Profil autora:
vložil Orlický.net
autor textu Zdeněk Jenčík
zdroj textu pozvánka pořadatele
autor fotografií kralicky-ropik.cz
hash tag #kralickyropik
11.07.2022 08:32

Orlický.net

Zpravodajství
volný čas

Zobrazeno 2390x
V minulém roce, po rozvolnění protipandemických opatření se podařilo zajistit provoz muzea na téměř celé období letních prázdnin. Také o letošních prázdninách budou dobrovolníci na řopíku každý den. A velice důležitý dodatek - psům je vstup povolen.
Navzdory loňskému nekonání vojensko-historické Akce Cihelna během období, které je návštěvnost nejvyšší a tvoří tak značné procento celoroční návštěvnosti, byl zaznamenán překvapivě velký zájem veřejnosti o okomentované prohlídky. V letošním roce se dobrovolníci muzea proto rozhodli opět zajistit během července a srpna denní provoz a mít otevřeno v těchto měsících denně.

Pro zájemce si nadšenci pohraničního opevnění ze spolku Králický řopík nachystali několik novinek

V předchozích letech byl novinkou těžký kulomet vz.37. Na konci 30.let minulého století se jednalo o moderní a spolehlivou zbraň, která byla přednostně určena pro použití ve srubech těžkého opevnění. V lehkém opevnění se vojáci prvorepublikové armády častěji setkávali se starším typem těžkého kulometu vz.24. Do řopíků se počítalo s vojáky z řad záložníků, kteří tyto zbraně znali lépe než nově zaváděné vzory a naše tehdejší armáda si to plně uvědomovala. Dalším pořízeným kulometem do expozice proto byla logicky „švarclovka“ jak se někdy těmto kulometům lidově říká. Jedná se o modifikaci kulometu zbrojovky Schwarzlose vz.07/12, kterou ve 20.letech 20. století modernizovala pro tehdejší armádu Zbrojovka Janeček. Charakteristický tvar zbraně tvoří vodní chlazení, což je válcovitá nádrž na vodu okolo její hlavně. Při delších palbách se voda v nádrži vařila a byla potřeba jí vyměnit. S trochou recese by se dalo říct, že si z ní vojáci mohli v přestávkách mezi boji udělat kávu. Pro zásobování studenou vodou byli pevnůstky lehkého opevnění vybavovány speciální nádržkami k tomu určenými.
Protože se začaly expoziční kulomety uvnitř kupit, byla polní lafeta prezentována v přilehlém prostranství. Tady dělá větší parádu než kdyby byla složená a lehce přehlédnutelná v rohu uvnitř, navíc návštěvníci se s takto vystaveným exponátem mohou fotit. K doplnění stylového fotografování na památku osazenstvo řopíku půjčuje i vojenské helmy, případně i jiné výstrojní součásti uniformy.
Tato možnost se potkala s velkým ohlasem návštěvníků a proto byly vystavené zbraně rozšířeny o další. Jednou z nich je univerzální kulomet vz. 59. Ten se používal jako nástupce lehkého kulometu vz.26, který je zde vystavován už několik let. Návštěvník si tak může udělat představu o vývoji zbraní, které se v lehkém opevnění používaly. V poválečném období na hranicích s Rakouskem a tehdejším západním Německem se takové kulomety osazené ve střílnách pomocí modernějších lafet UL-1 používaly při reaktivaci tamních řopíků. Měly sloužit pro případný konflikt mezi vojsky Varšavské smlouvy a NATO.
Pro doplnění vystavovaných zbraní používaných při různých reaktivací bylo získáno i takzvané „emgéčko“. Jedná se o kulomet německé konstrukce, který byl do řopíků instalován Wehrmachtem na konci II. světové války na využití obrany proti spojeneckým vojskům. Nejznámější případ takového využití našeho pohraničního opevnění je z Ostravsko-Opavské operace, kde souvislou linii opevnění Němci využili proti postupující Rudé armádě. V letošním roce tak mají návštěvníci opět rozšířenou zbrojní část expozice, která se nejvíce líbí dětem. Provozovatelé dokonce někdy mají problém je od zbraní dostat, aby na nich něco nepoškodily.

