Profil autora:
vložil Královéhradecký kraj
jméno Krajský úřad Královéhradeckého kraje
autor textu
autor fotografií ilustrační foto
hash tag #zmenyjizdnichradu
12.12.2021 08:21

Královéhradecký kraj

Zpravodajství
doprava

Zobrazeno 1586x
V neděli ráno začaly platit nové jízdní řády pro železniční a autobusovou veřejnou dopravu. Cestující se mohou těšit například na více přímých vlakových spojů z Broumovska a Náchodska do Hradce Králové nebo prodloužení trasy spěšných vlaků z krajské metropole přes Trutnov až do Svobody nad Úpou.
V autobusové dopravě čeká cestující a turisty například posílení spojů v Orlických horách, které ulehčí parkovacím kapacitám na Šerlichu.
„Orlické hory během zimní sezony dlouhodobě trápí problémy s parkováním na Šerlichu. Proto jsem v minulých měsících intenzivně jednal se starosty, policií a dalšími dotčenými orgány, abychom zkusili toto úskalí vyřešit. Jsem velmi rád, že ve spolupráci s obcí Deštné v Orlických horách posilujeme víkendovou dopravu mezi Deštným v Orlických horách, Šerlichem a Orlickým Záhořím. Věřím, že výrazné posílení veřejné linkové dopravy o víkendech v této lokalitě během zimní sezony odlehčí přeplněnému parkovišti na Šerlichu. Návštěvníci hor mohou odstavit své auto i na parkovišti v Orlickém Záhoří či v Deštném v Orlických horách u sjezdovky a dále pokračovat veřejnou linkovou dopravou, čímž mohou také předejít přetížení parkoviště na Šerlichu. Během víkendů až do 5. března 2022 autobusy pojedou z Deštného v Orlických horách na Šerlich téměř jako kyvadlová doprava zhruba po půl hodině až do podvečerních hodin," uvedl hejtman Martin Červíček.
Na lince 201 dojde k opoždění spoje, který z Rokytnice v Orlických horách odjíždí v 10:10. Nově pojede v 11:10, a zajistí tak v Rokytnici v Orlických horách přípoj z Orlického Záhoří, Neratova a Bartošovic v Orlických horách a také ze Žamberka a Kunvaldu. Místo málo využitého spoje s odjezdem z Rokytnice v Orlických horách v 18:45 nově pojede tento spoj už v 17:05, a zajistí tak chybějící spojení na 18. hodinu do Rychnova nad Kněžnou.
Na Náchodsku dojde k zavedení spoje linky 305 s odjezdem během pracovních dnů ve 12:15 z Náchoda přes Nové Město nad Metují do Hradce Králové. Na lince 351 dochází ke zrušení několika spojů z důvodu jejich nízké vytíženosti. V těchto případech však existuje alternativní spojení v časovém rozmezí 30 minut před rušeným spojem nebo po něm.
Na Jaroměřsku se na lince 306 ruší spoj s odjezdem v 15:30 z Hradce Králové přes Jaroměř do Náchoda. V úseku Jaroměř – Náchod lze v obdobném časovém pásmu využít spoj téže linky s odjezdem v 16:05 z Jaroměře. Rovněž dochází ke zrušení spoje s odjezdem v 8:40 z Náchoda do Hradce Králové.
Trutnovska se dotkne například zrušení posledních párů spojů z důvodu jejich dlouhodobé neobsazenosti na trase Hostinné – Mostek. V části jejich trasy existuje alternativní spojení na linkách 413 a 406.
Přijíždějící autobusy linek 101 až 105 do Hradce Králové budou nově zastavovat na zastávce Hradec Králové, hlavní nádraží. Tím dojde ke zlepšení přestupu na vlaky i na spoje městské hromadné dopravy, které nejezdí z blízkého terminálu.

