Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor fotografií
hash tag #volby2020
07.10.2020 10:00

(rup)

Zpravodajství
volby

Zobrazeno 1347x
On-line deník Orlický.net položil dvěma postupujícím kandidátům do druhého kola volby do Senátu Parlamentu ČR několik otázek. Čtenáři si tak mohou přečíst, jaké jsou silné a slabé stránky tohoto regionu a nebo třeba důvody, proč by měli dát kandidátům hlas v druhém kole.
Na otázky odpovídají dosavadní senátor za volební okrsek 48 - Rychnov nad Kněžnou Miroslav Antl /zvolený za ČSSD, nyní kandidující za volební stranu Za Občany/ a Jan Grulich navržený volební stranou Top09 + LES.

Miroslav Antl /Za Občany/
% hlasů v prvním kole: 26,44

Jan Grulich /TOP 09+LES/
% hlasů v prvním kole: 24,37


Jaké je Vaše hlavní motto pro senátní volby a proč?

5.400.000 Kč pro občany našeho regionu. Veřejné peníze patří občanům, ne stranickým sekretariátům.
To je základní motto naší kampaně – a je i na našich bannerech a letácích. Vychází z toho, že za každý mandát poslance či senátora dostávají politické strany a hnutí 900 000,- Kč ročně, takže za šest mandátu senátora je to tato částka. Jako nezávislý kandidát bych v případě vítězství nedostal nic, strany a hnutí si peníze nechávají na svou činnost, event. s tím pokryjí volební náklady. Když je kandidát podporován více subjekty, tyto peníze si rozdělí. Proto jsem založil hnutí, je nás 8 členů a žádné „provozní“ peníze nepotřebujeme. Vzhledem k tomu, že jsem v každém volebním období rozdal ze svých peněz statisíce korun, zejména na prospěšnou spolkovou činnost (tj. pro děti, seniory, sportovce, dobrovolné hasiče, zdravotníky, umělce, prospěšné občanské spolky aj.), mají občané záruku, že jim v případě zvolení navíc rozdám i celý státní příspěvek.
A druhým heslem je. Senátu chybí právníci. Právníků z praxe je v naší horní komoře 4 – 5, převažují učitelé, starostové, lékaři…

Dobré vzdělání je tou nejdůležitější cestou, aby naše země byla v kondici. A není to jen vzdělávání ve školních lavicích, ale vzdělání, jako společenská priorita v každém věku, abychom obstáli v takto rychle se měnící době.


Jaké jsou slabé a silné stránky Vašeho volebního obvodu. Jak chcete 
regionu pomoci?