Nová výdřeva odpovídá té historické

Po výstavbě tzv. provozní budovy, která se stavěla ze zbytků prken z výstavby opevnění a sloužila jako improvizovaná ubikace posádky řopíku, členové spolku Králický řopík zaměřili svou pozornost na další práci se dřevem. Tou byla výměna již jednou rekonstruované výdřevy. Stará výdřeva neměla autentické rozměry a navíc ji chyběly tzv. rádlovací dráty určené k těsnému spojení desek k sobě a upevnění k armatuře, aby při betonáži drželi tvar.
Samotná výdřeva není nic jiného než betonářské šálování. To sloužilo při výstavbě opevnění pro udržení zamýšleného tvaru betonu. Dělalo se ve vnitřním prostoru i venkovním. To venkovní se strhávalo aby jej nahradila fasádní omítka. Ta se barvila už při jejím míchání a barevná pigmentace je dodnes patrná (např. při rozlomení původních omítek). Uvnitř objektu se naopak výdřeva nechávala, aby posloužila jako tepelná a zvuková izolace. Navíc měla sloužit i jako ochrana osádky před odštěpky betonu vzniklých během ostřelování dělostřelectvem.
Už během stahování našich vojsk z pohraničí některé pevnůstky vojáci symbolicky vypálili, aby je nenechali nepříteli jen tak. Další vlnu ničení zajistilo civilní obyvatelstvo, které výdřevu vyrabovalo za účelem levného získání stavebního materiálu nebo topiva. Díky takovému ničení se do dnešních dnů dochovaly pouze fragmenty původních výdřev. Kompletně se dochovaly jen vzácně, nejčastěji je to v odlehlých místech uprostřed lesů ve vyšších polohách pohraničních hor, kde se už nevyplatilo rabování realizovat.
Pro přípravu rekonstrukce proto musel být proveden terénní průzkum do takových lokalit. Během terénního průzkumu se dokonce podařilo ve zbytku starého zákopu u jedné z pevnůstek naleznout zbytky dobového ženijního nářadí. To pak bylo zrenovováno a použito jako nový exponát. V terénu se podařilo objevit i původní dřevěné kryty na drážky pro vodu na chlazení kulometů, dřevěné špalíky pro utěsnění otvorů pro telefonní kabel a vyústění lapače zplodin, které nakonec také posloužily jako nové exponáty.
Každá stavební firma zapojená do výstavby opevnění měla svůj styl provedení, což průzkum omezovalo na nejbližší oblast Králicka. V samotném stavebním úseku XXXV Dolní Lipka, kde se Králický řopík nachází nebyl dochován jediný objekt s kompletní výdřevou. Nejbližší se nachází v sousedním úseku A Mladkov. Tam navíc firma provádějící výstavbu vyráběla výdřevu tzv.na stojáka. Tedy jednotlivé dřevěné desky spojovala svisle od stropu k podlaze. Další úsek v Králické pevnostní oblasti XV Červená Voda nemá jedinou pevnůstku s dochovalou výdřevou. Posledním úsekem v této oblasti je XXXVI Červený Potok, kde se naštěstí nachází dva objekty s částečně dochovaným interiérem vhodným k nastudování detailů. Stejně jako v úseku XXXV Dolní Lipka tu byla provedena instalace dřevěných desek vodorovně. Navíc firmy provádějící výstavbu v obou úsecích měly podobný styl provedení a spolupracovaly spolu na výstavbě např. společným pronájmem kamenolomu.
Můžeme se domnívat, že spolupracovaly na řešení problémů při výstavbě i v jiných směrech. Při detailnějším průzkumu bylo zjištěno stejné provedení osazení lapačů zplodin. Ty měly za úkol v součinnosti s ručním ventilátorem odvádět kouř vznikající střelbou z kulometů ven z objektu. Protože zmíněné stavební úseky byly budovány od června 1938 a nestihly se kompletně dokončit, řešilo se narychlo osazení ventilačních souprav, které se skládaly z ručních ventilátorů a lapačů zplodin, které se dodávaly současně v jedné bedně.