Veřejná železniční doprava

„Každá změna jízdních řádů vychází z požadavků zejména od obcí, škol či zaměstnavatelů, nicméně mnoho úprav jízdních řádů aplikujeme i díky podnětům od cestujících. S novými jízdními řády také dojde k zahájení plnění nové smlouvy s železničním dopravcem, díky které zásadním způsobem v následujících deseti letech zvýšíme komfort cestování na železnici," uvedl krajský radní pro dopravu Václav Řehoř.
Spojení v ranní špičce z Jaroměře do Hradce Králové doplní v pracovní dny nový vlak v 6:27, který zastaví ve stanici Smiřice. V opačném směru z Hradce Králové pojede nový vlak v 15:14. Tyto vlaky mají za cíl kapacitně odlehčit vytíženým spěšným vlakům na této trase. O víkendech a svátcích bude cestujícím k dispozici také nový zastávkový vlak s odjezdem ve 20:25 z Hradce Králové do Jaroměře. Vlivem rozsáhlé výluky mezi Pardubicemi a Stéblovou, bude k dispozici náhradní autobusová doprava. Dokončení modernizace tohoto úseku se předpokládá na konci roku 2023.
Spěšné vlaky linky Hradec Králové – Trutnov se nově prodlouží až do stanice Svoboda nad Úpou, která je přestupním uzlem na autobusy do oblasti východních Krkonoš. V úseku Trutnov – Svoboda nad Úpou zůstávají v provozu i osobní vlaky jako přípoje od rychlíků z Prahy linky R10. Spěšný vlak s odjezdem po 21. hodině z Hradce Králové do Trutnova i nadále bude stavět ve Smiřicích a Černožicích. V opačném směru pak vlak s odjezdem v 19:42 z Trutnova, který dosud končil v Červeném Kostelci, pojede v pracovní dny až do Jaroměře, v pátek dokonce až do Hradce Králové.
Se změnou jízdních řádů dojde k zavedení přímých vlaků z Broumovska, Hronova či Náchoda do Hradce Králové. Soupravy pojedou v pracovní dny z Broumova v 5:03, 5:37, o víkendu a svátcích pak v 7:02, 9:02, 11:02, 13:02, 15:02 a 17:02. V opačném směru pak přímé vlaky z Hradce Králové pojedou v 9:04, 11:04, 13:04, 14:31 během pracovních dnů, o víkendu pak v 15:04, 17:04 a 19:04.
Nové jízdní řády se vrátí k původním časům

Ke změnám jízdních řádů vlakové dopravy dochází také v Pardubickém kraji. Kvůli výlukám došlo před rokem k úpravám jízdních řádů dálkové dopravy, nyní se časy vrací do původní podoby. Tomu se přizpůsobí regionální jízdní řády.
„Kvůli souběhu několika výluk jsme byli před rokem nuceni v našem kraji změnit jízdní řády regionální dopravy, aby vše navazovalo a cestující i přes jistá omezení mohli cestovat pohodlně a bez nějakých větších problémů. I přesto, že rozsáhlá výluková činnost bude v našem kraji pokračovat i v příštím roce, jízdní řády dálkové dopravy se vrací do stejných časů, jako tomu bylo před rokem. Je pro nás nesmírně důležité, aby doprava byla plynulá a cestující využívající hromadnou dopravu byli spokojení. Občas ale kvůli pokračujícím výlukovým činnostem budou muset být trpěliví,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Rozsah železniční dopravy objednávané Pardubickým krajem u Českých drah zůstává pro rok 2022 stejný jako pro rok 2021. Výluky se dotknout například tratí mezi Chocní a Ústím nad Orlicí, nebo Pardubicemi a Stéblovou.
Vlaky společnosti LEO Express Tenders se po roce rovněž vrátí ke svým původním jízdním řádům. Přibude však jedna novinka, spoje budou nově v letních měsících zajíždět až do Hanušovic i v pracovní dny.
Od 12. prosince dojde v kraji navíc ke změně ceníku jízdného. „Pro cestující to ale nebudou žádné velké částky, zvyšování cen bude v řádech korun,“ doplnil Kortyš. Jde o reakci na zdražování vstupů v čele s vývojem cen pohonných hmot a dalších provozních nákladů.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Pardubickém kraji

• Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová

U většiny vlaků dochází k mírným úpravám časových poloh vlaků. Stěžejní je zajištění návazností na dálkové vlaky do a z Prahy v Kolíně, přestupních vazeb v Moravanech okolo celé hodiny a přípojů na dálkové vlaky v Chocni. Ve směru Choceň – Pardubice – Kolín dochází u většiny vlaků k prodloužení pobytů v Pardubicích hl.n., čímž je zajištěn přípoj od osobních vlaků ze směru Hradec Králové.
K největší změně dochází v ranních hodinách z Pardubic směrem na Moravany, kde dochází k návratu do původních časových poloh. Tedy Os 5003 pojede z Pardubic na Choceň v 6:44 a opět bude veden školní vlak Os 5068 v 7:02 z Pardubic do Holic. Ve večerních hodinách pojede Os 5083 z Chocně ve 20:42 do České Třebové, tedy asi o hodinu dříve než nyní, čímž se lépe rozloží nabídka spojů. Až ve 23:01 odjede z Pardubic hl.n. Os 15072 do Chocně a Vysokého Mýta, čímž bude zajištěna návaznost od rychlíků z Prahy a Liberce. I v novém jízdním řádu bude možné v pracovní dny bez přestupování cestovat ze zastávek mezi Chocní a Pardubicemi přímo směrem na Kolín a Prahu, a to díky nasazení jednotky InterPanter na Os 5080, která se v Pardubicích po 7. hodině spojuje s druhou jednotkou, která přijede na rychlíku Svitava, a společně pokračují v 7:10 směr Kolín a Praha.
V souvislosti s probíhající výlukovou činností mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí bude od nového jízdního řádu zrušena zastávka Bezpráví. Od února až do konce roku pak budou všechny vlaky (až na 2 páry) v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí (popř. až Česká Třebová) nahrazeny autobusy
V průběhu nového jízdního řádu by měla být dokončena modernizace vozů Bdmtee, s nimiž se cestující setkávají na osobních vlacích mezi Kolínem, Pardubicemi a Českou Třebovou

• Trať 016 Holice – Moravany – Holice

Dlouholetý ustálený jízdní řád, vycházející z obousměrných návazností v Moravanech na osobní vlaky z / do Pardubic a z / do Chocně, bude platit i příští rok. Dochází k drobnému rozšíření jízd některých vlaků. V dopoledních hodinách v pracovní dny pojede nový pár vlaků z Chrudimi v 8:24 do Moravan a zpět v 9:00 z Moravan. Na holické větvi se rozšiřuje nabídka ve večerních hodinách, kde je o víkendu nově zaveden vlak z Moravan ve 21:05 do Holic a zpět ve 22:46 s cílem až v Pardubicích.

• Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel

Kromě minutových posunů z důvodu zajištění přestupních návazností v České Třebové se na této trati nemění rozsah ani časové polohy spojů.

• Trať 018 Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

Po dobu výlukových prací v úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí (tedy v průběhu platnosti celého nového jízdního řádu) budou v Chocni navíc zastavovat expresy linek Ex1 a Ex2, a to každou hodinu okolo 30. minuty. Proto se na trať vrátí jízdní řád, který platil před změnou od 6. dubna 2021. V průběhu dne tak s výjimkou ranní a odpolední špičky budou osobní vlaky z Chocně odjíždět vždy ve 37. minutu směrem na Vysoké Mýto a přijíždět do Chocně ve 21. minutu. Po celý den tak bude zajištěno rychlé spojení z Vysokomýtska k dálkovým vlakům v Chocni, a to každou hodinu.
Za zmínku stojí pozdější vedení osobního vlaku mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí v pracovní dny, který nově pojede o hodinu později, konkrétně z Vysokého Mýta města v 17:54 a zpět z Litomyšle v 18:36. V loňském a letošním roce proběhla modernizace trati mezi Cerekvicí nad Loučnou a Litomyšlí, která umožní zkrátit jízdní doby o několik minut a tím zrychlit dopravu do a z Litomyšle.

