Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor textu Lukáš Vaníček/Martin Fletcher
autor fotografií Královéhradecký kraj
hash tag #kralovehradeckykraj
06.09.2020 17:25

Fletch

Zpravodajství
z regionu

Zobrazeno 3730x
Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán ocenil Pamětní medailí hejtmana 19 významných osobností z regionu. Mezi nimi jsou vědečtí pracovníci, sportovci i dlouholetí dárci krve. Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje získal in memoriam bývalý náčelník horské služby v Krkonoších Adolf Klepš.

„Bylo mi velkou ctí ocenit práci a přínos lidí, kteří se dlouhodobě a úspěšně snaží zlepšovat život obyvatel kraje a obětavě pracují pro druhé. Přeji jim mnoho dalších úspěchů a životního elánu. Děkuji také všem, kteří tyto osobnosti nominovali,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Ocenění osobnosti bylo součástí programu oslav 20 let Královéhradeckého kraje, které se uskutečnily v sobotu 5. září v Hradci Králové. Součástí akce byl i kulturní program, během kterého vystoupla například kapela Sabrakadarba, Vendetta či Barbora Poláková.

Záslužná medaile Královéhradeckého kraje

Adolf Klepš – in memoriam

za výrazné zásluhy o rozvoj Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje

Adolf Klepš byl profesionálním členem Horské služby České republiky po 26 let a od roku 2001 vedl Horskou službu ČR v Krkonoších. Jeho přátelé a kolegové na něj vzpomínají jako na skvělého náčelníka, obětavého a vynikajícího záchranáře a naprostého profesionála, na kterého se mohli spolehnout během náročných záchranářských zásahů i v osobním životě. Celým svým životem se tak výrazně zasloužil o rozvoj integrovaného záchranného systému.

Pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje

Olga Castiellová

za celoživotní přínos pro českou kulturu

Olga Castiellová patří mezi přední české polonisty a překladatele z polštiny. Po roce 1989 realizovala souborné vydání spisů svého otce Egona Hostovského a ke 100. výročí jeho narození se zasloužila o vydání knihy Egon Hostovský a rodný kraj. Úzce spolupracovala s dnešním Muzeem Náchodska, zajistila převoz otcovy knihovny z USA do Česka a darovala ji muzeu. Kromě knih věnovala muzeu i například otcův Řád T. G. Masaryka, který získal in memoriam.

Jan Červinka

za celoživotní podporu a rozvoj sportu

Jan Červinka je právem nazýván legendou českého expedičního horolezectví. Byl členem 1. reprezentačního týmu československých horolezců. Ve Vrchlabí založil a čtyřicet let vedl horolezecký oddíl Spartaku Vrchlabí. Svou pracovitostí, nadšením a pílí ovlivnil život třem generacím sportovců, které vedl, připravoval a rozvíjel. I ve svých devadesáti letech je stále aktivní a pořádá výstavy fotografií ze svých expedic.

Bohumír Hamáček

za usilovnou a obětavou práci pro seniory

Bohumír Hamáček stojí v čele okresního svazu seniorů v Nové Pace od roku 2005. Pod jeho vedením organizace vzkvétá a její činnost je velmi rozmanitá – od tanečních zábav po poznávací a sportovní výjezdy. Nelze opomenout ani pořádání tradičních zimních sportovních her seniorů v Nové Pace, kterých se každoročně účastní čím dál více závodníků z celého kraje.

Lenka Hovadová

za dlouholeté dárcovství krve a krevní plazmy

Lenka Hovadová pravidelně chodí darovat krev a krevní plazmu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Do února letošního roku absolvovala již 234 odběrů.

Květoslav Kvasnička

za mimořádný přínos o rozvoj obce Kunčice

Květoslav Kvasnička je od roku 1990 starostou obce Kunčice a v této funkci působí nepřerušeně po všechna volební období. Díky jeho obětavé práci se podařilo zvelebit a zmodernizovat obec. Mezi zásadní kroky patří: plynofikace obce, rekonstrukce zchátralého Betlachova statku, kde vznikla moderní multifunkční budova, rekonstrukce sportovního hřiště či vybudování cyklostezky do blízkých Nechanic.

