Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor textu Jakub Novák/Martin Fletcher
autor fotografií Univerzita Hradec Králové
hash tag #univerzitahradeckralove
19.11.2020 14:14

Fletch

Zpravodajství
zajímavosti

Zobrazeno 2802x
Za normálních okolností by tradičně v tomto období některý z večerů patřil na Univerzitě Hradec Králové (UHK) společenskému setkání, v rámci kterého rektor pravidelně oceňuje významné osobnosti z řad vědců a studentů UHK, kteří se zasazují o šíření dobrého jména školy. Protože vzhledem k pandemii to letos není možné, osm výjimečných osobností představujeme alespoň tímto způsobem.

„V případě vědců a vědkyň jde většinou o vynikající výsledky na poli výzkumu, případně transferu znalostí, publikační činnosti apod. Univerzita Hradec Králové rok od roku stoupá v mezinárodně uznávaných žebříčcích a například právě i ve tvorbě kvalitních a vysoce hodnocených publikací. Tito lidé dělají UHK významným vědecko-výzkumným centrem konkurujícím tradičním vědeckým institucím,“ vysvětluje rektor UHK Kamil Kuča s tím, že ocenění je spojené s finanční odměnou od České spořitelny. Výjimečné počiny studentek a studentů UHK finančně podporuje zase společnost Elektrárny Opatovice.

„Zároveň jsem se rozhodl, alespoň symbolicky, ocenit všechny studentky a studenty UHK, kteří v rámci té tzv. první vlny nezištně pomáhali s péčí o děti zdravotníků, s péčí o ty nejzranitelnější v domovech pro seniory či vyráběli obličejové ochranné štíty. Můj díky patří zkrátka všem, kteří se do boje s pandemií zapojili. Tuto zvláštní mimořádnou cenu předám při nejbližší možné příležitosti zástupci našich studentů, tedy předsedovi Studentské komory Akademického senátu UHK,“ doplňuje rektor Kuča. Řeč je o desítkách studujících z UHK, kterým byla uložena pracovní povinnost, nebo pomáhali dobrovolně.

Ocenění rektora UHK získaly následující osobnosti, kterým bude diplom a odměna předána u nejbližší možné příležitosti, pakliže to epidemické poměry dovolí.

Pedagogická fakulta UHK

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.

Nominována zejména za zisk prestižního projektu (BO)REAL LIFE: OVERHEATING IN THE HIGH ARCTIC – QUALITATIVE ANTHROPOLOGICAL, který ji na dva roky pracovně odvedl do zahraničí na Špicberky a na Univerzitu v Oslo, a za kolektivní monografii Kyber a eko.

Odborné i osobní aspekty výzkumu zachycuje časosběrný dokument Návštěvníci v česko-slovensko-norské koprodukci (režie Veronika Lišková), který bude uveden do kin v roce 2022.

Doktorka Zdenka Sokolíčková vystudovala kulturologii a evropská kulturní studia, nyní se profiluje v oboru sociokulturní antropologie. Zajímá ji, jak se celosvětové procesy (změna klimatu, migrace, globalizace atd.) projevují lokálně, jak spolu vnitřně souvisejí a jak je lidé vnímají. Dalším předmětem jejího zájmu je ekologická etika.

Lenka Novotná

Nominována mj. za úspěch v celostátní soutěži Grafika roku 2019. Konkrétně za knihu Kroj –⁠ rodinné dědictví –⁠ ornament získala hlavní cenu v kategorii autorská kniha. Dále se s uvedenou autorskou knihou účastnila soutěže XVI. Trienále umělecké knižní vazby 2019 v Západočeském muzeu v Plzni. Kniha byla vystavena a publikována v katalogu soutěže.

Ve své tvůrčí činnosti se věnuje zejména knižní vazbě. Hledá nové cesty v osvojených technologických postupech, a proto zejména u autorských knih přizpůsobuje knižní vazbu zpracovávanému tématu tak, aby spolu korespondoval vizuál grafiky se zvolenou vazbou knihy.

Fakulta informatiky a managementu UHK

Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
V oblasti vědy a výzkumu dosahuje průběžně vynikajících výsledků, v ročních hodnoceních vědecké činnosti se pravidelně umisťuje v TOP 5 vědců na Univerzitě Hradec Králové. Patří mezi řešitele a členy týmu řady projektů (např. TA ČR ÉTA, TA ČR DOPRAVA 2020+, MŠMT, MPO). Je nositelem ocenění od Web of Science – Publons Top reviewers in Cross-Field – September 2019 a Top reviewers for Multidisciplinary – September 2018. Dlouhodobě spolupracuje ze zahraničními výzkumnými pracovníky (Malajsie, Španělska, Německa, Indie, Japonska, USA, Norska, aj.).

