Profil autora:
vložil Královéhradecký kraj
jméno Krajský úřad Královéhradeckého kraje
autor textu Lukáš Vaníček
zdroj textu tisková zpráva
autor fotografií KÚ Královéhradeckého kraje
hash tag #denkraje
10.05.2018 08:53

Královéhradecký kraj

Zpravodajství
události

Zobrazeno 418x

Hodnocení

Pivovarské náměstí v Hradci Králové patřilo v úterý tradičním oslavám Dne kraje. Oficiální část programu začala slavnostním nástupem a předáním resortních i krajských medailí. Slavnostní přísahu si splnili noví členové Hasičského záchranného sboru.
Hejtman Jiří Štěpán předal osobnostem různých oborů Pamětní medaili hejtmana. Stejně jako vloni mohla podávat nominace na udělení ocenění široká veřejnost. Své resortní medaile předali krajští ředitelé Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Krajského sdružení hasičů.


Hejtman udělil pamětní medaili:

Mgr. Josefu Kordíkovi – za neúnavný a obětavý boj za pravdu a spravedlnost a za zodpovědný výkon kněžského povolání

Josef Kordík je farář, disident a bývalý vězeňský kaplan ve Valdicích, který byl po podepsání Charty 77 zbaven státního souhlasu k výkonu kněžského povolání, pronásledován Státní bezpečností a následně i odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. K výkonu kněžského povolání se mohl vrátit až v roce 1989. Od té doby působí jako farář v Železnici.

Josef Kordík se nikdy nebál projevovat své názory. Je neúnavným bojovníkem za pravdu, spravedlnost, zodpovědně se stará o kostely v jeho farnosti a neváhá do nich investovat své vlastní finanční prostředky.

Mgr. Marku Bělohlávkovi – za dlouhodobé organizování aktivit pro děti a mládež se zdravotním hendikepem

Marek Bělohlávek více než 20 let organizuje akce pro děti a mládež se zdravotním postižením. Za tuto dobu uspořádal ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky více jak 140 akcí, mezi které se řadí letní a zimní tábory či víkendové pobyty. Na těchto akcích se v průběhu dvou desetiletí vystřídalo dvě stovky dětí a dospívajících ve věku od 6 do 26 let.

Marek Bělohlávek svou obětavou činností získal obdiv a vděčnost rodičů dětí, které ze všech pořádaných akcí vždy přijíždějí nadšené a plné nových zážitků.

Ing. Vladislavu Košťálovi – za dlouholetý a usilovný rozvoj technického a řemeslného vzdělávání v Hradci Králové

Vladislav Košťál je dlouholetým ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Na této pozici působí již 33 let, během kterých škola stihla několikrát změnit název i vyučované obory. Přesto škola i nadále nabízí jak stavební, tak technické obory. Prestiž školy zvyšuje spolupráce s firmami jako je Škoda Auto, IVECO či Bosh. Letos hradecká „Vocelovka“ oslaví 60 let od svého vzniku.

Ing. Vlastimilu Čejpovi – za celoživotní uměleckou činnost a přínos regionální hudební scéně

Vlastimil Čejp je nejdéle působící sbormistr náchodského pěveckého sboru Hron. Za více než čtyři desítky let dokázal sbor posunout na světovou úroveň a i díky němu do jeho řad postupně přichází studenti pěveckého sboru Sboreček, který Vlastimil Čejp založil na náchodském gymnáziu. Oba sbory již vystoupily na celé řadě míst Evropy – Anglii, Německu, Rakousku, Polsku či Dánsku.

prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc., – za celoživotní dílo v oblasti hudby a příkladnou pedagogickou činnost

Jiří Skopal působí více než 40 let v Hradci Králové jako vedoucí Královéhradeckého dětského sboru, který v současnosti navštěvuje okolo 350 dětí. Jeho zásluhou v Hradci Králové vznikl i chlapecký sbor Boni Pueri, který se svojí ženou Květoslavou Skopalovou založili v roce 1982 a do roku 1996 v něm působili jako sbormistři.

