Profil autora:
vložil Orlický.net
autor textu Zdeněk Jenčík
zdroj textu pozvánka pořadatele
autor fotografií kralicky-ropik.cz
hash tag #kralickyropik
11.07.2022 08:32

Orlický.net

Zpravodajství
volný čas

Zobrazeno 2036x
V minulém roce, po rozvolnění protipandemických opatření se podařilo zajistit provoz muzea na téměř celé období letních prázdnin. Také o letošních prázdninách budou dobrovolníci na řopíku každý den. A velice důležitý dodatek - psům je vstup povolen.
Navzdory loňskému nekonání vojensko-historické Akce Cihelna během období, které je návštěvnost nejvyšší a tvoří tak značné procento celoroční návštěvnosti, byl zaznamenán překvapivě velký zájem veřejnosti o okomentované prohlídky. V letošním roce se dobrovolníci muzea proto rozhodli opět zajistit během července a srpna denní provoz a mít otevřeno v těchto měsících denně.

Pro zájemce si nadšenci pohraničního opevnění ze spolku Králický řopík nachystali několik novinek

V předchozích letech byl novinkou těžký kulomet vz.37. Na konci 30.let minulého století se jednalo o moderní a spolehlivou zbraň, která byla přednostně určena pro použití ve srubech těžkého opevnění. V lehkém opevnění se vojáci prvorepublikové armády častěji setkávali se starším typem těžkého kulometu vz.24. Do řopíků se počítalo s vojáky z řad záložníků, kteří tyto zbraně znali lépe než nově zaváděné vzory a naše tehdejší armáda si to plně uvědomovala. Dalším pořízeným kulometem do expozice proto byla logicky „švarclovka“ jak se někdy těmto kulometům lidově říká. Jedná se o modifikaci kulometu zbrojovky Schwarzlose vz.07/12, kterou ve 20.letech 20. století modernizovala pro tehdejší armádu Zbrojovka Janeček. Charakteristický tvar zbraně tvoří vodní chlazení, což je válcovitá nádrž na vodu okolo její hlavně. Při delších palbách se voda v nádrži vařila a byla potřeba jí vyměnit. S trochou recese by se dalo říct, že si z ní vojáci mohli v přestávkách mezi boji udělat kávu. Pro zásobování studenou vodou byli pevnůstky lehkého opevnění vybavovány speciální nádržkami k tomu určenými.
Protože se začaly expoziční kulomety uvnitř kupit, byla polní lafeta prezentována v přilehlém prostranství. Tady dělá větší parádu než kdyby byla složená a lehce přehlédnutelná v rohu uvnitř, navíc návštěvníci se s takto vystaveným exponátem mohou fotit. K doplnění stylového fotografování na památku osazenstvo řopíku půjčuje i vojenské helmy, případně i jiné výstrojní součásti uniformy.
Tato možnost se potkala s velkým ohlasem návštěvníků a proto byly vystavené zbraně rozšířeny o další. Jednou z nich je univerzální kulomet vz. 59. Ten se používal jako nástupce lehkého kulometu vz.26, který je zde vystavován už několik let. Návštěvník si tak může udělat představu o vývoji zbraní, které se v lehkém opevnění používaly. V poválečném období na hranicích s Rakouskem a tehdejším západním Německem se takové kulomety osazené ve střílnách pomocí modernějších lafet UL-1 používaly při reaktivaci tamních řopíků. Měly sloužit pro případný konflikt mezi vojsky Varšavské smlouvy a NATO.
Pro doplnění vystavovaných zbraní používaných při různých reaktivací bylo získáno i takzvané „emgéčko“. Jedná se o kulomet německé konstrukce, který byl do řopíků instalován Wehrmachtem na konci II. světové války na využití obrany proti spojeneckým vojskům. Nejznámější případ takového využití našeho pohraničního opevnění je z Ostravsko-Opavské operace, kde souvislou linii opevnění Němci využili proti postupující Rudé armádě. V letošním roce tak mají návštěvníci opět rozšířenou zbrojní část expozice, která se nejvíce líbí dětem. Provozovatelé dokonce někdy mají problém je od zbraní dostat, aby na nich něco nepoškodily.