Jaroslav Květina

za celoživotní lékařskou a vědeckou práci

Jaroslav Květina byl jedním z iniciátorů vzniku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1969. Po následujících 21 let zde působil jako profesor a vedoucí katedry farmakologie a toxikologie, zároveň byl děkanem této fakulty. V roce 1985 inicioval vznik Ústavu experimentální biofarmacie a stal se jeho ředitelem. I ve svých devadesáti letech zůstává činný v oboru, působí jako konzultant a vědecký pracovník ústavu experimentální biofarmacie a je členem gastroenterologického týmu 2. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Jana Matoulková

za celoživotní pedagogickou práci a za rozvoj kulturního života

Jana Matoulková se celý život aktivně podílí na kulturním životě ve svém okolí, coby učitelka vedla děti k lásce nejen k umění a vědomostem, ale také k životnímu prostředí. S dětmi dlouhá léta pořádá besídky ke Dni matek. Založila a pořádá velmi populární Pohádkový les, participuje na přípravě místního masopustu či divadelních představení a hudebních koncertů. V tištěných periodicích publikuje články s regionální tematikou, několik let vedla Český svaz žen, od roku 1988 nepřetržitě píše obecní kroniku v Bohuslavicích.

Alena Pospíšilová

za celoživotní podporu kulturního života

Alena Pospíšilová zasvětila svůj život knihovnictví, ale zároveň se aktivně podílela na pořádání významných kulturních akcí na Jičínsku. Její stopu nesou známé a divácky velmi oblíbené festivaly Šrámkova Sobotka a Jičín město pohádky. V současné době vede Knihovnu Antonína Bocha v Libošovicích a i zde dál neúnavně spolupořádá kulturní akce pro své spoluobčany. S historikem Karolem Bílkem vytvořila encyklopedii osobností Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska.

Marie Sekerová

za dlouhodobý přínos Šrámkově Sobotce a péči o literární tradice kraje

Marie Sekerová vyučovala téměř 50 let jazyky na základní škole v Sobotce, kde vedla mimo jiné i literární kroužek. Zapojila se zde i do organizace festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Od 60. let minulého století tak dobrovolně pečuje o stovky pedagogů všech stupňů škol z celého kraje. Stále pracuje v přípravném výboru festivalu, stojí v čele kulturní komise města a věnuje se Zpravodaji Šrámkovy Sobotky. Obětavě rozvíjí další společenské aktivity ve městě.

Jan Slavík

za záchranu památek na Broumovsku, Trutnovsku a Náchodsku

Architekt Jan Slavík usilovnou prací pomohl zachránit téměř stovku památek, především kostelů, na území Královéhradeckého kraje. Byl to on, kdo po dvacet let projektovat a dozoroval opravu broumovského klášteru. Jan Slavík také neustále usiluje a pracuje na sbližování Čechů a Němců v pohraničí.

Miloslava Smetanová

za celoživotní podporu kulturního života v České Skalici

Miloslava Smetanová je dlouholetou aktivní členkou mnoha spolků a organizací v České Skalici a aktivně se podílí na jejich chodu. Je členkou Sokola, literárně hudebního kvintetu, Společnosti Boženy Němcové a také pravidelnou přispěvatelkou Českoskalického zpravodaje. Před 22 let byla jednou ze zakládajících členek Ženského pěveckého sboru Pěnice z České Skalice, jehož je dodnes členkou. Mnoho let je také aktivní členkou městské Komise pro kulturu, obřady a slavnosti.

Pavel Svoboda

za celoživotní práci pro mentálně hendikepované

Pavel Svoboda je respektovaný odborník v oblasti speciálního školství. Pomáhal založit a neustále aktivně podporuje unikátní divadelní soubor pro mentálně hendikepované herce Slunovrat. Po 24 let vedl Český svaz mentálně postižených sportovců. V současné době řídí v Hradci Králové komplex škol, který nabízí kompletní nabídku vzdělávání pro žáky s mentálním postižením různého stupně, zároveň vede Speciálně pedagogické centrum Rukavička. V roce 1992 založil a následně 27 let byl předsedou sportovního klubu SK Integra Hradec Králové a působí zde jako oddílový trenér.

Lubor Šušlík

za celoživotní nezištnou propagaci historie

Lubor Šušlík z úcty ke svému otci, legionáři a důstojníkovi československé armády začal sbírat a posléze vyrábět modely vojáků a bojové techniky z tohoto období. Vznikla tak unikátní sbírka miniatur československé armády, která čítá na dva tisíce kusů modelů vojáků i jejich techniky a výzbroje. V roce 1989 tuto cenou sbírku věnoval tehdejšímu Okresnímu muzeu v Náchodě, dnes Muzeu Náchodska. Od té doby se tato sbírka stala jednou z hlavních atrakcí v pevnosti Dobrošov.