Miroslavu Šafaříkovi – za dlouhodobé vedení Klubu seniorů Trutnov a rozvoj kulturně-společenského života v regionu

Miroslav Šafařík počátkem 90. let založil Klub seniorů Trutnov, který dosud stále vede a organizuje jeho činnost. Politicky se angažoval v srpnu 1968 jako spoluzakladatel tehdejšího „Svobodného Trutnova“. Za svou tehdejší angažovanost byl souzen a vězněn. Klub seniorů Trutnov pravidelně organizuje kulturně-společenskou klubovou činnost ve čtrnáctidenních intervalech. Trutnovský klub seniorů má za sebou téměř 500 setkání.

Ing. Jiřímu Soukupovi – za celoživotní neúnavnou propagaci sportu a kultury

Jiří Soukup je královéhradecké veřejnosti znám jako neúnavný propagátor sportu a sportovních aktivit. Jeho nadšení se projevuje i v oblasti kultury, která je jeho druhou významnou doménou působení.

Mons. Josefu Kajnekovi – za osobní statečnost, duchovní službu a práci pro společnost

Mons. Josef Kajnek se významně zasloužil o obnovu farního života v Královéhradeckém kraji po roce 1989. Od roku 1998 pečuje o vězeňské kaplany. Aktivně se účastní akcí pro seniory a skauty, navštěvuje nemocné a podporuje domácí hospicovou péči.

Mgr. Aleši Fettersovi – za celoživotní pedagogickou, publicistickou, literární i kulturní činnost a hluboký zájem o rodný kraj

Aleš Fetters učil na mnoha školách v Královéhradeckém kraji a za své postoje byl v minulosti perzekvován. Po roce 1989 působil jako ředitel Gymnázia Aloise Jiráska v Náchodě. Nyní se věnuje literárně vědecké práci.

PhDr. Blance Vávrové, Ph.D. – za příkladné umělecké vedení handicapovaných umělců

Blanka Vávrová se plně věnuje dětem s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Působí také v divadelním souboru Slunovrat, v němž již deset let nacházejí naplnění handicapovaní umělci.

Oldřichovi Suchoradskému – za dlouholetou práci v oblasti kultury a vedení zájmových kroužků

Oldřich Suchoradský celý život působil jako učitel a ředitel základních škol. Velkou část svého volného času věnoval mimoškolním aktivitám. Jeho svěřenci dosáhli významných úspěchů a účastnili se zahraničních soutěží. Stále se věnuje organizaci společenského života a publikační činnosti.

Mgr. Michalu Šimůnkovi – za aktivní a nezištnou pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům

Michal Šimůnek se společně s lékaři z FN Motol a dalšími pacienty stará o činnost spolku Společnost C-M-T. Spolek pomáhá pacientům se stejnou diagnózou, jakou má pan Šimůnek. Cílem spolku je poskytovat komplexní servis lidem s totožným handicapem. Jde hlavně o pomoc při jednání s úřady či zprostředkování aktuálních informací. Členové kromě poradenské činnosti pořádají pravidelná setkání a publikují vlastní časopis.

Ivanovi Koláčnému – za dlouhodobou činnost v oblasti sportu v Dobrušce

Ivan Koláčný je zakladatelem klubu malého fotbalu F. C. S. Dobruška a zároveň ředitelem Dobrušského poháru, což jeden z největších turnajů v republice a letos se uskuteční jeho 28. ročník. Je zároveň předsedou SK Dobruška, jenž sdružuje oddíly atletiky, fotbalu, florbalu tenisu, futsalu, cyklistiky a workoutu. Ivan Koláčný byl zároveň iniciátorem studie rekonstrukce Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce.

Josefu Weberovi – za poskytnutí první pomoci a záchranu lidského života

Josef Weber v lednu 2016 poskytl první pomoc dvaašedesátileté ženě při náhlém kolapsu na náměstí F. L. Věka v Dobrušce. V té době strážník městské policie ženu resuscitoval do příjezdu hasičů a záchranářů. Josefa Webera následně v masáži srdce vystřídali přivolaní hasiči. Po několika minutách na místo přijela zdravotnická záchranná služba, která si pacientku převzala do dvé péče.