Nová výdřeva odpovídá té historické

Po výstavbě tzv. provozní budovy, která se stavěla ze zbytků prken z výstavby opevnění a sloužila jako improvizovaná ubikace posádky řopíku, členové spolku Králický řopík zaměřili svou pozornost na další práci se dřevem. Tou byla výměna již jednou rekonstruované výdřevy. Stará výdřeva neměla autentické rozměry a navíc ji chyběly tzv. rádlovací dráty určené k těsnému spojení desek k sobě a upevnění k armatuře, aby při betonáži drželi tvar.
Samotná výdřeva není nic jiného než betonářské šálování. To sloužilo při výstavbě opevnění pro udržení zamýšleného tvaru betonu. Dělalo se ve vnitřním prostoru i venkovním. To venkovní se strhávalo aby jej nahradila fasádní omítka. Ta se barvila už při jejím míchání a barevná pigmentace je dodnes patrná (např. při rozlomení původních omítek). Uvnitř objektu se naopak výdřeva nechávala, aby posloužila jako tepelná a zvuková izolace. Navíc měla sloužit i jako ochrana osádky před odštěpky betonu vzniklých během ostřelování dělostřelectvem.
Už během stahování našich vojsk z pohraničí některé pevnůstky vojáci symbolicky vypálili, aby je nenechali nepříteli jen tak. Další vlnu ničení zajistilo civilní obyvatelstvo, které výdřevu vyrabovalo za účelem levného získání stavebního materiálu nebo topiva. Díky takovému ničení se do dnešních dnů dochovaly pouze fragmenty původních výdřev. Kompletně se dochovaly jen vzácně, nejčastěji je to v odlehlých místech uprostřed lesů ve vyšších polohách pohraničních hor, kde se už nevyplatilo rabování realizovat.
Pro přípravu rekonstrukce proto musel být proveden terénní průzkum do takových lokalit. Během terénního průzkumu se dokonce podařilo ve zbytku starého zákopu u jedné z pevnůstek naleznout zbytky dobového ženijního nářadí. To pak bylo zrenovováno a použito jako nový exponát. V terénu se podařilo objevit i původní dřevěné kryty na drážky pro vodu na chlazení kulometů, dřevěné špalíky pro utěsnění otvorů pro telefonní kabel a vyústění lapače zplodin, které nakonec také posloužily jako nové exponáty.
Každá stavební firma zapojená do výstavby opevnění měla svůj styl provedení, což průzkum omezovalo na nejbližší oblast Králicka. V samotném stavebním úseku XXXV Dolní Lipka, kde se Králický řopík nachází nebyl dochován jediný objekt s kompletní výdřevou. Nejbližší se nachází v sousedním úseku A Mladkov. Tam navíc firma provádějící výstavbu vyráběla výdřevu tzv.na stojáka. Tedy jednotlivé dřevěné desky spojovala svisle od stropu k podlaze. Další úsek v Králické pevnostní oblasti XV Červená Voda nemá jedinou pevnůstku s dochovalou výdřevou. Posledním úsekem v této oblasti je XXXVI Červený Potok, kde se naštěstí nachází dva objekty s částečně dochovaným interiérem vhodným k nastudování detailů. Stejně jako v úseku XXXV Dolní Lipka tu byla provedena instalace dřevěných desek vodorovně. Navíc firmy provádějící výstavbu v obou úsecích měly podobný styl provedení a spolupracovaly spolu na výstavbě např. společným pronájmem kamenolomu.
Můžeme se domnívat, že spolupracovaly na řešení problémů při výstavbě i v jiných směrech. Při detailnějším průzkumu bylo zjištěno stejné provedení osazení lapačů zplodin. Ty měly za úkol v součinnosti s ručním ventilátorem odvádět kouř vznikající střelbou z kulometů ven z objektu. Protože zmíněné stavební úseky byly budovány od června 1938 a nestihly se kompletně dokončit, řešilo se narychlo osazení ventilačních souprav, které se skládaly z ručních ventilátorů a lapačů zplodin, které se dodávaly současně v jedné bedně.