• Trať 021 Letohrad – Doudleby nad Orlicí (– Hradec Králové)

Provoz na celé této trati objednává Královéhradecký kraj. Jedinou větší změnou v úseku mezi Doudlebami nad Orlicí a Letohradem je zavedení nového spěšného vlaku Sp 1844 z Letohradu v 19:33 do Hradce Králové (místo současného Os 5160). Dále pojede v pracovní dny nový pozdně večerní vlak Os 5152 s odjezdem ve 22:33 z Letohradu a příjezdem ve 23:06 do Doudleb nad Orlicí. Ruší se naopak současný osobní vlak s odjezdem z Letohradu v 16:33 do Doudleb nad Orlicí.
Ke změnám na této trati dojde i na území sousedního Královéhradeckého kraje. Rozšířen bude provoz spěšných vlaků Hradec Králové – Letohrad, a to o spoje v 5:05, 14:03 (v pracovní den) a 21:05, opačně z Letohradu v 6:33 (v pracovní den) a 19:33

• Trať 026 Choceň – Týniště nad Orlicí (– Náchod)

Rovněž na této trati objednává dopravu Královéhradecký kraj. Zásadní změnou, která se dotýká i Pardubického kraje, je větší rozsah přímých osobních a spěšných vlaků Choceň – Náchod a zpět na úkor vedení vlaků do / z Hradce Králové. Rozsah dopravy se mírně navyšuje.

• Trať 031 Pardubice – Hradec Králové (– Jaroměř)

Jízdní řád na této trati nedoznal žádných změn, vyjma minutových posunů především brzy ráno a pozdě večer z důvodu zajištění přípojů v Pardubicích hl.n. I v příštím roce se chystá řada dlouhodobých výluk z důvodu rekonstrukce uzlu Pardubice a prací na zdvojkolejnění úseku Pardubice – Stéblová. V některých obdobích tak budou vlaky nahrazovat autobusy a jízdní řád dozná menších změn. Až do začátku března nebude možné vést elektrické osobní a spěšné vlaky v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L., které tak budou v tomto úseku i nadále nahrazovány autobusy. Poté by až do července měla následovat výluka celé trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Od podzimu by pak měl být zahájen dvojkolejný provoz mezi Rosicemi a Stéblovou.

• Trať 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno)

Provoz na této trati bude v příštím roce významně ovlivněn stavebními pracemi. Po celý rok neprojedou žádné vlaky mezi Brnem a Blanskem. Asi na 3 měsíce bude rovněž přerušen provoz mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou. Cestující tak čeká často cestování náhradní autobusovou dopravou.
Z pohledu jízdního řádu se rychlíky Svitava vrací do svých původních časových poloh, tj. setkávají se každé 2 hodiny ve Svitavách okolo celé, na což navazují vlaky směr Polička. U osobních vlaků mezi Českou Třebovou, Svitavami a Letovicemi dochází k úpravám časových poloh především v ranních hodinách ve směru do České Třebové, a to kvůli zajištění přípojných návazností (nejen) na dálkovou dopravu (příjezdy do České Třebové před celou hodinou).