Vladimíře Kubínové – za aktivní přístup k dětem a mládeži při sportu a volnočasových aktivitách

Vladimíra Kubínová se věnuje organizaci zájmových kroužků a dalších aktivit pro děti déle než 35 let. Působí také jako trenérka sportovní gymnastiky.

Tomáši Andělovi – za rozvoj společenského života ve městě Hostinné

Tomáš Anděl se svým celoživotním zájmem o historii zasloužil o záchranu 750 leté paměti města Hostinné a jeho okolí. Díky svému zájmu se mu daří překonávat mnoho bariér spojených s nedávnou historií pohraničního regionu. Díky jeho zaujatosti a podmínkám, které vytváří ve zrekonstruovaném františkánském klášteře, vzniklo mimořádné městské muzeum s vysokou vzdělávací hodnotou pro celý region.

Josefu Suchárovi – za dlouhodobou pomoc v sociální oblasti a rozvoj kulturního dědictví

Josef Suchár je římskokatolický kněz, dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové. Pracuje také jako biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli. Je také farářem v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Se svými spolupracovníky z občanského Sdružení Neratov do ní vrací život a pracuje na obnově barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Karlu Šklíbovi – za propagaci a neúnavnou snahu o rozvoj atletiky a za obětovanou práci pro město Úpici

Karel Šklíba se stal spoluzakladatelem a hlavním organizátorem Českého poháru v běhu do vrchu, v roce 1990 založil atletický oddíl Maratonstav Úpice a jeho předsedou je dodnes. Uspořádal desítky závodů a dodnes se aktivně věnuje trenérské činnosti. Je nejen aktivním organizátorem, ale také účastníkem mnoha závodů v běhu a triatlonu. Osobně se zúčastnil 1 500 různých běžeckých a cyklistických závodů, byl dokonce mezi prvními třemi Čechy, kteří přeběhli Saharskou poušť.

Mgr. Lence Jaklové – za dlouhodobý přínos v oblasti kultury a umění

Lenka Jaklová je několik desetiletí výraznou osobností královéhradecké kultury. Její vizionářská myšlenka na zápis českého loutkářství do seznamu UNESCO došla na konci roku 2016 naplnění. Pracuje jako publicistka, editorka, dramaturgyně a dokumentaristka.

Blance Čílové – za občanské hrdinství a statečnost

Blanka Čílová byla manželkou politického vězně z padesátých let. Je dlouholetou předsedkyní pobočky Konfederace politických vězňů a o své životní zkušenosti se dělí na častých besedách ve školách. Od útlého mládí je členkou Sokola.

Pavlu Macháčkovi – za neúnavnou a obětavou činnost v SDH Chlumec nad Cidlinou, které zasvětil celý život

Pavel Macháček se v roce 1995 stal velitelem SDH Chlumec nad Cidlinou a od roku 2001 po šestnáct nepřetržitých let velel Jednotce požární ochrany II. stupně. Díky jeho obětavé celoživotní práci bylo zcela jistě zachráněno nepočítaně lidských životů a mnoho movitého i nemovitého majetku během zásahů u dopravních nehod a požárů. Chlumecká jednotka požárních ochrany má jako jediná v republice určenou zásahovou zónu i na dvaceti sedmi kilometrech dálnice D11 v obou směrech. Pavel Macháček tak ve své kariéře na dálnici i na obávané silnici smrti E 67 absolvoval více než 2500 zásahů.

prof. Vladimíru Wolfovi – za pedagogickou práci a vědeckou a popularizační činnost v oblasti archeologie a historie

Vladimír Wolf zasvětil svou odbornou dráhu poznávání Královéhradeckého kraje, který vždy stavěl na přední místo své pozornosti jak při samotném historickém výzkumu, tak při soustavné a neúnavné popularizaci poznatků historických věd směrem k veřejnosti. Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti zastával i posty ve vedení vysokoškolských institucí.

Haně Novotné – za dlouhodobou práci při poskytování kvalitní péče seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům

Hana Novotná se déle než čtvrtstoletí věnuje nezištné pomoci seniorům a handicapovaným spoluobčanům. Pořádá řadu sportovních, kulturních i zdravotních akcí. Působí jako předsedkyně Základní organizace Kunčice nad Labem a Okresní organizace Trutnov při Svazu postižených civilizačními chorobami.