Mezi výzkumná zaměření profesora Ondřeje Krejcara patří segmentace a rozpoznávání obrazu, biomedicína, technická kybernetika a ubiquitous computing. Jde o znalce kávy a mj. také chovatele ovcí.

Bc. Evangelina Šťastná

Nominována za záchranu lidského života. Studentka pohotově využila své znalosti a dovednosti poskytování první pomoci získané v rámci semestrálního kurzu Traumatologie pro cestovní ruch na FIM UHK. Když zjistila, že pán, kterého uviděla ležet na chodníku, nereaguje a správně vyhodnotila, že nedýchá, prováděla resuscitaci až do příjezdu záchranné služby. Událost se odehrála v německém Düsseldorfu. Se stejnou obětavostí poskytla první pomoc také u dvou dopravních nehod.

Evangelina Šťastná aktuálně plánuje roční dobrovolnictví – pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Bc. Evangelina Šťastná

Nominována za záchranu lidského života. Studentka pohotově využila své znalosti a dovednosti poskytování první pomoci získané v rámci semestrálního kurzu Traumatologie pro cestovní ruch na FIM UHK. Když zjistila, že pán, kterého uviděla ležet na chodníku, nereaguje a správně vyhodnotila, že nedýchá, prováděla resuscitaci až do příjezdu záchranné služby. Událost se odehrála v německém Düsseldorfu. Se stejnou obětavostí poskytla první pomoc také u dvou dopravních nehod.

Evangelina Šťastná aktuálně plánuje roční dobrovolnictví – pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Anežka Pařízková

Anežka Pařízková v rámci studentské zahraniční stáže na Honorárním konzulátu ČR v ekvádorském Quitu nad rámec svých povinností a se zcela mimořádným nasazením poskytovala konzulární pomoc v době pandemické krize covid-19 českým občanům. Anežka je studentkou oboru politologie-latinskoamerická studia. Nejenže svým příkladným přístupem bezezbytku naplňuje představu o uplatnění absolventů tohoto oboru schopných náročných organizačních úkolů v latinskoamerickém prostředí, ale tomto krizovém období také svým osobním přístupem prokázala empatii a ochotu pomáhat českým občanům v tíživých repatriačních situacích. Její mimořádnou aktivitu ocenil i velvyslanec ČR v Peru a Ekvádoru.

Přírodovědecká fakulta UHK

PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

V průběhu roku 2019 byl profesor Kamil Musílek hlavním řešitelem 6 vědeckých projektů (poskytovatelé GA ČR, TA ČR Éta, AZV, Visegrad Fund, MŠMT). Ve stejném roce publikoval 13 původních vědeckých prací v prestižních vědeckých časopisech v databázi Web of Science, z toho 7 v nejlepším kvartilu časopisu a jeden v nejlepším decilu. Uvedené publikace jsou již v prvním roce po jejich uveřejnění hojně citované. O další projekty se prof. Musílek uchází i v roce 2020.

V roce 2019 se ve svých 39 letech stal profesorem a jako první Čech v historii byl ve stejném roce oceněn cenou „Young Medicinal Chemist in Academia“, kterou uděluje European Federation for Medicinal Chemistry.

