnici vyvolal hádku mezi cyklistou a řidičem osobáku
Litomyšlská interna je v novém. Kraj si vilu Klára zatím nechá
Máslový lupič odhalen. Bez řidičáku a peněz odvezl přes 70 kg másla
Solnice
Kamionu se převrátil návěs do příkopu. Stalo se to ale na kruhovém objezdu
Autobus plný cestujících projel kruhovým objezdem a skončil v příkopu
Řidič náklaďáku vjel do protisměru a narazil do dvou aut. Ta skončila po příkopech
Stovky lidí se podílely na slavnostním zasazení aleje "Lip svobody"
Orlické hory
Policisté na běžkách kontrolovali chaty a chalupy
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko prezentovala nabídku turistické oblasti na veletrhu GO a REGIONTOUR v Brně
Musheři mají za sebou 300 kilometrů po hřebenech hor
Stovky psů, saně, lyže i kola. Začal 23. ročník náročného závodu psích spřežení Šediváčkův long
Podorlicko
Hasiči na Valentýna likvidovali několik nehod
Obleva zvedla hladinu potoků
Nemocnice v regionu se dnešním dnem zavírají pro návštěvy. Důvodem je chřipková epidemie
Auta opět končila mimo silnici, některá šla i přes střechu
Rychnovsko
Během jedné hodiny dvě auta skončila mimo vozovku. Na tu z nákladního pak spadl také náklad
Alkoholová navigace: V zatáčkách navádí přímo do zdí.
Hasiči vytahovali auto z potoka a likvidovali následky střetu uprostřed křižovatky
Zasněžené silnice jsou pro řidiče stále velkou komplikací
Orlickoústecko
Nezodpovědní řidiči za volantem: Policisté zaznamenali od začátku měsíce několik nehod způsobených pod vlivem alkoholu
Noc byla pro hasiče velmi rušná, likvidovat museli hned dva požáry
Pondělní nárazový vítr lámal stromy, odnesl také plechovou garáž
Kamiony jezdí přes uzavřený Suchý vrch. Vyprostit je musí hasiči
Náchodsko
Ve skalách zachraňovali zraněnou osobu
Tragická událost na kolejích: Žena střet s vlakem nepřežila
Místo do školy chodil za školu. Za «ne»docházku se budou zodpovídat rodiče.
Drzý zloděj neuspěl. V domku probudil spící obyvatelku

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+