Mgr. Rudolfu Faltejskovi – za mnohaletou a obětavou režijní i hereckou činnost v ochotnickém divadelním spolku

Rudolf Faltejsek je dlouholetý režisér a herec divadelního souboru Symposion, je nositel Zlatého odznaku J. K. Tyla a čestný občan města Třebechovice pod Orebem. Vytvořil nejrůznější inscenace, často vysoce hodnocené. Vedle režií nejrůznější her ztvárnil řadu nezapomenutelných postav, jako například Puk ze Snu noci svatojánské z roku 1954 a posléze Starý Puk v téže hře z roku 2008.

Michalu Hlavičkovi – za osobní hrdinství a statečnost

Michal Hlavička je poslední válečný veterán 2. světové války v Jaroměři, jeden z posledních na Náchodsku. V roce 1942 byl nasazen do Německa, o rok později utekl. V srpnu 1944 se přihlásil k partyzánské brigádě M. R. Štefánika a s touto jednotkou prošel všechna tažení, boje i spojení s postupující Rudou armádou.

Ludmile Klejšmídové - za osobní odvahu a příkladnou práci v charitě

Ludmile Klejšmídové bylo 16 let, když všichni muži z její rodiny odešli bojovat do Svobodovy armády a ona se spolu s matkou a sestrou starala o hospodářství. Donedávna působila jako členka Českého svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Jaroměř. Dodnes se účastní pietních aktů a i přes svůj věk se věnuje charitativní činnosti.

Miroslavu Vlasákovi – za zásluhy o komplexní rozvoj města Žacléř a prohlubování česko-polské spolupráce

V průběhu jeho více než pětadvacetiletého působení ve vedení města Žacléře se výrazně zasloužil o rozvoj města, jeho infrastruktury, získávání dotačních titulů a spolupráci s polskými městy a jejich představiteli – například Lubawka, Jelenia Góra, Kamienna Góra apod. Miroslav Vlasák se též výrazně angažuje v česko-polské spolupráci v oblasti hospodářské, vzdělávací, kulturní i sportovní, usiluje například o zápis ruční papírny Velké Losiny a Muzea papírnictví Duszniki-Zdrój na seznam světového dědictví UNESCO. Je též velkým zastáncem cyklistiky a zasloužil se o vytyčení a vyznačení cyklistických tras v žacléřském regionu.

PhDr. Jiřímu Němečkovi – za dlouholetou propagaci a rozvoj atletiky, usilovnou péči o ochranu památek a rozsáhlou publikační činnost

Jiří Němeček se celý život věnoval výuce. V roce 1990 založil Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 21 let byl jejím předsedou a stále je aktivním členem. Díky této společnost byl zachráněn Šrámkův statek v Pileticích, do skanzenu v Krňovicích byla přenesena roubená škola ze Všestar, je opravován hrad Frymburk, náhrobky na židovském hřbitově v Pouchově a řada dalších objektů. V oblasti historie se Jiří Němeček věnuje především regionálním dějinám a dějinám uměním a je autorem či spoluautorem několika desítek knih a mnoha desítek článků v časopisech.

Marii Rohulánové – za celoživotní přínos v oblasti sociálních služeb

Marie Rohulánová působila dvě desetiletí na pozici ředitelky Městského střediska sociální služeb Oáza v Novém Městě nad Metují, které za jejího vedení dokázalo vytvořit ojedinělou síť sociálních služeb pro obyvatele Novoměstska. Z původních dvou služeb dnes středisko poskytuje domov pro seniory, odlehčovací službu, centrum denních služeb i pečovatelskou službu

Marie Rohulánová působí v oblasti sociálních služeb více jak 35 let a její kolegové a klienti oceňují její pracovitou, rozhodnou a v neposlední řadě laskavou povahu.

