Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor fotografií archiv Švandova divadla na Smíchově
13.02.2015 18:00

Fletch

Zpravodajství
kultura

Zobrazeno 1530x

Hodnocení

Nevíte co se svým životem? Cítíte se nespokojení, nenaplnění, nemilovaní? V psychické nepohodě? Divadelní představení se odehraje v Pelclově divadle 15. dubna 2015 v 19.30 hod.
Jedná se o divadelně zrychlený kurz dnes tak populárního life coachingu. Na kouče kurzu v podání Jaroslava Šmída nebo Michala Dlouihého se vrhne pět žen toužících vyřešit své problémy, které nám přináší život. Může nás ale vůbec někdo naučit jak žít a jak být šťastný? To je otázka!

Délka představení: 1 hod 20 min bez přestávky

Režisér : Martina Krátká

Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Blanka Popková, Bohdana Pavlíková, Michal Dlouhý,/ Jaroslav Šmíd, Réka Derzsi / Eva Vrbková


Historie Švandova divadla na Smíchově:

Divadlo bylo otevřeno 1. října 1881 Smetanovou Hubičkou za přítomnosti skladatele. Ve výběru
repertoáru pro nové kamenné divadlo věnoval Pavel Švanda st. velkou pozornost autorům polským (J.Slowacki, B. Grabowski, K. Zalewski) a ruským (I. S. Turgeněv, A. N. Ostrovskij, N. V. Gogol). Inscenacemi dvou dramatizací románů E. Zoly (Zabiják, 1881 v Aréně v Eggenbergu; Nana, 1882) a komedie Rabourdin a jeho dědicové (1882) zahájilo Švandovo divadlo realistickou epochu v českém
divadelnictví. Hlavních rolí se zhostili Josef Šmaha a Matylda Křepelová. Vedle nich se na prknech
Švandova divadla představila celá řada budoucích hvězd Národního divadla: Terezie Šmahová, Jindřich Vilhelm, manželé Pštrossovi a Syřínkovi, Josef Frankovský, Marie Ryšavá, Eduard Vojan či Hana Kubešová–Kvapilová. Vedle náročných pořadů, určených vyspělému publiku, převažoval repertoár pro lidové vrstvy, tvořící divácké zázemí. Na repertoáru se objevovaly zejména francouzské konverzační hry, frašky, veselohry, sentimentálních dramata a Shakespeare.

Švandovo divadlo se zpočátku těšilo velkému zájmu obecenstva, a to nejen smíchovského. Po znovuotevření Národního divadla v listopadu 1883 se však divadlo ocitlo v divácké krizi, přestože uvádělo novinky, které Národní divadlo nepřijalo. Proto se v sezóně 1883/84 hrálo ve Švandově divadle jen o nedělích a svátcích.

Po Švandově náhlé smrti v lednu 1891 vedla divadlo jeho žena, herečka Eliška Pešková, která dostavěla a otevřela novou Arénu na Smíchově (1891–1934), kde hrál převážně zpěvoherní soubor. Když přešla koncese na dceru Marii Švandovou–Koldínskou, patřily mezi nejvyhlášenější nové zpěvoherní žánry – revue a great show. Velkého věhlasu tu dosáhla oblíbená Marie Zieglerová. Diváci se jen hrnuly na operety jako Kráska z New Yorku (1903), Krista z myslivny (1908) nebo Kálmánovy Podzimní manévry (1909).

Po ustavení Československé republiky se uplatnily vlastenecké a revoluční tendence i na poli
zpěvoherním a v aréně byly uvedeny novinky jako Bílý lev, Hoši z první legie, Růže ze Sibiře, které
dosahovaly někdy až dvou set repríz. Zpěvoherní soubor za ředitele Karla Švandy vedli mj. Vladimír
Merhaut nebo Richard Branald (otec spisovatele Adolfa Branalda). V roce 1924 koupil arénu od Emy
Švandové–Kadlecové její dlouholetý nájemce Antonín Fencl (a manžel její sestry Anny). Smíchovská
aréna byla po intervenci u smíchovských zastupitelů a čtyřletém uzavření nakonec nuceně zbořena
v roce 1938.