Družstvo určené k jejich instalaci se skládalo z 1+3 mužů, z čehož jeden zámečník a jeden zedník. Mělo za den osadit 2 až 3 soupravy. Pro urychlení se lapače zplodin přišroubovaly vruty přímo do desek výdřevy. Standard při montáži s dostatkem času byl zamazat cementem jamky k tomu určených a potom do nich vložit šrouby pro uchycení. Taková montáž byla ale zdlouhavá z důvodu zasychání cementu. Vznikaly proto improvizace pro urychlení. Osazení takovým způsobem dokládá i přítomnost gonzolí s provrtanými dírami pro uchycení samotného ventilátoru, které prokazují provedenou instalaci zařízení.
Dalším přehlédnutelným detailem je špalík zhotovený z bedny od ventilační soupravy a určený pro uchycení jednostranného klíče a šroubováku pro údržbu ventilátoru. Ventilační souprava vystavovaná na Králickém řopíku má jednu zajímavost a to číselné označení. To se skládalo ze čtyř čísel a byli vždy stejné jak na ventilátoru i lapačích zplodin. V roce 2001 se podařilo získat ventilár s číslem 6048 a v roce 2015 lapač se stejným číslem. Na muzeích opevnění není časté, aby se setkávalo takové vybavení sčíslované. Podobný špalík měl být určený v rohu střelecké místnosti zavěšení čepu pro improvizované uchycení lehkého kulometu ve střílně. S nově zrekonstruovanou výdřevou tak získal interiér řadu detailů které doplňují autentičnost a návštěvník si díky tomu může udělat lepší představu jak měl vypadat připravený řopík k boji.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Králíky
Zahradní domek v plamenech. Prohořela stěna kolem komínové trubky
Hořela věž kostela. Naštěstí šlo o námětové cvičení
Kriminálka hledá svědky tragické nehody
Vydařené TECHNOhrátky ve znamení derby Čechy – Morava
Další dopravní nehoda skončila nárazem vozu do stromu. Řidička na místě podlehla zraněním
Liják zaplavil sklep domu, výstraha platí i dnes
Po střetu s motorkářem zůstala na silnici zraněná cyklistka
Proběhlo slavnostní znovuotevření Památníku obětem internace
Bývalý diagnostický ústav by mohl pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny
Region Králicka počítá se spolehlivou dodávkou energie, energetici zde investují přes 500 milionů korun
Slavnostně otevřeli hokejové hřiště
TECHNOhrátky budou opět mezinárodní a přivítají jubilejního 13000. účastníka
Bývalý výchovný ústav našel nového majitele. Ten v něm plánuje vybudovat byty
Vypadalo to na únos. Prý šlo ale jen o rozepři
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody je k shlédnutí v Králíkách
Rodina pohřešuje seniora. Ten v pantoflích sedl do svého auta a odjel neznámo kam
Bývalý výchovný ústav možná změní majitele, areál jde do dražby
Cihelnu uvidíte jen v televizi. Veterány pak na spanilé jízdě Orlickoústeckem
Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Tvrz Hůrka nabídne mimořádně tento víkend rozšířený provoz
Památník obětem internace se musí odstěhovat z kláštera na Hoře Matky Boží
Ohlédnutí za 22. ročníkem Cihelny
Vyražte na Cihelnu. Mimo vojenských ukázek uvidíte v akci také jízdní policii
Jedete na Cihelnu? Stavte se také v pěchotním srubu nebo v muzeu celnictví
Krádež sena objasněna. Zemědělci mají krmivo zpět
Věznice v bývalém pasťáku nevznikne, stavět se nebude ani jinde v kraji