Družstvo určené k jejich instalaci se skládalo z 1+3 mužů, z čehož jeden zámečník a jeden zedník. Mělo za den osadit 2 až 3 soupravy. Pro urychlení se lapače zplodin přišroubovaly vruty přímo do desek výdřevy. Standard při montáži s dostatkem času byl zamazat cementem jamky k tomu určených a potom do nich vložit šrouby pro uchycení. Taková montáž byla ale zdlouhavá z důvodu zasychání cementu. Vznikaly proto improvizace pro urychlení. Osazení takovým způsobem dokládá i přítomnost gonzolí s provrtanými dírami pro uchycení samotného ventilátoru, které prokazují provedenou instalaci zařízení.
Dalším přehlédnutelným detailem je špalík zhotovený z bedny od ventilační soupravy a určený pro uchycení jednostranného klíče a šroubováku pro údržbu ventilátoru. Ventilační souprava vystavovaná na Králickém řopíku má jednu zajímavost a to číselné označení. To se skládalo ze čtyř čísel a byli vždy stejné jak na ventilátoru i lapačích zplodin. V roce 2001 se podařilo získat ventilár s číslem 6048 a v roce 2015 lapač se stejným číslem. Na muzeích opevnění není časté, aby se setkávalo takové vybavení sčíslované. Podobný špalík měl být určený v rohu střelecké místnosti zavěšení čepu pro improvizované uchycení lehkého kulometu ve střílně. S nově zrekonstruovanou výdřevou tak získal interiér řadu detailů které doplňují autentičnost a návštěvník si díky tomu může udělat lepší představu jak měl vypadat připravený řopík k boji.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Králíky
Chodíte pěšky po silnici? A máte na svém oděvu reflexní prvky?
Zahradní domek v plamenech. Prohořela stěna kolem komínové trubky
Hořela věž kostela. Naštěstí šlo o námětové cvičení
Kriminálka hledá svědky tragické nehody
Vydařené TECHNOhrátky ve znamení derby Čechy – Morava
Další dopravní nehoda skončila nárazem vozu do stromu. Řidička na místě podlehla zraněním
Liják zaplavil sklep domu, výstraha platí i dnes
Po střetu s motorkářem zůstala na silnici zraněná cyklistka
Proběhlo slavnostní znovuotevření Památníku obětem internace
Bývalý diagnostický ústav by mohl pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny
Region Králicka počítá se spolehlivou dodávkou energie, energetici zde investují přes 500 milionů korun
Slavnostně otevřeli hokejové hřiště
TECHNOhrátky budou opět mezinárodní a přivítají jubilejního 13000. účastníka
Bývalý výchovný ústav našel nového majitele. Ten v něm plánuje vybudovat byty
Vypadalo to na únos. Prý šlo ale jen o rozepři
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody je k shlédnutí v Králíkách
Rodina pohřešuje seniora. Ten v pantoflích sedl do svého auta a odjel neznámo kam
Bývalý výchovný ústav možná změní majitele, areál jde do dražby
Cihelnu uvidíte jen v televizi. Veterány pak na spanilé jízdě Orlickoústeckem
Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Tvrz Hůrka nabídne mimořádně tento víkend rozšířený provoz
Památník obětem internace se musí odstěhovat z kláštera na Hoře Matky Boží
Ohlédnutí za 22. ročníkem Cihelny
Vyražte na Cihelnu. Mimo vojenských ukázek uvidíte v akci také jízdní policii
Jedete na Cihelnu? Stavte se také v pěchotním srubu nebo v muzeu celnictví
Krádež sena objasněna. Zemědělci mají krmivo zpět


