Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor fotografií
hash tag #volby2020
07.10.2020 10:00

(rup)

Zpravodajství
volby

Zobrazeno 2330x
On-line deník Orlický.net položil dvěma postupujícím kandidátům do druhého kola volby do Senátu Parlamentu ČR několik otázek. Čtenáři si tak mohou přečíst, jaké jsou silné a slabé stránky tohoto regionu a nebo třeba důvody, proč by měli dát kandidátům hlas v druhém kole.
Na otázky odpovídají dosavadní senátor za volební okrsek 48 - Rychnov nad Kněžnou Miroslav Antl /zvolený za ČSSD, nyní kandidující za volební stranu Za Občany/ a Jan Grulich navržený volební stranou Top09 + LES.

Miroslav Antl /Za Občany/
% hlasů v prvním kole: 26,44

Jan Grulich /TOP 09+LES/
% hlasů v prvním kole: 24,37


Jaké je Vaše hlavní motto pro senátní volby a proč?

5.400.000 Kč pro občany našeho regionu. Veřejné peníze patří občanům, ne stranickým sekretariátům.
To je základní motto naší kampaně – a je i na našich bannerech a letácích. Vychází z toho, že za každý mandát poslance či senátora dostávají politické strany a hnutí 900 000,- Kč ročně, takže za šest mandátu senátora je to tato částka. Jako nezávislý kandidát bych v případě vítězství nedostal nic, strany a hnutí si peníze nechávají na svou činnost, event. s tím pokryjí volební náklady. Když je kandidát podporován více subjekty, tyto peníze si rozdělí. Proto jsem založil hnutí, je nás 8 členů a žádné „provozní“ peníze nepotřebujeme. Vzhledem k tomu, že jsem v každém volebním období rozdal ze svých peněz statisíce korun, zejména na prospěšnou spolkovou činnost (tj. pro děti, seniory, sportovce, dobrovolné hasiče, zdravotníky, umělce, prospěšné občanské spolky aj.), mají občané záruku, že jim v případě zvolení navíc rozdám i celý státní příspěvek.
A druhým heslem je. Senátu chybí právníci. Právníků z praxe je v naší horní komoře 4 – 5, převažují učitelé, starostové, lékaři…

Dobré vzdělání je tou nejdůležitější cestou, aby naše země byla v kondici. A není to jen vzdělávání ve školních lavicích, ale vzdělání, jako společenská priorita v každém věku, abychom obstáli v takto rychle se měnící době.


Jaké jsou slabé a silné stránky Vašeho volebního obvodu. Jak chcete 
regionu pomoci?