• Trať 270 Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun / Zábřeh na Moravě

Kromě drobných minutových posunů na obou trasách Česká Třebová – Lanškroun i Česká Třebová – Zábřeh na Moravě nedochází k žádným změnám. Nepatrné posuny času odjezdů jsou zpravidla vyvolány zajištěním přípojů v České Třebové a polohami vlaků dálkové dopravy.
Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Východní Čechy
Záchranné služby v celé republice si 15.5. připomínají důležitost „neviditelných záchranářů“
Pozor na nové podvodné SMS zprávy! Hlavně neklikejte na odkaz, jinak přijdete o peníze
Zdrogovaný řidič s ukradenou identitou v kradeném voze jel po D11. Neměl ani dálniční známku
Lapili muže pod vlivem drog, s narkotiky a nelegálně drženou zbraní
Velikonoce pod dohledem policistů: Na pomlázku vyrazte raději pěšky, za volant sedejte střízliví
Pozor na střety se zvěří! V přepočtu každé 4 hodiny došlo k nehodě
Speed Marathon 2022: Řidiči jezdili ukázněně, přesto mnozí zaplatili pokutu
Platba mýtného je nezbytná, letošní pokuty jdou do stovek tisíc
Východočeská muzea a galerie proti válce
Chystáte se vypalovat trávu? Nedělejte to, hrozí vám pokuta
Nechoďte do lesů! Stromy mohou kvůli silnému větru stále padat k zemi
Hasiči mají za sebou hodně rušný den
Horská střediska a hřebeny hor pod přívalem turistů
Téměř osmnáct tisíc domácností je bez proudu. Počet poruch narostl
Když děti i klíče zůstanou uvězněné v uzamčeném vozidle
Chtěl prodat lyže. Místo přijaté platby mu z účtu zmizelo téměř 250 tisíc. Dalšímu prodávajícímu pak 300 tisíc
První byl Matyáš, druhá pak Dorotka
Silvestr z pohledu hasičů. Požáry rachejtlí, několik nehod
Alkohol a neshody, muž spící v kontejneru, jedno auto na střeše, jiné na dálnici v protisměru
Je tu Nový rok a hasiči už přidali ruku k dílu
Přelom roku zacílen také na dopravu. Bezpečí nejen na silnicích v horských střediscích
Energetici budou pracovat i o vánocích
Děti od 5 do 11 let budou očkovat dětští praktici
Veterinární správa kvůli moru výrazně rozšířila oblast intenzivního lovu černé zvěře
Na silnicích se mějte na pozoru. Vedle sněhu se mohou řidiči potýkat také s větrem
Hasiči hlásí: První adventní neděle ve znamení vyprošťování automobilů
Nastal čas mysliveckých honů. Policisté kontrolují myslivce
Od 12. prosince se ve východních Čechách zvýší ceny jízdného
Podvodníci si opět našli cestu, jak okrást seniory
Cyklopecek se zúčastnilo přes 1 200 lidí


Silničáři zahájili obnova živičného krytu na silnici I/11. Po objížďkách budou řidiči jezdit déle jak měsíc
09.05.2022 | 10:18 | Orlický.net

Otáčení dálničního mostu přes železnici jde do finále. Zbývajících šest metrů zvládnou stavbaři dnes v noci
07.05.2022 | 20:30 | (rup)

Instalace inteligentního dopravního systému se přesune na frekventované úseky
28.04.2022 | 09:40 | Hradec Králové

Stavba dálnice D35 získala další stavební povolení
27.04.2022 | 11:32 | (rup)

Stavbaři dokončili dvoudenní otáčení prvního vahadla mostu přes železniční koridor
17.04.2022 | 10:00 * | Orlická TV

Dvě křižovatky na přijezdu do města se změní na kruhové objezdy. Doprava bude bezpečnější
23.04.2022 | 16:30 | Pardubický kraj

ŘSD zahájilo stavbu důležitého obchvatu. Hotový bude příští rok na podzim
22.04.2022 | 08:28 | Orlický.net

Na silnici I/14 probíhají lokální opravy povrchu vozovky. Jde o opravy v rámci reklamace
19.04.2022 | 09:30 | Orlický.net