Kampaň Východočeskej svět uspěla na veletrhu cestovního ruchu
18.03.2023 | 10:08 | Pardubický kraj

První poslové jara, jako každý rok, zdobí zámecký park
25.02.2023 | 13:21 | Orlický.net

Na Zelenou bránu vystoupalo v roce 2022 přes 20 tisíc návštěvníků
22.02.2023 | 09:47 | Pardubice

Podesáté se konal karneval na ledě
21.02.2023 | 10:23 | Ústí nad Orlicí

V zámeckém parku se letos otevře nové multigenerační hřiště. Nahradí bývalý tenisový kurt
20.02.2023 | 08:51 | Orlický.net

Modeláři zvou na výstavu vláčků. Proběhne už o víkendu
16.02.2023 | 08:27 | Orlický.net

Studenti univerzity chystají další akce, které dostanou podporu města
15.02.2023 | 08:50 | Pardubice

Archeopark připravuje nové expozice pro nálezy z Orlických hor a Podorlicka či z trasy dálnice D11
14.02.2023 | 10:20 | Královéhradecký kraj

Kocianova ZUŠka slavila 20 let nové budovy
13.02.2023 | 08:37 | Ústí nad Orlicí

Senioři z Opočenska na výstavě Četnické humoresky
08.02.2023 | 23:43 | míla

Proběhla přehlídka Akademie 2023
23.01.2023 | 10:26 | Ústí nad Orlicí

Královéhradecký kraj přispěl na úpravu bílých stop necelé dva miliony
20.01.2023 | 09:36 | Královéhradecký kraj

Tři králové začali koledovat po městě
07.01.2023 | 13:13 | SDH

Na novoroční Andrlák opět proudily davy lidí
02.01.2023 | 12:50 | Ústí nad Orlicí

