Profil autora:
vložil (rup)
jméno Dave Ruppert
autor fotografií
hash tag #volby2020
07.10.2020 10:00

(rup)

Zpravodajství
volby

Zobrazeno 6330x
On-line deník Orlický.net položil dvěma postupujícím kandidátům do druhého kola volby do Senátu Parlamentu ČR několik otázek. Čtenáři si tak mohou přečíst, jaké jsou silné a slabé stránky tohoto regionu a nebo třeba důvody, proč by měli dát kandidátům hlas v druhém kole.
Na otázky odpovídají dosavadní senátor za volební okrsek 48 - Rychnov nad Kněžnou Miroslav Antl /zvolený za ČSSD, nyní kandidující za volební stranu Za Občany/ a Jan Grulich navržený volební stranou Top09 + LES.

Miroslav Antl /Za Občany/
% hlasů v prvním kole: 26,44

Jan Grulich /TOP 09+LES/
% hlasů v prvním kole: 24,37


Jaké je Vaše hlavní motto pro senátní volby a proč?

5.400.000 Kč pro občany našeho regionu. Veřejné peníze patří občanům, ne stranickým sekretariátům.
To je základní motto naší kampaně – a je i na našich bannerech a letácích. Vychází z toho, že za každý mandát poslance či senátora dostávají politické strany a hnutí 900 000,- Kč ročně, takže za šest mandátu senátora je to tato částka. Jako nezávislý kandidát bych v případě vítězství nedostal nic, strany a hnutí si peníze nechávají na svou činnost, event. s tím pokryjí volební náklady. Když je kandidát podporován více subjekty, tyto peníze si rozdělí. Proto jsem založil hnutí, je nás 8 členů a žádné „provozní“ peníze nepotřebujeme. Vzhledem k tomu, že jsem v každém volebním období rozdal ze svých peněz statisíce korun, zejména na prospěšnou spolkovou činnost (tj. pro děti, seniory, sportovce, dobrovolné hasiče, zdravotníky, umělce, prospěšné občanské spolky aj.), mají občané záruku, že jim v případě zvolení navíc rozdám i celý státní příspěvek.
A druhým heslem je. Senátu chybí právníci. Právníků z praxe je v naší horní komoře 4 – 5, převažují učitelé, starostové, lékaři…

Dobré vzdělání je tou nejdůležitější cestou, aby naše země byla v kondici. A není to jen vzdělávání ve školních lavicích, ale vzdělání, jako společenská priorita v každém věku, abychom obstáli v takto rychle se měnící době.


Jaké jsou slabé a silné stránky Vašeho volebního obvodu. Jak chcete 
regionu pomoci?

Slabou stránkou je jeho obrovská rozloha a množství obcí. Znepokojivý, resp. nevyhovující je stav silnic, na Rychnovsku se řešily nedostatečné ubytovací kapacity v souvislosti s prudkým nárůstem počtu „přespolních“ a cizineckých zaměstnanců kvasinské automobilky, která navíc odčerpává pracovní síly ostatním firmám a zaměstnavatelům z širokého okolí. S průmyslovou zónou Solnice – Kvasiny pak souvisí i velký nárůst nákladní automobilové přepravy, a tím zhoršená bezpečnost občanů měst a obcí. V pardubické části mého obvodu je dlouhodobým problémem dopravně předimenzovaná páteřní silnice I/35, procházející právě mou částí regionu.
Na druhé straně je Auto Škoda Kvasiny významným investorem v regionu a společně s dalšími subjekty průmyslové zóny se výrazným způsobem podílí na nízké nezaměstnanosti v okrese Rychnov, která byla na konci července 2020 nejnižší v ČR (1,8 procenta). Slabinou je i zdravotnictví, když nedostatkem lékařů a zdravotnického personálu trpí většina krajských nemocnic, tak rychnovská se však dostala do područí Oblastní nemocnice v Náchodě, která svého nadřízeného postavení zneužívá. Osobně jsem musel v úzké součinnosti s prim. MUDr. Marcelem Maršíkem razantně řešit nepřípustný nátlak na lékaře rychnovské nemocnice. Vedení KHK nedokázalo za celou dobu tuto situaci uspokojivě vyřešit. Dalším problémem je i odložená modernizace nemocnice. Zdravotnictví samo však není slabinou, ale i za zhoršené situace lékaři a zdravotnický personál výborně plní své poslání a povinnosti, za což jim patří nejen můj dík, ale i obdiv.
Takže jsem připraven po volbách znovu osobně jednat s premiérem a s novým ministrem zdravotnictví, s nímž se dobře známe již desítky let, o splnění vládního závazku, resp. usnesení, a poskytnutí schválené třistamilionové dotace. K tomu by mi měla pomoci i nově deklarovaná podpora hnutí ANO, když o realizaci usnesení spolurozhoduje i paní ministryně financí. Jinak bych mohl reagovat populisticky – a tvrdit, že jako senátor vyřeším sucho, nové silnice a opravy starých, zvýšení platů v jednotlivých profesích (učitelé, zdravotníci), zničit Covida aj. svinstvo atd. - ale tak to není!
Především: senátor sám nic neprosadí, ale měl by být k dispozici všem, kteří potřebují pomoci prosadit prospěšné projekty aj., když jak říká starosta města RK: „Senátor otevírá dveře do nejvyšších pater“. Prostě slíbit jen to reálně splnitelné… A já jsem si nyní ještě více uvolnil čas, když jsem se rozhodl znovu nekandidovat do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Práce tam mi zabírala spoustu času. Ponechal jsem si pouze výuku trestního práva na Pedagogické fakultě UHK, kde mám poloviční úvazek a přednáším pouze v pondělní dopoledne, event. soboty. Vedle senátorské práce se toho nedá odpovědně více stihnout. No, a jak neustále opakuji, chci finančně pomoci občanům regionu…!