Pavlu Sýkorovi – za dlouhodobý přínos ve výchově mladých sportovců

Pavel Sýkora i přes omezující handicap a pohnutý osob zasvěcuje celý svůj život sportu, především fotbalu. S obdivuhodnou péčí se věnuje tréninkům a přípravě dětí, které v pozdějším věku dosahují výborných úspěchů.

prof. Františku Musilovi – za dlouholetý přínos v oblasti vědecké a pedagogické činnosti se zvláštním zřetelem k dějinám východních Čech především období starších dějin

František Musil je také velký odborník v oboru kastelologie, tedy vědě zkoumající středověké hrady a další šlechtická sídla. Napsal a podílel se na zásadních dílech o dějinách východních Čech ve středověku, je autorem například vědecké práce o osidlování Podorlicka a byl vedoucím kolektivu autorů, kteří napsali Dějiny východních Čech v pravěku a středověku do roku 1526.

doc. Janu Klímovi – za vědeckou činnost v oblasti dějin afrického a jihoamerického kontinentu

Jan Klíma je také předním odborníkem na takzvanou lusofonní oblast, tedy společenství devíti států, ve kterých je úředním nebo jedním z úředních jazyků portugalština. Napsal například Dějiny Latinské Ameriky, Afriky, Angoly nebo Brazílie.

Jarmile Sibalové – za dlouholetou činnost ve Spolku za Starý Hradec Králové a za neutuchající činnost v oblasti zachování královéhradeckého kulturního dědictví

Jarmila Sibalová je velkou hradeckou patriotkou. Přes 20 let vede Spolek za Staré město Hradec Králové, jehož tradice sahá až do první republiky. Založený byl v roce 1928, členem byl například i spisovatel Ignát Herrmann. Členové spolku pořádají různé vlastivědné vycházky městem, spolupracují s obdobnými institucemi, pořádají nejrůznější přednášky a besedy, například o historii a archeologii.

prof. Miroslavu Červinkovi – za vědeckou činnost v oblasti medicíny a dlouholetou organizační činnost v oblasti rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty v Hradci Králové

V souvislosti s budováním infrastruktury lze zmínit například nově vznikající kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy u Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Profesor Červinka se odborně zaměřuje například na cytologii nebo mechanismy chemorezistence u vybraných nádorů.

Hejtman předával rovněž Záslužné medaile Královéhradeckého kraje.

Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje prvního stupně převzali plk. Ing. Radek Vymlátil, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, mjr. Bc. Olga Pluhrařová, vedoucí personálního pracoviště HZS KHK, MUDr. Jiří Nový, lékař výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby, Bc. Pavel Marschal z SDH Malšova Lhota.

Rozdány byly i Záslužné medaile Královéhradeckého kraje druhého stupně a resortní medaile.

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Hradec Králové
V Hradci Králové se uskutečnil XLIV. ročník Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka v požárních disciplínách
Slavnostní zahájení hokejové sezóny Mountfiledu HK
Hrdě nosí na zádech číslo 9, svou pílí a výkony se po zásluze z juniorů dostává do hlavního kádru extraligového Moundield HK, samozřejmě, že nepíšeme o nikom jiném než Štěpánu Matějčekovi
Do konce roku by po nové konstrukci mostu přes Orlici ve Svinarech mohla projet auta a autobusy
Petr nebo Pavel? Řidič se několikrát vydával za svého bratra
Happening Srpen 68´ akce Univerzity Hradec Králové
V úterý se v KraPiCe uskutečnil tetovací workshop s Markem Haltufem
V neděli 5. srpna se v juniorské lize střetly týmy FC Hradec Králové a AC Sparta Praha
Žena spadla z jízdního kola na vozovku. Za řídítka usedla značně opilá
Stříbro a bronz z Mezinárodní fyzikální olympiády putují znovu do České republiky
Muž znásilnil ženu a poté ji vyhrožoval. Po měsíci pátrání skončil ve vazbě
Řidič pravděpodobně nedal přednost. 19letý spolujezdec zemřel v nemocnici
Modernizace Gayerových kasáren bude stát přes 300 milionů korun. Začít by měla příští rok
Pár měl nakoupit za pět prstů. Policie stále pátrá po jeho totožnosti
Řidič použil vozidlo jako zbraň. Svého soka srazil na chodníku a ještě navíc napadl nožem
Parkour tábor ve Fly Zone Parku v Hradci Králové
V Galerii T na Univerzitě Hradec Králové je k vidění výstava „Kontrast“
Open Air Festival v Hradci Králové nabídl atraktivní program pro malé i velké
Zástupci českých a polských hasičů podepsali záchranný plán poskytnuté přeshraniční pomoci
Oprava okružní křižovatky Brněnská odstartuje 2. července

