Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor fotografií
13.11.2014 20:05

(rup)

Zpravodajství
volby

Zobrazeno 4416x

Hodnocení

Říjnové volby do obecního zastupitelstva městysu Častolovice doprovázel chaoz a podivnosti. Vyplývá to z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, který přesto rozhodl, že volby jsou platné.
"Návrhy na neplatnost hlasování a neplatnosti voleb se zamítají. Není to tak, že by nebyla shledána vůbec žádná porušení ustanovení zákona o volbách, to tam bylo, ale soud dospěl k závěru, že se tak stalo takovým způsobem, který výsledek voleb ve smyslu znění volebního zákona ovlivnit nemohl," řekla zpravodajskému portálu Orlický.net mluvčí krajského soudu Olga Mičanová.
Starostka městyse Jarmila Novohradská vyhlásí termín konání ustavujícího zasedání zastupitelstva v nejližších dnech. "Zasedání se musí konat nejpozději patnáctý den od nabytí platnosti rozhodnutí soudu. Nyní se musím dohodnout na konkrétním termínu se zástupci jednotlivých stran," uvedla pro Orlický.net Novohradská.

Za nejzávažnější z uplatněných námitek měl krajský soud námitku, podle níž se na sčítání hlasů okrskovou volební komisí podílely tři osoby, které nebyly členkami volební komise a o jejichž přítomnosti nebyl sepsán žádný protokol a o této skutečnosti není ani v zápisu o průběhu a výsledku hlasování žádná zmínka. Šlo o osoby, které přišly na obecní úřad Častolovice po půlnoci ze soboty 11. 10. 2014 na neděli. Ve výpovědích svědků, které proběhly před senátem krajského soudu, se ale objevují další podivnosti.

Všechny výpovědi naleznete v usnesení krajského soudu ve formátu PDF.


Svědek Jan Jehlička vypověděl, že dle jeho názoru probíhaly volby vcelku poklidně, pokud přišlo chvílemi více lidí, měli tendenci volit např. bez toho, že by zašli za plentu, což se členové volební komise v rámci možností snažili řešit. Na vzniklou disproporci mezi počtem odevzdaných úředních
obálek do hlasovací schránky a zaznamenaným počtem voličů, kteří se měli voleb účastnit, svědek uvedl, že na toto se již nepamatuje, stejně jako na nějakou dohodu o tom, že se něco nesmí vynášet. Dodal, že pokud ví, tak to že se týkalo pouze voleb senátních.
K dotazu co dělal při volbách, coby člen volební komise, s otevřeným notebookem, svědek uvedl, že se připravoval na test ve škole. Je to podle něj stejné, jako když si např. někdo jiný otevřel knihu.

Svědkyně Magdalena Čestická vypověděla, že ve volební komisi zasedala poprvé. Volby se jí zdály být zmatečné a špatně organizované. Vadilo jí např., že všichni členové komise zaškrtávali ve volebních seznamech přicházející osoby. Díky tomu docházelo k situacím, že někteří voliči vhodili hlasovací obálku do urny, aniž by šli za plentu, a nebo se za plentami nahromadilo více lidí najednou.
Svědkyně Jarmila Vašatová u soudu vypověděla, že došlo v průběhu voleb k chybám. Všichni členové komise, kromě zapisovatelky, totiž odškrtávali příchozí voliče v seznamu voličů a mohlo se tak při větším nakupení občanů stát, že nikdo z členů komise nehlídal prostor za plentou, a že se v tomto prostoru mohlo nacházet v jeden okamžik více osob.
"Zhruba před půl jednou (ze soboty na neděli) jsem šla otevřít budovu třem ženám, které měly být
z ČSÚ. Já sama jsem žádnou z nich neznala a žádná z nich se mi také nelegitimovala ani neprokázala nějakým průkazem. Pustila jsem je dovnitř a tuším, že paní předsedkyně a místopředsedkyně říkaly, že jednu z nich znají ze školení ČSÚ k volbám. Ani pak se ale žádná z těchto osob nějak nelegitimovala ani jiným způsobem neprokázala svoji totožnost. Po příchodu nahoru se tyto ženy podivovaly, proč jsme doposud hlasy nesečetli, neboť jsme prý poslední v republice a následně se sami aktivně zapojily do sčítacího procesu. Konkrétně to vypadalo tak, že každá z nich dostala na starost jednu volební stranu. Jeden člen komise následně četl z hlasovacích lístků odevzdané hlasy a ten, kdo měl pomocný sčítací arch s příslušnou volební stranou, do něj udělal čárku. Tak pracovaly i zmíněné ženy. Vzpomínám si, že i v tom byl trochu zmatek, asi už byly také unavené, takže jsme do
nich museli několikrát dloubnout, aby udělaly čárku té volební straně, jejíž hlas byl zrovna přečten," uvedla před soudem svědkyně.

