Profil autora:
vložil Pardubický kraj
jméno Krajský úřad Pardubického kraje
autor fotografií
hash tag #komunitniprace
13.05.2020 10:36

Pardubický kraj

Zpravodajství
zajímavosti

Zobrazeno 377x
Komunitní práce v Ústí nad Orlicí je název jednoho z projektů, na kterém se podílí MAS Orlicko. Tato aktivita se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených lokalit a komunit v Ústí nad Orlicí.
Příslušníci těchto skupin obyvatel řeší problémy například s nezaměstnaností, nedostatečnou kvalitou bydlení, špatnými vztahy s institucemi i okolím a složitou finanční situací. Projekt, jenž vznikl v roce 2017, si klade za cíl nejen motivovat cílovou skupinu obyvatel, ale i přispět k jejímu aktivnímu začlenění do běžného života a zamezit negativním vztahům se společenskou majoritou.
Nejprve se projekt soustředil na vyhledávání komunitních lídrů a jejich aktivizaci. Lídr zastupuje komunitu jak v rámci řešení skupinových problémů s okolím, tak i ve vztazích jeho sociálně slabší skupiny. Učí se finanční gramotnosti, dobrým vztahům s okolím, respektováním práva, stane se plnomocným při prosazování zájmů komunity a získané zkušenosti následně předává ostatním členům komunity. ,,Přínos projektu vidím především s cíleným vytvářením kompetence místní komunity k řešení vlastních problémů. Projekt je postaven na spolupráci s lídry z jednotlivých lokalit. Ti jsou pomyslnou spojkou, která napomáhá k řešení vzniklých problémů, stejně jako jsou důležitým článkem v preventivní osvětě předcházející negativním jevům, které jsou jednou z příčin neshod v daných lokalitách,“ komentuje radní Pardubického kraje Pavel Šotola.
K vystižení názorů a svých potřeb má lídr k dispozici pravidelně konané diskuze, kde jsou přítomni zástupci mnoha sociálních institucí a veřejnosti. S procesem začlenění jim dopomáhají i pracovníci subjektů starajících se o sociální začleňování cílových skupin. ,,Za dobu projektu se díky mnoha platformám mohli naši klienti seznámit s institucemi, se kterými se dříve setkávali pouze z pozice klientů služeb. Díky součinnosti lídrů a institucí se do naší komunity dostává více informací, které naši klienti využívají k efektivnímu jednání a jsou tak schopni se lépe orientovat v aktuální problematice, která se jich týká. Byla rovněž zlepšena organizace společenských komunitních aktivit. Schopnosti a dovednosti klientů se zvyšují postupně a my jsme schopni je zapojit do rozhodování a řešení problému komunity jako celku,“ uvádí vedoucí sociální pracovnice Bc. Daniela Hodousková. Snahou je předcházet vzniku sociálně nepříznivé situace, motivovat a přivést komunitu do aktivního pracovního života, s tím spojené lepší nároky na bydlení a kromě příznivější finanční situace i osobnostní rozvoj členů minoritní komunity.
V rámci projektu byl zřízen i provoz moderně vybaveného komunitního prostoru pro setkávání. Bylo vytvořeno několik nových míst pro sociální pracovníky, kteří mapují situaci v cílových lokalitách a komunitách svými pravidelnými návštěvami. Do projektu jsou rovněž zapojeni i poskytovatelé bydlení a subjekty poptávající pracovní sílu v zájmu aktivního zapojení komunity do většinové společnosti. ,,Projekt se dostal do povědomí veřejnosti skrze své aktivity, jako jsou společná setkání, akce a organizované platformy, na kterých se setkávají lídři se zástupci organizací a institucí v Ústí nad Orlicí (vedení města, správce bytového fondu, odbor životního prostředí, úřad práce atd.) Vedle toho je samotná prezentace služby skrze komunitní centrum, kde kromě organizování jednotlivých aktivit probíhá i vydávání čtvrtletníku RUnO,“ informuje místostarosta Ústí nad Orlicí Jiří Preclík. V tomto zpravodaji lze najít novinky z platforem, články z proběhlých komunitních akcí a program komunitních aktivit pro následující období.
Projekt se v první etapě setkával s kladnými ohlasy. Jeden z nich vystihla i Mgr. Ivana Nečekalová z odboru sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí: ,,Od roku 2017 je vidět posun ve vnímání komunitní práce hlavně z majoritní skupiny obyvatel města, organizací i institucí v Ústí nad Orlicí. Komunitní práce se z důvodu platforem, vydávání svého informačního listu a dalších aktivit zviditelnila a je důležitou složkou našeho města.“
Žadatel se tak v projektu rozhodl pokračovat až do roku 2022. Zatímco v předchozí etapě pracovali sociální pracovníci především s jednotlivými lídry, v této etapě se přechází k prvku realizace pro celou komunitu. I za pomoci aktivní motivace a předávání zkušeností od svých lídrů se tito lidé stanou plně odpovědnými za své vlastní totožnosti, naučí se rovnocenně a právoplatně jednat s institucemi, autoritami i běžnou veřejností. Kromě osobnostního rozvoje jsou příslušníci cílových skupin vedeni k pozitivnímu rozvoji mezikomunitních vztahů, členové komunit jsou vedeni k vzájemné úctě a spolupráci a pomáhá členům se začleněním do běžného života. ,,Projekt pomáhá komunitě při řešení jejich problémů jako je nezaměstnanost, finanční negramotnost, problémy s bydlením, vztahy a problémy v rodinách apod. Zlepšuje soužití menšinové a většinové společnosti, snaží se preventivně působit a řešit sociálně-patologické jevy, posiluje motivaci ke změně postojů sociálně vyloučených osob a nastavuje podmínky vhodné pro sociální začleňování ve vztahu k institucím a autoritám a prostřednictvím sociální práce se snaží zlepšit situaci v cílových lokalitách,“ uvádí místostarosta Jiří Preclík.
Projekt a aktivity s ním spojeny se těší zájmu a pozitivní zpětné vazbě jak ze strany cílové skupiny, tak ze strany veřejnosti (většinové společnosti), sociálních pracovníků, vedení města i ostatních nejen sociálních subjektů. S pomocí projektu se kromě posílení cílových komunit očekává i minimalizace počtů vzájemných střetů a konfliktů a pomůže k posílení vzájemného soužití. ,,Projektem by se bezesporu mohla inspirovat i další města Pardubického kraje,“ dodal radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola. Projekt je realizován díky 100% dotační podpoře poskytnuté neziskovou organizací ze Žamberka - MAS ORLICKO, z.s. , která je nositelem komunitně vedeného místního rozvoje. Více informací na www.MasProOrlicko.cz.