Pomyslným vítězem vánočních stromečků se stává ten lanškrounský. Získal nejvíc lajků
24.12.2022 | 10:51 | Pardubický krajzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Automobilka věnovala nemocnici finanční dar. Příspěvek slouží ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče v regionu
V areálu základní školy se zřítila kamenná zeď. Pod plotem zůstala velká díra
Už podruhé za dva roky se na rodinný dům sesunula stěna. Novou stěnu přitom postavili loni na podzim
Vrtulník usedl uprostřed rušné ulice. Člověk měl přecházet mimo přechod pro chodce a srazilo ho nákladní auto
Ústí nad Orlicí
Čtyři dny plné divadla s Orlickou maskou
Muzejní kafe na téma svatební fotografie
Na poli za městem začne příprava pozemků pro nové bydlení
Hospoda na mýtince vyprodala Roškotovo divadlo
Žamberk
Marien společně s Duo ťuk v Divišově divadle
Nová dramatizace bestselleru Aleny Mornštajnové psaná přímo pro Klicperovo divadlo bude k vidění v Divišově divadle.
Království bez soli
Český lev v kině Žamberk.
Lanškroun
Přípravy nové cyklostezky pokračují
Na zemědělce začnou efektivně hospodařit s dešťovou vodou
Panel story: Špatně zabezpečený náklad skončil na silnici
Město hledá možnosti, jak uspořit energie
Nové Město nad Metují
Policisté zastavili opilou řidičku. Žena si před jízdou dala dvě jedenáctistupňová piva
Hořelo v dílně. Pomohly hasící přístroje
Parapet, okno a část záclony v plamenech. Byt byl silně zakouřený
Oslavy vzniku československého státu na novoměstském zámku patřily v letošním roce opět dobrovolníkům
Dobruška
Modeláři zvou na výstavu vláčků. Proběhne už o víkendu
Rodinný dům a garáž v plamenech zřejmě kvůli sazím v komínu. Hasiči si museli poradit s autogenem a fotovoltaikou
Vrcholový sportovec v řadách energetiků
Silvestrovský ohňostroj pro děti nebude. Radnice vzala na vědomí námitky obyvatel
Letohrad
Přípravy na stavbu tělocvičny úspěšné pokračují
Truhlářská dílna skončila v plamenech. Kvůli nedbalosti
V obchodě se smíšeným zbožím hořela mimo jiné pyrotechnika a náplně s benzínem
Dokončili další cyklostezku
Kostelec nad Orlicí
Záušnice, nejběžnější bronzový šperk, našli v odhaleném venkovském pohřebišti
Osobák srazil strom na chodník. Řidič se nezranil, z auta vytekly provozní kapaliny
Vedení radnice řešilo s hejtmanem dopravní situaci v centru města
První poslové jara, jako každý rok, zdobí zámecký park
Choceň
Dvě ženy vyrazily na houby. V lese uviděly požár krmelce
Srneček u pivovaru skočil do řeky. Zachraňovali ho hasiči
Koupaliště má nově delfína. Vozíčkáři se tak bez potíží dostanou do bazénu
Na kruháku se srazilo osobní auto s cyklistou na elektrokole. Policie hledá svědky
Týniště nad Orlicí
Za jízdy se dodávce uvolnilo kolo. Odnesla to škodovka jedoucí v protisměru
Na obchvatu vyhasnul lidský život. Řidič dodávky měl vjet z vedlejší přímo před projíždějící nákladní auto
Nebezpečná a nesmyslná internetová výzva Blackout challenge se objevila na škole v Podorlicku. Děti se při ní škrtí do bezvědomí
Armádní tatra skončila ve stromě. Zaklíněného řidiče museli vyprostit
Vamberk
Osobák na příjezdové cestě do chatové oblasti skončil koly vzhůru
Požár odsávání výrobní technologie likvidovaly tři jednotky hasičů
Ve skruži uvázl zajíc. Pomohl všímavý člověk a dobrovolní hasiči
Auto skončilo v příkopu
Česká Skalice
Muž usmrtil své rodiče. Byl ale nepříčetný a zřejmě skončí v detenci
Měl ji jak z praku, přesto usednul za volant Mercedesu. Policistů se ptal, jestli ho někdo udal
Všímaví sousedé upozornili na zloděje. Moped i kolo bylo navráceno majiteli dřív, než si krádeže všimnul
Tragická dopravní nehoda dvou vozidel uzavřela silnici
Rokytnice v Orlických horách
Hasičské sportoviště měli navštívit zloději. Z plochy zmizely gumové rohože
Mladí hasiči mají vlastní „dětskou hasičárnu“
Kraj pomůže železničnímu klubu s dalšími opravami parní lokomotivy 328.011
Kotelny po 4 dnech opět začaly topit pod kotlem, obyvatelé sídliště by již brzy měli mít zase teplou vodu. Dohoda ale měla na mále!
Česká Třebová
Ve městě dají šanci sdíleným kolům
Ivan Martin Jirous na fotografiích Alžběty Kopecké
Skvělá domácí atmosféra pomohla utrhnout hokejovým Kohoutům vítězství nad Novým Bydžovem
20. únor 1943 – černý den odboje na Českotřebovsku
Opočno
Rekonstrukce hráze Broumaru omezí automobilovou i autobusovou dopravu
Po jižním obchvatu v Opočně by se řidiči mohli projet dokonce dříve než v plánovaném roce 2025
Humorně tragický příběh dvou mužů, kteří mají jedno společné - ženu!
55. Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí zahájeno
Náchod
Ze střechy rodinného domu šlehaly plameny, škoda přesahuje milion korun