Slabou stránkou je jeho obrovská rozloha a množství obcí. Znepokojivý, resp. nevyhovující je stav silnic, na Rychnovsku se řešily nedostatečné ubytovací kapacity v souvislosti s prudkým nárůstem počtu „přespolních“ a cizineckých zaměstnanců kvasinské automobilky, která navíc odčerpává pracovní síly ostatním firmám a zaměstnavatelům z širokého okolí. S průmyslovou zónou Solnice – Kvasiny pak souvisí i velký nárůst nákladní automobilové přepravy, a tím zhoršená bezpečnost občanů měst a obcí. V pardubické části mého obvodu je dlouhodobým problémem dopravně předimenzovaná páteřní silnice I/35, procházející právě mou částí regionu.
Na druhé straně je Auto Škoda Kvasiny významným investorem v regionu a společně s dalšími subjekty průmyslové zóny se výrazným způsobem podílí na nízké nezaměstnanosti v okrese Rychnov, která byla na konci července 2020 nejnižší v ČR (1,8 procenta). Slabinou je i zdravotnictví, když nedostatkem lékařů a zdravotnického personálu trpí většina krajských nemocnic, tak rychnovská se však dostala do područí Oblastní nemocnice v Náchodě, která svého nadřízeného postavení zneužívá. Osobně jsem musel v úzké součinnosti s prim. MUDr. Marcelem Maršíkem razantně řešit nepřípustný nátlak na lékaře rychnovské nemocnice. Vedení KHK nedokázalo za celou dobu tuto situaci uspokojivě vyřešit. Dalším problémem je i odložená modernizace nemocnice. Zdravotnictví samo však není slabinou, ale i za zhoršené situace lékaři a zdravotnický personál výborně plní své poslání a povinnosti, za což jim patří nejen můj dík, ale i obdiv.
Takže jsem připraven po volbách znovu osobně jednat s premiérem a s novým ministrem zdravotnictví, s nímž se dobře známe již desítky let, o splnění vládního závazku, resp. usnesení, a poskytnutí schválené třistamilionové dotace. K tomu by mi měla pomoci i nově deklarovaná podpora hnutí ANO, když o realizaci usnesení spolurozhoduje i paní ministryně financí. Jinak bych mohl reagovat populisticky – a tvrdit, že jako senátor vyřeším sucho, nové silnice a opravy starých, zvýšení platů v jednotlivých profesích (učitelé, zdravotníci), zničit Covida aj. svinstvo atd. - ale tak to není!
Především: senátor sám nic neprosadí, ale měl by být k dispozici všem, kteří potřebují pomoci prosadit prospěšné projekty aj., když jak říká starosta města RK: „Senátor otevírá dveře do nejvyšších pater“. Prostě slíbit jen to reálně splnitelné… A já jsem si nyní ještě více uvolnil čas, když jsem se rozhodl znovu nekandidovat do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Práce tam mi zabírala spoustu času. Ponechal jsem si pouze výuku trestního práva na Pedagogické fakultě UHK, kde mám poloviční úvazek a přednáším pouze v pondělní dopoledne, event. soboty. Vedle senátorské práce se toho nedá odpovědně více stihnout. No, a jak neustále opakuji, chci finančně pomoci občanům regionu…!

Silné stránky jsou velmi nízká nezaměstnanost a stabilní ekonomická situace. Bohužel je však tato stabilita velmi závislá na automobilovém průmyslu. Stejně tak jsou silné stránky krásné životní prostředí a dobrý turistický ruch. Slabé stránky jsou nedostatečná dopravní infrastruktura, obchvaty, nedořešená rychnovská nemocnice a mnoho problematických škol. V některých věcech bych bych z funkce senátora propojoval politické subjekty a organizace, abychom dokázali zrealizovat stanovené cíle. Co se týká problematických škol, zasadil bych se osobně svou odborností o zlepšování kvality.


Zhodnoťte ze svého pohledu dosavadní působení senátora ve volebním 
okrsku.

„Můj“ senátní obvod je jeden z největších, když zahrnuje 135 obcí ve 4 okresech a 2 krajích. Jezdíme za občany na jejich pozvání na akce, každoročně absolvujeme Pojízdnou senátorskou kanceláří kolem stovky akcí, akce podporujeme i finančně (jak jsem zmínil výše). Pomáhám prosazovat prospěšné projekty obcí či kraje v ústředních orgánech veřejné správy, neb jako senátor a dlouholetý předseda jednoho z nejvýznamnějších výborů, tj. Ústavně-právního výboru (ÚPV), jsem v častém kontaktu s ministry a jejich náměstky. Jsem jedním ze 4 – 5 právníků z praxe mezi 81 senátory, což je žalostně málo - a ÚPV pod mým vedením se stal nejaktivnějším, když si beru k projednání většinu návrhů zákonů a novel, které posuzujeme z hlediska souladu s Ústavou ČR a právním řádem. Jako garančnímu zpravodaji se mi např. podařilo prosadit výrazné zvýšení trestních sazeb, zejména u nejzávažnějších násilných, mravnostních zločinů a organizované drogové trestné činnosti, když jsem na příkladech ze své praxe ke zpřísnění přesvědčil ministerstvo spravedlnosti, poslance a senátory. Aktuálně jsem jedním z předkladatelů ústavního dodatku o právu na ochranu života a zdraví svého a napadených se zbraní. Se starostou města Rychnova nad Kněžnou jsme opakovaně jednali s premiérem a s ministry ohledně rychnovské nemocnice, dohodli uvolnění 300 miliónů, prosadili jsme mj. dotaci pro nový Domov pro seniory v RK, ve spolupráci s MV a Policií ČR rychle řešili bezpečnostní situaci v souvislosti s průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny aj. To ostatně mj. dokládá i písemné doporučení pana starosty Jana Skořepy k mé volbě do Senátu.