Doporučujeme k přečtení
Další zprávy z lokality Ústí nad Orlicí
Mladí rybáři závodili
Nebezpečné předjíždění: Řidičův manévr byl nezodpovědným hazardem
Malá scéna vystavuje fotky Evy Kovářové
Stavba nového domu dětí a mládeže pokračuje
Muzeum se po přestávce otevřelo veřejnosti
Zastupitelé schválili dotace na sport, kulturu a volný čas či zvýšení finanční rezervy
Připomínáme si 75. výročí osvobození
Jarní číštění města jde do finiše
Potřetí hráli na pláni do oken. Nechyběly ani tanečnice
Na konci května začne stavba hlavní budovy centrálního příjmu v orlickoústecké nemocnici
Učitelé ZUŠky hrají seniorům do oken
Druhý týden pomáhají se zvládáním nouzového stavu
Neuznali mu reklamaci a tak zaútočil na prodejce rtutí. Seniorovi nyní hrozí až tři roky vězení
Seniorům rozdali 1000 roušek
Polského sprejera zadržela zásahová jednotka
Připomněli si 170. výročí narození T. G. Masaryka
Začala divadelní přehlídka Orlická maska 2020
První ArtMánie pozvala na končící výstavu
Výtvarný obor ZUŠ vystavuje v knihovně
Stavba centrálního příjmu v nemocnici není ohrožena
Muzejní kafe tentokrát na hospodské téma
Podeváté se konal karneval na ledě
V DDM vyráběli indiánské lapače snů
Muzikálem vyvrcholily oslavy založení ZUŠ
Proběhlo oblastní kolo festivalu poezie Wolkrův Prostějov
Zastupitelstvo schvalovalo schodkový rozpočet na rok 2020. Díky úvěru na výstavbu domu dětí a mládeže
V muzeu čarovali s elektřinou
Strážníci besedovali se žáky základní školy
Začala česko-polská fotografická výstava
Policie zadržela na autobusové zastávce pětici běženců. Ti do města přijeli nákladním vlakem ze Srbska

