Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor fotografií
13.11.2014 20:05

(rup)

Zpravodajství
volby

Zobrazeno 4591x

Hodnocení

Říjnové volby do obecního zastupitelstva městysu Častolovice doprovázel chaoz a podivnosti. Vyplývá to z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, který přesto rozhodl, že volby jsou platné.
"Návrhy na neplatnost hlasování a neplatnosti voleb se zamítají. Není to tak, že by nebyla shledána vůbec žádná porušení ustanovení zákona o volbách, to tam bylo, ale soud dospěl k závěru, že se tak stalo takovým způsobem, který výsledek voleb ve smyslu znění volebního zákona ovlivnit nemohl," řekla zpravodajskému portálu Orlický.net mluvčí krajského soudu Olga Mičanová.
Starostka městyse Jarmila Novohradská vyhlásí termín konání ustavujícího zasedání zastupitelstva v nejližších dnech. "Zasedání se musí konat nejpozději patnáctý den od nabytí platnosti rozhodnutí soudu. Nyní se musím dohodnout na konkrétním termínu se zástupci jednotlivých stran," uvedla pro Orlický.net Novohradská.

Za nejzávažnější z uplatněných námitek měl krajský soud námitku, podle níž se na sčítání hlasů okrskovou volební komisí podílely tři osoby, které nebyly členkami volební komise a o jejichž přítomnosti nebyl sepsán žádný protokol a o této skutečnosti není ani v zápisu o průběhu a výsledku hlasování žádná zmínka. Šlo o osoby, které přišly na obecní úřad Častolovice po půlnoci ze soboty 11. 10. 2014 na neděli. Ve výpovědích svědků, které proběhly před senátem krajského soudu, se ale objevují další podivnosti.

Všechny výpovědi naleznete v usnesení krajského soudu ve formátu PDF.


Svědek Jan Jehlička vypověděl, že dle jeho názoru probíhaly volby vcelku poklidně, pokud přišlo chvílemi více lidí, měli tendenci volit např. bez toho, že by zašli za plentu, což se členové volební komise v rámci možností snažili řešit. Na vzniklou disproporci mezi počtem odevzdaných úředních
obálek do hlasovací schránky a zaznamenaným počtem voličů, kteří se měli voleb účastnit, svědek uvedl, že na toto se již nepamatuje, stejně jako na nějakou dohodu o tom, že se něco nesmí vynášet. Dodal, že pokud ví, tak to že se týkalo pouze voleb senátních.
K dotazu co dělal při volbách, coby člen volební komise, s otevřeným notebookem, svědek uvedl, že se připravoval na test ve škole. Je to podle něj stejné, jako když si např. někdo jiný otevřel knihu.

Svědkyně Magdalena Čestická vypověděla, že ve volební komisi zasedala poprvé. Volby se jí zdály být zmatečné a špatně organizované. Vadilo jí např., že všichni členové komise zaškrtávali ve volebních seznamech přicházející osoby. Díky tomu docházelo k situacím, že někteří voliči vhodili hlasovací obálku do urny, aniž by šli za plentu, a nebo se za plentami nahromadilo více lidí najednou.
Svědkyně Jarmila Vašatová u soudu vypověděla, že došlo v průběhu voleb k chybám. Všichni členové komise, kromě zapisovatelky, totiž odškrtávali příchozí voliče v seznamu voličů a mohlo se tak při větším nakupení občanů stát, že nikdo z členů komise nehlídal prostor za plentou, a že se v tomto prostoru mohlo nacházet v jeden okamžik více osob.
"Zhruba před půl jednou (ze soboty na neděli) jsem šla otevřít budovu třem ženám, které měly být
z ČSÚ. Já sama jsem žádnou z nich neznala a žádná z nich se mi také nelegitimovala ani neprokázala nějakým průkazem. Pustila jsem je dovnitř a tuším, že paní předsedkyně a místopředsedkyně říkaly, že jednu z nich znají ze školení ČSÚ k volbám. Ani pak se ale žádná z těchto osob nějak nelegitimovala ani jiným způsobem neprokázala svoji totožnost. Po příchodu nahoru se tyto ženy podivovaly, proč jsme doposud hlasy nesečetli, neboť jsme prý poslední v republice a následně se sami aktivně zapojily do sčítacího procesu. Konkrétně to vypadalo tak, že každá z nich dostala na starost jednu volební stranu. Jeden člen komise následně četl z hlasovacích lístků odevzdané hlasy a ten, kdo měl pomocný sčítací arch s příslušnou volební stranou, do něj udělal čárku. Tak pracovaly i zmíněné ženy. Vzpomínám si, že i v tom byl trochu zmatek, asi už byly také unavené, takže jsme do
nich museli několikrát dloubnout, aby udělaly čárku té volební straně, jejíž hlas byl zrovna přečten," uvedla před soudem svědkyně.

