Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor fotografií
hash tag #volby2020
07.10.2020 10:00

(rup)

Zpravodajství
volby

Zobrazeno 4631x
On-line deník Orlický.net položil dvěma postupujícím kandidátům do druhého kola volby do Senátu Parlamentu ČR několik otázek. Čtenáři si tak mohou přečíst, jaké jsou silné a slabé stránky tohoto regionu a nebo třeba důvody, proč by měli dát kandidátům hlas v druhém kole.
Na otázky odpovídají dosavadní senátor za volební okrsek 48 - Rychnov nad Kněžnou Miroslav Antl /zvolený za ČSSD, nyní kandidující za volební stranu Za Občany/ a Jan Grulich navržený volební stranou Top09 + LES.

Miroslav Antl /Za Občany/
% hlasů v prvním kole: 26,44

Jan Grulich /TOP 09+LES/
% hlasů v prvním kole: 24,37


Jaké je Vaše hlavní motto pro senátní volby a proč?

5.400.000 Kč pro občany našeho regionu. Veřejné peníze patří občanům, ne stranickým sekretariátům.
To je základní motto naší kampaně – a je i na našich bannerech a letácích. Vychází z toho, že za každý mandát poslance či senátora dostávají politické strany a hnutí 900 000,- Kč ročně, takže za šest mandátu senátora je to tato částka. Jako nezávislý kandidát bych v případě vítězství nedostal nic, strany a hnutí si peníze nechávají na svou činnost, event. s tím pokryjí volební náklady. Když je kandidát podporován více subjekty, tyto peníze si rozdělí. Proto jsem založil hnutí, je nás 8 členů a žádné „provozní“ peníze nepotřebujeme. Vzhledem k tomu, že jsem v každém volebním období rozdal ze svých peněz statisíce korun, zejména na prospěšnou spolkovou činnost (tj. pro děti, seniory, sportovce, dobrovolné hasiče, zdravotníky, umělce, prospěšné občanské spolky aj.), mají občané záruku, že jim v případě zvolení navíc rozdám i celý státní příspěvek.
A druhým heslem je. Senátu chybí právníci. Právníků z praxe je v naší horní komoře 4 – 5, převažují učitelé, starostové, lékaři…

Dobré vzdělání je tou nejdůležitější cestou, aby naše země byla v kondici. A není to jen vzdělávání ve školních lavicích, ale vzdělání, jako společenská priorita v každém věku, abychom obstáli v takto rychle se měnící době.


Jaké jsou slabé a silné stránky Vašeho volebního obvodu. Jak chcete 
regionu pomoci?

