Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor fotografií archiv Švandova divadla na Smíchově
13.02.2015 18:00

Fletch

Zpravodajství
kultura

Zobrazeno 1494x

Hodnocení

Nevíte co se svým životem? Cítíte se nespokojení, nenaplnění, nemilovaní? V psychické nepohodě? Divadelní představení se odehraje v Pelclově divadle 15. dubna 2015 v 19.30 hod.
Jedná se o divadelně zrychlený kurz dnes tak populárního life coachingu. Na kouče kurzu v podání Jaroslava Šmída nebo Michala Dlouihého se vrhne pět žen toužících vyřešit své problémy, které nám přináší život. Může nás ale vůbec někdo naučit jak žít a jak být šťastný? To je otázka!

Délka představení: 1 hod 20 min bez přestávky

Režisér : Martina Krátká

Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Blanka Popková, Bohdana Pavlíková, Michal Dlouhý,/ Jaroslav Šmíd, Réka Derzsi / Eva Vrbková


Historie Švandova divadla na Smíchově:

Divadlo bylo otevřeno 1. října 1881 Smetanovou Hubičkou za přítomnosti skladatele. Ve výběru
repertoáru pro nové kamenné divadlo věnoval Pavel Švanda st. velkou pozornost autorům polským (J.Slowacki, B. Grabowski, K. Zalewski) a ruským (I. S. Turgeněv, A. N. Ostrovskij, N. V. Gogol). Inscenacemi dvou dramatizací románů E. Zoly (Zabiják, 1881 v Aréně v Eggenbergu; Nana, 1882) a komedie Rabourdin a jeho dědicové (1882) zahájilo Švandovo divadlo realistickou epochu v českém
divadelnictví. Hlavních rolí se zhostili Josef Šmaha a Matylda Křepelová. Vedle nich se na prknech
Švandova divadla představila celá řada budoucích hvězd Národního divadla: Terezie Šmahová, Jindřich Vilhelm, manželé Pštrossovi a Syřínkovi, Josef Frankovský, Marie Ryšavá, Eduard Vojan či Hana Kubešová–Kvapilová. Vedle náročných pořadů, určených vyspělému publiku, převažoval repertoár pro lidové vrstvy, tvořící divácké zázemí. Na repertoáru se objevovaly zejména francouzské konverzační hry, frašky, veselohry, sentimentálních dramata a Shakespeare.

Švandovo divadlo se zpočátku těšilo velkému zájmu obecenstva, a to nejen smíchovského. Po znovuotevření Národního divadla v listopadu 1883 se však divadlo ocitlo v divácké krizi, přestože uvádělo novinky, které Národní divadlo nepřijalo. Proto se v sezóně 1883/84 hrálo ve Švandově divadle jen o nedělích a svátcích.

Po Švandově náhlé smrti v lednu 1891 vedla divadlo jeho žena, herečka Eliška Pešková, která dostavěla a otevřela novou Arénu na Smíchově (1891–1934), kde hrál převážně zpěvoherní soubor. Když přešla koncese na dceru Marii Švandovou–Koldínskou, patřily mezi nejvyhlášenější nové zpěvoherní žánry – revue a great show. Velkého věhlasu tu dosáhla oblíbená Marie Zieglerová. Diváci se jen hrnuly na operety jako Kráska z New Yorku (1903), Krista z myslivny (1908) nebo Kálmánovy Podzimní manévry (1909).

Po ustavení Československé republiky se uplatnily vlastenecké a revoluční tendence i na poli
zpěvoherním a v aréně byly uvedeny novinky jako Bílý lev, Hoši z první legie, Růže ze Sibiře, které
dosahovaly někdy až dvou set repríz. Zpěvoherní soubor za ředitele Karla Švandy vedli mj. Vladimír
Merhaut nebo Richard Branald (otec spisovatele Adolfa Branalda). V roce 1924 koupil arénu od Emy
Švandové–Kadlecové její dlouholetý nájemce Antonín Fencl (a manžel její sestry Anny). Smíchovská
aréna byla po intervenci u smíchovských zastupitelů a čtyřletém uzavření nakonec nuceně zbořena
v roce 1938.