Švandovo divadlo se už na konci 19. století s výrazným předstihem otevřelo divadelní moderně. Kvalitní a (nejen finančně) náročný repertoár podporovaný Karlem Švandou musela ve Smíchovské aréně „vyvažovat“ tzv. lehkou múzou Marie Koldínská. V letech 1897–1898 a 1903–1905 uvedl Švanda pod patronátem literárních spolků v tzv. cyklech Máje hry českých modernistů – J. Hilberta, V. Dyka, J. Mahena, F. Šrámka či J. Karáska ze Lvovic; uvedeni byli i zahraniční autoři jako A. Schnitzler, G. B. Shaw, A. P. Čechov, M. Maeterlinck nebo M. Halbe. Pro srovnání – Národní divadlo pustilo modernu na své jeviště až roku 1900 s příchodem Jaroslava Kvapila do funkce dramaturga. Na začátku 20. století se do popředí hereckého souboru postupně dostávala mladičká Ema Jelínková–Švandová, která po smrti Koldínské převzala i divadelní koncesi a dlouhá léta zastávala funkci protagonistky (neboli přední herečky) Švandova, od roku 1908 též Intimního divadla. Jako významná událost se zapsalo pohostinská režie mladého expresionistického režiséra Františka Zavřela roku 1914. Jeho inscenace Wedekindovy Lulu v hlavní roli s Emou Švandovou zásadně ovlivnila celé české divadelní směřování. Ve Švandově divadle v té době vystupovaly také experimentátorské amatérské skupiny: Lyrické divadlo (1911) a Divadlo umění (1912–1914), po jejichž zániku byl angažován režisér Vojta Novák (1914–1919). Uvedl tu několik her A. Strindberga, L. Andrejeva nebo A. R. Běljajeva a expresionisty G. Kaisra. Po rozvodu s Karlem Švandou vedla Ema Švandová divadlo se svým hereckým i životním partnerem, „milovníkem“ Rudolfem Kadlecem (1889–1959). Pro tehdejší pokrokový profil Švandova divadla bylo příznačné, že právě zde hostovaly soubor moskevského MCHATu (1921) nebo futuristická skupina F. T. Marinettiho.

Po odchodu V. Nováka byl přijat dramaturg a režisér Jan Bor (1919–1921), za jehož působení došlo k jednomu z největších diváckých i uměleckých úspěchů Švandova divadla – inscenace Langrovy veselohry Velbloud uchem jehly z roku 1923 (později také úspěšně zfilmovaná) se „dožila“ více jak dvou set repríz, ve kterých excelovali: A. Nedošínská jako stará Peštová, A. Marek jako Pešta, E. Švandová jako Zuzka a R. Kadlec v roli Alana. Nový směr, označovaný pak jako civilismus, se opět hlásil na scéně Švandova divadla dříve, než se nová tendence prosadila jinde. V následujících letech naplňovaly repertoár zejména lehké žánry a úroveň představení upadala. Za rostoucí hospodářské krize koncem dvacátých let musela Ema Švandová soubor rozpustit a nabídla divadlo různým nájemcům. Vystřídalo se tu Divadlo Vlasty Buriana (1928–1930) s Divadlem komiků (1931–1932) Ference Futuristy a Járy Kohouta. V září 1932 Kadlecovi sestavili nový soubor, ale jejich snaha přehrát se do charakterních rolí se nesetkala s očekávaným úspěchem. Po dvou letech pronajala Švandová divadlo komiku Járovi Kohoutovi (1935–1938) a Jaroslavu Fošnovi (1939–1944).

Po válce se nájemcem a provozovatelem divadla stalo Družstvo zaměstnanců a návštěvníků Realistického divadla, od roku 1950 pražský magistrát. Prvním ředitelem nové éry se stal režisér Jan Škoda, kterého roku 1950 vystřídal režisér Karel Palouš (do roku 1976). V prvních poválečných letech divadlo uvádělo klasickou i moderní dramatiku, jako byla např. Paloušova inscenace Steinbeckova O myších a lidech či Millerovo Všichni moji synové. Navázalo i na tradici zábavního divadla, když si tu v roce 1946 zahrál Jan Werich hlavní roli v americké veselohře Přišel na večeři. Zároveň od počátku zaujímala významné místo současná socialisticky tendenční dramatika včetně tzv. budovatelských her z dělnického prostředí autorů Miloslava Stehlíka (Mordová rokle), Vojtěcha Cacha (DS–70 nevyjíždí a Duchcovský viadukt) nebo Karla Dvořáka (Boženka přijede).