Jiří Uhlíř

za celoživotní přínos pro českou kulturu a pedagogiku

Jiří Uhlíř po celý svůj život působil jako středoškolský pedagog, publicistika, bibliograf, literární a regionální historik, který publikoval 2668 prací, z toho dvacet samostatných knih, na desítkách dalších se podílel jako spoluautor. Jako pedagog byl průkopníkem informatické výchovy na středních školách, v roce 1979 vydal dokonce učební pomůcku Základy informatiky pro středoškoláky. Jako literární a regionální historik objevil pro veřejnost často zcela neznámé osobnosti. Zpracoval i řadu historických statí, například vlastivědu rodné obce Jasenná nebo Osobnosti Jaroměře.

Osobnosti oceněné pamětní medailí, které nebyly přítomné na slavnostním udílení během oslav 20 let Královéhradeckého kraje. Ocenění dostanou v následujících dnech.

Jaroslav Antoš

za popularizaci cyklokrosu a úspěšnou reprezentaci republiky

Jaroslav Antoš v patnácti letech propadl cyklokrosu, dříve terénní cyklistice. Bez trenérů či finanční podpory se tomuto sportu věnoval celý život. Vyhrával okresní i krajské závody, stal se pětkrát mistrem republiky a úspěšně reprezentoval Československo i na mezinárodních závodech. Své zkušenosti pak předával jako trenér mladým závodníkům.

Jana Michlová

za dlouholetou a obětavou péči o pacienty

Lékařka jilemnické nemocnice Jana Michlová pomohla v roce 2016 založit pobočku Domácího hospice Duha ve Vrchlabí. Od té doby zde obětavě pomáhá paliativním pacientům, kdykoliv ji právě potřebují, v kteroukoliv denní či noční dobu. Jana Michlová působí také jako presbyterka Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí.

Věra Müllerová

za celoživotní obětavou práci pro zdravotnickou záchrannou službu

Věra Mullerová již třicet let jako záchranářka pomáhá lidem v ohrožení. Během výkonu svého povolání se dvakrát sama dostala do ohrožení života, kdy sanitka, ve které jela, nabourala. Z první nehody si odnesla velmi vážná zranění a rekonvalescence trvala měsíce, přesto na svoji profesi nezanevřela a dál pomáhá těm, kteří ji potřebují. Kromě práce pro zdravotnickou záchrannou službu působí jako školitelka první pomoci, spolupracuje s Českým červeným křížem, dlouhý čas pracovala také v domově pro seniory Anička ve Vamberku.

Josef Netík

za celoživotní obětavou práci v řadách dobrovolných i profesionálních hasičů

Josef Netík je už 62 let členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS), prošel řadou funkcí od sboru po ústřední orgány. Byl také příslušníkem Hasičské záchranné služby Královéhradeckého kraje, kde působil jako velitel stanice v Dobrušce. Je to zasloužilý hasič, nositel řádu Sv. Floriána, v současnosti čestný náměstek starosty SHČMS, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů sdružení. Je to aktivní, svědomitý, celým srdcem hasič – je vzorem pro mladé hasiče, které řadu let vedl.

Vratislav Votroubek

za obětavou práci ve sboru dobrovolných hasičů

Vratislav Votroubek stojí již téměř třicet let v čele výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Opočně. Nezištně pomáhá se svou jednotkou při povodních a dalších vypjatých situacích ve městě. Věnuje se i výchově nových členů SDH Opočno, ze kterých se pak stávají platní členové výjezdové jednotky a po boku profesionálních hasičů zasahují při mimořádných událostech.