Silné stránky jsou velmi nízká nezaměstnanost a stabilní ekonomická situace. Bohužel je však tato stabilita velmi závislá na automobilovém průmyslu. Stejně tak jsou silné stránky krásné životní prostředí a dobrý turistický ruch. Slabé stránky jsou nedostatečná dopravní infrastruktura, obchvaty, nedořešená rychnovská nemocnice a mnoho problematických škol. V některých věcech bych bych z funkce senátora propojoval politické subjekty a organizace, abychom dokázali zrealizovat stanovené cíle. Co se týká problematických škol, zasadil bych se osobně svou odborností o zlepšování kvality.


Zhodnoťte ze svého pohledu dosavadní působení senátora ve volebním 
okrsku.

„Můj“ senátní obvod je jeden z největších, když zahrnuje 135 obcí ve 4 okresech a 2 krajích. Jezdíme za občany na jejich pozvání na akce, každoročně absolvujeme Pojízdnou senátorskou kanceláří kolem stovky akcí, akce podporujeme i finančně (jak jsem zmínil výše). Pomáhám prosazovat prospěšné projekty obcí či kraje v ústředních orgánech veřejné správy, neb jako senátor a dlouholetý předseda jednoho z nejvýznamnějších výborů, tj. Ústavně-právního výboru (ÚPV), jsem v častém kontaktu s ministry a jejich náměstky. Jsem jedním ze 4 – 5 právníků z praxe mezi 81 senátory, což je žalostně málo - a ÚPV pod mým vedením se stal nejaktivnějším, když si beru k projednání většinu návrhů zákonů a novel, které posuzujeme z hlediska souladu s Ústavou ČR a právním řádem. Jako garančnímu zpravodaji se mi např. podařilo prosadit výrazné zvýšení trestních sazeb, zejména u nejzávažnějších násilných, mravnostních zločinů a organizované drogové trestné činnosti, když jsem na příkladech ze své praxe ke zpřísnění přesvědčil ministerstvo spravedlnosti, poslance a senátory. Aktuálně jsem jedním z předkladatelů ústavního dodatku o právu na ochranu života a zdraví svého a napadených se zbraní. Se starostou města Rychnova nad Kněžnou jsme opakovaně jednali s premiérem a s ministry ohledně rychnovské nemocnice, dohodli uvolnění 300 miliónů, prosadili jsme mj. dotaci pro nový Domov pro seniory v RK, ve spolupráci s MV a Policií ČR rychle řešili bezpečnostní situaci v souvislosti s průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny aj. To ostatně mj. dokládá i písemné doporučení pana starosty Jana Skořepy k mé volbě do Senátu.

Pan senátor Antl podporoval spolky, mladé i starší sportovce, hasiče, navštívil i naší školu. Určitě vykonával velice erudovaně i zákonodárnou činnost v senátu.