Ve vedení na následující čtyři roky: rektor Kuča a děkan Vaníček převzali jmenovací dekrety
04.06.2020 | 11:28 | Fletch

Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
03.06.2020 | 11:02 | Pardubický kraj

Dekontaminační body pro složky IZS v kraji končí, svůj účel splnily
30.05.2020 | 09:47 | HZS

Údržba zeleně ve městě prochází zásadní změnou
28.05.2020 | 11:27 | Vysoké Mýto

Nová venkovní učebna zatraktivní výuku i volný čas
28.05.2020 | 10:38 | Lanškroun

Muzeum východních Čech v Hradci Králové má nového dětského maskota
27.05.2020 | 19:28 | Fletch

Přírodovědci z Univerzity Hradec Králové budou ostřelovat jabloně laserem, pomohou tak pěstitelům efektivně pečovat o sady
26.05.2020 | 18:34 | Fletch

Z totality do totality: výstava Paměti národa z příběhů pamětníků Královéhradeckého kraje
25.05.2020 | 14:14 | Fletch

Automobilka otevírá grantové programy pro rok 2020
25.05.2020 | 10:27 | Orlický.net

Z tropů do tropů na polsko-českém pomezí. Miliony z Evropské unie pomohly rozvoji Safari Parku
24.05.2020 | 11:10 | Fletch

Česká pošta se vrací k běžnému provozu
22.05.2020 | 11:03 | Fletch

Za nehodou byla srdeční zástava. Pomohl first responder i telefonická asistovaná resuscitace
22.05.2020 | 10:45 | ZZS

Pracovníci technických služeb spustili projekt bezúdržbových trávníků
22.05.2020 | 08:55 | Hradec Králové

Albertinum vyvíjí nové typy respirátorů z 3D tiskárny
21.05.2020 | 08:51 | Orlický.net