Jak dopadly víkendové kontroly dodržování mimořádných opatření kvůli suchu?
13.08.2018 | 12:00 | HZS

Tradiční večerní soutěž v požárním útoku
13.08.2018 | 10:00 | HZS

Hasiči si připomenuli výročí 20 let od povodní na Rychnovsku
29.07.2018 | 15:37 | (jad)

Noční hasičská soutěž
27.07.2018 | 21:53 * | TV Rychnov

Žena upadla na zem a zůstala v bezvědomí. Policisté přispěli k záchraně jejího života
27.07.2018 | 09:11 | Policie ČR

V celém Královéhradeckém kraji platí zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě
26.07.2018 | 06:29 | Královéhradecký kraj

Na klid na Dolní Moravě nově dohlédnou policisté. Kraj dal na vznik služebny 200 tisíc
17.07.2018 | 09:04 | Pardubický kraj

Úřad městyse je v konkrétní kauze nečinný. Místo úředníka rozhodla obecní rada
16.07.2018 | 11:07 * | (rup)

Honza Křížek s kapelou pokřtí v Litomyšli nové album
10.07.2018 | 08:21 | TV Rychnov

Stařenku nalezl pes s psovodem na kraji pole
09.07.2018 | 14:59 | Policie ČR

Odpolední požáry v Pardubickém kraji
04.07.2018 | 14:00 | HZS

Dva požáry polních strnišť během jednoho dne
04.07.2018 | 09:11 | HZS

Nejlepší světoví řezbáři motorovou pilou přijedou do Skuhrova
03.07.2018 | 07:14 | TV Rychnov