Lidé si užívali druhou adventní neděli na náměstí
05.12.2022 | 10:26 | Ústí nad Orlicí

Nadační fond vyhlásil velkou soutěž pro mladé tvůrce
04.12.2022 | 09:33 | Orlický.net

Trasa a překážky kopírující legendární dostih aneb To bude jízda
28.11.2022 | 18:09 | Fletch

Skvělým ZDRAVOhrátkám tleskala i Zdislava z Lemberka
21.11.2022 | 11:30 | Orlický.net

U Kostelíčka proběhla Jabkancová pouť
20.11.2022 | 11:20 | Česká Třebová

XXXIII. Muzejní adventní trh je za dveřmi
16.11.2022 | 13:21 | Fletch

Pod radnicí začala výstava Od textilu k interiéru
05.11.2022 | 12:19 | Ústí nad Orlicí

Čapkárna po dvacáté otevřela dveře
02.11.2022 | 10:46 | Ústí nad Orlicí

Prodloužený víkend bude plný akcí spojených s výročím vzniku Československa
28.10.2022 | 09:03 | Žamberk

Na Pekláku proběhne Den za obnovu lesa
14.10.2022 | 11:39 | Česká Třebová

Nový park v prostoru bývalého vojenského areálu postupně ožívá
10.10.2022 | 10:22 | Vysoké Mýto

55. Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí zahájeno
08.10.2022 | 09:00 | Opočno

Automobilní TECHNOhrátky nabídly trenažery, motokáry, nástřik barev i práci s plechem
07.10.2022 | 08:22 | Orlický.net

Kulturní organizace rozjedou kreativní vzdělávání v kraji
06.10.2022 | 09:21 | Orlický.net