Svědkyně Jitka Moravcová u soudu mimo jiné odpověděla na otázku soudu, zda došlo k situaci, že bylo v hlasovací urně více obálek než počet voličů, jejichž příchod byl zaznamenán. Svědkyně uvedla, že k takové situaci skutečně došlo. Při sčítání hlasů do zastupitelstva obce se zjistilo, že jedna obálka oproti počtu voličů, kteří měli k volbám přijít, přebývá. Všichni členové komise se dohodli na tom, že uvedenou situaci vyřeší tak, že pokud najdou odevzdanou prázdnou obálku bez hlasů, tak že tuto obálku vyřadí, jako kdyby nebyla vůbec odevzdána. Tak se také stalo, neboť taková prázdná
obálka byla nalezena.

Hnutí Ano fungování volební komise zhodnotilo takto: "Při sčítání hlasů v prvním kole senátních voleb a hlasů v komunálních volbách probíhalo vše dle návrhu paní místopředsedkyně volební komise Jarmily Vašatové nestandardně a mimo doporučení statistického úřadu. Volební komise se proto nemohla shodnout na společném výsledku. Počítání probíhalo tímto způsobem cca deset hodin. Když
nepřicházely žádné výsledky, rozhodl se Český statistický úřad vyslat do volební okreskové komise v Častolovicích své tři zástupce. Tito zástupci vysvětlili okreskové komisi, jak mají hlasy do komunálních voleb počítat a byli přítomni a dohlíželi na celé nové zpracování výsledků komunálních voleb v Častolovicích, které probíhalo od 12. října 2014, 00:30 hodin až do konečného zpracování 12. října 2014, 6:18 hodin."

Svědkyně Barbara Hojná, zapisovatelka komise, vypověděla, že nebyla stále přítomna ve volební komisi, neboť např. připravovala občerstvení pro komisi nebo se věnovala kontrole, která přišla z Městského úřadu Kostelec. Svědkyně dále uvedla: "Při senátních volbách přebývaly dvě hlasovací obálky oproti počtu odškrtnutých voličů. Tuto situaci jsme vyřešili tak, že se dvě členky komise uvedly, že v senátních volbách hlasovaly. U komunálních voleb přebývala jedna obálka, tuto situaci jsme vyřešili tím, že se jedna prázdná úřední obálka, která byla odevzdána jako neplatný hlas, vyřadila. Já jsem upozornila členy komise, že by se o tomto postupu mělo hlasovat, i když se samozřejmě nejedná o žádné závazné hlasování. Všichni členové okrskové komise si stoupli proti sobě dokola a odhlasovali si souhlas s uvedeným postupem. Myslela jsem to tak, aby pak někdo z nich neříkal, že s tím nesouhlasí. Všichni pak také podepsali zápis o průběhu voleb bez jakýchkoli
námitek."