Slabou stránkou je jeho obrovská rozloha a množství obcí. Znepokojivý, resp. nevyhovující je stav silnic, na Rychnovsku se řešily nedostatečné ubytovací kapacity v souvislosti s prudkým nárůstem počtu „přespolních“ a cizineckých zaměstnanců kvasinské automobilky, která navíc odčerpává pracovní síly ostatním firmám a zaměstnavatelům z širokého okolí. S průmyslovou zónou Solnice – Kvasiny pak souvisí i velký nárůst nákladní automobilové přepravy, a tím zhoršená bezpečnost občanů měst a obcí. V pardubické části mého obvodu je dlouhodobým problémem dopravně předimenzovaná páteřní silnice I/35, procházející právě mou částí regionu.
Na druhé straně je Auto Škoda Kvasiny významným investorem v regionu a společně s dalšími subjekty průmyslové zóny se výrazným způsobem podílí na nízké nezaměstnanosti v okrese Rychnov, která byla na konci července 2020 nejnižší v ČR (1,8 procenta). Slabinou je i zdravotnictví, když nedostatkem lékařů a zdravotnického personálu trpí většina krajských nemocnic, tak rychnovská se však dostala do područí Oblastní nemocnice v Náchodě, která svého nadřízeného postavení zneužívá. Osobně jsem musel v úzké součinnosti s prim. MUDr. Marcelem Maršíkem razantně řešit nepřípustný nátlak na lékaře rychnovské nemocnice. Vedení KHK nedokázalo za celou dobu tuto situaci uspokojivě vyřešit. Dalším problémem je i odložená modernizace nemocnice. Zdravotnictví samo však není slabinou, ale i za zhoršené situace lékaři a zdravotnický personál výborně plní své poslání a povinnosti, za což jim patří nejen můj dík, ale i obdiv.
Takže jsem připraven po volbách znovu osobně jednat s premiérem a s novým ministrem zdravotnictví, s nímž se dobře známe již desítky let, o splnění vládního závazku, resp. usnesení, a poskytnutí schválené třistamilionové dotace. K tomu by mi měla pomoci i nově deklarovaná podpora hnutí ANO, když o realizaci usnesení spolurozhoduje i paní ministryně financí. Jinak bych mohl reagovat populisticky – a tvrdit, že jako senátor vyřeším sucho, nové silnice a opravy starých, zvýšení platů v jednotlivých profesích (učitelé, zdravotníci), zničit Covida aj. svinstvo atd. - ale tak to není!
Především: senátor sám nic neprosadí, ale měl by být k dispozici všem, kteří potřebují pomoci prosadit prospěšné projekty aj., když jak říká starosta města RK: „Senátor otevírá dveře do nejvyšších pater“. Prostě slíbit jen to reálně splnitelné… A já jsem si nyní ještě více uvolnil čas, když jsem se rozhodl znovu nekandidovat do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Práce tam mi zabírala spoustu času. Ponechal jsem si pouze výuku trestního práva na Pedagogické fakultě UHK, kde mám poloviční úvazek a přednáším pouze v pondělní dopoledne, event. soboty. Vedle senátorské práce se toho nedá odpovědně více stihnout. No, a jak neustále opakuji, chci finančně pomoci občanům regionu…!

Silné stránky jsou velmi nízká nezaměstnanost a stabilní ekonomická situace. Bohužel je však tato stabilita velmi závislá na automobilovém průmyslu. Stejně tak jsou silné stránky krásné životní prostředí a dobrý turistický ruch. Slabé stránky jsou nedostatečná dopravní infrastruktura, obchvaty, nedořešená rychnovská nemocnice a mnoho problematických škol. V některých věcech bych bych z funkce senátora propojoval politické subjekty a organizace, abychom dokázali zrealizovat stanovené cíle. Co se týká problematických škol, zasadil bych se osobně svou odborností o zlepšování kvality.


Zhodnoťte ze svého pohledu dosavadní působení senátora ve volebním 
okrsku.

„Můj“ senátní obvod je jeden z největších, když zahrnuje 135 obcí ve 4 okresech a 2 krajích. Jezdíme za občany na jejich pozvání na akce, každoročně absolvujeme Pojízdnou senátorskou kanceláří kolem stovky akcí, akce podporujeme i finančně (jak jsem zmínil výše). Pomáhám prosazovat prospěšné projekty obcí či kraje v ústředních orgánech veřejné správy, neb jako senátor a dlouholetý předseda jednoho z nejvýznamnějších výborů, tj. Ústavně-právního výboru (ÚPV), jsem v častém kontaktu s ministry a jejich náměstky. Jsem jedním ze 4 – 5 právníků z praxe mezi 81 senátory, což je žalostně málo - a ÚPV pod mým vedením se stal nejaktivnějším, když si beru k projednání většinu návrhů zákonů a novel, které posuzujeme z hlediska souladu s Ústavou ČR a právním řádem. Jako garančnímu zpravodaji se mi např. podařilo prosadit výrazné zvýšení trestních sazeb, zejména u nejzávažnějších násilných, mravnostních zločinů a organizované drogové trestné činnosti, když jsem na příkladech ze své praxe ke zpřísnění přesvědčil ministerstvo spravedlnosti, poslance a senátory. Aktuálně jsem jedním z předkladatelů ústavního dodatku o právu na ochranu života a zdraví svého a napadených se zbraní. Se starostou města Rychnova nad Kněžnou jsme opakovaně jednali s premiérem a s ministry ohledně rychnovské nemocnice, dohodli uvolnění 300 miliónů, prosadili jsme mj. dotaci pro nový Domov pro seniory v RK, ve spolupráci s MV a Policií ČR rychle řešili bezpečnostní situaci v souvislosti s průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny aj. To ostatně mj. dokládá i písemné doporučení pana starosty Jana Skořepy k mé volbě do Senátu.