Svědkyně Jitka Moravcová u soudu mimo jiné odpověděla na otázku soudu, zda došlo k situaci, že bylo v hlasovací urně více obálek než počet voličů, jejichž příchod byl zaznamenán. Svědkyně uvedla, že k takové situaci skutečně došlo. Při sčítání hlasů do zastupitelstva obce se zjistilo, že jedna obálka oproti počtu voličů, kteří měli k volbám přijít, přebývá. Všichni členové komise se dohodli na tom, že uvedenou situaci vyřeší tak, že pokud najdou odevzdanou prázdnou obálku bez hlasů, tak že tuto obálku vyřadí, jako kdyby nebyla vůbec odevzdána. Tak se také stalo, neboť taková prázdná
obálka byla nalezena.

Hnutí Ano fungování volební komise zhodnotilo takto: "Při sčítání hlasů v prvním kole senátních voleb a hlasů v komunálních volbách probíhalo vše dle návrhu paní místopředsedkyně volební komise Jarmily Vašatové nestandardně a mimo doporučení statistického úřadu. Volební komise se proto nemohla shodnout na společném výsledku. Počítání probíhalo tímto způsobem cca deset hodin. Když
nepřicházely žádné výsledky, rozhodl se Český statistický úřad vyslat do volební okreskové komise v Častolovicích své tři zástupce. Tito zástupci vysvětlili okreskové komisi, jak mají hlasy do komunálních voleb počítat a byli přítomni a dohlíželi na celé nové zpracování výsledků komunálních voleb v Častolovicích, které probíhalo od 12. října 2014, 00:30 hodin až do konečného zpracování 12. října 2014, 6:18 hodin."

Svědkyně Barbara Hojná, zapisovatelka komise, vypověděla, že nebyla stále přítomna ve volební komisi, neboť např. připravovala občerstvení pro komisi nebo se věnovala kontrole, která přišla z Městského úřadu Kostelec. Svědkyně dále uvedla: "Při senátních volbách přebývaly dvě hlasovací obálky oproti počtu odškrtnutých voličů. Tuto situaci jsme vyřešili tak, že se dvě členky komise uvedly, že v senátních volbách hlasovaly. U komunálních voleb přebývala jedna obálka, tuto situaci jsme vyřešili tím, že se jedna prázdná úřední obálka, která byla odevzdána jako neplatný hlas, vyřadila. Já jsem upozornila členy komise, že by se o tomto postupu mělo hlasovat, i když se samozřejmě nejedná o žádné závazné hlasování. Všichni členové okrskové komise si stoupli proti sobě dokola a odhlasovali si souhlas s uvedeným postupem. Myslela jsem to tak, aby pak někdo z nich neříkal, že s tím nesouhlasí. Všichni pak také podepsali zápis o průběhu voleb bez jakýchkoli
námitek."

Svědkyně Michaela Hrubešová vypověděla, že podle jejího názoru byly volby zmatečné, neboť se vyskytly chyby v jejich organizaci. Jako příklad uvedla, že jim v komunálních volbách přebývala jedna obálka oproti počtu voličů, který se měl voleb účastnit. Nevěděli, co s tím, tak se dohodli, že se jedna odevzdaná prázdná úřední obálka dá pryč. "Pořád nám volali z Kostelce, kdy už to dopočítáme, že nám to trvá nějak dlouho, pak zavolali že před obecním úřadem stojí paní z ČSÚ, já jsem ji neznala. Paní místopředsedkyně ale říkala, že jednu z nich zná ze školení. Divili se, že jsme to zatím nespočítali a pak k nám přisedli a počítali s námi. Byli tam až do konce, než se výsledky hlasování odvezly do Kostelce. Když odjely předsedkyně, místopředsedkyně a zapisovatelka do Kostelce, tak jsme dál pokračovali ve sčítání hlasů. V tu chvíli jsme to počítali už po třetí, jedna členka komise četla z hlasovacích lístků, ostatní dělali čárky. Po celou dobu tam nikdo cizí nebyl."


Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Častolovice
Únava za volantem: Chvilka nepozornosti a následoval čelní střet
Zemřel olympionik Josef Matoušek. Skvělej chlap!
Stanovisko vedení městysu Častolovice k článku ze dne 27. 8 .2018 ohledně nařízené exekuce na městys Častolovice
Cenzura ve zpravodaji skončila u soudu. Městys včas nezaplatil soudní výdaje kvůli dovolené a čelil exekuci
Úřad městyse je v konkrétní kauze nečinný. Místo úředníka rozhodla obecní rada
Na silnici I/11 začíná ve středu rekonstrukce železničního přejezdu. Okolo Častolovic čekejte další dopravní komplikace
Nehoda tří vozidel uzavřela komunikaci v Častolovicích
Traktor sjel do jímky i s vlekem
Mladík nedobrzdil a narazil do před ním odbočující dodávky. Posádka auta skončila v péči lékařů
Řidič porušil dva zákazy, skončil ve výkopu
Kvůli rekonstrukci průtahu městysem instalovali zábranu na cyklostezku z Kostelce na Čestice
Omezení na silnici I/11 začne v polovině května
Z komínu šlehaly několik desítek metrů vysoké plameny. Požár v průmyslovém objektu Saint Gobain zlikvidovali až hasiči
Proběhlo slavnostní ukončení semestru univerzity třetího věku
Startuje třídenní velikonoční výstava zahrádkářů
Další nehoda na odbočce z Častolovic na Synkov
Mladík nezvládl odbočení. Zřejmě díky vyšší rychlosti se v protisměru srazil s dodávkou
Ředitelka základní školy odešla ze svého postu, co bylo za jejím odchodem?
Připravují úpravy železniční tratě z Častolovic do Solnice
Stavební komise spolu s architekty řešila křižovatku u školy
Cyklista přejížděl přes silnici a zřejmě nedal přednost autu. Následoval střet a pád muže na silnici
Adventní koncert v Rytířském sále zámku Častolovice nabídne klasické i moderní skladby
Fabrika na stavební izolace oznámila testy na snižování emisí, může docházet k častějšímu otevírání nouzových komínů
Historická stezka po Častolovicích
Zfetovaný mladík obtěžoval kolemjdoucí v blízkosti základní školy
Ministerstvo odmítlo námitky obyvatel ulice, oprava Masarykovy ulice získala povolení
Hradozámecká noc v Častolovicích s několika překvapeními
Porušuje fabrika zákon? Co si o tom myslíte?
Střet dvou aut vyvolal dlouhé kolony
Zámek Častolovice připravil sváteční hudební večer v Rytířském sále

Dnes a zítra volby do Evropského parlamentu
24.05.2019 | 08:36 | Orlický.net

Do čela pardubického magistrátu zvolen Martin Charvát
21.11.2018 | 08:50 | Pardubice

Starostou Ústí potřetí v pořadí zvolen Petr Hájek
06.11.2018 | 09:58 | Ústí nad Orlicí

Noví zastupitelé zvolili starostu
06.11.2018 | 08:39 | Dobruška

Zastupitelé zvolili vedení města na další 4 roky
04.11.2018 | 07:44 | Vysoké Mýto

Starostou Nového Města bude i nadále Petr Hable
02.11.2018 | 07:23 | Nové Město nad Metují

Primátorem Hradce Králové bude na příští čtyři roky Alexandr Hrabálek
31.10.2018 | 15:50 | Hradec Králové

Město Žamberk má nové vedení
30.10.2018 | 12:17 | Žamberk

V Žamberku podepsána koaliční smlouva. Starostenský post získá Ano 2O11
25.10.2018 | 18:55 | (rup)

V Letohradě i v Ústí nad Orlicí skončilo koaliční vyjednávání. Starostové zůstávají
19.10.2018 | 10:48 | (rup)

Druhé kolo senátních voleb v Podorlicku sečteno. V Senátu zasednou kandidáti ODS
13.10.2018 | 14:19 * | Orlický.net

V Rychnově nad Kněžnou se dohodli na vládě čtyřkoalice. Radnici povede dál Jan Skořepa
10.10.2018 | 10:24 | ČRo

V Náchodě je domluvená nová koalice. Radnici bude vládnout čtyřkoalice v čele s Janem Birke
09.10.2018 | 07:31 | ČRo

Voliči na Náchodsku a Svitavsku půjdou znovu k volbám. V druhém kole budou hlasovat o svých senátorech
07.10.2018 | 09:19 | Orlický.net