Na začátku padesátých let tu pracoval režisér Miroslav Macháček (1950–1952), dramaturgové Sergej Machonin (1950–1954) a Alena Urbanová (1954–1961). V Realistickém divadle se důsledně aplikovala metoda K. S. Stanislavského ve své zjednodušené formě a tím se stalo pro ostatní „vzorovou“ scénou. V souboru se v průběhu let objevili Ivanka Devátá, Zdeněk Dítě, Miloš Hlavica, Eva Klepáčová, ale také Jiřina Štěpničková, Jiří Adamíra, Jaroslava Pokorná, Valtr Taub či Josef Vinklář, v sedmdesátých a osmdesátých letech pak Jiří Klem, Marta Vančurová, Jan Hartl, Ota Sklenčka, Jan Hrušínský, Leoš Suchařípa, Jan Vlasák nebo Zdeněk Žák a Pavel Pavlovský ad.

Od roku 1976 vedl divadlo herec Zdeněk Buchvaldek, než ho v roce 1987 vystřídal režisér Jiří Fréhar.
Realismus v průběhu osmdesátých let pomalu opouštěl jeviště Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, když repertoár vybírali dramaturgové Michal Lázňovský (1984–1990) a Vlasta Gallerová (1980–1998) a působivě emocionální obrazy vytvářeli režiséři Luboš Pistorius, Ivan Glanc, Miroslav Krobot a Karel Kříž se scénografy Otakarem Schindlerem a Jaroslavem Malinou. Netradiční tvorba založená na experimentování s prostorem (v době rekonstrukce uváděním představení v náhradních budovách jako byl Palác kultury či Junior klub Na Chmelnici) a metodami (ostatních studiových scén) pak kulminovala uvedením publicistickými kolážemi kolektivu divadla na sklonku osmdesátých let: Res publica aneb Jak jsem nezažili 20. léta (1988) a Res publica II aneb Tak jsme to zažili (1989). V listopadu 1989 se právě zde rozhodlo o stávce a dalších akcích divadelníků proti komunistickému režimu. V lednu 1992 tu po další rekonstrukci otevíralo nové vedení v čele s Karlem Křížem a Vlastou Gallerovou kulturní centrum Labyrint s malou scénou v podzemí budovy divadla. Prostor dostali mladí režiséři: Petr Lébl (do té doby činný jen se svým amatérským souborem Jelo) Vojcevem a Fernando Krapp mi napsal dopis (obě 1992), Jan Borna (Velvyslanec, 1991) nebo Ewan McLaren (Úplné zatmění, 1996). Z Kladna přišla v roce 1992 režisérka Hana Burešová se svým dramaturgem Štěpánem Otčenáškem, jejichž kultivované komediální inscenace (Škola základ života) vytvářely protiváhu „divadla náročného diváka“ do doby, než v roce 1995 odešli s částí souboru do Divadla v Dlouhé.

V roce 1997 byl do funkce ředitele jmenován Richard Kraus, který Labyrint dovedl až k úplnému zastavení činnosti, rozpuštění souboru a uzavření budovy Švandova divadla. Zřizovatel a majitel budovy divadla, Hlavní město Praha, vzápětí vypsal konkurs na obsazení divadla, ve kterém zvítězil tandem režisérů Daniela Hrbka a Michala Langa. Švandovo divadlo na Smíchově bude po rozsáhlé rekonstrukci znovu slavnostně otevřeno v říjnu 2002 jako repertoárová scéna stálého činoherního souboru. Společně se souborem Buchty a loutky budou v divadle působit herci, kteří přicházejí z Hrbkova Divadelního sdružení CD ´94, působícího od roku 1994 v Divadle v Celetné, nebo z Činoherního klubu, který společně s M. Langem v roce 1999 po neshodách s novým vedením ČK opustili. Jejich vzájemná spolupráce byla navázána již dříve, kdy v rámci Letních shakespearovských slavností byla společně uvedena na Pražském hradě Langova inscenace Shakespearova Jak se vám líbí v produkci agentury SCHOK.