Švandovo divadlo se už na konci 19. století s výrazným předstihem otevřelo divadelní moderně. Kvalitní a (nejen finančně) náročný repertoár podporovaný Karlem Švandou musela ve Smíchovské aréně „vyvažovat“ tzv. lehkou múzou Marie Koldínská. V letech 1897–1898 a 1903–1905 uvedl Švanda pod patronátem literárních spolků v tzv. cyklech Máje hry českých modernistů – J. Hilberta, V. Dyka, J. Mahena, F. Šrámka či J. Karáska ze Lvovic; uvedeni byli i zahraniční autoři jako A. Schnitzler, G. B. Shaw, A. P. Čechov, M. Maeterlinck nebo M. Halbe. Pro srovnání – Národní divadlo pustilo modernu na své jeviště až roku 1900 s příchodem Jaroslava Kvapila do funkce dramaturga. Na začátku 20. století se do popředí hereckého souboru postupně dostávala mladičká Ema Jelínková–Švandová, která po smrti Koldínské převzala i divadelní koncesi a dlouhá léta zastávala funkci protagonistky (neboli přední herečky) Švandova, od roku 1908 též Intimního divadla. Jako významná událost se zapsalo pohostinská režie mladého expresionistického režiséra Františka Zavřela roku 1914. Jeho inscenace Wedekindovy Lulu v hlavní roli s Emou Švandovou zásadně ovlivnila celé české divadelní směřování. Ve Švandově divadle v té době vystupovaly také experimentátorské amatérské skupiny: Lyrické divadlo (1911) a Divadlo umění (1912–1914), po jejichž zániku byl angažován režisér Vojta Novák (1914–1919). Uvedl tu několik her A. Strindberga, L. Andrejeva nebo A. R. Běljajeva a expresionisty G. Kaisra. Po rozvodu s Karlem Švandou vedla Ema Švandová divadlo se svým hereckým i životním partnerem, „milovníkem“ Rudolfem Kadlecem (1889–1959). Pro tehdejší pokrokový profil Švandova divadla bylo příznačné, že právě zde hostovaly soubor moskevského MCHATu (1921) nebo futuristická skupina F. T. Marinettiho.

Po odchodu V. Nováka byl přijat dramaturg a režisér Jan Bor (1919–1921), za jehož působení došlo k jednomu z největších diváckých i uměleckých úspěchů Švandova divadla – inscenace Langrovy veselohry Velbloud uchem jehly z roku 1923 (později také úspěšně zfilmovaná) se „dožila“ více jak dvou set repríz, ve kterých excelovali: A. Nedošínská jako stará Peštová, A. Marek jako Pešta, E. Švandová jako Zuzka a R. Kadlec v roli Alana. Nový směr, označovaný pak jako civilismus, se opět hlásil na scéně Švandova divadla dříve, než se nová tendence prosadila jinde. V následujících letech naplňovaly repertoár zejména lehké žánry a úroveň představení upadala. Za rostoucí hospodářské krize koncem dvacátých let musela Ema Švandová soubor rozpustit a nabídla divadlo různým nájemcům. Vystřídalo se tu Divadlo Vlasty Buriana (1928–1930) s Divadlem komiků (1931–1932) Ference Futuristy a Járy Kohouta. V září 1932 Kadlecovi sestavili nový soubor, ale jejich snaha přehrát se do charakterních rolí se nesetkala s očekávaným úspěchem. Po dvou letech pronajala Švandová divadlo komiku Járovi Kohoutovi (1935–1938) a Jaroslavu Fošnovi (1939–1944).

Po válce se nájemcem a provozovatelem divadla stalo Družstvo zaměstnanců a návštěvníků Realistického divadla, od roku 1950 pražský magistrát. Prvním ředitelem nové éry se stal režisér Jan Škoda, kterého roku 1950 vystřídal režisér Karel Palouš (do roku 1976). V prvních poválečných letech divadlo uvádělo klasickou i moderní dramatiku, jako byla např. Paloušova inscenace Steinbeckova O myších a lidech či Millerovo Všichni moji synové. Navázalo i na tradici zábavního divadla, když si tu v roce 1946 zahrál Jan Werich hlavní roli v americké veselohře Přišel na večeři. Zároveň od počátku zaujímala významné místo současná socialisticky tendenční dramatika včetně tzv. budovatelských her z dělnického prostředí autorů Miloslava Stehlíka (Mordová rokle), Vojtěcha Cacha (DS–70 nevyjíždí a Duchcovský viadukt) nebo Karla Dvořáka (Boženka přijede).