Napište, prosím, několik motivačních slov či vět, aby voliči přišli k 
volebním urnám pro druhé kolo senátní volby.

Já nejsem tvůrcem motivačních hesel, a tak jen chceme apelovat na občany, aby přišli k volbám do Senátu i ve druhém kole. Všichni, kteří jsou přesvědčeni, že peníze by se měli vracet občanům – a potřebují další ještě významnější finanční pomoc na prospěšnou činnost, např. pro svoje děti, nechť přispějí k tomu, aby ji stát musel vyplatit hnutí ZA OBČANY – a tedy vrátit Občanům našeho regionu.
Senát opakovaně dokázal, že plní svoji ústavní úlohu, když v době rozpuštění Poslanecké sněmovny „operativně“ přijímal zákonná opatření, průběžně zejm. „můj“ výbor plní úlohu „strážce legislativního procesu“ či „opraváře zákonů“, kdy doporučujeme krom schválení zamítnutí či vrácení návrhů Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát plní i úlohu tzv. „ústavní pojistky“, resp. „strážce ústavy“, když bez jeho souhlasu nelze přijmout změny základních zákonů, tj. Ústavy i volebních zákonů – konečně je i „pojistkou demokracie“. A k tomu potřebuje zkušené právníky z praxe…!

Volby jsou základem demokracie. Politiky se nestáváme z vlastní vůle, ale z vůle voličů. Pokud nebude tento základní kámen demokracie dodržován, nebude ani naše demokracie fungovat. A do politiky se dostanou i lidé, kteří byli volení jen např. 10% menšinou. Proto bych si přál v druhém kole senátních voleb aspoň 40% účast :-). I když vím, že jsem příliš velký idealista.


Děkujeme za Vaše odpovědi. Druhé kolo senátní volby probíhá ve dnech 9. a 10. října 2020 ve stejných volebních místnostech a ve stejných časech jako kolo první.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rychnovsko
Velký návrat v rámci 12. ročníku Festivalu F. L. Věka
Opět ty bitcoiny! Muž během krátké chvíle přišel o statisíce
Automobilka Škoda předala vozy pro sociální služby na Rychnovsku
Na bitcoinovém účtu máte 6.200 dolarů! Muž báchorce uvěřil, zpřístupnil svůj počítač a přišel o více jak jeden milion českých korun
Řidičům se nedařilo udržet auta na vozovce
Jeden odcizil peněženku z ložnice, druhý se kvůli penězům vloupal do neobydleného domu
Hasiči o víkendu zasahovali u třech požárů travního porostu, jednou pak hořel jiný odpad a jednou saze v komínu
Nadace podpoří zapomenuté příběhy
Holčičky, děvčata, dívky, ženy i slaměná bába. To je tradiční dívčí koleda
Pes, kterého svět neviděl: Štěně určené k adopci přišlo téměř na 75 tisíc korun
Hořelo auto, strom i trafostanice
A opět ty bitcoiny. Místo 25 tisíc amerických dolarů má starší muž prázdný účet
Americký voják se změnil na tureckého letce. Důvěřivou ženu to stálo víc než půl milionu
Policisté hledají notorického útěkáře z dětského domova
Dopoledne řídil "zhulenej", večer už bez řidičáku a opilý. Hrozí mu rok vězení
Z plachty na korbě nákladního auta opět spadl led. Policie hledá dalšího řidiče
Řidiči nemohli svá auta udržet na silnici. Dvě z nich šla přes střechu
Řidičům aut dělaly potíže příkopy. Hasiči museli nasadit dokonce jeřáb
Jedno auto táhlo na laně druhé. Ani jeden z řidičů však neměl za volantem co pohledávat
Víkendové nehody: Auta v příkopech, plotech a či dopravních značkách
Auto v příkopu, další v plamenech. Nechyběla ani nafta na vozovce
Nákladní Avie v plamenech, Volvo s proraženou vanou jedním kolem na podvalu
Třikrát v hlavní roli: Plamenem hořící trafostanice, kupa listí a travní porost
Děti vběhly pod kola aut. Chlapec na přechodu, dívka mimo něj
Někdo suší na sušáku prádlo, někdo marihuanu. Kolem skleníku nastražené pasti!
Hasiči v jeden okamžik likvidovali dvě olejové skrvny
Jedno auto zničilo sloup semaforu, druhé lampu veřejného osvětlení
Dodávku i osobní zastavil strom v příkopu, na osobák navíc ještě spadnul
Čistě elektrická škodovka
Plynové rozvody dostaly zásah. U dvou událostí asistovali hasiči