Pan senátor Antl podporoval spolky, mladé i starší sportovce, hasiče, navštívil i naší školu. Určitě vykonával velice erudovaně i zákonodárnou činnost v senátu.


Napište, prosím, několik motivačních slov či vět, aby voliči přišli k 
volebním urnám pro druhé kolo senátní volby.

Já nejsem tvůrcem motivačních hesel, a tak jen chceme apelovat na občany, aby přišli k volbám do Senátu i ve druhém kole. Všichni, kteří jsou přesvědčeni, že peníze by se měli vracet občanům – a potřebují další ještě významnější finanční pomoc na prospěšnou činnost, např. pro svoje děti, nechť přispějí k tomu, aby ji stát musel vyplatit hnutí ZA OBČANY – a tedy vrátit Občanům našeho regionu.
Senát opakovaně dokázal, že plní svoji ústavní úlohu, když v době rozpuštění Poslanecké sněmovny „operativně“ přijímal zákonná opatření, průběžně zejm. „můj“ výbor plní úlohu „strážce legislativního procesu“ či „opraváře zákonů“, kdy doporučujeme krom schválení zamítnutí či vrácení návrhů Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát plní i úlohu tzv. „ústavní pojistky“, resp. „strážce ústavy“, když bez jeho souhlasu nelze přijmout změny základních zákonů, tj. Ústavy i volebních zákonů – konečně je i „pojistkou demokracie“. A k tomu potřebuje zkušené právníky z praxe…!

Volby jsou základem demokracie. Politiky se nestáváme z vlastní vůle, ale z vůle voličů. Pokud nebude tento základní kámen demokracie dodržován, nebude ani naše demokracie fungovat. A do politiky se dostanou i lidé, kteří byli volení jen např. 10% menšinou. Proto bych si přál v druhém kole senátních voleb aspoň 40% účast :-). I když vím, že jsem příliš velký idealista.


Děkujeme za Vaše odpovědi. Druhé kolo senátní volby probíhá ve dnech 9. a 10. října 2020 ve stejných volebních místnostech a ve stejných časech jako kolo první.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rychnovsko
Dopravní nehody v souvislosti se silným větrem i bez této souvislosti
Rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny bude pokračovat i s krajskou podporou
Na zimu nepřipravený komín může znamenat zásah hasičů
Dvě vážné nehody komplikovaly dopravu
Automobilka na Rychnovsku podpoří komunitní život a výzkum veřejného mínění
Hasiči zasahovali u střetu dvou aut a také u převrácené čtyřkolky
Krádež v kostele: Pachatel vybral kasičku a odcizil potraviny
Opilý cyklista usedl na elektrokolo s třemi promile. Havaroval do příkopu
Aplikace umožňuje videopřenos z místa laické resuscitace. Využívají ho operátoři tísňové linky 155
O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
Miroslava Antla v Senátu uznáváme jako odborníka na právo, bez ohledu na politickou příslušnost
Víkendový silný vítr lámal stromy
Do tří obcí v okolí Dobrušky poprvé přijela speciálně upravená dodávka mobilní České pošty
Muž, označovaný jako Demolition man, skončil ve vazbě
Muž nikdy neměl řidičák. Přesto si půjčoval cizí auto a ničil s ním majetek za stovky tisíc korun
Auto vjelo do dveří benzínky, jinde narazilo do autobusové zastávky a odpadových kontejnerů
Nákladní auta skončila v příkopech
Dopravní prostředky putují zpět majitelům
Zloději volno neměli, terčem automat i autobus
Motorkáři do cíle nedojeli. Jeden se srazil s autem, druhý s lesní zvěří
Hořely saze v komínu i dílna u rodinného domu
Hasiči likvidovali během tří hodin tři nehody
Muž bez řidičáku ujížděl před policisty. Při pátrání pomohl policejní psovod
Profesionální, dobrovolní a drážní hasiči likvidovali následky silné bouřky
Policejní pes Meddy odhalil zloděje, který vykrádal chatky
Rychlost není vždy vítězstvím. Zvlášť pokud řidič nezvádne smyk
Vedle povodní likvidovali hasiči o víkendu také následky dopravních nehod
Hasiči o víkendu pomáhali s odklízením následků přívalových dešťů
Likvidace následků bleskové povodně pohledem dobrovolných hasičů
Noc po včerejších přívalových deštích byla klidná