Na začátku padesátých let tu pracoval režisér Miroslav Macháček (1950–1952), dramaturgové Sergej Machonin (1950–1954) a Alena Urbanová (1954–1961). V Realistickém divadle se důsledně aplikovala metoda K. S. Stanislavského ve své zjednodušené formě a tím se stalo pro ostatní „vzorovou“ scénou. V souboru se v průběhu let objevili Ivanka Devátá, Zdeněk Dítě, Miloš Hlavica, Eva Klepáčová, ale také Jiřina Štěpničková, Jiří Adamíra, Jaroslava Pokorná, Valtr Taub či Josef Vinklář, v sedmdesátých a osmdesátých letech pak Jiří Klem, Marta Vančurová, Jan Hartl, Ota Sklenčka, Jan Hrušínský, Leoš Suchařípa, Jan Vlasák nebo Zdeněk Žák a Pavel Pavlovský ad.

Od roku 1976 vedl divadlo herec Zdeněk Buchvaldek, než ho v roce 1987 vystřídal režisér Jiří Fréhar.
Realismus v průběhu osmdesátých let pomalu opouštěl jeviště Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, když repertoár vybírali dramaturgové Michal Lázňovský (1984–1990) a Vlasta Gallerová (1980–1998) a působivě emocionální obrazy vytvářeli režiséři Luboš Pistorius, Ivan Glanc, Miroslav Krobot a Karel Kříž se scénografy Otakarem Schindlerem a Jaroslavem Malinou. Netradiční tvorba založená na experimentování s prostorem (v době rekonstrukce uváděním představení v náhradních budovách jako byl Palác kultury či Junior klub Na Chmelnici) a metodami (ostatních studiových scén) pak kulminovala uvedením publicistickými kolážemi kolektivu divadla na sklonku osmdesátých let: Res publica aneb Jak jsem nezažili 20. léta (1988) a Res publica II aneb Tak jsme to zažili (1989). V listopadu 1989 se právě zde rozhodlo o stávce a dalších akcích divadelníků proti komunistickému režimu. V lednu 1992 tu po další rekonstrukci otevíralo nové vedení v čele s Karlem Křížem a Vlastou Gallerovou kulturní centrum Labyrint s malou scénou v podzemí budovy divadla. Prostor dostali mladí režiséři: Petr Lébl (do té doby činný jen se svým amatérským souborem Jelo) Vojcevem a Fernando Krapp mi napsal dopis (obě 1992), Jan Borna (Velvyslanec, 1991) nebo Ewan McLaren (Úplné zatmění, 1996). Z Kladna přišla v roce 1992 režisérka Hana Burešová se svým dramaturgem Štěpánem Otčenáškem, jejichž kultivované komediální inscenace (Škola základ života) vytvářely protiváhu „divadla náročného diváka“ do doby, než v roce 1995 odešli s částí souboru do Divadla v Dlouhé.

V roce 1997 byl do funkce ředitele jmenován Richard Kraus, který Labyrint dovedl až k úplnému zastavení činnosti, rozpuštění souboru a uzavření budovy Švandova divadla. Zřizovatel a majitel budovy divadla, Hlavní město Praha, vzápětí vypsal konkurs na obsazení divadla, ve kterém zvítězil tandem režisérů Daniela Hrbka a Michala Langa. Švandovo divadlo na Smíchově bude po rozsáhlé rekonstrukci znovu slavnostně otevřeno v říjnu 2002 jako repertoárová scéna stálého činoherního souboru. Společně se souborem Buchty a loutky budou v divadle působit herci, kteří přicházejí z Hrbkova Divadelního sdružení CD ´94, působícího od roku 1994 v Divadle v Celetné, nebo z Činoherního klubu, který společně s M. Langem v roce 1999 po neshodách s novým vedením ČK opustili. Jejich vzájemná spolupráce byla navázána již dříve, kdy v rámci Letních shakespearovských slavností byla společně uvedena na Pražském hradě Langova inscenace Shakespearova Jak se vám líbí v produkci agentury SCHOK.