Rozvoj tvrze Bouda pokračuje, a to i díky přeshraniční spolupráci
03.10.2022 | 09:32 | Pardubický krajzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Archeologové čistí pozůstatky stavby Piaristického gymnázia
Slavnostně otevřeli "zbytečný" kruhák. Hlavní silnici zatím kříží jen polní cesty
Zaměstnanci automobilky se spolu se studenty "přehrabovali" v odpadcích. Zapojili se do akce Greenweek zaměřené na ekologii
Bývalý zaměstnanec šel najisto. Z firmy si odnesl nářadí za statisíce
Ústí nad Orlicí
Lidé si užívali druhou adventní neděli na náměstí
Preventivní akce upozornila na rychlou jízdu
Skvělým ZDRAVOhrátkám tleskala i Zdislava z Lemberka
V městských částech budou volit členy osadních výborů
Žamberk
Na zámku voněly perníčky, pluly loďky a radila dívka z kulinářské show
Kočka a její cesta v dějinách lidstva
Největší festival zimních filmů míří do Žamberka!
Konec Velké války v Československu.
Lanškroun
Ženu na přechodu srazilo auto. Chodkyně na nic nečekala a odešla
Noví zastupitelé složili slib a zvolili vedení města
Auto na přechodu pro chodce přejelo ženě nohu. Řidiče hledá policie
Radnici obsadí staronová koalice, s opozicí se chce pokusit o lepší spolupráci
Nové Město nad Metují
Hořelo v dílně. Pomohly hasící přístroje
Parapet, okno a část záclony v plamenech. Byt byl silně zakouřený
Oslavy vzniku československého státu na novoměstském zámku patřily v letošním roce opět dobrovolníkům
Noví zastupitelé složili slib na zámku
Dobruška
Dodávka se srazila se zemědělským manipulátorem. Jeden z řidičů visel na bezpečnostních pásech
Festival F. L. Věka pokračuje Svatováclavským koncertem se světovou premiérou skladby
Drahá elektrokoloběžka kvůli technické závadě skončila v plamenech. A ty byly hodně výživné!
Obrazy a kresby Věry Jičínské ve výstavní síni městského kina
Letohrad
Dokončili další cyklostezku
Ocenili autory knihy o Milanu Rastislavu Štefánikovi a knihy Útěk z Leopoldova
Nové tůně a upravený potok zadržují v lesích vodu a zmírňují sucho. Stálo to necelých 800 tisíc
MHF Letohrad přinesl 9 dní života navíc
Kostelec nad Orlicí
Recidivista kradl jak straka. Vše, co mu přišlo pod ruku - elektroniku, potraviny, drogerii i peníze
V bytovém domě hořelo. Hasiči evakuovali obyvatele
Auto vyjelo z cesty a narazilo do stromu. Hasiči poskytli první pomoc jedné osobě
Poslední zvonění víly Zvonilky symbolicky i reálně ukončilo soutěžní sezónu 2022
Choceň
Dvě ženy vyrazily na houby. V lese uviděly požár krmelce
Srneček u pivovaru skočil do řeky. Zachraňovali ho hasiči
Koupaliště má nově delfína. Vozíčkáři se tak bez potíží dostanou do bazénu
Na kruháku se srazilo osobní auto s cyklistou na elektrokole. Policie hledá svědky
Týniště nad Orlicí
Letošní úroda plodů a semen lesních dřevin je mimořádná
53. týnišťský divadelní podzim 2022 začal vyprodanou premiérou
53. TÝNIŠŤSKÝ DIVADELNÍ PODZIM 2022
Osobák skončil koly vzhůru
Vamberk
Ve skruži uvázl zajíc. Pomohl všímavý člověk a dobrovolní hasiči
Auto skončilo v příkopu
Hasiči zasahovali u auta zapíchnutého do příkopu. Na odtlačení mimo vozovku použili manipulační hydraulické vozíky
V průmyslové hale hořel dopravník k peci
Česká Skalice
Muž usmrtil své rodiče. Byl ale nepříčetný a zřejmě skončí v detenci
Měl ji jak z praku, přesto usednul za volant Mercedesu. Policistů se ptal, jestli ho někdo udal
Všímaví sousedé upozornili na zloděje. Moped i kolo bylo navráceno majiteli dřív, než si krádeže všimnul
Tragická dopravní nehoda dvou vozidel uzavřela silnici
Rokytnice v Orlických horách
Kraj pomůže železničnímu klubu s dalšími opravami parní lokomotivy 328.011
Kotelny po 4 dnech opět začaly topit pod kotlem, obyvatelé sídliště by již brzy měli mít zase teplou vodu. Dohoda ale měla na mále!
Lidé jsou v bytech bez tepla a teplé vody. Kvůli vypovězené smlouvě mezi městem a dodavatelem
Starostu i městskou radu zvolili až na druhý pokus
Česká Třebová
Rada města schválila nové parkovací nařízení v obměněné podobě, došlo k úpravě ročních poplatků
U Kostelíčka proběhla Jabkancová pouť
Ve městě se chystá velká výsadba nových stromů
Autobus přerazil betonový sloup elektrického vedení. Policisté hledají cestující
Opočno
55. Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí zahájeno
Krása zpěvu a varhan
Svátky růží aneb Z pohádky do pohádky