Svědkyně Michaela Hrubešová vypověděla, že podle jejího názoru byly volby zmatečné, neboť se vyskytly chyby v jejich organizaci. Jako příklad uvedla, že jim v komunálních volbách přebývala jedna obálka oproti počtu voličů, který se měl voleb účastnit. Nevěděli, co s tím, tak se dohodli, že se jedna odevzdaná prázdná úřední obálka dá pryč. "Pořád nám volali z Kostelce, kdy už to dopočítáme, že nám to trvá nějak dlouho, pak zavolali že před obecním úřadem stojí paní z ČSÚ, já jsem ji neznala. Paní místopředsedkyně ale říkala, že jednu z nich zná ze školení. Divili se, že jsme to zatím nespočítali a pak k nám přisedli a počítali s námi. Byli tam až do konce, než se výsledky hlasování odvezly do Kostelce. Když odjely předsedkyně, místopředsedkyně a zapisovatelka do Kostelce, tak jsme dál pokračovali ve sčítání hlasů. V tu chvíli jsme to počítali už po třetí, jedna členka komise četla z hlasovacích lístků, ostatní dělali čárky. Po celou dobu tam nikdo cizí nebyl."


Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Častolovice
Stanovisko vedení městysu Častolovice k článku ze dne 27. 8 .2018 ohledně nařízené exekuce na městys Častolovice
Cenzura ve zpravodaji skončila u soudu. Městys včas nezaplatil soudní výdaje kvůli dovolené a čelil exekuci
Úřad městyse je v konkrétní kauze nečinný. Místo úředníka rozhodla obecní rada
Na silnici I/11 začíná ve středu rekonstrukce železničního přejezdu. Okolo Častolovic čekejte další dopravní komplikace
Nehoda tří vozidel uzavřela komunikaci v Častolovicích
Traktor sjel do jímky i s vlekem
Mladík nedobrzdil a narazil do před ním odbočující dodávky. Posádka auta skončila v péči lékařů
Řidič porušil dva zákazy, skončil ve výkopu
Kvůli rekonstrukci průtahu městysem instalovali zábranu na cyklostezku z Kostelce na Čestice
Omezení na silnici I/11 začne v polovině května
Z komínu šlehaly několik desítek metrů vysoké plameny. Požár v průmyslovém objektu Saint Gobain zlikvidovali až hasiči
Proběhlo slavnostní ukončení semestru univerzity třetího věku
Startuje třídenní velikonoční výstava zahrádkářů
Další nehoda na odbočce z Častolovic na Synkov
Mladík nezvládl odbočení. Zřejmě díky vyšší rychlosti se v protisměru srazil s dodávkou
Ředitelka základní školy odešla ze svého postu, co bylo za jejím odchodem?
Připravují úpravy železniční tratě z Častolovic do Solnice
Stavební komise spolu s architekty řešila křižovatku u školy
Cyklista přejížděl přes silnici a zřejmě nedal přednost autu. Následoval střet a pád muže na silnici
Adventní koncert v Rytířském sále zámku Častolovice nabídne klasické i moderní skladby
Fabrika na stavební izolace oznámila testy na snižování emisí, může docházet k častějšímu otevírání nouzových komínů
Historická stezka po Častolovicích
Zfetovaný mladík obtěžoval kolemjdoucí v blízkosti základní školy
Ministerstvo odmítlo námitky obyvatel ulice, oprava Masarykovy ulice získala povolení
Hradozámecká noc v Častolovicích s několika překvapeními
Porušuje fabrika zákon? Co si o tom myslíte?
Střet dvou aut vyvolal dlouhé kolony
Zámek Častolovice připravil sváteční hudební večer v Rytířském sále
Adventní koncert na zámku
Dvě osobní auta se srazila při vyhýbání neosvětleného cyklisty a dvou chodkyň

Do čela pardubického magistrátu zvolen Martin Charvát
21.11.2018 | 08:50 | Pardubice