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Rychnov nad Kněžnou
Z nateklého prstu sundávali prstýnek
Hejtman Štěpán představil vicepremiérovi plány modernizace rychnovské nemocnice
Krajská rada se setkala se starosty Rychnovska
Před budovou soudu tiše protestovali za nezávislou justici v Česku
S bavorákem poničil masivní zábradlí
Muzeum zve na výstavu o krajce, patchworku a stolování. Vernisáž již dnes odpoledne
Spartanská odysea pro dobrou věc!
Sportovní legendy otevřely opravený atletický ovál stadionu
Proč hořelo auto odstavené po nehodě? Zloději chtěli zahladit stopy po krádeži hudební aparatury
Přijďte si otestovat své zdraví na Den zdraví s rychnovskou nemocnicí
Nejprve dopravní kolize, o pár hodin později požár
Porod císařským řezem v rychnovské porodnici
Zápis předškoláků
Tým chirurga Shihaty provedl náročnou operaci. Na operačním sále rychnovské nemocnice
Noční nehoda si vyžádala jednu zraněnou osobu
Rychnovská nemocnice na podzim začne se zateplováním hlavní budovy a výměnou oken
Vznikne poblíž průmyslové zóny protihlukový zemní val? Úředníci odpověď na otázky odmítli, starosta se tím ani nezabýval
Modrá je dobrá
Zápis do první třídy pro školní rok 2019 - 2020 v Mozaice
Nehody ve městě: Jeden den motorka, druhý den osobák
Jaká je budoucnost rychnovské nemocnice? Vznikne tu také LDNka?
Hasičům slouží pro výcvik jednotek požární ochrany nový polygon
Kamínek a lyžníci
Radnice nechala odvézt osm náklaďáků odpadu. Skládka je už zase zpátky, majitelka to nechce řešit
Lékařka Inna Vlasenko: Jazyková bariéra problém není, pacientky mi rozumí
Vodovod v necelé čtvrtině Rychnova nepatří městu. Bude rozdílná cena vody?
Umíte podat první pomoc?
Kam s ním?
Královéhradecký kraj podpoří stipendijní program i v rychnovské nemocnici
Střet dvou aut blokoval příjezd do města

Slavnosti divadla v osmidenním narozeninovém maratonu
20.05.2019 | 12:39 | Fletch

V Galerii U Přívozu jsou k vidění výtvarné práce na témata : Sítě
19.05.2019 | 20:03 | Fletch

Swingový festival Jardy Marčíka už počtyřiadvacáté
12.05.2019 | 15:17 | DE

Rozhovor s Richardem Krajčem
12.05.2019 | 08:07 * | Vrbík

Kocianovo Ústí 2019 zakončil výjimečný koncert
06.05.2019 | 11:16 | Ústí nad Orlicí

61. Kociánka zná svého laureáta. Stal se jím 14letý houslista z Liberce
05.05.2019 | 11:01 | Ústí nad Orlicí

Majáles letos roztančí Kryštof nebo Marek Ztracený
04.05.2019 | 09:07 | Vrbík

Gipsy fire Pavla Šporcla v Roškotově divadle
04.05.2019 | 11:10 | Ústí nad Orlicí

Třetí festivalový koncert vyprodal kostel. Prague Cello Quartet zahráli klasiku, jazz, rock i pop
02.05.2019 | 08:44 | Ústí nad Orlicí

Jarní koncert filharmoniků doplnil jeden z nejlepší klavíristů
01.05.2019 | 08:21 | Dobruška

Začal 14. hudební festival Kocianovo Ústí
30.04.2019 | 09:38 | Ústí nad Orlicí

Pozvánka na 20. žamberský Majáles a šansonový recitál
29.04.2019 | 08:25 | Žamberk

Začíná XIV. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí
29.04.2019 | 07:08 | Ústí nad Orlicí