Slabou stránkou je jeho obrovská rozloha a množství obcí. Znepokojivý, resp. nevyhovující je stav silnic, na Rychnovsku se řešily nedostatečné ubytovací kapacity v souvislosti s prudkým nárůstem počtu „přespolních“ a cizineckých zaměstnanců kvasinské automobilky, která navíc odčerpává pracovní síly ostatním firmám a zaměstnavatelům z širokého okolí. S průmyslovou zónou Solnice – Kvasiny pak souvisí i velký nárůst nákladní automobilové přepravy, a tím zhoršená bezpečnost občanů měst a obcí. V pardubické části mého obvodu je dlouhodobým problémem dopravně předimenzovaná páteřní silnice I/35, procházející právě mou částí regionu.
Na druhé straně je Auto Škoda Kvasiny významným investorem v regionu a společně s dalšími subjekty průmyslové zóny se výrazným způsobem podílí na nízké nezaměstnanosti v okrese Rychnov, která byla na konci července 2020 nejnižší v ČR (1,8 procenta). Slabinou je i zdravotnictví, když nedostatkem lékařů a zdravotnického personálu trpí většina krajských nemocnic, tak rychnovská se však dostala do područí Oblastní nemocnice v Náchodě, která svého nadřízeného postavení zneužívá. Osobně jsem musel v úzké součinnosti s prim. MUDr. Marcelem Maršíkem razantně řešit nepřípustný nátlak na lékaře rychnovské nemocnice. Vedení KHK nedokázalo za celou dobu tuto situaci uspokojivě vyřešit. Dalším problémem je i odložená modernizace nemocnice. Zdravotnictví samo však není slabinou, ale i za zhoršené situace lékaři a zdravotnický personál výborně plní své poslání a povinnosti, za což jim patří nejen můj dík, ale i obdiv.
Takže jsem připraven po volbách znovu osobně jednat s premiérem a s novým ministrem zdravotnictví, s nímž se dobře známe již desítky let, o splnění vládního závazku, resp. usnesení, a poskytnutí schválené třistamilionové dotace. K tomu by mi měla pomoci i nově deklarovaná podpora hnutí ANO, když o realizaci usnesení spolurozhoduje i paní ministryně financí. Jinak bych mohl reagovat populisticky – a tvrdit, že jako senátor vyřeším sucho, nové silnice a opravy starých, zvýšení platů v jednotlivých profesích (učitelé, zdravotníci), zničit Covida aj. svinstvo atd. - ale tak to není!
Především: senátor sám nic neprosadí, ale měl by být k dispozici všem, kteří potřebují pomoci prosadit prospěšné projekty aj., když jak říká starosta města RK: „Senátor otevírá dveře do nejvyšších pater“. Prostě slíbit jen to reálně splnitelné… A já jsem si nyní ještě více uvolnil čas, když jsem se rozhodl znovu nekandidovat do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Práce tam mi zabírala spoustu času. Ponechal jsem si pouze výuku trestního práva na Pedagogické fakultě UHK, kde mám poloviční úvazek a přednáším pouze v pondělní dopoledne, event. soboty. Vedle senátorské práce se toho nedá odpovědně více stihnout. No, a jak neustále opakuji, chci finančně pomoci občanům regionu…!

Silné stránky jsou velmi nízká nezaměstnanost a stabilní ekonomická situace. Bohužel je však tato stabilita velmi závislá na automobilovém průmyslu. Stejně tak jsou silné stránky krásné životní prostředí a dobrý turistický ruch. Slabé stránky jsou nedostatečná dopravní infrastruktura, obchvaty, nedořešená rychnovská nemocnice a mnoho problematických škol. V některých věcech bych bych z funkce senátora propojoval politické subjekty a organizace, abychom dokázali zrealizovat stanovené cíle. Co se týká problematických škol, zasadil bych se osobně svou odborností o zlepšování kvality.


Zhodnoťte ze svého pohledu dosavadní působení senátora ve volebním 
okrsku.

„Můj“ senátní obvod je jeden z největších, když zahrnuje 135 obcí ve 4 okresech a 2 krajích. Jezdíme za občany na jejich pozvání na akce, každoročně absolvujeme Pojízdnou senátorskou kanceláří kolem stovky akcí, akce podporujeme i finančně (jak jsem zmínil výše). Pomáhám prosazovat prospěšné projekty obcí či kraje v ústředních orgánech veřejné správy, neb jako senátor a dlouholetý předseda jednoho z nejvýznamnějších výborů, tj. Ústavně-právního výboru (ÚPV), jsem v častém kontaktu s ministry a jejich náměstky. Jsem jedním ze 4 – 5 právníků z praxe mezi 81 senátory, což je žalostně málo - a ÚPV pod mým vedením se stal nejaktivnějším, když si beru k projednání většinu návrhů zákonů a novel, které posuzujeme z hlediska souladu s Ústavou ČR a právním řádem. Jako garančnímu zpravodaji se mi např. podařilo prosadit výrazné zvýšení trestních sazeb, zejména u nejzávažnějších násilných, mravnostních zločinů a organizované drogové trestné činnosti, když jsem na příkladech ze své praxe ke zpřísnění přesvědčil ministerstvo spravedlnosti, poslance a senátory. Aktuálně jsem jedním z předkladatelů ústavního dodatku o právu na ochranu života a zdraví svého a napadených se zbraní. Se starostou města Rychnova nad Kněžnou jsme opakovaně jednali s premiérem a s ministry ohledně rychnovské nemocnice, dohodli uvolnění 300 miliónů, prosadili jsme mj. dotaci pro nový Domov pro seniory v RK, ve spolupráci s MV a Policií ČR rychle řešili bezpečnostní situaci v souvislosti s průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny aj. To ostatně mj. dokládá i písemné doporučení pana starosty Jana Skořepy k mé volbě do Senátu.