Starostou Ústí potřetí v pořadí zvolen Petr Hájek
06.11.2018 | 09:58 | Ústí nad Orlicí

Noví zastupitelé zvolili starostu
06.11.2018 | 08:39 | Dobruška

Zastupitelé zvolili vedení města na další 4 roky
04.11.2018 | 07:44 | Vysoké Mýto

Starostou Nového Města bude i nadále Petr Hable
02.11.2018 | 07:23 | Nové Město nad Metují

Primátorem Hradce Králové bude na příští čtyři roky Alexandr Hrabálek
31.10.2018 | 15:50 | Hradec Králové

Město Žamberk má nové vedení
30.10.2018 | 12:17 | Žamberk

V Žamberku podepsána koaliční smlouva. Starostenský post získá Ano 2O11
25.10.2018 | 18:55 | (rup)

V Letohradě i v Ústí nad Orlicí skončilo koaliční vyjednávání. Starostové zůstávají
19.10.2018 | 10:48 | (rup)

Druhé kolo senátních voleb v Podorlicku sečteno. V Senátu zasednou kandidáti ODS
13.10.2018 | 14:19 * | Orlický.net

V Rychnově nad Kněžnou se dohodli na vládě čtyřkoalice. Radnici povede dál Jan Skořepa
10.10.2018 | 10:24 | ČRo

V Náchodě je domluvená nová koalice. Radnici bude vládnout čtyřkoalice v čele s Janem Birke
09.10.2018 | 07:31 | ČRo

Voliči na Náchodsku a Svitavsku půjdou znovu k volbám. V druhém kole budou hlasovat o svých senátorech
07.10.2018 | 09:19 | Orlický.net