Tančili pro radost. Po čtyřicátédruhé
27.04.2019 | 09:31 | Ústí nad Orlicí

Kino Žamberk hlásí 10.000 diváků v roce 2019!
26.04.2019 | 11:28 | FIDIKOzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Z nateklého prstu sundávali prstýnek
Hejtman Štěpán představil vicepremiérovi plány modernizace rychnovské nemocnice
Krajská rada se setkala se starosty Rychnovska
Před budovou soudu tiše protestovali za nezávislou justici v Česku
Ústí nad Orlicí
Mezinárodní soutěž Exlibris vystavuje pod radnicí
Prestižní soutěž Orlická věž již po devětadvacáté
Férová snídaně počtvrté
Mladí modeláři soutěžili na letišti
Žamberk
Den otevřených dveří muzea starých strojů doplnila volební agitka premiérovy partaje
Den otevřených dveří v MACEŠCE
Pozvánka na 20. žamberský Majáles a šansonový recitál
Kino Žamberk hlásí 10.000 diváků v roce 2019!
Lanškroun
Jezdeckému sportu se v zemědělské škole daří již padesát let
Radnice vyčlení milion korun. Obyvatelé tak mají možnost měnit podobu svého města
Multifunkční centrum L'Art zaplní vědeckotechnické projekty
Na TECHNOhrátkách žáci vyráběli lžíci na boty a oživovali roboty
Nové Město nad Metují
Samolepka s nápisem Přívětivý úřad vítá od 20. května návštěvníky Městského úřadu Nové Město nad Metují
Hasiči během jednoho dne likvidovali hned dva požáry
Výstava vláčků a modelů na zámku v Novém Městě nad Metují
Havárie seniora na elektrokole. Ten utrpěl po pádu těžké zranění
Dobruška
Znají vítěze motivačního programu Prokopa Diviše
Otevřeli zrekonstruovaný stadion
Jarní koncert filharmoniků doplnil jeden z nejlepší klavíristů
Automobilka zapůjčí 7 vozů poskytovatelům sociálních služeb v okolí výrobního závodu v Kvasinách.
Letohrad
Ze zkušebny zmizely hudební nástroje. Můžete na ně narazit v bazaru
Lesníci obnovili vodní nádrž a dvě tůně. Mají zadržet vodu v krajině
V Bažantnici probíhá těžba dřeva. K zemi šly jen stromy staré nebo ve špatné zdravotním stavu
Opilý muž si chtěl ublížit. Zásah policistů musel být velmi rychlý
Kostelec nad Orlicí
Komunitní centrum zahájilo provoz
Nové komunitní centrum v Kostelci nad Orlicí
Život je dar
Na Mírově hořel dům určený k demolici
Choceň
Chodkyně se střetla s kamionem. Policie hledá svědky tragické dopravní nehody
Auto na střeše, přívěsný vozík v příkopu
V řadovce hořela garáž. Jeden muž se popálil a další dvě osoby se nadýchaly zplodin hoření
V přádelně zahořela bavlna. Škody se vyšplhají do milionů
Týniště nad Orlicí
Swingový festival Jardy Marčíka už počtyřiadvacáté
Cizinecká policie během dopoledne zkontrolovala 56 osob, devět cizinců skončilo zajištěných
12. Čarodějnice v Týništi nad Orlicí budou letos úplně nové
Japonci pod Orlickými horami postaví fabriku na výrobu katalyzátorů. Do výroby přijmou až stovku zaměstnanců
Vamberk
Palisády kruhového objezdu si vyžádaly život dalšího motorkáře
Čarodějnické ohně práci hasičům nepřidělaly, hořící stroj ano
Mladík, toho času ve vězení, dýloval pervitin. Dvěma dětem jej nabídl víc než 40 krát, dostal od nich přes deset tisíc
Vloupání do chatek v zahrádkářské kolonii objasněna
Česká Skalice
Starší muž měl obtěžovat a osahávat mladou dívku. Policisté se ptají, zda se to nestalo i jiným dívkám či ženám
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Rokytnice v Orlických horách
Máte upletenou pomlázku? A co kraslice? Pokud ne, zajděte na tvořivou dílnu
Den památek: tentokrát na téma soudní okres Rokytnice
Umělec tvořil bez zakázky. Sprejem poničil několik objektů
Sýpka bude lákat vůní čerstvě upražené kávy
Česká Třebová
Řidič neměl pod kontrolou náklad. Ten skončil na vozovce
V památkové zóně je teď nejbolavějším místem kostel sv. Jakuba
Ocenili nejlepší sportovce města roku 2018
Řidička auta se na přechodu střetla s dítětem. Chlapci se prý omluvila a odjela
Opočno
Dětské závody pomůžou malé Janičce. Pomoci můžete i vy
V Kodymově národním domě v Opočně zasedla Valná hromada destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
Budova chirurgie a porodnice bývalé nemocnice v Opočně patří Královéhradeckému kraji
S holemi i bez holí se můžete opět vydat na trasy kolem Opočna
Náchod
Přípravy na zahájení stavby obchvatu Náchoda intenzivně pokračují
Stavba nové hasičské zbrojnice v Náchodě je dokončena