Dnes v noci dojde k otočení druhé poloviny dálničního mostu přes železniční koridor. Budeme to sledovat přímo na místě
16.04.2022 | 11:30 * | (rup)

Velikonoce pod dohledem policistů: Na pomlázku vyrazte raději pěšky, za volant sedejte střízliví
15.04.2022 | 10:52 | Policie ČR

Začala stavební sezona a s ní rekonstrukce krajských silnic. Víme, kde musíte počítat se zdržením
14.04.2022 | 11:37 | Královéhradecký kraj

Znovu postavený nadjezd Kyjevská čeká na první motoristy. Propojení s krajskou nemocnicí začne fungovat už zítra
14.04.2022 | 09:42 | Pardubice

Polská S3 bude na hranicích v roce 2024, česká D11 o dva roky později
11.04.2022 | 09:19 | Královéhradecký kraj

Stavební firma začala budovat okružní křižovatku
07.04.2022 | 09:39 | Orlický.net

Startuje oprava silnice I/17 v úseku Zámrsk - Ostrov. Kvůli napojení nové dálnice
02.04.2022 | 06:15 | Orlický.netzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Hořelo v koupelně panelového domu. Důvodem byla nedbalost
Kraj hledá stavební firmu pro modernizaci rychnovské nemocnice
Orlická galerie přivítá návštěvníky jarním cyklem výstav
Muzeum vzdá poctu obětem holokaustu. Proběhne odhalení Kamenů zmizelých
Ústí nad Orlicí
Syčení páry, hukot motorů a klapot kovadliny. O Strojní oustecké sobotě se bylo na co dívat
Automobilní škola oplotí areál na Dukle, obyvatelům se to nelíbí
Letošní Kociánka zná svou laureátku
Nemocnice získala novou dominantu. Urgentní příjem významně změnil tvář celého areálu
Žamberk
Přípravy žamberské Airshow jsou v plném proudu
Hořelo uvnitř dílny. Na vině poškozený přívodní kabel plynového kotle
S novou divadelní komedií Úvěr přijedou Martin Zounar a Filip Blažek do žamberského divadla.
Bambulková šou pro děti v Divišově divadle už tuto neděli.
Lanškroun
Muž odmítl jít k soudu. Z bytu ho vyvedla zásahová jednotka
Klasika na TECHNOhrátkách: Barvily se hlavy, vyráběly lžíce na boty a (de)montovaly převodovky
Recidivista vysokoškolák zabil svoji družku řeznickým sekáčkem a nožem. Prý aby po jeho nástupu do basy nezůstala sama
Vyhlásili sousedskou štafetu pro Ukrajinu. Zapojili se lidé z fitnescentra, baru i e-shopu
Nové Město nad Metují
Proběhly pientní akty k uctění padlých a ke Dni vítězství
Na zámku se chystá oblíbená výstava vláčků a dalších modelů
Auto se srazilo s cyklistou. Zraněného člověka transportoval do nemocnice vrtulník
Ubytovna Hradčany je připravena přijmout první obyvatele
Dobruška
Silo s řepkou opět hořelo
V zemědělském silu začalo hořet. Hasiči museli zásobník s řepkou zalít vodou
Ohořelé obložení domu: Zřejmě kvůli nedbalosti při ukládání žhavého popelu
Zaseknuté dveře ve škole. Uvnitř třídy zůstaly děti i učitelky a nemohly ven
Letohrad
Hezká tradice v Letohradě pokračuje
Další senior zabil svoji ženu. Po hádce ji uškrtil a zahrabal, další den ohlásil její pohřešování
Hlavní hvězdou hudební festivalu bude Lenka Filipová
Benefice pro Ukrajinu vynesla 109.431 Kč
Kostelec nad Orlicí
Prasklá hadička vyplavila dva byty
Osobák narazil do zaparkovaného auta. Přímo před hasičskou zbrojnicí
Osobák vjel na železniční přejezd. Ve stejnou chvíli ale projížděl vlak
Chtěl herní konzoli z druhé ruky. Zůstaly mu oči pro pláč a spousta soli