Z rybníka ve Dvoře Králové nad Labem vytáhli traktor
03.07.2018 | 10:00 | HZS

Závěr školního roku patřil dětem
02.07.2018 | 13:00 | Policie ČRzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Veterán club bude mít výstavu
V synagoze proběhl Den židovských památek
Den židovských památek v rychnovské synagoze
Avii upadlo za jízdy kolo. V protisměru narazilo do osobního auta
Ústí nad Orlicí
Ohlédnutí za letošní 93. poutí
Investice do gymnázia změní nejen vnitřní prostory, ale zlepší i vzhled
Začala jubilejní výstava výtvarného umění
Proběhly závody ve skocích na kolech - FFT Slopestyle 2018
Žamberk
Nedělní odpoledne v muzeu
Vyhodnocení fotosoutěže na téma Jaro v Žamberku
Hasiči zasahovali u střetu motocyklisty s dodávkou
Pěší zónu zdobí nové sluneční hodiny
Lanškroun
100. výročí vzniku Československé republiky
Saganovi rostou nástupci, cyklotour opanoval opět po roce německý cyklista
Cyklistický závod v tuzemských tropech ovládl mladý český talent
Lanškrounská KOPA 2018
Nové Město nad Metují
Hasiči likvidovali vylitou močovinu na vozovku
Začal předprodej vstupenek na novoměstský festival komedie
Osmnáctý týden stavebních prací na silnicích ve městě
Nechali přemístit kontejner na textil. Kvůli častému nepořádku v jeho okolí
Dobruška
Rozhovor se zpěvákem kapely No Name
Otevřeli nové workoutové hřiště, část financí poskytla automobilka
Po roce se konalo Putování s F. L. Věkem. Přineslo zajímavé setkání nevidomých s vidícími spoluobčany
Společné setkání zrakově postižených s vidícími a přiblížení jejich světa dětem i dospělým
Letohrad
Podél Havlíčkovy ulice na Spořilově bude nový chodník
Kunčický kravál, lidová veselice za lidový peníz
Radnice nabízí pozemky pro řadové domy v lokalitě Nad Bažantnicí. Cena za metr je průměrně pět stovek
Výrobce jističů daruje městu 3,5 milionu. Peníze jdou na vzdělání, kulturu a do sociální oblasti
Kostelec nad Orlicí
Řidiči překážel ostrůvek uprostřed silnice. Zraněny byly tři osoby
Vedro, únava a nepozornost jsou nepřátelé také na silnici
Osobák narazil do plotu a plynové přípojky
VANUA2 v Novém zámku
Choceň
Plánovaná stavba supermarketu rozděluje Choceň
Už jen 26 dní. Nový hudební festival Jachta Fest slibuje tři dny zábavy pro celou rodinu
Kudy jel, tudy boural. 85letý řidič poškodil několik aut
Nakládací mechanismus popelářského vozu usmrtil obsluhu
Týniště nad Orlicí
Inspekce životního prostředí pokutovala firmu za zavezený nelegálně vytěžený písník
Blíží se botanická vycházka do Štěpánovska
Třiadvacátý swingový festival Jardy Marčíka bude opět svátkem swingu a jazzu
Policisté záchránili muži život. U pacienta v přímém ohrožení použili defibrilátor.
Vamberk
Zloděj potřeboval peníze. Nejdřív poničil tankomat, chvíli později nedaleký kiosek
SUV se srazilo se starší škodovkou. Oba řidiči byli převezeni do nemocnice
Dvě dopravní nehody v okolí Vamberka
Živelné, imaginativní, strhující.... divadelní představení „KAR“ a koncert kapely Fekete Seretlek
Česká Skalice
Na Rozkoši se převrátila plachetnice, posádka skončila ve vodě
Na Rozkoš nejen k vodě. Okolí největší vodní nádrže v kraji nabízí i další aktivity
Odcizil lodní motory, patřily vodním záchranářům
Na Rozkoši policie kontrolovala plavidla
Rokytnice v Orlických horách
Tajemství vojenského podzemí
Sýpka zve na podvodní výstavu
V sobotu dopoledne odstartují Velikonoce v Sýpce
Projekt Tajemství vojenského podzemí byl schválen k spolufinancování. Mimo jiné vznikne na Panském poli nové parkoviště
Česká Třebová
Umíte se pohybovat v kolejišti? Hříšníkům hrozí až desetitisícová pokuta
Muž vyhrožoval, že skočí ze střechy tělocvičny. Na zem ho dostala zásahová jednotka
TECHNOhrátky nabídly jedinečnou všehochuť oborů, nejvíc táhla robotika. Zaznamenaly také jubilejního 9000. žáka
Kraj vrací železniční škole v České Třebové zpět její lesk. Absolventi najdou uplatnění nejen u Českých drah
Opočno
LETOŠNÍ RENESANCE OPOČNO PŘEDSTAVÍ SHAKESPEARA I BITTOVOU
Pouť Porcinkule a opočenský jarmark
NOVÁ MUZEJNÍ EXPOZICE MĚSTA OPOČNA
Hudební skladatel a opočenský rodák Luboš Sluka oslaví 90. narozeniny
Náchod
Zahájili stavbu minerálkovodu. Pokračuje tak obnova lázeňství