Pan senátor Antl podporoval spolky, mladé i starší sportovce, hasiče, navštívil i naší školu. Určitě vykonával velice erudovaně i zákonodárnou činnost v senátu.


Napište, prosím, několik motivačních slov či vět, aby voliči přišli k 
volebním urnám pro druhé kolo senátní volby.

Já nejsem tvůrcem motivačních hesel, a tak jen chceme apelovat na občany, aby přišli k volbám do Senátu i ve druhém kole. Všichni, kteří jsou přesvědčeni, že peníze by se měli vracet občanům – a potřebují další ještě významnější finanční pomoc na prospěšnou činnost, např. pro svoje děti, nechť přispějí k tomu, aby ji stát musel vyplatit hnutí ZA OBČANY – a tedy vrátit Občanům našeho regionu.
Senát opakovaně dokázal, že plní svoji ústavní úlohu, když v době rozpuštění Poslanecké sněmovny „operativně“ přijímal zákonná opatření, průběžně zejm. „můj“ výbor plní úlohu „strážce legislativního procesu“ či „opraváře zákonů“, kdy doporučujeme krom schválení zamítnutí či vrácení návrhů Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát plní i úlohu tzv. „ústavní pojistky“, resp. „strážce ústavy“, když bez jeho souhlasu nelze přijmout změny základních zákonů, tj. Ústavy i volebních zákonů – konečně je i „pojistkou demokracie“. A k tomu potřebuje zkušené právníky z praxe…!

Volby jsou základem demokracie. Politiky se nestáváme z vlastní vůle, ale z vůle voličů. Pokud nebude tento základní kámen demokracie dodržován, nebude ani naše demokracie fungovat. A do politiky se dostanou i lidé, kteří byli volení jen např. 10% menšinou. Proto bych si přál v druhém kole senátních voleb aspoň 40% účast :-). I když vím, že jsem příliš velký idealista.


Děkujeme za Vaše odpovědi. Druhé kolo senátní volby probíhá ve dnech 9. a 10. října 2020 ve stejných volebních místnostech a ve stejných časech jako kolo první.


Zajímavost z regionu
Další zprávy z lokality Rychnovsko
Opilý cyklista usedl na elektrokolo s třemi promile. Havaroval do příkopu
Aplikace umožňuje videopřenos z místa laické resuscitace. Využívají ho operátoři tísňové linky 155
O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
Miroslava Antla v Senátu uznáváme jako odborníka na právo, bez ohledu na politickou příslušnost
Víkendový silný vítr lámal stromy
Do tří obcí v okolí Dobrušky poprvé přijela speciálně upravená dodávka mobilní České pošty
Muž, označovaný jako Demolition man, skončil ve vazbě
Muž nikdy neměl řidičák. Přesto si půjčoval cizí auto a ničil s ním majetek za stovky tisíc korun
Auto vjelo do dveří benzínky, jinde narazilo do autobusové zastávky a odpadových kontejnerů
Nákladní auta skončila v příkopech
Dopravní prostředky putují zpět majitelům
Zloději volno neměli, terčem automat i autobus
Motorkáři do cíle nedojeli. Jeden se srazil s autem, druhý s lesní zvěří
Hořely saze v komínu i dílna u rodinného domu
Hasiči likvidovali během tří hodin tři nehody
Muž bez řidičáku ujížděl před policisty. Při pátrání pomohl policejní psovod
Profesionální, dobrovolní a drážní hasiči likvidovali následky silné bouřky
Policejní pes Meddy odhalil zloděje, který vykrádal chatky
Rychlost není vždy vítězstvím. Zvlášť pokud řidič nezvádne smyk
Vedle povodní likvidovali hasiči o víkendu také následky dopravních nehod
Hasiči o víkendu pomáhali s odklízením následků přívalových dešťů
Likvidace následků bleskové povodně pohledem dobrovolných hasičů
Noc po včerejších přívalových deštích byla klidná
Z chalupy zmizely deky a jídlo
Domovy důchodců Borohrádek a Albrechtice se spojí. Vzniknou Domovy na Orlici
Hledanému muži policisté překazili jízdu autobusem. Nebyl jediný, koho policisté vypátrali
Hasiči likvidovali nehody, požár i pády stromů
Jednostopé dopravní prostředky versus auta: Cyklista i motorkář zraněni
Dostal chuť na čokoládu. Mladý recidivista nejprve kradl v obchodě, následně neoprávněně řídil cizí vozidlo
Auta skončila v příkopech či v oplocení, hasiči zasahovali také u požáru, prasklé vody či odstraňovali spadlé větve