Choceň
V textilce zahořel bavlněný prach ve vzduchotechnice
"Dědek" na opracování dřevěných výrobků chytil od poškozené zářivky
Slunečné počasí vytáhlo ven hady. K jednomu z nich vyjeli také hasiči
Přelez, podlez, přeskoč. Na lesní stezce vznikla tělocvična v přírodě
Týniště nad Orlicí
ČARODĚJNICE V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ jsou zpět a ještě větší
Střet nákladního a osobního auta uzavřel silnici
Město Týniště nad Orlicí se připojuje k materiální sbírce na pomoc Ukrajině
Osobní auto skončilo na boku v příkopu
Vamberk
Na kruhovém objezdu se srazila dvě auta
Čelní střet osobáku s kamionem skončil tragicky. Žena zemřela na místě, muž po leteckém transportu do nemocnice
Superb v příkopu a převrácený na bok
Tělo muže z koryta řeky Zdobnice stále nemá své jméno
Česká Skalice
Auto po nehodě skončilo daleko za křižovatkou. Řidička děkuje zachráncům
Zloděj se zaměřil na ručně vyrobené šperky. Zmizely z vitríny
Modeláři z České Skalice opět pořádají výstavu vláčků
Náklaďák se dřevem havaroval do pole. Tam za sebou nechal rozsypaný náklad
Rokytnice v Orlických horách
Polští mladí hasiči přijeli trénovat na rokytnickou šedesátku. Darem dostali sadu hadic
Nemáte velikonoční pomlázku či vyzdobená vajíčka? Pomůže tvořivá dílna
Auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na vozovce byla ledovka
Dobrovolní hasiči jako first respondeři. Pomohli zraněnému muži, který se zranil okružní pilou
Česká Třebová
Blíží se oblíbený cyklomaraton. Nechcete se také zúčastnit?
Nadace pomohla Komunitnímu centru Petrklíč
Občané nepřihlásili žádné projekty, přesto mohou hlasovat o realizaci některého z devíti projektů
Na silnici I/14 probíhají lokální opravy povrchu vozovky. Jde o opravy v rámci reklamace
Opočno
Zahrady kláštera znovu ožijí. Peníze na zpřístupnění pošlou norské fondy
Zahrady kláštera v Opočně znovu ožijí
Pokoje zámku uvidí návštěvníci v podobě z doby okolo roku 1910
Kamion poškodil telekomunikační vedení, sloup i lampu pouličního osvětlení
Náchod
Od pondělí začně rekonstrukce v ulici Řezníčkova
Sakury na Pražské ulici v Náchodě slaví dvacet let
Stavba spolkového domu v Náchodě může začít
Japonský velvyslanec navštívil Náchod
Jablonné nad Orlicí
Představí novou knihu o regionu Orlicko-Kladsko
Otevřeli běžeckou dráhu. Na start štafetového maratonu se postavila víc jak stovka sportovců
Bavorák přišel o levé kolo. Skončilo i se zrcátkem v příkopu
Motorkář se v zatáčce střetl s osobním autem, musel vzlétnout vrtulník záchranářů
Borohrádek
Osobák měl narazit do domu a poté srazit chodkyni vedoucí jízdní kolo
Řidič passatu neudržel auto na vozovce. To skončilo nakloněné na kraji příkopu
Čelní střet dvou osobáků na křižovatce, záchranáři měli ve své péči čtyři pasažéry
Střecha dílny v plamenech. Na vině nedbalost
Jaroměř
Tři výjezdy během odpoledne: dvě nehody a podezření na únik plynu
Dělo a mašinka. Nové dominanty na kruhových objezdech na hlavní silnici procházející městem
Dýloval perník. Možná už nebude, hrozí mu až pět let ve vězení
Stavební firma začala budovat okružní křižovatku
Králíky
Proběhlo slavnostní znovuotevření Památníku obětem internace