Archeologové ukázali nálezy z místa budoucího obchvatu
Náchod
Den boje za svobodu a demokracii si připomněli také v Náchodě
Shořela chata, podle hasičů kvůli nedbalosti
V lesoparku na Montace je nové veřejné ohniště s přístřeškem
Anděl se vrátil na své místo
Jablonné nad Orlicí
Představí novou knihu o regionu Orlicko-Kladsko
Otevřeli běžeckou dráhu. Na start štafetového maratonu se postavila víc jak stovka sportovců
Bavorák přišel o levé kolo. Skončilo i se zrcátkem v příkopu
Motorkář se v zatáčce střetl s osobním autem, musel vzlétnout vrtulník záchranářů
Borohrádek
Senzorická podlaha v domově důchodců upozorní na pád klienta na zem
Vozidlem narazila do zdi. Alkoholové opojení řidičky vysvětlilo mnohé
Zahořelo komínové těleso na chatě
Pět jednotek hasičů zasahovalo u požáru technologie v dřevařském závodě
Jaroměř
Krádeže katalyzátorů objasněny: Obviněn je 19letý cizinec
Bartoš: Naděje na záchranu chátrajících památek v Terezíně a Josefově vzrostla
Krádeže katalyzátorů: Poškozeno bylo pět vozidel
Baví mě dělat z kluků slušné lidi, říká trenér mladých hokejistů
Králíky
Zahradní domek v plamenech. Prohořela stěna kolem komínové trubky
Hořela věž kostela. Naštěstí šlo o námětové cvičení
Kriminálka hledá svědky tragické nehody
Vydařené TECHNOhrátky ve znamení derby Čechy – Morava
Hradec Králové
Začíná fungovat inteligentní dopravní systém, zatím jen na zkoušku
Smolná prohra sokolů v obrovském dramatu
Sokoly čeká boj s Ostravou
Teplo zdraží o necelých pět procent na hodnotu 640 korun za gigajoul. Zůstane výrazně pod úrovní inflace i zbytku Česka
Vysoké Mýto
Základní umělecká škola připravila koncert u vánočního stromu
Chodkyni na přechodu srazil taxík. Sražená žena z místa odešla
Veletrh vzdělává budoucí podnikatele po vzoru Komenského
Běla Kašparová se výstavou vrátila do rodného města. Po 120 letech
Pardubice
Strážníci ulovili Bruntálce
Lord of the dance: Z Tyršových sadů si řidiči udělali parkoviště
Mladíci se po návštěvě baru snažili sportovat. Ani pro jednoho to nedopadlo dobře
V kočárku nalezli nezvyklý adventní kalendář. Mladá žena za krádež dostala tučnou pokutu
Litomyšl
Stavbaři přivezli konstrukci lávky, silnice zůstane uzavřená do nedělního dopoledne
Plameny z hořícího přímotopu poškodily šaty ve svatebním salonu
Studenti sázeli žluté krokusy. Na místě bývalé synagogy
Nemocnice bude mít lepší zázemí pro personál
Solnice
Dobrovolní hasiči mají nový zásahový automobil
Virtuózní a strhující cimbálovka uzavře 12. ročník festivalu F. L. Věka
V hledáčku policistů nákladní vozidla. Špatně dopadlo vozidlo převážející kamení
Akumulační kamna zavalila muži nohy
Orlické hory
Na Šerlich budou v zimě posíleny autobusové linky. Mají zabránit zahlcení tamního parkoviště
Rozvoj tvrze Bouda pokračuje, a to i díky přeshraniční spolupráci
Poblíž Zemské brány se v zatáčce nevešel cyklobus s protijedoucím autem. Osobák zůstal zaklíněný mezi svodidly a autobusem
Jak je to s houbařením v CHKO Orlické hory? Hrozí sankce motoristům
Podorlicko
Z městských rozhlasů zazní Modlitba pro Martu. Připomene 17. listopad
Dopravce ukončí dopolední linku Jeseník - Hradec Králové - Praha. "Jeseničák" není rentabilní
Kulturní organizace rozjedou kreativní vzdělávání v kraji
Regionem Orlických hor a Podorlicka projela rallye veteránů
Rychnovsko
Šéf krajských hasičů bez projednání s obcemi prosadil změnu v organizaci profesionálního sboru. Hrozí rychnovské stanici útlum?
Prodávala dětské botičky. Místo výdělku 250 korun přišla téměř o 70 tisíc
Krádeže vozidel objasněny. Kriminalisté zadrželi několikanásobného recidivistu
Sobota ve znamení nehod: Nedodržená vzdálenost, smyk, rychlá jízda i volně pobíhající pes
Orlickoústecko
Dvě sražené děti osobními automobily
Začal advent a s ním tradiční Strom splněných přání
Rychlá jízda na sněhu může vést k nehodě. Převážná většina řidičů jezdila bezproblémově
12 řidičů porušilo zákon o silničním provozu. Někteří za snížené viditelnosti nepoužili potkávací světla
Náchodsko
Při akci pod Ostašem místní dobrovolníci vysázeli ovocnou alej
Noční můra seniorek skončila v rukou kriminalistů. Ti objasnili další loupežná přepadení
Hořela kůlna u rodinného domu, ten byl naštěstí před požárem uchráněn
Letenku ze Slovenska do Čech měla zaplacenou, zřejmě však nasedla na jiný let. Adopce opice vyšla pěkně draho