Voliči rozdali karty, začalo sčítání hlasů
06.10.2018 | 15:22 * | Orlický.net

Za první den odvolilo ve městě 30 procent voličů
06.10.2018 | 09:21 | Ústí nad Orlicízprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Spartanská odysea pro dobrou věc!
Sportovní legendy otevřely opravený atletický ovál stadionu
Proč hořelo auto odstavené po nehodě? Zloději chtěli zahladit stopy po krádeži hudební aparatury
Přijďte si otestovat své zdraví na Den zdraví s rychnovskou nemocnicí
Ústí nad Orlicí
Radnice pro školáky připravila Den Země
Městu byla udělena cena časopisu Moderní obec
Na Velký pátek se lidé vydali po křížové cestě
Partnerské orchestry vystoupily v divadle
Žamberk
Rallye Šmídl a soutěžní odpoledne
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Hořelo v bytovce. Hasiči museli evakuovat 17 lidí
Rekonstruované Dětské dopravní hřiště opět slouží dětem
Lanškroun
Majáles, oslava jara a mládí
Den zemědělské školy již po dvacáté
V letošním roce zavítá Legiovlak i do Lanškrouna
Gladiator Race Run zažije svou premiéru v Lanškrouně
Nové Město nad Metují
Výstava vláčků a modelů na zámku v Novém Městě nad Metují
Havárie seniora na elektrokole. Ten utrpěl po pádu těžké zranění
Vítr rozfoukal po lese oheň. Po pálení zbytků vytěženého dřeva vznikla škoda za sto tisíc
Skončil inženýrsko-geologický průzkum silnice procházející náměstím
Dobruška
Automobilka zapůjčí 7 vozů poskytovatelům sociálních služeb v okolí výrobního závodu v Kvasinách.
Václav Hudeček zahrál v kostele sv. Václava
Na skládce odpadu zapršelo. Kvůli předchozímu požáru
Dobruška si připomene čtvrt tisíciletí od narození národního buditele
Letohrad
Lesníci obnovili vodní nádrž a dvě tůně. Mají zadržet vodu v krajině
V Bažantnici probíhá těžba dřeva. K zemi šly jen stromy staré nebo ve špatné zdravotním stavu
Opilý muž si chtěl ublížit. Zásah policistů musel být velmi rychlý
Křížová cesta z Orlice míří do Olomouce
Kostelec nad Orlicí
Nové komunitní centrum v Kostelci nad Orlicí
Na Mírově hořel dům určený k demolici
Dvě nehody na jedné ulici
Sociální a související služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a v nepříznivé sociální situaci
Choceň
Chodkyně se střetla s kamionem. Policie hledá svědky tragické dopravní nehody
Auto na střeše, přívěsný vozík v příkopu
V řadovce hořela garáž. Jeden muž se popálil a další dvě osoby se nadýchaly zplodin hoření
V přádelně zahořela bavlna. Škody se vyšplhají do milionů
Týniště nad Orlicí
Japonci pod Orlickými horami postaví fabriku na výrobu katalyzátorů. Do výroby přijmou až stovku zaměstnanců
Cyklosezóna začala. Bohužel i pro zloděje
Osobák narazil do stojícího auta s vlekem
Skořápka s Alenou Mihulovou v Týništi nad Orlicí
Vamberk
Vloupání do chatek v zahrádkářské kolonii objasněna
Tradiční vamberecké krajkářství usiluje o zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta
Hasiči likvidovali následky dopravní nehody i uvolněný plech na střeše
Česká Skalice
Starší muž měl obtěžovat a osahávat mladou dívku. Policisté se ptají, zda se to nestalo i jiným dívkám či ženám
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Rokytnice v Orlických horách
Máte upletenou pomlázku? A co kraslice? Pokud ne, zajděte na tvořivou dílnu
Den památek: tentokrát na téma soudní okres Rokytnice
Umělec tvořil bez zakázky. Sprejem poničil několik objektů
Sýpka bude lákat vůní čerstvě upražené kávy
Česká Třebová
V památkové zóně je teď nejbolavějším místem kostel sv. Jakuba
Ocenili nejlepší sportovce města roku 2018
Řidička auta se na přechodu střetla s dítětem. Chlapci se prý omluvila a odjela
Falešný lékař podvedl důvěřivce. Z důchodce vylákal několik tisícovek
Opočno
Budova chirurgie a porodnice bývalé nemocnice v Opočně patří Královéhradeckému kraji
S holemi i bez holí se můžete opět vydat na trasy kolem Opočna
Čelní střet auta a dodávky: Jednu osobu museli hasiči vystříhat
Průjezd Opočnem bude bezpečnější, silničáři začali stavět obchvat města
Náchod
V centru Náchoda pozor na částečnou uzavírku ulic Parkány x Poštovní. Bude komplikovat dopravu
Upozornění na dopravní komplikace spojené s uzavírkou železničních přejezdů v Náchodě-Bělovsi
Dostavba Malých lázní v Bělovsi vstupuje do své finální etapy