Kraj vede nová koalice v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem
03.11.2020 | 18:24 | Královéhradecký kraj

Noví krajští zastupitelé složili slib. Hejtmanem zůstává Martin Netolický
27.10.2020 | 10:35 | Pardubický kraj

Hradecký kraj povede čtyřkoalice. Hejtmanem se stane Červíček z ODS
19.10.2020 | 23:55 | Orlická TV

O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
10.10.2020 | 14:23 * | (rup)

Koaliční smlouva je v Pardubickém kraji podepsána
10.10.2020 | 11:12 | Pardubický kraj

Na Pardubicku bude zřejmě pokračovat stávající koalice, vítězné Ano půjde do opozice
04.10.2020 | 08:50 | (rup)

V krajských volbách vyhrála ODS a Ano 2011. O Senát se utkají Antl s Grulichem a Mašek s Holáskem
03.10.2020 | 14:00 * | (rup)

Ve 14 hodin startují krajské a na Rychnovsku, Hradecku, Holicku a Choceňsku pak také senátní volby
02.10.2020 | 07:00 | Orlický.net

Ve středu začne drive-in hlasování pro krajské a senátní volby
29.09.2020 | 15:42 * | Fletch

Kandidátky pro krajské volby podalo 12 politických stran, hnutí a koalic
30.07.2020 | 18:02 | Fletch

Dnes a zítra volby do Evropského parlamentu
24.05.2019 | 08:36 | Orlický.net

Do čela pardubického magistrátu zvolen Martin Charvát
21.11.2018 | 08:50 | Pardubice

Starostou Ústí potřetí v pořadí zvolen Petr Hájek
06.11.2018 | 09:58 | Ústí nad Orlicí