Program Antivirus hlásí vyplacené už 4 miliardy korun
20.05.2020 | 14:34 | Fletchzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Za volantem opět úřadoval alkohol. Muž havaroval, později nadýchal víc jak 2 promile
Nová stálá expozice Orlické galerie Cesta krajinou
Orlická galerie představuje nejen nové výstavy, ale také změněnou koncepci stálé expozice
Po střetu s autem skončila motorka na louce pod silnicí
Ústí nad Orlicí
Mladí rybáři závodili
Nebezpečné předjíždění: Řidičův manévr byl nezodpovědným hazardem
Malá scéna vystavuje fotky Evy Kovářové
Stavba nového domu dětí a mládeže pokračuje
Žamberk
Filmová událost letní sezony v kině Žamberk!
Albertinum vyvíjí nové typy respirátorů z 3D tiskárny
Nejnovější stream z Divišova divadla v Žamberku- Hashberry!
Májové online kino v Žamberku
Lanškroun
Nová venkovní učebna zatraktivní výuku i volný čas
Řidiči využívají nové parkovací automaty
Proběhla první fáze bouracích prací na poliklinice
Obyvatelé se mohou znovu podílet na rozhodování o investicích ve městě
Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují má od června nový moderní web
Na radnici skončila čtyřkoalice kvůli rozhádané ODS
Narazil do vyvýšeného obrubníku a spadl z kola. Cyklista hodinu před polednem nadýchal více jak 3 promile
Hořelo v motorovém prostoru auta. Pomohl hasicí přístroj
Dobruška
Těšila ses do kina? - Těšila! - No já na Vás taky, a jak!
Model gotického kostela otevírá okno do minulosti
Lidé zamířili na obnovené farmářské trhy
Při přístavbě výtahu k budově polikliniky se našla středověká pec
Letohrad
Muž boural starou boudu. Ta na něho spadla
Starosta položil věnce na pietních místech ve městě, lidé se mohou dnes také připojit
Studenti průmyslovky se mohou těšit na novou kuchyň
Tradiční hudební festival se odkládá. Meziročně se posune o jeden den
Kostelec nad Orlicí
Fabia narazila do zdi, jeden člověk se zranil
Oktávka nabourala do stromu, řidič zmizel
Ochranné prostředky kosteleckým seniorům
Kostelelečtí se pro dobro dokáží semknout
Choceň
Auto přes střechu, navíc uprostřed mostu. Na vině byl alkohol
Svištěl stovkou do kopce. Ulici v obytné zástavbě si spetl se závodní dráhou
Město spouští placené parkování na náměstí a v nejbližším okolí. První půlhodina je zdarma
Novou vedoucí kultury se stane Tereza Dobešová
Týniště nad Orlicí
Ve dvou dnech seděli za volantem různých aut tři muži se zákazem řízení
Týnišťské letní muzeum Vodárenská věž zahajuje 30. května
Sprejer v ulicích. Neviděl někdo autora?
Žena nesmí řídit již od roku 2014. Přesto ji za volantem chytili už pošesté
Vamberk
Dívce uvízla noha mezi kmeny stromu. Pomohli hasiči
Člověk spadl do řeky. Na břeh ho dostali přivolaní hasiči
Na konci loňského roku zmizela z firmy bruska. Kriminalisté krádež nyní objasnili
Ministr kultury přivezl potvrzení o zápisu vamberecké krajky na seznam české lidové kultury
Česká Skalice
Dodávka projížděla ve zúžení. Po nehodě skončila na střeše a zablokovala silnici
Další příklad výborné pomoci výroby ochranných štítů
Dobrovolníci zajišťují nákupy, dovoz jídel nebo léků. Mezi nimi i skupina skautů
18letý řidič čelně narazil do protijedoucího auta. Obě auta skončila na střeše, sedm lidí v péči doktorů
Rokytnice v Orlických horách
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Města s oběma kraji koupila lokomotivu z 50. let minulého století. Proč?
Zapište si do kalendáře: Historická akce v historickou chvíli. Den za obnovu lesa
Česká Třebová
Lokomotiváři stále hledají nové zaměstnance. Krizi navzdory
Radnice nechala vloni vysadit nové stromy. Neznámý vandal tři z nich zničil
Kohouti titul neobhájí
Hokejisté České Třebové nevyužili výhodu domácího prostředí a ve třetím čtvrtfinálovém střetnutí těsně prohráli s Chotěboří
Opočno
Ústavní soud zamítl ústavní stížnost Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci restituce areálu zámku Opočno
Opočno jednalo o oslavách výročí narození Františka Kupky
Na zámku čistí sbírku vzácného benátského skla. Křehké exponáty pamatují 16. až 19. století
Zámecký trezor skrýval několik krabic s překvapením
Náchod
Kamionu praskla olejová vana. Přivolaní hasiči událost zlikvidovali
Podvodníci využili koronaviru, změnili bankovní účet firmy a vydělali přes 25 tisíc eur