Ceník bannerové reklamy, PR článků a dalších operací
22.09.2014 | 10:18 * | Komerční sdělení

Zvítězilo Spolu, dále Ano, PirStan a SPD. ČSSD by uspěla jen v Pardubickém kraji a KSČM vyřazena
09.10.2021 | 14:00 * | (rup)

Do sněmovny během pátečního dne odvolilo 47 procent voličů. Volební místnosti se uzavírají ve 14 hodin
09.10.2021 | 11:15 | Ústí nad Orlicí

Voliči v karanténě mají dnes Den D. Své hlasy mohou odevzdat ve volebních drive-inech
06.10.2021 | 00:00 | Královéhradecký kraj

Kraj vede nová koalice v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem
03.11.2020 | 18:24 | Královéhradecký kraj

Noví krajští zastupitelé složili slib. Hejtmanem zůstává Martin Netolický
27.10.2020 | 10:35 | Pardubický kraj

Hradecký kraj povede čtyřkoalice. Hejtmanem se stane Červíček z ODS
19.10.2020 | 23:55 | Orlická TV

O příštím senátorovi je rozhodnuto. Voliči do Senátu poslali Jana Grulicha
10.10.2020 | 14:23 * | (rup)

Koaliční smlouva je v Pardubickém kraji podepsána
10.10.2020 | 11:12 | Pardubický kraj

Na Pardubicku bude zřejmě pokračovat stávající koalice, vítězné Ano půjde do opozice
04.10.2020 | 08:50 | (rup)

V krajských volbách vyhrála ODS a Ano 2011. O Senát se utkají Antl s Grulichem a Mašek s Holáskem
03.10.2020 | 14:00 * | (rup)

Ve 14 hodin startují krajské a na Rychnovsku, Hradecku, Holicku a Choceňsku pak také senátní volby
02.10.2020 | 07:00 | Orlický.net

Ve středu začne drive-in hlasování pro krajské a senátní volby
29.09.2020 | 15:42 * | Fletch

Kandidátky pro krajské volby podalo 12 politických stran, hnutí a koalic
30.07.2020 | 18:02 | Fletch