Pan senátor Antl podporoval spolky, mladé i starší sportovce, hasiče, navštívil i naší školu. Určitě vykonával velice erudovaně i zákonodárnou činnost v senátu.


Napište, prosím, několik motivačních slov či vět, aby voliči přišli k 
volebním urnám pro druhé kolo senátní volby.

Já nejsem tvůrcem motivačních hesel, a tak jen chceme apelovat na občany, aby přišli k volbám do Senátu i ve druhém kole. Všichni, kteří jsou přesvědčeni, že peníze by se měli vracet občanům – a potřebují další ještě významnější finanční pomoc na prospěšnou činnost, např. pro svoje děti, nechť přispějí k tomu, aby ji stát musel vyplatit hnutí ZA OBČANY – a tedy vrátit Občanům našeho regionu.
Senát opakovaně dokázal, že plní svoji ústavní úlohu, když v době rozpuštění Poslanecké sněmovny „operativně“ přijímal zákonná opatření, průběžně zejm. „můj“ výbor plní úlohu „strážce legislativního procesu“ či „opraváře zákonů“, kdy doporučujeme krom schválení zamítnutí či vrácení návrhů Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát plní i úlohu tzv. „ústavní pojistky“, resp. „strážce ústavy“, když bez jeho souhlasu nelze přijmout změny základních zákonů, tj. Ústavy i volebních zákonů – konečně je i „pojistkou demokracie“. A k tomu potřebuje zkušené právníky z praxe…!

Volby jsou základem demokracie. Politiky se nestáváme z vlastní vůle, ale z vůle voličů. Pokud nebude tento základní kámen demokracie dodržován, nebude ani naše demokracie fungovat. A do politiky se dostanou i lidé, kteří byli volení jen např. 10% menšinou. Proto bych si přál v druhém kole senátních voleb aspoň 40% účast :-). I když vím, že jsem příliš velký idealista.


Děkujeme za Vaše odpovědi. Druhé kolo senátní volby probíhá ve dnech 9. a 10. října 2020 ve stejných volebních místnostech a ve stejných časech jako kolo první.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rychnovsko
Pondělní dopravní nehody: náklaďák ve stromě či osobák na střeše
Archeologické léto s rychnovským muzeem: nálezy pod budoucí silnicí, časem zašlé hrady či vsi
Rychnovsko po čtvrtečních bouřkách nejvíc postiženým okresem v hradeckém kraji
Nejsilnější diesel v manažerském voze
Automobilka připravila nové grantové programy pro rok 2021. Letos s podporou také pro Rychnovsko
Pozor na poklady, co najdete na půdě
Kriminalisté zastavili další drogový byznys
Jeden osobák narazil do domu a čelně do zaparkovaného auta, druhý do sloupu veřejného osvětlení
Celníci odhalili nelegálně zaměstnané cizince
Dodávka narazila do stromu a skončila na boku. Řidič měl být pod vlivem drog
Sezóna čtyřkolek a motorkářů pronikla i do našich lesů a chráněných území. Na neukázněné motoristy se policisté důsledně zaměřují
Mobilní pošta na Rychnovsku skončila, stěhuje se na Litomyšlsko
Kamna či komíny komplikují lidem život
Zimní počasí na silnicích si stále vybírá svou daň
Nouzový stav ke zlepšení stavu nepomůže. Pojďme se ještě jednou sjednotit, zůstat doma
V prodejně s potravinami a smíšeným zbožím zřejmě prodávala žena padělky roušek či hraček
Policisté s celníky prověřili desítky cizinců. Jeden z nich bude vyhoštěn, další dostali pokutu
Neměl peníze na nájem, tak se rozhodl krást. Skončil ve vazbě
Dopravní nehody v souvislosti se silným větrem i bez této souvislosti
Rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny bude pokračovat i s krajskou podporou
Na zimu nepřipravený komín může znamenat zásah hasičů
Dvě vážné nehody komplikovaly dopravu
Automobilka na Rychnovsku podpoří komunitní život a výzkum veřejného mínění
Hasiči zasahovali u střetu dvou aut a také u převrácené čtyřkolky
Krádež v kostele: Pachatel vybral kasičku a odcizil potraviny
Opilý cyklista usedl na elektrokolo s třemi promile. Havaroval do příkopu
Aplikace umožňuje videopřenos z místa laické resuscitace. Využívají ho operátoři tísňové linky 155
O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
Miroslava Antla v Senátu uznáváme jako odborníka na právo, bez ohledu na politickou příslušnost
Víkendový silný vítr lámal stromy