Fotogalerie

Lenka Hovadová

Jan Červinka

Jaroslav Květina

Alena Pospíšilová

Miloslava Smetanová

Pavel Svoboda
Foto: Královéhradecký kraj

Zajímavost z regionu
Další zprávy z lokality Královéhradecký kraj
Rozpočet kraje na rok 2021 bude vyrovnaný
Modernizace náchodské nemocnice bude pokračovat další etapou
Vlaky v hradeckém kraji opět pojedou v plném rozsahu
V kraji zatím africký mor prasat ani ptačí chřipka nejsou
Situace v kraji se lepší. Denní přírůstek nakažených koronavirem se snížil na třetinu
Kraj vyšle děti z dětských domovů na hory
Nemocnice dostanou dalších 86 kyslíkových přístrojů pro léčbu covid-19
V kraji se autobusová doprava vrací do normálu
Kraj vybavuje nové pavilony náchodské nemocnice
Kraj hledá dobrovolníky pro pomoc v sociálních i zdravotnických zařízeních
Třetina sociálních zařízení je připravena na plošné testování na covid-19
Středoškolští učitelé pomohou kolegům v dětských domovech
Na krajském úřadě bude možné platit kartou
Kraj podporuje vybavení škol novými notebooky
Hejtman Červíček požádal o pomoc zdravotníky působící v kraji mimo zdravotnická zařízení
V nemocnicích je aktuálně přes 400 pacientů hospitalizovaných s nákazou covid-19
Do nemocnic míří nové přístroje pro léčbu pacientů s covidem-19
Krajští silničáři finišují s přípravami na zimu
Kraj dokončuje fázi výběru dodavatelů pro jednotný informační systém v nemocnicích, nakoupí 575 počítačů
Domov U Biřičky je v karanténě. Koronavirus má jedna klientka
V nemocnicích v Královéhradeckém kraji začnou pomáhat studenti medicíny a budoucí zdravotní sestry
Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji přejde do prázdninového režimu
Kraj zajistil péči o děti lékařů, sestřiček a dalších zaměstnanců v první linii
Trutnovská nemocnice rozšiřuje provozní dobu odběrného místa na Covid-19
Královéhradecký kraj připravuje sanaci tří svahů nad silnicemi v horách
Krajský úřad Královéhradeckého kraje od pondělí omezí úřední hodiny
Požáry osobních vozidel: Víte, jak se při nich zachovat?
Krajskou stavbou roku 2020 je rozhledna na Velké Deštné
V kraji je přes tisíc případů covid-19. Příští týden začne jednat pracovní skupina krizového štábu
Kraj podepsal memorandum s odbornými hospodáři


Rozpočet kraje na rok 2021 bude vyrovnaný
05.12.2020 | 12:28 | Fletch

Obnova kontejnerových stání v roce 2020
04.12.2020 | 20:00 | Fletch

Modernizace náchodské nemocnice bude pokračovat další etapou
04.12.2020 | 13:45 | Fletch

Hradecká zdrávka se otevře poprvé online
01.12.2020 | 19:18 | Fletch

Bytová výstavba u náchodské nemocnice pokračuje
29.11.2020 | 11:42 | Fletch

Mateřská škola U Kočovny má nové oplocení
26.11.2020 | 14:01 | Fletch

V kraji zatím africký mor prasat ani ptačí chřipka nejsou
21.11.2020 | 14:35 | Fletch

Univerzita Hradec Králové opět pomáhá. Její počítače poslouží dětem při distančním vzdělávání
21.11.2020 | 12:02 | Fletch

Situace v kraji se lepší. Denní přírůstek nakažených koronavirem se snížil na třetinu
19.11.2020 | 20:48 | Fletch

Pes spadl do hluboké skalní průrvy. Zachránili ho přivolaní hasiči
19.11.2020 | 09:34 | HZS

Probační a mediační služba v Náchodě slaví kulaté narozeniny
18.11.2020 | 14:16 | Fletch

Kraj vyšle děti z dětských domovů na hory
17.11.2020 | 18:49 | Fletch

Před 30 lety došlo k poslední letecké nehodě v Československu. Na pole spadl sovětský Tupolev plný cigaret
17.11.2020 | 14:11 | SDH

Nemocnice dostanou dalších 86 kyslíkových přístrojů pro léčbu covid-19
14.11.2020 | 20:19 | Fletch