Slovák pašoval do Čech cigarety z Polska. Měl je ukryté pod pytlem s bramborami
Náchod hostil setkání prezidentů České a Polské republiky
Plameny zasáhly podkroví a střechu rodinného domu, škoda je odhadnuta na dva miliony korun
Jablonné nad Orlicí
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Představí novou knihu o regionu Orlicko-Kladsko
Otevřeli běžeckou dráhu. Na start štafetového maratonu se postavila víc jak stovka sportovců
Bavorák přišel o levé kolo. Skončilo i se zrcátkem v příkopu
Borohrádek
Krajským titulem Podnikatel roku 2022 se pyšní výrobce palubek SECA Serafin Campestrini
Senzorická podlaha v domově důchodců upozorní na pád klienta na zem
Vozidlem narazila do zdi. Alkoholové opojení řidičky vysvětlilo mnohé
Zahořelo komínové těleso na chatě
Jaroměř
Na stavbě obchvatu města začali dělníci razit dešťovou kanalizaci
Řídil půjčené osobní auto. Po zastavení mu naměřili bezmála 3 promile alkoholu v dechu
Krádeže katalyzátorů objasněny: Obviněn je 19letý cizinec
Bartoš: Naděje na záchranu chátrajících památek v Terezíně a Josefově vzrostla
Králíky
Chodíte pěšky po silnici? A máte na svém oděvu reflexní prvky?
Zahradní domek v plamenech. Prohořela stěna kolem komínové trubky
Hořela věž kostela. Naštěstí šlo o námětové cvičení
Kriminálka hledá svědky tragické nehody
Hradec Králové
Muž onanoval před dětmi z mateřské školy. Druhý den ho chytili
Kraj chce letos do silnic investovat téměř 1,7 miliardy korun
Už zítra proběhne Talk Show Posedlí Dakarem
Sledujte utkání 7. kola nadstavbové části NBL ligy
Vysoké Mýto
Z návěsu kamionu vypadly plechové desky. Zasypaly kruhový objezd a poničily chodník
Hořelo ve střeše sportovního centra, vzduchotechnikou se zplodiny dostaly i do další budovy
V Šemberově divadle budou předány Ceny města za rok 2022
Ve svařovací dílně došlo k požáru nečistot ve vzduchotechnice. Evakuovat se musely víc než dvě desítky lidí
Pardubice
Audi se zastavilo o semafor v Pardubicích. Nehoda ale byla nahlášena na tísňovou linku v Německu
Město navyší počet hnědých kontejnerů pro oddělený sběr bioodpadu. Třídit budou i další sídliště
Most přes železniční koridor čeká demolice. Od ranních hodin je doprava svedena na mostní provizorium
Na radu hlasů možná zkoušel říkanku Otloukej se, píšťaličko. Jen to rozměrově přehnal a říznul
Litomyšl
Odstartovala rekonstrukce zámku. Práce se dotknou návštěvníků i svatebčanů
Radnice loni investovala v rámci sedmi akcí téměř 80 milionů, větší část pokryla z dotací
Nadrozměrný náklad na tři hodiny zablokoval kruhový objezd. Poškodil navíc lampu osvětlení přechodu pro chodce
Přes 800 tisíc korun jde potřebným. Podporu získají mimo jiné mladí lidé v nouzi
Solnice
Požár sazí v komínu zablokoval hlavní silnici
V dřevařském podniku byl nahlášen požár technologie. Rychlým zásahem se podařilo uchránit majetek v hodnotě desítek milionů
Dobrovolní hasiči mají nový zásahový automobil
Virtuózní a strhující cimbálovka uzavře 12. ročník festivalu F. L. Věka
Orlické hory
Kraj připravuje obnovu zábradlí tvrzi Bouda pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků
Silnice přes Šerlich stále uzavřená. Kvůli popadaným stromům
Nasněžilo! Šediváčkův long se od úterý pojede
Lyžařská sezona v Orlických horách začala, otevřena jsou zatím jen dvě střediska
Podorlicko
Týdenní flashe na Rádiu Orlicko [2023-W11]
Týdenní flashe na Rádiu Orlicko [2023-W10]
Miloš Zeman končí coby prezident České republiky, během svého úřadu navštívil také Podorlicko
Týdenní flashe na Radiu Orlicko 2023-08
Rychnovsko
Zaplatil za iPhone, obdržel ledovou kávu
Senior přišel o bezmála 300 tisíc korun. Neznámí pachatelé nabízeli muži investování s akciemi společnosti ČEZ
Na silnici I/11 mezi Vamberkem a Rybnou nad Zdobnicí začínají práce na zvýšení bezpečnosti provozu
Krádež vodoměru objasněna: Největší škoda byla vyčíslena za uniklou vodu
Orlickoústecko
Pokračování dálnice dostalo zelenou. Investor získal stavební povolení pro dalších 7 kilometrů
600 kilo léků s obsahem pseudoefedrinu na třech paletách do cíle nedojelo
Během pár hodin únik nafty, nehoda a požár auta
Vyhněte se nedovolenému ozbrojování. Zbraně a střelivo podléhající registraci mohou vlastnit osoby se zbrojním průkazem
Náchodsko
Inženýr z námořní lodě potřeboval schovat své cennosti před piráty. Žena přišla o čtvrt milionu
15 let nemá řidičák. V týdnu ho ale dvakrát zastavili policisté a hrozí mu až 50 tisíc
Mladý recidivista kradl kde mohl. Měl okrást i děti své družky
Podnapilý muž se potácel na viaduktu se střelnou zbraní v batohu. Policisté muži zbraň zadrželi