Dnes a zítra volby do Evropského parlamentu
24.05.2019 | 08:36 | Orlický.netzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
U městského úřadu umístili panelovou výstavu o Karlu Poláčkovi
Krajská tripartita jednala o situaci kolem růstu cen energií a pohonných hmot i o rozvoji průmyslové zóny
Silničáři mají nové dílny a garáže
V zásilce banánů našli pracovníci supermarketu kokain za miliardu
Ústí nad Orlicí
Derniérou se rozloučili s muzikálem
Perla je stále brownfield. Kraj oponuje stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj
Před víkendem začala přehlídka Mladá scéna 2022
V budově centra sociální péče došlo k požáru. Šlo o cvičení složek IZS
Žamberk
Deky s sebou, jdeme do letního kina!
Kino Žamberk rozšířilo letní program a dopolední prázdninové promítání pro děti.
Dvojitá dávka "Mimoňů" už zítra, ve čtvrtek 30. června v kině Žamberk.
Nebe nad Žamberkem ovládne Airshow
Lanškroun
V útulku uvítají venčitele, spojte pěkné s užitečným. Začít můžete dnes odpoledne
Stavební práce na poliklinice pomalu finišují. Budova bude dokončena o měsíc dřív
Ulice Lidická se v příštím roce dočká opravy
Muž odmítl jít k soudu. Z bytu ho vyvedla zásahová jednotka
Nové Město nad Metují
Kotě vlezlo do okapové roury a nedařilo se ho vytáhnout ven. Pomohl fištrón hasičů
Proběhly pientní akty k uctění padlých a ke Dni vítězství
Na zámku se chystá oblíbená výstava vláčků a dalších modelů
Auto se srazilo s cyklistou. Zraněného člověka transportoval do nemocnice vrtulník
Dobruška
Nerespektoval výzvu k zastavení. Věděl proč, nadýchal přes 2,4 promile
Složky integrovaného záchranného systému měly svůj den
Osobní auto narazilo do stromu. Utržené kolo poškodilo projíždějící sanitku jedoucí k pacientovi
Silo s řepkou opět hořelo
Letohrad
MHF Letohrad přinesl 9 dní života navíc
Zítra startuje odložený hudební festival. Zahajuje Lenka Filipová
Dva muži se projížděli po městě na kole a koloběžce. Oba byli opilí a zkouření
Hezká tradice v Letohradě pokračuje
Kostelec nad Orlicí
Mistryně ČR jsou mažoretky z Kostelce nad Orlicí
Po srážce dvou aut zůstaly na vozovce provozní kapaliny
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta: Jednu osobu odvezli záchranáři, psa pohlídali hasiči
Prasklá hadička vyplavila dva byty
Choceň
Soutěž o nové architektonické řešení Ostrova zná vítěze
Na nádraží by mohlo vzniknout muzeum modelové železnice
V textilce zahořel bavlněný prach ve vzduchotechnice
"Dědek" na opracování dřevěných výrobků chytil od poškozené zářivky
Týniště nad Orlicí
Lesníci trhají třešně ptačí, do lesů je vrátí v podobě sazenic
Řidička na rovné silnici přehlédla stroj silničářů a urazila mu kolo. Její škodovka dopadla výrazně hůř
25. týnišťský swingový festival J. Marčíka byl VELKOLEPÝ
Pět jednotek hasičů vyjelo likvidovat požár přístřešku u rodinného domu
Vamberk
Mezinárodní krajkářské slavnosti nabídnou bohatý program
Na kruhovém objezdu se srazila dvě auta
Čelní střet osobáku s kamionem skončil tragicky. Žena zemřela na místě, muž po leteckém transportu do nemocnice
Superb v příkopu a převrácený na bok
Česká Skalice
Dřevostavba se slaměnou izolací do základů shořela, škoda je v milionech korun
V domově pro seniory zahořel mandl. Požár se naštěstí obešel bez zranění
Série tragických událostí v Podorlicku pokračuje. Muž usmrtil své rodiče
Auto po nehodě skončilo daleko za křižovatkou. Řidička děkuje zachráncům
Rokytnice v Orlických horách
Rokytnická šedesátka
Polští mladí hasiči přijeli trénovat na rokytnickou šedesátku. Darem dostali sadu hadic
Nemáte velikonoční pomlázku či vyzdobená vajíčka? Pomůže tvořivá dílna
Auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na vozovce byla ledovka
Česká Třebová
Českotřebovský cyklomaraton zná svého vítěze, je jím 19letý Jakub Zemene
Návštěvníci Javorky budou moci využít nové veřejné toalety
Městské muzeum připravilo novinku. Zájemci si mohou zdarma dobít své elektrokolo
Na sportoviště i náměstí se po dvouleté pauze příští týden vrátí Týden sportu
Opočno
Dnes a v sobotu máte jedinečnou šanci projít si naleziště archeologického výzkumu
Kraj začal stavět druhou část obchvatu města
Zahrady kláštera znovu ožijí. Peníze na zpřístupnění pošlou norské fondy
Zahrady kláštera v Opočně znovu ožijí
Náchod
Nepostrádáte zakládací kovový klín? Majitel si jej může vyzvednout na dopravním inspektorátu
V kufru auta vezl téměř 40 tisíc kusů tabákových náplní bez platných tabákových nálepek