Projekt multifunkční haly je na samotném začátku
14.11.2020 | 16:35 | Fletchzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Mikulášská družina přivezla dar dětem v nemocnici
První nález Šalvěje Hispánské zaznamenal botanik ve východních Čechách
Osobák skončil v poli kolama vzhůru
Z kamionu vytekla kyselina, hasiči ji museli naředit
Ústí nad Orlicí
Stavba domu dětí a mládeže pokračuje
Rozsvítili vánoční výzdobu ve městě
Finišují stavební práce na komunikacích či pokračuje výsadba zeleně
Muž spadl ze střechy státního zastupitelství. Do nemocnice jej transportoval vrtulník
Žamberk
Program na sobotní večer 5. prosince? Kino Žamberk nabízí hned tři filmy.
Filmový večer kina Žamberk. V neděli 6. prosince si vyberete ze tří snímků.
Vyberte si film na dnešní večer. Kino Žamberk vás zve.
Vánoční soutěž
Lanškroun
Druhý ročník participativního rozpočtu má své tři vítězné projekty
Obyvatelé rozhodnou o dalších projektech, které se stanou součástí města
Neutažené šrouby neudržely kola. Ta se za jízdy vydala jinou cestou
Nad ránem hořelo v kuchyni. Kvůli technické závadě
Nové Město nad Metují
Ve městě instalují radarové měřiče rychlosti
Do Klopotovského údolí se po téměř půl roce vrátilo stádo jelenů
Oslavy 28. října v době nouzového stavu v omezené podobě
Policisté pátrají po dívce. Ta se nevrátila do ústavu
Dobruška
Na okraji zástavby začíná vznikat druhý supermarket ve městě
Rosvícení vánočního stromu proběhne letos on-line. Odstartuje tak Advent aneb Světlo v temných časech
Výstava Paměti národa Z totality do totality je k vidění v Dobrušce
Obavy o maminku vystřídala radost
Letohrad
Starosta Fiala: Referendum o Domu kultury bude až v lednu
Železniční stanice má díky rekonstrukci moderní nástupiště. Stát to přišlo na miliardu, část by měla proplatit Evropská unie
Unavený muž si dal ohřát jídlo. Z plotny jej sundali až přivolaní hasiči
Vznikne další část cyklostezky a chodník. Stát poskytne víc jak deset milionů
Kostelec nad Orlicí
V ložnici vzplálo mobilní plynové topení. Zasáhl pohotový soused - hasič s ručním hasičákem
Mladý značně opilý řidič sejmul dopravní značku i zaparkované osobní auto
Auto skončilo v příkopu, řidiče vyprostili hasiči
Multižánrový hudební festival F. I. Tůmy není zrušen. Na diváky čeká atraktivní program
Choceň
Listopadové novinky z města: Nové sportoviště, infokiosek či štípačka dříví
Hasiči ve speciálních oblecích likvidovali nebezpečnou látku
Lidem v domovech důchodců chybí sociální kontakt s blízkými. Pomůže bezkontaktní návštěvní systém
Další stavba bez kolaudace. Nové obchodní centrum zůstalo uzavřeno
Týniště nad Orlicí
Opilý muž za volantem zahraničního náklaďáku nadýchal 3 promile. Během vykládky vypil osm piv
Den okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí
Protijedoucímu kamionu rozbil zrcátko a ujel od nehody. Řidič přesto skončil u soudu
Sedm tisíc modelů „angličáků“: Encyklopedii aut sbírá Eduard Pařízek od svých 6 let
Vamberk
Auto skončilo v příkopu, nikdo se naštěstí nezranil
Plameny v kalící peci způsobily škodu za sto tisíc
Čtvrtý hudební festival Criss Cross se uskuteční v srpnu. Headlajnery Lake Malawi či Portless
Šli koupit holicí strojky. Místo do nákupního košíku je uložili do kočárku
Česká Skalice
Prodejní výstava Nostalgické Vánoce bude letos on-line
Modeláři z České Skalice dnes otevřeli výstavu vláčků a modelů
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rozhovor s kapelou Čechomor
Rokytnice v Orlických horách
Místo hub našli protitankovou minu
Muzejníci připravili tři akce v Sýpce
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Česká Třebová
Českotřebovský Unzeitigův pohyblivý betlém má 100 let
Na kolejích hledal, kde by přespal. Střet s vlakem naštěstí přežil
Začal advent: zkuste si vyrobit perníkové ozdoby
Události v České Třebové v listopadu 2020
Opočno
Muž zaútočil na manželku a tchána. Je obviněn z pokusu o dvojnásobnou vraždu
Zastupitelé dali zelenou rekonstrukci léta chátrající budovy bývalé Zámecké vinárny
Zraněný cyklista po střetu s autem. Buďte za tmy vidět!