I na koupališti bylo vedro k zalknutí. Co si tak dát pořádnou koulovačku
Město Náchod se dohodlo s Královéhradeckým krajem na financování řešení parkování u nemocnice
Dvacet pivovarů, Václav Neckář, Voxel, Vypsaná fiXa nebo Miloš Meier. Náchodské Pivobraní vypukne už v sobotu
Jablonné nad Orlicí
Motocykly značky Ariel se sjely do Jablonného
Otevřeli pro děti nové hřiště U Borku
Do Jablonného se vrací učňovské školství
Oslavili Mezinárodní den tance
Borohrádek
Hasiči likvidovali požár přístřešku
V Borohrádku strávili dva týdny se zahraničními hosty
Hasiči likvidovali požár v místní fabrice, jeden muž se nadýchal zplodin hoření
V Borohrádku si užívají příměstský tábor s hosty z celého světa
Jaroměř
Odstartoval festival Brutal Assault. Policisté jsou připraveni
Při nehodě dvou seatů se zranilo pět lidí, z toho dvě děti
Žena navedla děti, aby odvedly štěně na městskou policii. Bylo jí na obtíž
Podnapilý mladík se chtěl prát. Nakonec ani nevěděl proč
Králíky
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Vydejte se na Králický Sněžník. Budete pod ochranou Krulišáka a Rozvodnice
Zloděj odřízl část výfukového potrubí přímo z vozidla
Mezinárodní TECHNOhrátky: Dorazí žáci ze dvou polských škol a také špičkový „strongman“
Hradec Králové
V Hradci Králové se uskutečnil XLIV. ročník Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka v požárních disciplínách
Slavnostní zahájení hokejové sezóny Mountfiledu HK
Hrdě nosí na zádech číslo 9, svou pílí a výkony se po zásluze z juniorů dostává do hlavního kádru extraligového Moundield HK, samozřejmě, že nepíšeme o nikom jiném než Štěpánu Matějčekovi
Do konce roku by po nové konstrukci mostu přes Orlici ve Svinarech mohla projet auta a autobusy
Vysoké Mýto
Sklízel brambory a vykopal granát
K trailovým tratím na Vinicích přibyly dvě workoutové tělocvičny
Náměstí zkrášlila staronová fontána
Dolnovanka zahájila letní promenádní koncerty
Pardubice
Požár auta zaparkovaného u rodinného domu byl pravděpodobně založen úmyslně
Náraz osobáku do stromu skončil tragicky. Zahynul řidič i malé dítě
Cyklistka se střetla s nákladním autem
Loupež se šťastným koncem. Pachatel je zatím neznámý
Litomyšl
Honza Křížek s kapelou pokřtí v Litomyšli nové album
Regionální soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod rozhodla o účasti nejlepších družstev na mistrovství ČR
Hořící stodolu s částí obytného domu hasilo 12 jednotek, všechna zvířata byla zachráněna
Stačil pouhý okamžik nepozornosti a auto skončilo převrácené na střeše
Solnice
Žena upadla na zem a zůstala v bezvědomí. Policisté přispěli k záchraně jejího života
Hasiči lovili automobil z řeky
Čelní střet dvou osobních aut uzavřel silnici od Rychnova do Solnice
Hromadná nehoda čtyř aut v dopravní špičce: Zraněný jeden řidič
Orlické hory
201 schodů vede do podzemí dělostřelecké tvrze Skutina. Bunkry má spojit nový skalní odstřel
Dvě stovky cyklistů vyrazily na Cyklo Glacensis
Vítězné fotografie zobrazují Orlické hory
Na hřebenech hor vyrostou krychlové altány. Turisté v nich budou odpočívat
Podorlicko
Orlický.net nabízí firmám i volebním stranám zveřejnění PR článků a bannerové reklamy. Nově publikování pracovních nabídek zdarma
Hasiči likvidovali požáry a to nejen na polích
Dnes a zítra vrcholí příliv velmi teplého vzduchu. Teploty mohou dosáhnout až 37 stupňů
Hasiči vyprostili autobus i ježka
Rychnovsko
Hasiči likvidovali požár pražce a nehodu osobního auta
Ignorují zákaz řízení. Policejním hlídkám neunikli
Horký víkend, horké hlavy
Za volant usedl s dvěma promilemi. Naštěstí uvízl v policejní síti
Orlickoústecko
Archeologové objevili keltský vodovod, možná nejstarší ve střední Evropě
Krádeže výfuků pokračují. Pachatelé jdou zřejmě po katalyzátorech
Vyhýbal se jinému vozidlu a se svým skončil v příkopu
Radnice České Třebové a Letohradu přispějí na modernizaci silnic III. tříd
Náchodsko
Z dodávky vyhazovali zbytky rostlin. Šlo ale o konopí
Mladík na sebe chtěl upozornit ohněm
Nepozornost zabíjí
Nad třiatřicítkou v pátek opět létal policejní vrtulník

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2018 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+