Hradecký kraj povede čtyřkoalice. Hejtmanem se stane Červíček z ODS
19.10.2020 | 23:55 | Orlická TV

O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
10.10.2020 | 14:23 * | (rup)

Koaliční smlouva je v Pardubickém kraji podepsána
10.10.2020 | 11:12 | Pardubický kraj

Na Pardubicku bude zřejmě pokračovat stávající koalice, vítězné Ano půjde do opozice
04.10.2020 | 08:50 | (rup)

V krajských volbách vyhrála ODS a Ano 2011. O Senát se utkají Antl s Grulichem a Mašek s Holáskem
03.10.2020 | 14:00 * | (rup)

Ve 14 hodin startují krajské a na Rychnovsku, Hradecku, Holicku a Choceňsku pak také senátní volby
02.10.2020 | 07:00 | Orlický.net

Ve středu začne drive-in hlasování pro krajské a senátní volby
29.09.2020 | 15:42 * | Fletch

Kandidátky pro krajské volby podalo 12 politických stran, hnutí a koalic
30.07.2020 | 18:02 | Fletch

Dnes a zítra volby do Evropského parlamentu
24.05.2019 | 08:36 | Orlický.net

Do čela pardubického magistrátu zvolen Martin Charvát
21.11.2018 | 08:50 | Pardubice

Starostou Ústí potřetí v pořadí zvolen Petr Hájek
06.11.2018 | 09:58 | Ústí nad Orlicí

Noví zastupitelé zvolili starostu
06.11.2018 | 08:39 | Dobruška

Zastupitelé zvolili vedení města na další 4 roky
04.11.2018 | 07:44 | Vysoké Mýto

Starostou Nového Města bude i nadále Petr Hable
02.11.2018 | 07:23 | Nové Město nad Metují