Úřad má všechny podklady pro vydání souhlasu se zahájením zkušebního provozu. Obchvat by se mohl otevřít v příštích několika dnech
Náchod
Obnova kontejnerových stání v roce 2020
Hasiči zachraňovali lišku a likvidovali lesní požár
Bytová výstavba u náchodské nemocnice pokračuje
Mateřská škola U Kočovny má nové oplocení
Jablonné nad Orlicí
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Městský stadion nabídne sportovcům tartanovou dráhu. Zatěžkávací zkouškou bude štafetový marathon
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Borohrádek
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Jaroměř
Seniorka na kole se střetla s osobním autem. Policisté hledají svědky
V muzeu Výtopna hořely historické železniční vagony
Jaroměřský hokej: posila pro áčko i kvalitní mládež
Ptáci, žijící v mokřadu, by měli mít lepší podmínky pro život. Postarají se o to pratuři
Králíky
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Otrávení psi a kočky? Policisté prověřují okolnosti úhynu zvířat
Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody je k shlédnutí v Králíkách
Rodina pohřešuje seniora. Ten v pantoflích sedl do svého auta a odjel neznámo kam
Hradec Králové
Algoritmy z Univerzity Hradec Králové budou předvídat vývoj covidu-19 u pacientů
Kriminalistům se podařilo objasnit krádež 6 figurek z betlému. Sošky policisté vrátí majiteli.
Šéfka zdravotnického holdingu po necelém roce končí. Dostane zlatý padák
Hradecká zdrávka se otevře poprvé online
Vysoké Mýto
Vzácný Brandlův obraz se po roce vrátil domů
Ozdobený vánoční strom se rozsvítil, nechybělo on-line vystoupení
Radnice provedla modernizaci městského kamerového systému
Lokalita za pivovarem mění svoji podobu
Pardubice
Poblíž nemocnice leželo tělo muže. Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého
Zaútočil na ženu, která venčila psa
Zavřel se v garáži a nastartoval auto. Záchrana života přišla na poslední chvíli
Přijeďte nám sestavit rozpočet, vyzývá hejtman Netolický předsedu vlády
Litomyšl
Kradl motorové pily. Po svém zadržení skončil ve vazební věznici
Na zahradě měl prales z rostlin marihuany. Chtěl prý vypěstovat nejvyšší konopí
Nehorázná drzost zlodějky v samoobsluze. Přišla ke starší ženě a bez okolků jí z košíku ukradla kabelku
Přistihl svého staršího bratra inflagranti se svojí přítelkyní. V zápalu žárlivosti vzal na ně sekeru
Solnice
Srazila se tři auta. Jejich řidiči zřejmě nedobrzdili
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Pracovní úraz při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem
Orlické hory
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko se připojuje k podpoře tuzemských lyžařských středisek
Blíží se zima. Lyžaři, znáte základní pravidla pohybu na sjezdovce?
V Orlických horách se usadil vlk. Trvalý výskyt potvrdily snímky z fotopastí a pozorování tzv. Vlčích hlídek
Lesy ČR mění potoky v Orlických horách. Cílem je zadržení vody v krajině
Podorlicko
Česká pošta bude na vybraných poštách vydávat balíky i v sobotu odpoledne
Dva osobáky šly přes střechu. U první nehody jeden zraněný, u druhé hasiči nikoho nenašli
S vidinou společného života poslala žena do ciziny statisíce. A nebyla jediná
Začali v Ústí, skončili pod Homolí. Policisté honičku ukončili varovnými výstřely
Rychnovsko
Rozšiřování průmyslové zóny Solnice-Kvasiny bude pokračovat i s krajskou podporou
Na zimu nepřipravený komín může znamenat zásah hasičů
Dvě vážné nehody komplikovaly dopravu
Automobilka na Rychnovsku podpoří komunitní život a výzkum veřejného mínění
Orlickoústecko
Nedbalost stála za požárem dílny i udírny
Z Lanškrouna do Skuhrova doveze řidiče opravená silnice za 143 milionů
Policejní letka našla pohřešovaného naštěstí včas
Auto tým v akci: Pokuty padaly za rychlou jízdu a telefonování
Náchodsko
Týral osobu ve společné domácnosti. Skončil ve vazbě
Přetlačovaná osobáku s lokomotivou měla jasného vítěze. Nehoda se neobešla bez zranění.
Řidič v kradené škodovce ujížděl celníkům. Auto skončilo na turistické stezce, prchající muž zmizel v lese
Při předjíždění vytlačil protijedoucí auto do příkopu. Z místa nehody ujel