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Rychnov nad Kněžnou
Jaká je budoucnost rychnovské nemocnice? Vznikne tu také LDNka?
Hasičům slouží pro výcvik jednotek požární ochrany nový polygon
Kamínek a lyžníci
Radnice nechala odvézt osm náklaďáků odpadu. Skládka je už zase zpátky, majitelka to nechce řešit
Lékařka Inna Vlasenko: Jazyková bariéra problém není, pacientky mi rozumí
Vodovod v necelé čtvrtině Rychnova nepatří městu. Bude rozdílná cena vody?
Umíte podat první pomoc?
Kam s ním?
Královéhradecký kraj podpoří stipendijní program i v rychnovské nemocnici
Střet dvou aut blokoval příjezd do města
Pondělní převrácení kamionu na bok má zřejmě na svědomí silný poryv větru
Osobák skončil střechou k zemi
Mozaika zábavy v Pelclově divadle
Vláda slibuje peníze na rozvoj nemocnice. Zatím to s dotací vypadá bledě
Hejtman Královéhradeckého kraje jednal s premiérem o modernizaci rychnovské nemocnice
Neplavte v tom sami!
Oslavte první narozeniny s Kamínkem
Odešel evropský režisér pohádkových příběhů. Podívejte se na starší reportáž
Pamětní deska dříve připomínala hrdinu bitvy u Zborova. Dneska nikdo neví, kde je
Vyhlášeni Nejlepší sportovci Rychnovska za rok 2018. Osobností se stal orientační běžec Rudolf Ropek
Sportovci z Rychnovska budou znát své hvězdy. Sledujte s námi živě
Prvorepubliková budova bývalého kina se mění na novou knihovnu
Komplikace na sněhu: Řidičce překážel plot
Značně opilý řidič jel po sídlišti bez rozsvícených světel. Přechod v obytné zóně naštěstí nikdo nepřecházel
Průmyslovka patří mezi nejlépe vybavené školy
Spoře oděný opilý muž nejprve zdemoloval bar, poté utíkal po městě
Karikatury politiků nebo vašich přátel. Zajděte na výstavu Patrika Simona
Když to na sněhu klouže, vyplatí se spěchat pomalu
Vedení města se letos zaměří hlavně na oblast bydlení a budování infrastruktury
Nemocnice má od nového roku vlastního prokuristu. Díky tomu i větší díl odpovědnosti

Zpívali pro dětský fond Unicef
21.03.2019 | 11:28 | Ústí nad Orlicí

Tváře republiky
13.03.2019 | 21:17 | Dodlov

Šemberovo divadlo zažilo slavnostní předávání výročních cen
12.03.2019 | 11:35 | Vysoké Mýto

Vamberecká krajka je fenomén přesahující náš region, říká ředitel muzea
11.03.2019 | 09:12 | ČRo

Začala divadelní přehlídka Orlická maska 2019
08.03.2019 | 10:28 | Ústí nad Orlicí

Letošní první koncert B-Side Bandu a Vojty Dyka se koná v Náchodě
25.02.2019 | 07:47 | Swing

Pevnostním městem prošel masopustní průvod
24.02.2019 | 07:20 | Orlická TV

Blíží se Pokáčovo jaro. S Láskou míří na regionální pódia
21.02.2019 | 09:01 | Orlický.net

Lanškrounský masopust spojuje tanec, zpěv, žertovné výstupy a hlavně dobrá nálada
20.02.2019 | 10:32 * | Lanškroun

Město Žamberk ocení talentovanou mládež
19.02.2019 | 12:52 | Žamberk

Proběhlo oblastní kolo Wolkrova Prostějova
16.02.2019 | 09:25 | Ústí nad Orlicí

Dermacol acoustic tour
15.02.2019 | 07:46 | Vrbík

Odešel evropský režisér pohádkových příběhů. Podívejte se na starší reportáž
07.02.2019 | 12:50 | Junior TV