Kraj vede nová koalice v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem
03.11.2020 | 18:24 | Královéhradecký kraj

Noví krajští zastupitelé složili slib. Hejtmanem zůstává Martin Netolický
27.10.2020 | 10:35 | Pardubický kraj

Hradecký kraj povede čtyřkoalice. Hejtmanem se stane Červíček z ODS
19.10.2020 | 23:55 | Orlická TV

O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
10.10.2020 | 14:23 * | (rup)

Koaliční smlouva je v Pardubickém kraji podepsána
10.10.2020 | 11:12 | Pardubický kraj

Na Pardubicku bude zřejmě pokračovat stávající koalice, vítězné Ano půjde do opozice
04.10.2020 | 08:50 | (rup)

V krajských volbách vyhrála ODS a Ano 2011. O Senát se utkají Antl s Grulichem a Mašek s Holáskem
03.10.2020 | 14:00 * | (rup)

Ve 14 hodin startují krajské a na Rychnovsku, Hradecku, Holicku a Choceňsku pak také senátní volby
02.10.2020 | 07:00 | Orlický.net

Ve středu začne drive-in hlasování pro krajské a senátní volby
29.09.2020 | 15:42 * | Fletch

Kandidátky pro krajské volby podalo 12 politických stran, hnutí a koalic
30.07.2020 | 18:02 | Fletch

Dnes a zítra volby do Evropského parlamentu
24.05.2019 | 08:36 | Orlický.net

Do čela pardubického magistrátu zvolen Martin Charvát
21.11.2018 | 08:50 | Pardubice

Starostou Ústí potřetí v pořadí zvolen Petr Hájek
06.11.2018 | 09:58 | Ústí nad Orlicí