Voliči rozdali karty, začalo sčítání hlasů
06.10.2018 | 15:22 * | Orlický.netzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Začala přestavba okružní křižovatky. Dopravu bude komplikovat až do listopadu
Muže s dítětem pobodaly v lesoparku vosy. Složky IZS se naštěstí k pacientům s alergickou reakcí dostaly včas
Děti dostaly dárek. Mají nové dětské hřiště
První ročník festivalu JízdárnaFest se vydařil
Ústí nad Orlicí
První atletický Rieter víkend byl úspěšný
Dnes startuje 94. pouť
Na fesťák vyrazila s kuchyňským nožem. Po hádce přišel útok a bodné zranění
Atletické hvězdy míří na atletický mítink Rieter
Žamberk
Rumpál u kostela znovu čerpá vodu
Přes prsty - nejočekávanější česká letní komedie se blíží!
Muž místo řízení odháněl obtěžující hmyz. Auto po chvíli převrátil na střechu
Žamberská Orlická brána po třinácté tradičně i trochu jinak.
Lanškroun
L´Art měří své kvality v architektonických soutěžích
Obyvatelé města navrhli do participativního rozpočtu 29 projektů
Sametová revoluce v Lanškrouně
Městské muzeum připravuje novou výstavu – Svět hraček
Nové Město nad Metují
U zámku budou mít děti nové hřiště. To stávající totiž projde rekonstrukcí
Slavnostně otevřeli Bartoňovu vyhlídku. Majitelé byli oceněni za architektonický počin
Jen děti opustily školu, navštívil ji někdo jiný. A bral vše, co mu přišlo pod ruce
Do střechy rodinného domu uhodil blesk. Poškodil část krytiny a rozvody elektroinstalace
Dobruška
Pavel Štěpán zve na Dobrušskou filmovou klapku
Stavba okružní křižovatky na silnici I/14 pokračuje. Dokonce s mírným předstihem
Řidič se vydal sklízet obilí. Místo kombajnu použil osobní auto
Florbalový Open Air Cup Dobruška 2019 je minulostí
Letohrad
Domov pod hradem Žampach otevře dva nové domky
Auto otevřel jako konzervu. Pod vlivem alkoholu se střetl s popeláři
Festival zakončil Lubomír Brabec a Boni Pueri
Vyhlášením ceny Grand prix začal MHL Letohrad 2019. Galakoncert byl na bedrou Hradišťanu
Kostelec nad Orlicí
První Kostelecká náplavka byl mejdan!
První Kostelecká náplavka už tuto sobotu!
Dívčí válka s nudou v Kostelci
Proběhl běh pro Šanci Onkoláčkům
Choceň
Do komunálního odpadu už žádné plasty či bioodpad. Jinak popeláři popelnici nevyvezou
Požár krmelce zřejmě založil žhář
Hudební festival je za dveřmi
Chodkyně se střetla s kamionem. Policie hledá svědky tragické dopravní nehody
Týniště nad Orlicí
Proč se běhá po pralese. Charitativní akce přispěla víc jak dvaceti tisíci
Na Rychnovsku po pěti letech opět vykvetly vzácné orchideje. Může za to chladný a deštivý květen
Swingový festival Jardy Marčíka už počtyřiadvacáté
Cizinecká policie během dopoledne zkontrolovala 56 osob, devět cizinců skončilo zajištěných
Vamberk
Na návěsu kamionu začala hořet pneumatika
Osobák prorazil zábradlí a skončil v řece převrácený na střechu
Palisády kruhového objezdu si vyžádaly život dalšího motorkáře
Čarodějnické ohně práci hasičům nepřidělaly, hořící stroj ano
Česká Skalice
Hledali osobu na hladině, našli ji ale ve vedlejší obci
Starší muž měl obtěžovat a osahávat mladou dívku. Policisté se ptají, zda se to nestalo i jiným dívkám či ženám
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Rokytnice v Orlických horách
Bagr, jeřáb a traverzy. Víte, jak se usazuje mnohatunová střílna v 21. století?
Opravili nebezpečnou křižovatku, teď připravují parkoviště
Hasičský pomník v novém
Prašné parkoviště na Panském Poli je minulostí. Nově tu je víc jak 80 míst
Česká Třebová
Kraj pomůže lidem z vyhořelého paneláku v České Třebové milionem korun
Koněm tažený vozík nabořil zaparkované auto. Vozka od nehody ujel
Střecha činžáku v plamenech: Hasiči plameny zdolali po osmi hodinách vysilujícího zásahu, evakuováno bylo 40 lidí
Cyklomaraton v České Třebové oslaví již 11. narozeniny
Opočno
Závěr pouti ve znamení zásahu záchranářů a first respondera
Snažil se uhasit požár v garáži. Popálil si ruku
Pouť a jarmark jsou za dveřmi
Dětské závody pomůžou malé Janičce. Pomoci můžete i vy