Křížová cesta z Orlice míří do Olomouce
07.02.2019 | 11:21 | Letohrad

Kanadsko-česká umělkyně Lenka Lichtenberg zavítá do Opočna. Předprodej vstupenek je již zahájen
04.02.2019 | 11:18 | Opočnozprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Jaká je budoucnost rychnovské nemocnice? Vznikne tu také LDNka?
Hasičům slouží pro výcvik jednotek požární ochrany nový polygon
Kamínek a lyžníci
Radnice nechala odvézt osm náklaďáků odpadu. Skládka je už zase zpátky, majitelka to nechce řešit
Ústí nad Orlicí
Zpívali pro dětský fond Unicef
Vichřice Eberhard zasáhla lesy okolo města
První Cestovatelský maraton se povedl
Festival Jeden svět se blíží
Žamberk
Turisté v Žamberku slaví 100 let
Burza dětského zboží a dámského oblečení
Vichřice Eberhard páchala škody i v Žamberku
Maceška má nové kvalitní zázemí a stala se Dětskou skupinou
Lanškroun
Radnice čeká se stavbou polikliniky na lékaře
Městské muzeum Lanškroun si připomene události 17. listopadu historickou soutěží
“Hopsa hejsa OD Brandejsa,” zpívají v Lanškrouně!
Jak by se mohl jmenovat nový kulturní dům? Co třeba LART?
Nové Město nad Metují
Skončil inženýrsko-geologický průzkum silnice procházející náměstím
S plánovanými opravami silnic začnou stavbaři možná už příští týden
Silnici I/14 čeká v historickém centru města geologický a geofyzikální průzkum
Starosta Nového Města nad Metují přednesl Zprávu o stavu města v roce 2018
Dobruška
Řidička vyjela ze silnice a nabořila do kapličky. Policistům nadýchala přes 4 promile
Kamion skončil v příkopu. Řidič se ze zdemolované kabiny dostal sám bez vyproštění
Dobrušský velitel družstva hasičů odsloužil svou poslední směnu
Konec roku uzavřel Silvestřík pro děti
Letohrad
V Bažantnici probíhá těžba dřeva. K zemi šly jen stromy staré nebo ve špatné zdravotním stavu
Opilý muž si chtěl ublížit. Zásah policistů musel být velmi rychlý
Křížová cesta z Orlice míří do Olomouce
Další Hyundai zastavily plameny. Požár opět likvidovali přivolaní hasiči
Kostelec nad Orlicí
Sociální a související služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a v nepříznivé sociální situaci
Sociální a související služby pro rodiny s dětmi
Sociální a související služby pro zdravotně postižené občany Kostelecka
Už máte svou I.C.E. kartu?
Choceň
V přádelně zahořela bavlna. Škody se vyšplhají do milionů
Opilý a bez řidičáku jezdil autem. To mu policie zabavila
Bavorák nebo Korejec? Viděli jste střet couvajících vozidel?
Protidrogová Makumba zasáhla, čtyři muži jsou obviněni z výroby či distribuce pervitinu
Týniště nad Orlicí
Osobák narazil do stojícího auta s vlekem
Skořápka s Alenou Mihulovou v Týništi nad Orlicí
Týnišťské děti obcházely město s kasičkami pro Tříkrálovou sbírku
Požár sazí v komínu si vyžádal zásah hasičů
Vamberk
Vloupání do chatek v zahrádkářské kolonii objasněna
Tradiční vamberecké krajkářství usiluje o zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta
Hasiči likvidovali následky dopravní nehody i uvolněný plech na střeše
Česká Skalice
Starší muž měl obtěžovat a osahávat mladou dívku. Policisté se ptají, zda se to nestalo i jiným dívkám či ženám
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Rokytnice v Orlických horách
Umělec tvořil bez zakázky. Sprejem poničil několik objektů
Sýpka bude lákat vůní čerstvě upražené kávy
Kingdom Come míří do Sýpky
Plameny zachvátily fotbalové šatny. Škoda se vyšplhala na 200 tisíc
Česká Třebová
Falešný lékař podvedl důvěřivce. Z důchodce vylákal několik tisícovek
František „Čuňas“ Stárek si povídal se studenty: „Budu mluvit ve stoje. Seděl jsem čtyři roky.“
Chtěl skočit ze střechy tělocvičny. Muž je nyní obviněný z třech trestných činů
Poznáváte muže na identikitu? Ozvěte se policii
Opočno
Masopust v Opočně
Spousta zábavy a soutěží čeká na děti na Velkém karnevalu v Opočně
Kanadsko-česká umělkyně Lenka Lichtenberg zavítá do Opočna. Předprodej vstupenek je již zahájen
Místo chirurgie domov pro seniory. Kraj v Opočně rozšíří kapacitu pobytových služeb
Náchod
Vedení náchodské radnice ocenilo záchranáře a strážnici městské policie
Strážnice Městské policie Náchod pomohla při záchraně života
Náchod stvrdil spolupráci s nemocnicí podpisem memoranda