Noví zastupitelé zvolili starostu
06.11.2018 | 08:39 | Dobruška

Zastupitelé zvolili vedení města na další 4 roky
04.11.2018 | 07:44 | Vysoké Mýtozprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Střet nákladního auta s vlakem uzavřel průtah městem na půl dne
Policisté objasnili loupež a krádež. Odcizené elektrokolo vrátili majitelce
Srazili se na křižovatce za městem
Pestré léto v Mozaice
Ústí nad Orlicí
Město nemá vlajku podle pravidel, navržena je nová
Kometa zakončila rok a poděkovala zdravotníkům
Hasiči povezou pomoc do postižených Mikulčic, sbírka drobného stavebního materiálu trvá ještě dnes dopoledne
Hernychova vila láká na mechanické hračky
Žamberk
Pulp Fiction: Historky z podsvětí uvidíte dnes v letním kině v Žamberku.
Den se psy a pro psy už dnes s kinem Žamberk.
Putovní muzeum československých legií zastavilo v Žamberku
Psí premiéra v kině Žamberk s doprovodným programem, kde si děti můžou pohladit živého psa.
Lanškroun
Cyklista havaroval do posekaného příkopu. Policisté hledají svědky jeho pádu
Chlapec nikomu nic neřekl a odešel z tábora domů. Naštěstí ho potkali na cyklostezce před městem
Letní kino bude letos hrát na přání diváků
První etapa dokončené polikliniky byla slavnostně předána. O měsíc dřív než se předpokládalo
Nové Město nad Metují
Paraolympionici v lukostřelbě bojují o účast na olympiádě
Slavnostně otevřeli I. etapu parku Březinky
Senior se svojí dcerou si půjčovali velké prachy. Mělo to malou chybku, peníze nevraceli
Potravinová banka pomáhá obyvatelům v nouzi
Dobruška
Slavil narození 4. potomka a potřeboval si zajet koupit cigarety. Policistům nadýchal 2,48 promile
Služební pes Roky vystopoval a vyštěkal zloděje. Ten se ukrýval na stromě
Srazila se tři vozidla, nikdo nebyl naštěstí zraněn
Kameny zmizelých budou připomínat bývalé židovské obyvatele města
Letohrad
Byla zahájena výstavba cyklostezky do Šedivce
Lidé v referendu rozhodli o rekonstrukci kulturního domu
JamRock se kvůli pandemii odkládá na příští rok, oznámili organizátoři
Obce řeší financování cyklostezky či nákupu rolby na úpravu běžeckých tratí
Kostelec nad Orlicí
Požár rodinného domu zavinila nedbalost
Na křižovatce se srazily dva osobáky. Řidička jednoho z nich byla otřesena
Hořící propanbutanový vařič uhasili až přivolaní hasiči
Střet vlaku s dodávkou má fatální následky
Choceň
Zahradní sklad v chatové oblasti v plamenech, zničeno bylo zahraní nářadí
Teploty vystoupaly na letní hodnoty. Proto pozor na přehřátá auta a zvířata v nich
Nuda vyústila v rozhazování pytlíků na psí hovínka. Děti si vše musely uklidit
Formanská, borůvková a nebo Orlická? Můžete vyrazit na vznikající kolostezky
Týniště nad Orlicí
Osobák zezadu narazil do dodávky. Nehoda blokovala jeden jízdní pruh
Osivo z loňské úrody dřevin připraveno pro vypěstování lesů nové generace
Opilý muž za volantem zahraničního náklaďáku nadýchal 3 promile. Během vykládky vypil osm piv
Den okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí
Vamberk
V korytě řeky Zdobnice nalezli utonulého muže. Policisté pátrají po jeho totožnosti
Silnici zablokovala srážka tří aut. Dvě z nich se srazila čelně
Muzeum krajky se může nově pochlubit dvěma exponáty, které byste tam určitě nehledali
Hasiči likvidovali únik neznámé látky do řeky
Česká Skalice
Pes pokousal malého chlapce. Ten byl letecky transportován do nemocnice
Nákladní automobil při couvání odtlačil zaparkovanou škodovku o desítky metrů
Betlém s více než půlmetrovými figurami zdobí každoročně interiér kostela. Zdobí ho i letos
Prodejní výstava Nostalgické Vánoce bude letos on-line
Rokytnice v Orlických horách
V Sýpce připravují tvůrčí dílnu na téma hmyzí hotýlky
Hořící olej v kastrolu, kuchyňská linka v plamenech
Hledá se ulomená vrtule letadla
Likvidovali požár propanbutanové lahve
Česká Třebová
O prázdninách probíhají práce na všech třech základních školách ve městě
12. Českotřebovský cyklomaraton je minulostí, vyhrál ho pětadvacetiletý bajker Filip Rydval
Osobák narazil do plotu, řidič nemohl ven
35 let kronikářkou v Kozlově
Opočno
Kraj hledá využití pro areál kláštera
Rybáři soupeřili v lovu ryb na Zámeckém poháru
Letošní oslavy 150. výročí narození Františka Kupky startují. Sobota nabídne pestrý program
V opočenském informačním centru bude krátce vystaven portrét F. Z. Skuherského, který učil i Leoše Janáčka