Noví zastupitelé zvolili starostu
06.11.2018 | 08:39 | Dobruška

Zastupitelé zvolili vedení města na další 4 roky
04.11.2018 | 07:44 | Vysoké Mýtozprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Jaká je budoucnost křižovatky u Voříšku, kde minulý týden vyhasl lidský život?
Na křižovatce u Voříšku vyhasl život, nepomohl ani rychlý zásah hasičů a záchranářů
Radnice se chce pustit do rekonstrukce čistírny odpadních vod. Zaplatí ji z vlastních peněz bez jakékoliv dotace
Vánoční zpívání u Kryštofa aneb "Půlnoční" naživo
Ústí nad Orlicí
Ve městě mají víc jak stovku nově vysazených stromů z dotačního programu státu
Odstavený autobus ukradl cizinec, najezdil s ním víc jak sto kilometrů
Připravují strategický plán města. Veřejné projednávání proběhne on-line už tento týden
Živý betlém byl letos bez obecenstva
Žamberk
Vzpomínkový akt k 76. výročí tragického konce paraskupiny BARIUM
V pátek 15. ledna volejte náčelníkovi Danu Přibáňovi. LIVE stream od 20:30hod. Zve kino Žamberk.
Kino Žamberk (u vás doma) uvádí jemnou komedii z Francie se skvělou Juliette Binoche.
Hororový snímek na pondělní večer 18.ledna. Proč ne? Zve kino Žamberk.
Lanškroun
Plameny pohltily adventní věnec
Radnice řeší problém s nedostatkem dětských lékařů
Nový rok přinese změny ve způsobu placení parkovného i nový ceník
Zastupitelstvo bude projednávat navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Navýšení je o 22 procent
Nové Město nad Metují
Radnice před koncem loňského roku nechala nainstalovat nové osvětlení skal Na Hradčanech. Úsporná světla svítí každý den
Radary jdou dnešním dnem do ostrého provozu
Město má nový silniční radar. Bude měřit na osmi místech
Ve městě instalují radarové měřiče rychlosti
Dobruška
Na okraji zástavby začíná vznikat druhý supermarket ve městě
Rosvícení vánočního stromu proběhne letos on-line. Odstartuje tak Advent aneb Světlo v temných časech
Výstava Paměti národa Z totality do totality je k vidění v Dobrušce
Obavy o maminku vystřídala radost
Letohrad
Letištní terminál z vlnité lepenky ve finále
Maringotka v plamenech, plynový vařič ve vaně
Festival JamRock se stěhuje. Do sousedního města k cyklostezce
Starosta Fiala: Referendum o Domu kultury bude až v lednu
Kostelec nad Orlicí
Co dovede jedna svíčka? Poškodit ledničku a přiotrávit uživatele bytu
Ježíškova kouzelná poštovní schránka
Rabštejn čeká rekonstrukce. Byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž
V ložnici vzplálo mobilní plynové topení. Zasáhl pohotový soused - hasič s ručním hasičákem
Choceň
Listopadové novinky z města: Nové sportoviště, infokiosek či štípačka dříví
Hasiči ve speciálních oblecích likvidovali nebezpečnou látku
Lidem v domovech důchodců chybí sociální kontakt s blízkými. Pomůže bezkontaktní návštěvní systém
Další stavba bez kolaudace. Nové obchodní centrum zůstalo uzavřeno
Týniště nad Orlicí
Osivo z loňské úrody dřevin připraveno pro vypěstování lesů nové generace
Opilý muž za volantem zahraničního náklaďáku nadýchal 3 promile. Během vykládky vypil osm piv
Den okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí
Protijedoucímu kamionu rozbil zrcátko a ujel od nehody. Řidič přesto skončil u soudu
Vamberk
Muzeum krajky se může nově pochlubit dvěma exponáty, které byste tam určitě nehledali
Hasiči likvidovali únik neznámé látky do řeky
Auto skončilo v příkopu, nikdo se naštěstí nezranil
Plameny v kalící peci způsobily škodu za sto tisíc
Česká Skalice
Betlém s více než půlmetrovými figurami zdobí každoročně interiér kostela. Zdobí ho i letos
Prodejní výstava Nostalgické Vánoce bude letos on-line
Modeláři z České Skalice dnes otevřeli výstavu vláčků a modelů
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rokytnice v Orlických horách
Hledá se ulomená vrtule letadla
Likvidovali požár propanbutanové lahve
Místo hub našli protitankovou minu
Muzejníci připravili tři akce v Sýpce
Česká Třebová
Nehoda se štěstím aktivovala celý integrovaný systém
Neobydlený domek v plamenech. Požár mohla způsobit nedbalost
Česká Třebová v prosinci 2020
175 let železnice v České Třebové
Opočno
Vánoce ve městě betlémů. V oknech a výlohách tam uvidíte přes 70 jesliček a Ježíšků