Jiráskovo koupaliště zahájí tuto sobotu letní sezónu
Audi se zastavilo o skálu. Kvůli protijedoucímu řidiči
Jablonné nad Orlicí
Představí novou knihu o regionu Orlicko-Kladsko
Otevřeli běžeckou dráhu. Na start štafetového maratonu se postavila víc jak stovka sportovců
Bavorák přišel o levé kolo. Skončilo i se zrcátkem v příkopu
Motorkář se v zatáčce střetl s osobním autem, musel vzlétnout vrtulník záchranářů
Borohrádek
Střetla se dvě osobní vozidla. Jedno skončilo v příkopu převrácené na střechu
Osobák měl narazit do domu a poté srazit chodkyni vedoucí jízdní kolo
Řidič passatu neudržel auto na vozovce. To skončilo nakloněné na kraji příkopu
Čelní střet dvou osobáků na křižovatce, záchranáři měli ve své péči čtyři pasažéry
Jaroměř
Opilý muž měl skákat před projíždějící vozidla. Zpacifikovali ho policisté
Pít či nepít, spící Šípková Růženko
Tři výjezdy během odpoledne: dvě nehody a podezření na únik plynu
Dělo a mašinka. Nové dominanty na kruhových objezdech na hlavní silnici procházející městem
Králíky
Proběhlo slavnostní znovuotevření Památníku obětem internace
Bývalý diagnostický ústav by mohl pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny
Region Králicka počítá se spolehlivou dodávkou energie, energetici zde investují přes 500 milionů korun
Slavnostně otevřeli hokejové hřiště
Hradec Králové
Na diskotéce se popralo několik dívek. Policie hledá svědkyni
Letošní zájem o dobrovolnické úklidy v rámci akce Ukliďme Česko byl opravdu rekordní
Práce na stadionu pokračují, začíná repase lízátek
Muž nabízel mobily a herní konzole. Zájemci za elektroniku zaplatili, ale zboží nedostali
Vysoké Mýto
Na křižovatce se srazila dvě auta a jedna motorka. Policisté hledají svědky
Unikátní exteriérová výstava ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie
MikádoFest nabídl program pro všechny generace
Městský elektrobus E-Way bude jezdit ve slovinském Mariboru
Pardubice
Pardubická nemocnice má ECMO. Pomáhá pacientům s infarktem a na ARO
Krajský úřad nepovolil silničářům objízdnou trasu. Stavební práce na vytížené křižovatce se protáhnou
Poštovní zásilka plná živých včel zburcovala hasiče
Krádež rumů muži zase nevyšla
Litomyšl
Uprostřed koncertu PSO se zničehonic zjevila francouzská hvězda Zaz
Setkání vlády s šéfkou Leyenovou doprodil protest proti fosilnímu šílenství
Česko převzalo "velení" nad Evropou. Slavnostní zahájení proběhlo v Litomyšli
Auto na střeše, řidiče museli resuscitovat
Solnice
Peugeot se třemi lidmi skončil na kraji pole
Workshop poukázal na proměny průmyslové zóny a nastínil další vývoj
Po nehodě zůstalo na silnici stát auto s ulomeným kolem. Hasiči nasadili kladky a odsunuli vůz na parkoviště
Děti zahlédly v korytě řeky kotě. Na pomoc přivolaly hasiče
Orlické hory
Jezdíte na Šerlich? A zkracujete si cestu od parkoviště k Masarykově chatě po modré turistické značce?
Zaměstnanci ze závodu v Kvasinách opět vyrazí uklízet Česko. Zamíří na Šerlich
Na tvrzi Bouda začala nová turistická sezona
Na horách likvidovali hasiči dvě nehody osobních aut
Podorlicko
O titul Strom roku soutěží hned tři stromy z Podorlicka
Stavba okružní křižovatky a přivaděče k D35 pokračuje
Noční bouřka přinesla intenzivní srážky
Trocha počtů: 1 muž, 2 měsíce, 8 skutků, až 5 let vězení
Rychnovsko
Velký návrat v rámci 12. ročníku Festivalu F. L. Věka
Opět ty bitcoiny! Muž během krátké chvíle přišel o statisíce
Automobilka Škoda předala vozy pro sociální služby na Rychnovsku
Na bitcoinovém účtu máte 6.200 dolarů! Muž báchorce uvěřil, zpřístupnil svůj počítač a přišel o více jak jeden milion českých korun
Orlickoústecko
Policejní prevence proti vloupání pokračuje. Policisté na Orlickoústecku se zaměřili na chatové oblasti
Pardubickému kraji a Busline se daří shánět další řidiče, hlásí dopravce. Některé oblasti budou plně obslouženy
Vyjel parní vlak pro cestování časem, v létě bude jezdit pravidelně
Na trať mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi se přes léto vrátí vlaky i v týdnu
Náchodsko
A zase ten alkohol. Orientační dechová zkouška na alkohol ukázal 1,9 promile
Za pomoc s domácími pracemi si vzal víc, než měl. Pozor na to, koho si pouštíte domů
Záchranáři spolu s hasiči zasahovali v nepřístupném terénu. Ze skal transportoval osobu se zdravotními problémy v podvěsu vrtulník
Řidič zřejmě vlivem alkoholu boural. Na parkovišti narazil do jiného vozidla