Náchodské MŠ nabídnou místa pro děti zaměstnanců nemocnice
Jablonné nad Orlicí
Mladí umělci vystavují, během vernisáže proběhla také dražba
Na náměstí mají originální jarní výzdobu
Firma vyslala humanitární pomoc pro Ukrajinu
Auto se na přejezdu střetlo s osobním vlakem
Borohrádek
Odstartoval celorepublikový řetězec dobrých skutků
Žáci základní školy by příští rok mohli sportovat na moderním hřišti
Začíná celorepublikový řetězec dobrých skutků
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Jaroměř
I bagr může chránit včely samotářky. U Jaroměře jim vytváří prostor pro zahnízdění
Kvůli výstavbě dálnice musí přepojit hlavní vodovod. Lidé by neměli raději prát bílé prádlo
Hasiči přestěhovali základnu do bývalé kotelny. Tam budou sídlit několik příštích měsíců
Senior vjel na železniční přejezd přes zákaz. Projíždějící vlak ho připravil o přívěsný vozík k vozidlu
Králíky
Věznice v Králíkách? Ministerští úředníci o tom zase uvažují, říká hejtman Netolický
Na louce se skrývalo šedesát zlatých dukátů z třicetileté války
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Hradec Králové
Řidič se nepřiznal k agresivní jízdě. Usvědčil ho ale kamerový záznam z předjížděného vozidla
Hradecké Lvice vybojovaly v Ženské basketbalové lize bronzové medaile díky výhře nad hráčkami KP Brno
Lesníci pošlou miliardu korun na vrácení vody do lesa. V Podorlicku se to týká čtyř lokalit
Strážníci kontrolovali dětská hřiště, po městě posbírali osm injekčních stříkaček
Vysoké Mýto
Navázali na autobusovou tradici a posadili chlapce k šicím strojům
Do čistícího automobilu narazilo jiné vozidlo. Policie teď pátrá, o které šlo
Den Země lidem připomněl, jak je důležité třídit odpad
Návštěvníky jarního kujebáckého jarmarku neodradilo ani rozmarné počasí
Pardubice
Motorkář skončil po střetu s nakladním autem pod jeho koly
Přednášky o Mercurym upozornily žáky v Pardubicích na nebezpečí AIDS
Další startovací byty v Pardubicích jsou rozlosovány
Filharmonici se v příští sezoně přesunou na univerzitu
Litomyšl
Výstava jako návod na čtyřdenní výlet
Gymnázium se pyšní moderními učebnami biologie
Výmol na silnici vyvolal hádku mezi cyklistou a řidičem osobáku
Litomyšlská interna je v novém. Kraj si vilu Klára zatím nechá
Solnice
Ve dvou dnech dvě nehody
Na skále má vyrůst dalších pět průmyslových hal. Rozšíření průmyslové zóny teď čeká na vyjádření EIA
Kamionu se převrátil návěs do příkopu. Stalo se to ale na kruhovém objezdu
Autobus plný cestujících projel kruhovým objezdem a skončil v příkopu
Orlické hory
Policisté na běžkách kontrolovali chaty a chalupy
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko prezentovala nabídku turistické oblasti na veletrhu GO a REGIONTOUR v Brně
Musheři mají za sebou 300 kilometrů po hřebenech hor
Stovky psů, saně, lyže i kola. Začal 23. ročník náročného závodu psích spřežení Šediváčkův long
Podorlicko
Silný vítr přidělal práci hasičům. Padaly stromy, potíže byly i na střechách
Již jen do neděle mohou města a obce žádat o grant na Oranžový přechod
Na golfovém hřišti a v rámci vodní elektrárny podnikatelé protiprávně nakládali s vodou. Inspekce jim za to udělila pokuty
Chaty a chalupy si chraňte pomocí rad v nové mobilní aplikaci
Rychnovsko
Prodávali pervitin i marihuanu. Pak spadla klec
Hejtman jednal s ministrem vnitra o potřebách průmyslové zóny
Srna vběhla před auto. Po střetu na místě uhynula
Zájemce o značkové mobily lákal nízkou cenou, zboží ale neposílal. Kriminalistům se na síti ale neztratil
Orlickoústecko
Značně opilý syn vyhrožoval rodičům újmou na zdraví. Skončil na záchytce
Pohřešuje se osmačtyřicetiletý muž. Rodina jej naposledy spatřila před čtyřmi dny
Muž držel nelegálně zbraň a střílel s ní do vzduchu. Za nedovolené ozbrojování ho můžou čekat až dva roky za mřížemi
Přišla s jarem další vlna odcizených katalyzátorů? Pachatelé se zaměřují na část výfukové soustavy potrubí.
Náchodsko
Traktor zamířil za hranice. Ovšem bez vědomí majitele
Ve skalách zachraňovali zraněnou osobu
Tragická událost na kolejích: Žena střet s vlakem nepřežila
Místo do školy chodil za školu. Za «ne»docházku se budou zodpovídat rodiče.

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+