Starému skateparku v Náchodě odzvonilo, milovníci skateboardů a koloběžek se mohou těšit na zbrusu nový areál!
Malé lázně v Bělovsi zvou do nového informačního centra a k ochutnání minerálky z letních pítek
Jablonné nad Orlicí
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Dovolená za všechny prachy pod širým nebem. Prachy šly navíc na dobrou věc
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Borohrádek
Seniorka ležela na podlaze zamčeného bytu a pečovatelky se k ní nemohly dostat. Pomohli hasiči
Řidiče zřejmě přemohl mikrospánek. Přejel do protisměru, kde se narazil do stromu
Hasiči uvolňovali zablokovaný říční náhon
Osobní auto skončilo na boku. Předcházel smyk a průjezd příkopem
Jaroměř
Cyklistka havarovala za obchodním centrem. Byla na mol opilá
Požár ve vlakovém muzeu Výtopna Jaroměř: Neznámý pachatel po sobě zanechal škodu ve výši 100 tisíc korun
Odstavený nákladní vagon lehl pepelem
Plameny zničily dřevěnou restauraci. Při požáru byla jedna osoba zraněna
Králíky
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Tvrz Hůrka nabídne mimořádně tento víkend rozšířený provoz
Památník obětem internace se musí odstěhovat z kláštera na Hoře Matky Boží
Ohlédnutí za 22. ročníkem Cihelny
Hradec Králové
Byla mi zima, tak jsem si nastartoval
Fakultní nemocnice Hradec Králové získala díky Elektrárnám Opatovice 600.000 korun na nové přístroje
Ve vedení na následující čtyři roky: rektor Kuča a děkan Vaníček převzali jmenovací dekrety
Chodkyně nepřežila střet s autobusem
Vysoké Mýto
Údržba zeleně ve městě prochází zásadní změnou
Plovárna otevře začátkem června, krytý bazén zahájí provoz až v září
Stroj na suchou mlhu pomáhá účinně dezinfikovat prostory
Městská knihovna už je opět otevřena pro veřejnost
Pardubice
Stát by mohl dát krajům až osm miliard na silnice nižších tříd
Zdrogovaný řidič utekl od dopravní nehody. Na útěku byl ale jen pár minut
Kraj připravuje pozemky pro dašický přivaděč na D35
Tchaj-wan daroval do kraje ventilátory a celoobličejové masky
Litomyšl
Lázně ducha ani Gastroslavnosti letos nebudou
Auto narazilo do stromu, vrtulník odletěl prázdný
Kraj nechal opravit tělocvičnu na gymnáziu
Hokejistům České Třebové chybělo k výhře na Litomyšlí 47 vteřin
Solnice
Srážka tří aut: Dvě z nich skončila mimo silnici
Dobročinná módní přehlídka vozíčkářů vybrala víc jak 160 tisíc korun
Sledujte živý přenos z charitativní módní přehlídky vozíčkářů Elegance bez bariér
Na ubytovnu zavítal nezvaný host. Zmizela herní elektronika
Orlické hory
Policisté si vzali do hledáčku čtyřkolky i motorky. Jejich pohyb v lesích je zakázaný zákonem
Polsko zavírá hraniční přechody v Orlických horách
Vlci poprvé zaútočili na hospodářská zvířata v Orlických horách. V lokalitě Šediviny zabili dvě ovce
Klub přátel rozhleden vyhlásil výsledky ankety Rozhledna roku 2019. Zvítězila ta na Velké Deštné
Podorlicko
Nadměrný náklad má namířeno do Červené Vody. Energetici budou odpojovat vedení elektrického proudu
Nešvar běžného dne: Řidiči způsobí nehodu a z místa ujede
Dealer pervitinu skončil ve vazbě. Kvůli drogám není řešen poprvé
Regionální kina podpoří zrušený karlovarský filmový festival
Rychnovsko
Hasiči likvidovali nehody, požár i pády stromů
Jednostopé dopravní prostředky versus auta: Cyklista i motorkář zraněni
Dostal chuť na čokoládu. Mladý recidivista nejprve kradl v obchodě, následně neoprávněně řídil cizí vozidlo
Auta skončila v příkopech či v oplocení, hasiči zasahovali také u požáru, prasklé vody či odstraňovali spadlé větve
Orlickoústecko
Děti z dětského domova v Horní Čermné se přestěhují do Letohradu a Žichlínku
Na muže, podezřelého z vraždy, uvalil soudce vazbu
Muž podezřelý z vraždy je již v cele. Včera ho tam dopravila zásahová jednotka
Vlaková výluka dnes končí, od zítra podle pozměněných jízdních řádů
Náchodsko
Způsobil postřik kvetoucího pole úhyn včel? Policie to prošetřuje
Část lidí se v těchto dnech bojí chodit na rehabilitační masáže. Riskují přitom zhoršení svého stavu
Neuvěřitelný příběh polského řidiče náchodské společnosti. S manželkou se vídá jen přes hranice
Dávejte pozor na to, co píšete a sdílíte. Policie se zabývá nepravdivou zprávou o uzavření obcí na Náchodsku

 
loading...