Bývalý diagnostický ústav by mohl pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny
Region Králicka počítá se spolehlivou dodávkou energie, energetici zde investují přes 500 milionů korun
Slavnostně otevřeli hokejové hřiště
Hradec Králové
Konstrukci starého mostu ze Svinar zbavili rzi
Na zastávce se choval neslušně, ve zdravotním středisku masturboval. Skončil ve vazbě
Rock for People hlásí VYPRODÁNO
Bezvládné tělo pohřešovaného seniora nalezl pes horské služby z Orlických hor
Vysoké Mýto
Osmičlenný tým závodníků kraloval na divoké vodě. Titul mistrů ČR přivezl popáté v řadě
Basketbalový koš připomene 125 let od prvního utkání v košíkové. Bude z bronzu
Prvomájový půlmaraton má nový traťový rekord
Fotografovat znamená přemýšlet. I to lze vidět na fotografiích Karla Jiskry
Pardubice
Žena na ulici předala psa neznámé kolemjdoucí s tím, že chce zemřít. Už několik dní po ni pátrají
Majitel hokejového klubu chce postavit multifunkční arénu. Těsně vedle dostihového závodiště
Prodávala bundu. Z účtu jí zmizelo 240 tisíc
Senátorka Horská navštívila Centrum duševního zdraví
Litomyšl
Dvě křižovatky na přijezdu do města se změní na kruhové objezdy. Doprava bude bezpečnější
Modulární bydlení by mohlo pomoci Ukrajincům, a poté studentům
Chtěla zprostředkovat zaměstnání v Americe. Narazila ale na podvodníka a přišla o téměř 90 tisíc korun
Časosběrné video z demolice lávky nad silnicí I/35
Solnice
Workshop poukázal na proměny průmyslové zóny a nastínil další vývoj
Po nehodě zůstalo na silnici stát auto s ulomeným kolem. Hasiči nasadili kladky a odsunuli vůz na parkoviště
Děti zahlédly v korytě řeky kotě. Na pomoc přivolaly hasiče
Hořelo silo v průmyslovém areálu
Orlické hory
Na tvrzi Bouda začala nová turistická sezona
Na horách likvidovali hasiči dvě nehody osobních aut
Hasiči měli ruce plné práce s vyprošťováním zapadlých autobusů a sypače
Na úzké silnici zapadl autobus. Vyprostil ho traktor hasičů
Podorlicko
Kraj chce jednat o navýšení podpory malým destinačkám pro rozvoj cestovního ruchu
Průtrž mračen přinesla bahno, úder blesku podpálil strom
Hasiči připomínají sv. Floriána
Budete pálit čarodějnické ohně? Nahlašte je hasičům předem přes internet
Rychnovsko
Řidičům se nedařilo udržet auta na vozovce
Jeden odcizil peněženku z ložnice, druhý se kvůli penězům vloupal do neobydleného domu
Hasiči o víkendu zasahovali u třech požárů travního porostu, jednou pak hořel jiný odpad a jednou saze v komínu
Nadace podpoří zapomenuté příběhy
Orlickoústecko
Na křižovatce začalo hořet osobní auto. Než přijeli hasiči, tak lehlo popelem
Nové případy internetových podvodů začínají telefonátem ze zahraničí. Můžete přijít o velké peníze
Koncerty pro Ukrajinu: Na náměstí i v hudebním klubu
Obce budou mít levnější energii. Společně nakoupily na komoditní burze
Náchodsko
Na nového přítele své ex si měl najmout posilu. Muži zaútočili baseballovou pálkou
Řídil i přes zákaz řízení, navíc pod vlivem alkoholu. Muži hrozí až dva roky ve vězení.
Řidič BMW opakovaně nadýchal přes 2 promile alkoholu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz
Řidička narazila do stromu rostoucího na kraji úzké vozovky