Náchod nabídne občanům službu „Senior taxi“
Starosta Náchoda Jan Birke žádá omluvu MUDr. Plzáka za křivá obvinění!
Jablonné nad Orlicí
Společná výstava tří ZUŠ
Mladí umělci vystavují, během vernisáže proběhla také dražba
Na náměstí mají originální jarní výzdobu
Firma vyslala humanitární pomoc pro Ukrajinu
Borohrádek
Odstartoval celorepublikový řetězec dobrých skutků
Žáci základní školy by příští rok mohli sportovat na moderním hřišti
Začíná celorepublikový řetězec dobrých skutků
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Jaroměř
Krypl mu štěstí nepřinesl. Policisté dostihli novoročního sprejera
I bagr může chránit včely samotářky. U Jaroměře jim vytváří prostor pro zahnízdění
Kvůli výstavbě dálnice musí přepojit hlavní vodovod. Lidé by neměli raději prát bílé prádlo
Hasiči přestěhovali základnu do bývalé kotelny. Tam budou sídlit několik příštích měsíců
Králíky
Dejte si prvomájový polibek pod hraničním sloupem v expozici celnictví! Mají výjimečně otevřeno i 1. května
Věznice v Králíkách? Ministerští úředníci o tom zase uvažují, říká hejtman Netolický
Na louce se skrývalo šedesát zlatých dukátů z třicetileté války
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Hradec Králové
Slavnosti divadla v osmidenním narozeninovém maratonu
Hučák o Muzejní noci navštívily stovky zájemců
V Galerii U Přívozu jsou k vidění výtvarné práce na témata : Sítě
Začala oprava dalšího silničního mostu přes Labe. Tentokrát u soutoku
Vysoké Mýto
Město zažilo zlatou horečku
Na trailech na Vinicích už potřetí závodili žáci základních škol
Jízda dvou aut skončila potyčkou. Během ní agresor dalšího řidiče ohrožoval plynovou pistolí
Navázali na autobusovou tradici a posadili chlapce k šicím strojům
Pardubice
Řidiči pod vlivem drog. Policisté je všechny zastavili ve městě
Nemocnice Pardubického kraje odbourává bariéry
Nad ránem došlo k vraždě dítěte. Policie zadržela 40letého muže
Oční Live Surgery ukázala moderní operativu i oslavila významné osobnosti
Litomyšl
Výstava jako návod na čtyřdenní výlet
Gymnázium se pyšní moderními učebnami biologie
Výmol na silnici vyvolal hádku mezi cyklistou a řidičem osobáku
Litomyšlská interna je v novém. Kraj si vilu Klára zatím nechá
Solnice
Nové haly u Solnice. Zkoumat jejich vliv na životní prostředí není potřeba!
Ve dvou dnech dvě nehody
Na skále má vyrůst dalších pět průmyslových hal. Rozšíření průmyslové zóny teď čeká na vyjádření EIA
Kamionu se převrátil návěs do příkopu. Stalo se to ale na kruhovém objezdu
Orlické hory
Cyklobusy opět zamíří do Orlických hor
Dnes se bude po horských silnicích pohybovat větší množství cyklistů. Jede se Cyklo Glacensis 2019
Policisté na běžkách kontrolovali chaty a chalupy
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko prezentovala nabídku turistické oblasti na veletrhu GO a REGIONTOUR v Brně
Podorlicko
Města a obce mohou po celý květen žádat o grant na podzimní výsadbu stromů
Silný vítr přidělal práci hasičům. Padaly stromy, potíže byly i na střechách
Již jen do neděle mohou města a obce žádat o grant na Oranžový přechod
Na golfovém hřišti a v rámci vodní elektrárny podnikatelé protiprávně nakládali s vodou. Inspekce jim za to udělila pokuty
Rychnovsko
Víkend ve znamení dopravních nehod. Auta skončila mimo vozovku
Škodovácká klasika s benzínovým motorem: Jak jezdí Octavia s agregátem 1.5 TSI?
Prodávali pervitin i marihuanu. Pak spadla klec
Hejtman jednal s ministrem vnitra o potřebách průmyslové zóny
Orlickoústecko
Značně opilý syn vyhrožoval rodičům újmou na zdraví. Skončil na záchytce
Pohřešuje se osmačtyřicetiletý muž. Rodina jej naposledy spatřila před čtyřmi dny
Muž držel nelegálně zbraň a střílel s ní do vzduchu. Za nedovolené ozbrojování ho můžou čekat až dva roky za mřížemi
Přišla s jarem další vlna odcizených katalyzátorů? Pachatelé se zaměřují na část výfukové soustavy potrubí.
Náchodsko
Auta měla problémy s předními koly a také se stabilitou
Hasiči likvidovali následky dvou dopravních nehod
Běžnou masáž chtěl změnit v erotickou. Policie nyní hledá další poškozené klientky
Déšť proškolil spěchající řidiče. Dva z nich skončili mimo silnici

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+