Náchod
Opravy v náchodských školách finišují
Novinky v náchodském bazénu
Muž roku a Den dobrých skutků je za dveřmi
Ludvík a Dáša se musí hýbat - náchodským medvědům se změnilo krmení
Jablonné nad Orlicí
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Společná výstava tří ZUŠ
Mladí umělci vystavují, během vernisáže proběhla také dražba
Na náměstí mají originální jarní výzdobu
Borohrádek
Osobák narazil do návěsu nákladního auta, děti dostaly plyšové hračky
Odstartoval celorepublikový řetězec dobrých skutků
Žáci základní školy by příští rok mohli sportovat na moderním hřišti
Začíná celorepublikový řetězec dobrých skutků
Jaroměř
Nehoda 5 aut: Poslední nedobrzdil, dál už fungoval dominový efekt
Horská kola zmizela ze sklepních kójí
Potřebovali peníze. Místo do bankomatu si zašli do zahradnictví
Opilý muž sedl do auta za volant a rozjel se. Naštěstí byl pod dohledem policejní kamery, strážníci ho po chvíli odstavili
Králíky
Ohlédnutí za 22. ročníkem Cihelny
Vyražte na Cihelnu. Mimo vojenských ukázek uvidíte v akci také jízdní policii
Jedete na Cihelnu? Stavte se také v pěchotním srubu nebo v muzeu celnictví
Krádež sena objasněna. Zemědělci mají krmivo zpět
Hradec Králové
V babyboxu na záchrance nalezli odloženého chlapce
Město chce do projektů na zadržení vody v krajině v následujících letech investovat až 60 milionů
Druhá mezi českými vysokými školami. Na Univerzitu Hradec Králové míří rekordní finanční prostředky na zahraniční mobilitu studentů
Fotbalisté Hradce Králové se v rámci 5. kola Fortuna: Národní ligy představili v Třinci.
Vysoké Mýto
Nové semafory na průtahu městem pomohou hlavně místním
Na ubytovně hořelo, hasiči evakuovali deset osob
Na silnici I/35 na opraveném průtahu městem probíhá odstraňování poruchy vodovodního řadu
Připravili komentované prohlídky v kostele sv. Vavřince
Pardubice
Hasiči se při letním výcviku zaměřují na záchranu tonoucích osob
Cizinec, obviněný z těžkého ublížení na zdraví, putoval do vazební věznice
Pardubický chodník slávy zdobí nová jména
Muži vzplál oděv. Policisté nyní zjišťují okolnosti
Litomyšl
Jednu z největších škol v kraji čekají další opravy historických budov
V brownfieldu postaví Lidl. Budova musí respektovat historický ráz lokality
Kraj chce ve spolupráci s městem vybudovat 77 parkovacích míst v Litomyšlské nemocnici
Pracovali nelegálně. Sedm mužů a tři ženy čeká vyhoštění
Solnice
Další osobák na střeše. K tomu poškozená tři jiná auta
Slavnostně otevřeli zrekonstruovaný společenský dům. Až do neděle probíhá den otevřených dveří
Technická závada způsobila zahoření linky v sušárně
Nové haly u Solnice. Zkoumat jejich vliv na životní prostředí není potřeba!
Orlické hory
Autobusu upadl přívěs na jízdní kola. A s ním část karoserie
Rampepurda rampepurďácká má svoji sochu. Už jste ji byli navštívit?
Přes horké počasí vyrazili do hor cyklisté, 70 z nich závodí v rámci 4. ročníku Mamut Bike-O
Cyklobusy opět zamíří do Orlických hor
Podorlicko
Dvě dopravní nehody uzavřely silnice
Biograf Etienne se vrací do podhůří
O víkendu se opět bouralo
Hořelo na skládce i ve sklepě
Rychnovsko
Festival F. L. Věka 2019 nabídne hudební legendy, vítěze prestižní soutěže i nastupující hvězdy
Policisté kontrolovali chaty a chalupy
Neber, co ti nepatří! Zlodějíčci uvízli v policejní síti
Při dvou nočních nehodách museli hasiči vyprošťovat
Orlickoústecko
Poškozená plynová přípojka a havarované auto do stromu
Řidička se s autem doslova zapíchla do mostku
Orlickoústecko se dočkalo knihy z nebe
Po třiatřicáté jeli Regionem Orlicka
Náchodsko
Dopravní nehoda s úmrtím: Muž na invalidní tříkolce nedal přednost autu
Jeden osobák narazil do stromu, jiný skončil převrácený na střeše
Policisté řešili mimo jiné nesprávné předjíždění. Řidiče sledoval ze vzduchu také vrtulník
Dejte si pozor na další způsoby internetových podvodů. Aukci prý nevyhrál, ale prodejce mu nabídl jiné zboží

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+