Primátorem Hradce Králové bude na příští čtyři roky Alexandr Hrabálek
31.10.2018 | 15:50 | Hradec Královézprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Na křižovatce se srazila celkem čtyři auta. Naštěstí byla zraněna jen jedna osoba
Vernisáž odstartovala podzimní sezonu Orlické galerie
Den s hasiči "zpestřil" požár bývalé pekárny
Slavný spisovatel doprovázel TGM. Coby redaktor
Ústí nad Orlicí
Před 15 lety začala rekonstrukce bazénu
Proběhlo slavnostní předávání ocenění města
„Od koupadla k aquaparku“ v galerii Pod radnicí
Proběhla krajská přehlídka scénického tance
Žamberk
Ohlédnutí za Dny evropského dědictví
Pardubičtí „Marieni“ v Žamberku.
Nákladní auto skončilo v příkopu. Hasiči museli přeložit necelou dvacítku prasat
Přímý přenos z Divadla Na zábradlí v kině Žamberk.
Lanškroun
Nad ránem hořelo v kuchyni. Kvůli technické závadě
Skautská regata na Dlouhém rybníku v Lanškrouně
Výstavba nové polikliniky pokračuje
Kvůli požáru bytu v bytovce museli hasiči evakuovat několik desítek lidí
Nové Město nad Metují
Policisté pátrají po dívce. Ta se nevrátila do ústavu
O děti pracovníků v první linii je ve městě postaráno
Agresivní opilec nadával v parku. Policisté u něj našli i drogy
Automobilem narazil do dvou stromů. Alkohol vše vysvětlil
Dobruška
Kvůli obálce s neznámou látkou evakuovali 15 lidí
Maminka odvedla dítě do školky. Stačila chvilka a ponechané věci v autě byly pryč
Originál nejstarší písemné zprávy o městě se na sváteční víkend vrátil do Dobrušky
Druhý řidič v řadě nedodržel bezpečnou vzdálenost. Škoda přes 100 tisíc
Letohrad
Železniční stanice má díky rekonstrukci moderní nástupiště. Stát to přišlo na miliardu, část by měla proplatit Evropská unie
Unavený muž si dal ohřát jídlo. Z plotny jej sundali až přivolaní hasiči
Vznikne další část cyklostezky a chodník. Stát poskytne víc jak deset milionů
Místní firma pošle na účet města 3,5 milionu. Darem podpoří několik projektů
Kostelec nad Orlicí
Auto skončilo v příkopu, řidiče vyprostili hasiči
Multižánrový hudební festival F. I. Tůmy není zrušen. Na diváky čeká atraktivní program
Hasiči likvidovali uniklé ropné látky na polní cestě
Nábor mažoretek Marlen
Choceň
Další stavba bez kolaudace. Nové obchodní centrum zůstalo uzavřeno
Přes železniční koridor by mohl vzniknout nový most
Akční brácha vzal sestřičku místo na houpačky na vlakové nádraží. Na volající policisty byl sprostý
Auto přes střechu, navíc uprostřed mostu. Na vině byl alkohol
Týniště nad Orlicí
Den okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí
Protijedoucímu kamionu rozbil zrcátko a ujel od nehody. Řidič přesto skončil u soudu
Sedm tisíc modelů „angličáků“: Encyklopedii aut sbírá Eduard Pařízek od svých 6 let
Písničkáři na paloučku pod věží
Vamberk
Auto skončilo v příkopu, nikdo se naštěstí nezranil
Plameny v kalící peci způsobily škodu za sto tisíc
Čtvrtý hudební festival Criss Cross se uskuteční v srpnu. Headlajnery Lake Malawi či Portless
Šli koupit holicí strojky. Místo do nákupního košíku je uložili do kočárku
Česká Skalice
Modeláři z České Skalice dnes otevřeli výstavu vláčků a modelů
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rozhovor s kapelou Čechomor
Skupina Čechomor zahraje v akustické sestavě.
Rokytnice v Orlických horách
Místo hub našli protitankovou minu
Muzejníci připravili tři akce v Sýpce
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Česká Třebová
Vzpomínka na českotřebovskou plovárnu
Galerie osobností: Pavel Langhans 75 let
Českotřebovská průmyslovka slavila 75 let
Bikerská vyjížďka na Pekláku
Opočno
Zraněný cyklista po střetu s autem. Buďte za tmy vidět!
Úřad má všechny podklady pro vydání souhlasu se zahájením zkušebního provozu. Obchvat by se mohl otevřít v příštích několika dnech
Plameny olizovaly budovu bývalé porodnice, hořel tu stavební odpad
Obchvat je stále zavřený. Úředníci silničního úřadu mají všechny podklady pro rozhodnutí
Náchod