Za betlémy do Opočna
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků v průmyslové zóně. Vyroste na nich hala společnosti PZP
Muž zaútočil na manželku a tchána. Je obviněn z pokusu o dvojnásobnou vraždu
Náchod
Mladík se přišel přiznat, že při policejní honičce utopil svoje "ukradené" auto
Prvním občánkem Náchoda v roce 2021 je holčička – Kristýnka
Zběsilá jízda auta městem skončila na dně řeky, posádka od nehody utekla
Střecha Základní školy T.G. Masaryka má opravenou poškozenou část střechy
Jablonné nad Orlicí
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Městský stadion nabídne sportovcům tartanovou dráhu. Zatěžkávací zkouškou bude štafetový marathon
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Borohrádek
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Jaroměř
Seniorka na kole se střetla s osobním autem. Policisté hledají svědky
V muzeu Výtopna hořely historické železniční vagony
Jaroměřský hokej: posila pro áčko i kvalitní mládež
Ptáci, žijící v mokřadu, by měli mít lepší podmínky pro život. Postarají se o to pratuři
Králíky
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody je k shlédnutí v Králíkách
Hradec Králové
Z balkonu střílel kuličkovou zbraní a poškodil čtyři vozidla. Teď ho čeká trest
Krajskou infolinku za dopoledne využilo téměř 500 volajících
Cyklista nepřežil střet s vlakem. Zřejmě nerespektoval zabezpečovací zařízení železničního přejezdu
Festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program vstupuje do dalšího čtvrtstoletí své existence
Vysoké Mýto
Parkovné zaplatíte už i kartou nebo pomocí aplikace
Nákladní auto strhlo dráty elektrického vedení. Sloupy spadly na zaparkovaný osobák
Investiční akce města probíhají podle plánu
V domě hořelo. Kvůli nedbalosti při obsluze plynového sporáku
Pardubice
Hasiči likvidovali požár vánočního stromku. Příčinou vzniku požáru byla prskavka
Plameny zastavily osobní auto, řidičce se naštěstí nic nestalo
Od dnešního dne se snižuje cena PCR testu pro samoplátce
Přes rosický most bezpečněji
Litomyšl
Kradl motorové pily. Po svém zadržení skončil ve vazební věznici
Na zahradě měl prales z rostlin marihuany. Chtěl prý vypěstovat nejvyšší konopí
Nehorázná drzost zlodějky v samoobsluze. Přišla ke starší ženě a bez okolků jí z košíku ukradla kabelku
Přistihl svého staršího bratra inflagranti se svojí přítelkyní. V zápalu žárlivosti vzal na ně sekeru
Solnice
Kamion sjel do příkopu, komplikoval průjezd řidičům z noční směny
Srazila se tři auta. Jejich řidiči zřejmě nedobrzdili
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Orlické hory
Rodinná tradice z Orlických hor až za polárním kruhem
Víte, jak vypadaly opravdové sněhové kalamity v Orlických horách?
Horské cesty v obležení řidičů. Mnozí však znemožňují průjezd složkám IZS
Lyžaři jsou na polské straně hor, na sjezdovkách na české straně hor se jen sáňkuje a bobuje
Podorlicko
Sníh zkomplikoval řidičům cestu, mnozí neudrželi vozidla na vozovce
Řidičům překážely v jízdě sloupy či zábradlí, další vyjeli jen mimo vozovku
Osobáky mimo vozovku, cestující v péči lékařů
Je tu Silvestr. Po deváté večer platí zákaz vycházení a na veřejnosti se mohou setkat pouze dva lidé
Rychnovsko
Dopravní nehody v souvislosti se silným větrem i bez této souvislosti
Rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny bude pokračovat i s krajskou podporou
Na zimu nepřipravený komín může znamenat zásah hasičů
Dvě vážné nehody komplikovaly dopravu
Orlickoústecko
Rychlá jízda vyjde řidiče příliš draho. Za překročení rychlosti v obci o 45 km/h mu hrozí pokuta i zákaz řízení
Nedbalost stála za požárem dílny i udírny
Z Lanškrouna do Skuhrova doveze řidiče opravená silnice za 143 milionů
Policejní letka našla pohřešovaného naštěstí včas
Náchodsko
Opilce za volantem probudila policejní hládka: Co blbnete? No, chlastám občas!
Týral osobu ve společné domácnosti. Skončil ve vazbě
Přetlačovaná osobáku s lokomotivou měla jasného vítěze. Nehoda se neobešla bez zranění.
Řidič v kradené škodovce ujížděl celníkům. Auto skončilo na turistické stezce, prchající muž zmizel v lese