Náchod
Žena způsobila škodu za stovky tisíc korun. Nejméně 30 lidem neposlala objednanou elektroniku
Na věž staré radnice se vrátila korouhvička s makovicí
V centru Náchoda vzniká nová komunikace – propojí ulice Kladskou a Borskou
Vzniká neobyčejná stavba v centru Náchoda – spolkový dům
Jablonné nad Orlicí
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Městský stadion nabídne sportovcům tartanovou dráhu. Zatěžkávací zkouškou bude štafetový marathon
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Borohrádek
Stromy spadly do prostoru složiště Superbů. Větve poškodily pět zcela nových aut
Pomuchlaný bavorák v pangejtu a řidič s vysokou hodnotou alkoholu v dechu
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Jaroměř
Muž podvedl víc jak tři desítky lidí či firem. Škoda se vyšvihla na sedm milionů
Silničáři rekonstruují silnici na Rychnovek, musí opravit most přes řeku Úpu
Mladý řidič za zatáčkou dostal smyk a vyjel ze silnice. V cestě mu stál strom
Usednout na jízdní kolo opilý se nemusí vyplatit. 63letý cyklista spadl a zranil se
Králíky
Bývalý výchovný ústav našel nového majitele. Ten v něm plánuje vybudovat byty
Vypadalo to na únos. Prý šlo ale jen o rozepři
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Hradec Králové
Zloděj ukradl jízdní kolo. Policisté muže dopadli do pěti minut
Hořelo v areálu JZD. Zvířata naštěstí nebyla v ohrožení
Skočil do vody písníku, už se nevynořil
Ve městě se rozšířily sdílené koloběžky. Víte, jak se po městě pohybovat na kole a koloběžce v souladu s pravidly?
Vysoké Mýto
Střet vozidla a motokoloběžky: Policisté hledají svědky dopravní nehody.
Ve školách panuje o prázdninách čilý stavební ruch
O víkendu se na autodromu jede MS v Supermoto. Organizátoři hlásí hotovo
Strážníci museli zakročit proti opilým cizincům. Váleli se mezi rozbitými lahvemi od piva
Pardubice
Zmizel bleskosvod ze střechy domu. Škoda v desítkách tisíc
Hasiči stále likvidují následky ničivého tornáda a zajišťují střechy před deštěm
Přemýšlel o tom, že skočí z okna hotelu. Při záchraně muže policisté vypátrali celostátně hledanou osobu
Na Automatických mlýnech je hotová nábřežní fasáda nejstarší budovy
Litomyšl
Modernizovaná světelná křižovatka umožní plynulejší průjezd městem
Obchodoval s pervitinem a sám ho dlouhodobě užíval. Zadržela ho zásahovka
Kdy bude Smetanova Litomyšl? „V létě,“ říkají pořadatelé
Vydatný déšť ve čtvrtek odpoledne zasáhl Litomyšl. Hasiči likvidovali během jedné hodiny pět událostí
Solnice
Srazilo se osobní auto se sanitkou, pacienta museli přeložit do jiné sanitky
Kamion sjel do příkopu, komplikoval průjezd řidičům z noční směny
Srazila se tři auta. Jejich řidiči zřejmě nedobrzdili
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Orlické hory
Dělostřelecká tvrz Bouda vítá své prázdninové návštěvníky v novém
V sobotu zahájí provoz mezinárodní vlaky a cyklobusy do Polska
Cyklistka bez helmy na hlavě v klesání havarovala. Letěl pro ni vrtulník
Tvrzi Bouda se vrací původní vzhled. Osazeny byly repliky dvou pancéřových zvonů
Podorlicko
Před 23 lety zasáhla Orlické hory a Podorlicko ničivá povodeň
Jedenáctý Festival F. L. Věka proběhne netradičně během letních měsíců
Hasiči zachraňují také zvířata - jalovice, labutě nebo třeba netopýra
Hasiči evakuují dva dětské tábory. Jeden se nachází u Divoké Orlice
Rychnovsko
Pondělní dopravní nehody: náklaďák ve stromě či osobák na střeše
Archeologické léto s rychnovským muzeem: nálezy pod budoucí silnicí, časem zašlé hrady či vsi
Rychnovsko po čtvrtečních bouřkách nejvíc postiženým okresem v hradeckém kraji
Nejsilnější diesel v manažerském voze
Orlickoústecko
Síť cyklostezek funguje jako venkovní tělocvična, provoz na části je ale omezen kvůli jiným stavbám
Rekordní hodnoty: Dva řidiči pod vlivem alkoholu
Při kopání latríny pro skautské táborníky našli granát z druhé světové války
Parní vlaky budou brázdit Králicko celé léto
Náchodsko
Hasiči likvidovali střet osobního auta s dodávkou, druhý den osobáku s kamionem
Cyklista ze čtvrteční nehody s motorkou zemřel. Na vině má být vysoká rychlost motocyklu a nepřizpůsobení jízdy
Střetla se motorka s cyklistou, dva zranění
V neděli mají sraz na Hořičkách silniční cyklisté. Závod se jede za plného provozu