Kromě varny se v bytě našly i nože. Možná jsou kradené, poznají je majitelé?
Jablonné nad Orlicí
Firma vyslala humanitární pomoc pro Ukrajinu
Auto se na přejezdu střetlo s osobním vlakem
Loupežné přepadení s airsoftovou zbraní: Napadeného zranil, ale peněz a mobilu se nezmocnil.
Osobák skončil převrácený na střeše, cestující v péči lékařů
Borohrádek
Začíná celorepublikový řetězec dobrých skutků
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Osobák skončil na střeše, řidiči pomohli svědci události z vozu ven
Hasiči likvidovali požár přístřešku
Jaroměř
Hasiči přestěhovali základnu do bývalé kotelny. Tam budou sídlit několik příštích měsíců
Senior vjel na železniční přejezd přes zákaz. Projíždějící vlak ho připravil o přívěsný vozík k vozidlu
Hasiči se musí dočasně přestěhovat. Řidiči by měli být obezřetní v okolí nového výjezdového stanoviště
Hokejisté Jaroměře vyzvou v semifinále Novou Paku
Králíky
Věznice v Králíkách? Ministerští úředníci o tom zase uvažují, říká hejtman Netolický
Na louce se skrývalo šedesát zlatých dukátů z třicetileté války
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Hradec Králové
Matka se synem měli doma ve sklepě pěstírnu konopí. Marihuanu ale sklidili policisté
Na semaforu červená! Přesto řidiči jeli dál
Zabraňme společně šíření kůrovce! Lesy ČR nabídly pomoc více než 160 tisícům vlastníků lesů
S Rapidem jezdil jak Pendolino. Zdrogovaný řidič ujížděl před policií městem až 160 km/h
Vysoké Mýto
Na světelné křižovatce došlo k dopravní kolizi. Viděli jste střet nákladní soupravy s autem?
Studenti gymnázia představili nově vybavené učebny odborných předmětů
Šemberovo divadlo zažilo slavnostní předávání výročních cen
S golfem knokautoval sloup. Veřejné osvětlení se poroučelo k zemi
Pardubice
V podvečer se srazil autobus s osobním autem. Třináct lidí skončilo v nemocnici
Deset cizinců pracovalo na stavbách bez povolení. Dva z nich před policisty utíkali
Po předchozí rozepři kopl muž druhého do hlavy
15letá dívka se nevrátila do dětského domova
Litomyšl
Gymnázium se pyšní moderními učebnami biologie
Výmol na silnici vyvolal hádku mezi cyklistou a řidičem osobáku
Litomyšlská interna je v novém. Kraj si vilu Klára zatím nechá
Máslový lupič odhalen. Bez řidičáku a peněz odvezl přes 70 kg másla
Solnice
Kamionu se převrátil návěs do příkopu. Stalo se to ale na kruhovém objezdu
Autobus plný cestujících projel kruhovým objezdem a skončil v příkopu
Řidič náklaďáku vjel do protisměru a narazil do dvou aut. Ta skončila po příkopech
Stovky lidí se podílely na slavnostním zasazení aleje "Lip svobody"
Orlické hory
Policisté na běžkách kontrolovali chaty a chalupy
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko prezentovala nabídku turistické oblasti na veletrhu GO a REGIONTOUR v Brně
Musheři mají za sebou 300 kilometrů po hřebenech hor
Stovky psů, saně, lyže i kola. Začal 23. ročník náročného závodu psích spřežení Šediváčkův long
Podorlicko
Hasiči o víkendu likvidovali spadané stromy
Hasiči hned dvakrát monitorovali tok Orlice
Blíží se Pokáčovo jaro. S Láskou míří na regionální pódia
Hasiči na Valentýna likvidovali několik nehod
Rychnovsko
Zájemce o značkové mobily lákal nízkou cenou, zboží ale neposílal. Kriminalistům se na síti ale neztratil
Dycky Rychnovsko! Co místní v regionu pálí? A co těší?
Energetici ČEZu zrušili kalamitní stav na většině svého území, na Rychnovsku trvá dál
Vamberecká krajka je fenomén přesahující náš region, říká ředitel muzea
Orlickoústecko
Cizinec projížděl v mercedesu Orlickým Podhůřím. Řídil ale bez řidičáku a navíc opilý
Včerejší ranní nehody: Autobus se srazil s vozidlem údržby, osobák pak s dalším autem
Toxi tým překazil další výrobu pervitinu v našem regionu. Výrobce a dealer drog ve vazbě
Nezodpovědní řidiči za volantem: Policisté zaznamenali od začátku měsíce několik nehod způsobených pod vlivem alkoholu
Náchodsko
Traktor zamířil za hranice. Ovšem bez vědomí majitele
Ve skalách zachraňovali zraněnou osobu
Tragická událost na kolejích: Žena střet s vlakem nepřežila
Místo do školy chodil za školu. Za «ne»docházku se budou zodpovídat rodiče.

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+