Jak je to v souvislosti s nově zavedenými krizovými opatřeními s venkovními sportovišti v Náchodě?
Provoz Městského úřadu v Náchodě v době nouzového stavu
Řídila přes soudní zákaz a ještě pod vlivem návykových látek
Bezpečnostní rada města Náchoda jednala o aktuálních opatřeních
Jablonné nad Orlicí
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Městský stadion nabídne sportovcům tartanovou dráhu. Zatěžkávací zkouškou bude štafetový marathon
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Borohrádek
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Jaroměř
V muzeu Výtopna hořely historické železniční vagony
Jaroměřský hokej: posila pro áčko i kvalitní mládež
Ptáci, žijící v mokřadu, by měli mít lepší podmínky pro život. Postarají se o to pratuři
Řidička strhla řízení. Narazila do stromu a auto se převrátilo na bok
Králíky
Rodina pohřešuje seniora. Ten v pantoflích sedl do svého auta a odjel neznámo kam
Bývalý výchovný ústav možná změní majitele, areál jde do dražby
Cihelnu uvidíte jen v televizi. Veterány pak na spanilé jízdě Orlickoústeckem
Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie
Hradec Králové
Bývalý Prior se po dlouhých měsících opět otevírá kupujícím
Hradecký kraj povede čtyřkoalice. Hejtmanem se stane Červíček z ODS
Mladá řidička přejela do protisměru a způsobila škodu za 150 tisíc
Zkáza uměleckých děl tvořených z plastů – Záchrana Milenců ze sbírek královéhradecké galerie
Vysoké Mýto
Okna městské galerie se změnila na jeden den v originální orloj
Odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou už nebudou překážet v ulicích
Festival ZUŠ Open byl lékem pro dobrou náladu
Učňové stavařských oborů změřili své dovednosti
Pardubice
Koaliční smlouva je v Pardubickém kraji podepsána
Dívka je na útěku. Odmítá nástup do diagnostického ústavu
Došlo ke střetu cyklisty na elektrokoloběžce s kamionem. Policie hledá svědky
Vypuštění pneumatik nebyl dobrý vtip. Autor této klukoviny může dostat pokutu až 20 tisíc korun
Litomyšl
Nehorázná drzost zlodějky v samoobsluze. Přišla ke starší ženě a bez okolků jí z košíku ukradla kabelku
Přistihl svého staršího bratra inflagranti se svojí přítelkyní. V zápalu žárlivosti vzal na ně sekeru
Utrhl kolo o ostrůvek, zranilo se pět lidí
Školu protnulo více než 30 kilometrů kabelů
Solnice
Srazila se tři auta. Jejich řidiči zřejmě nedobrzdili
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Pracovní úraz při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem
Orlické hory
V Orlických horách se usadil vlk. Trvalý výskyt potvrdily snímky z fotopastí a pozorování tzv. Vlčích hlídek
Lesy ČR mění potoky v Orlických horách. Cílem je zadržení vody v krajině
Senior byl nalezen v pořádku. Na polské straně hranice
Hasiči u Zemské brány zachránili Vydrýska
Podorlicko
Odvysílali jsme Taneční proud proti blbé náladě (vol. 2)
Připomeňme si Taneční proud proti blbé náladě. Jste srdečně zváni
Ve 14 hodin startují krajské a na Rychnovsku, Hradecku, Holicku a Choceňsku pak také senátní volby
Na Festivalu F. L. Věka zazní obnovené královské nástroje v Podorlicku
Rychnovsko
Opilý cyklista usedl na elektrokolo s třemi promile. Havaroval do příkopu
Aplikace umožňuje videopřenos z místa laické resuscitace. Využívají ho operátoři tísňové linky 155
O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
Miroslava Antla v Senátu uznáváme jako odborníka na právo, bez ohledu na politickou příslušnost
Orlickoústecko
Policejní letka našla pohřešovaného naštěstí včas
Auto tým v akci: Pokuty padaly za rychlou jízdu a telefonování
Přišla o 40 tisíc korun. Když se ženě vše rozleželo v hlavě, bylo již pozdě
Nehody cyklistů: Jedna z nich skončila tragicky
Náchodsko
Hala plná sena v plamenech. Hasiči se snažili ochránit zvířata v přilehlém kravínu
Smyk na mokré vozovce: Fabie skončila na střeše
19letý řidič přehlédl na přejezdu lokálku. Auto po střetu s vlakem skončilo v příkopu
Čtrnáct obcí má zájem o měření rychlosti ve svých katastrech. Hledají se vhodná místa