Lucie Vinklářová

Nominována za vynikající experimentální výsledky, které publikovala v 5 článcích v impaktovaných časopisech v kategoriích Q1 a Q2 dle Web of Science. Byla zapojena do 2 úspěšně řešených externích projektů v roli členky týmu i do projektů specifického výzkumu v roli hlavní řešitelky nebo členky týmu. Také se aktivně podílela na výuce pregraduálních studentů a popularizačních akcích Přírodovědecké fakulty UHK, které byly vždy velmi kladně hodnoceny studenty a účastníky.Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Hradec Králové
Bio Central letos znovu otevírá letní kino
Ateliéry měly o víkendu otevřeno pro veřejnost
3. výstava v Galerii za Galerií nese název NAŠE
Na mol opilý cyklista se válel na ulici. Při pádu z kola poškodil zaparkované auto
Divadelní festival v Hradci Králové se letos koná v plném rozsahu
Královéhradecká galerie otevřela pět nových výstav
Černý kouř mají na svědomí hořící trubky ve venkovním skladu prodejny
Střet BMW s osobním vlakem má tragickou bilanci
Ve městě začnou úpravy prvních křižovatek v rámci systému inteligentní dopravy
V lize povede Votroky Miroslav Koubek
Nábřeží umělců 2021 aneb Svoboda-Láska-Naděje
Navštivte umělce v jejich ateliérech a poznejte svět umění zblízka!
Superba napěchoval pod techniku silničářů. Mohl za to zřejmě alkohol
Kriminálka objasnila dva noční útoky. Jednomu z pachatelů nebylo ani 15 let
Žena stála na parapetu okna v 11. patře s úmyslem skočit dolů. Vyjednávačům se to podařilo rozmluvit
Remíza s Líšní, loučení a velké oslavy
Rudolf II. Umění pro císaře – výstava sezóny Muzea východních Čech v Hradci Králové
Začala stavba protihlukové stěny na Rašínově třídě ve směru na Pardubice
V sídle kraje se jednalo o návratu lokomotivy Ringhoffer zpět do Jaroměře
Nový předmět hradecké Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy láká na praxi v nejmodernějších laboratořích
Pták se zamotal do vlasce. Vyprostili ho hasičští lezci
Bio Central konečně otevírá – filmovými peckami z největších festivalů
Po srážce dodávky s návěsem nákladního vozidla museli hasiči vyprostit řidiče
Auto na střeše. Řidič Fabie nedal přednost jinému vozidlu
Den linky 155. Číslo, které zachraňuje životy
Na semaforech se podíval jinému autu do kufru, podle policistů řídil opilý
Univerzitní běh zaznamenal nebývalý zájem studentů i veřejnosti
ŘSD zahájilo stavbu nové protihlukové stěny na silnici I/37
Votroci, po výhře nad Duklou Praha, slaví postup do FORTUNA:LIGY!
Sledujte Klicperovo divadlo v projektu Vitamín D už dnes!


Střední škola a základní škola má nový úspornější kabát
15.06.2021 | 10:23 | Pardubický kraj

Sprejeři musí městu zaplatit škody
14.06.2021 | 11:13 | Ústí nad Orlicí

U hranic by mohlo vzniknout centrum požárního sportu. Je třeba sehnat dotace
14.06.2021 | 07:08 | Pardubický kraj

Rada kraje podpořila modernizaci rychnovské nemocnice
09.06.2021 | 20:12 | Královéhradecký kraj

Íčko nabízí opět přístup na internet. A nejen to
09.06.2021 | 09:00 | Ústí nad Orlicí

Spor o rozhlednu. Těžká technika ničí přírodu na Králickém Sněžníku, ministerstvo problém nevidí
08.06.2021 | 07:57 | ČRo

Osazením houfnicových střílen v dělostřeleckém srubu Zelený pokračuje velká obnova pevnosti Dobrošov
07.06.2021 | 11:09 | ČRo

Lidé mohou navrhnout, co by se mělo ve městě zlepšit či opravit
07.06.2021 | 09:58 | Žamberk

Hasiči odchytili dalšího hada. Ten se vyhříval na slunci na nákladové rampě
05.06.2021 | 07:26 | HZS

Vakový jez na řece čeká rekonstrukce
04.06.2021 | 11:40 | Žamberk

První etapa dokončené polikliniky byla slavnostně předána. O měsíc dřív než se předpokládalo
04.06.2021 | 07:08 | Lanškroun

Žako se uvelebil vysoko ve větvích břízy. Na jeho odchyt nasadili hasiči automobilový žebřík
03.06.2021 | 11:38 | HZS

Nutrie uvázla v lodičce. Pomohli všímaví lidé a hasiči s lopatou
01.06.2021 | 07:13 | HZS

Tvrzi Bouda se vrací původní vzhled. Osazeny byly repliky dvou pancéřových zvonů
30.05.2021 | 09:24 | Pardubický kraj

Zchátralá budova bývalého telecomu by měla doznat změn. Slibuje to nový majitel
27.05.2021 | 08:46 | Ústí nad Orlicízprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Český nej inspirativní učitel učí pod Orlickými horami. Letošní vítězkou ceny Global Teacher Prize je Barbora Heřmanová
Rada kraje podpořila modernizaci rychnovské nemocnice
Orlická galerie otevřela návštěvníkům nové výstavní prostory
Pohádkové prázdniny v dětské skupině Kamínek
Ústí nad Orlicí
Sprejeři musí městu zaplatit škody
Pošestnácté běželi na dlouhou trať
V pátek se otevřel aquapark, v malém bazénu má voda 36 °C
Motorkář se srazil s dodávkou. Vrtulník ho transportoval do nemocnice
Žamberk
TFA Rozálka
Střední škola a základní škola má nový úspornější kabát
Jarní fotosoutěž je u konce!
Zpátky do kina!
Lanškroun
Letní kino bude letos hrát na přání diváků
První etapa dokončené polikliniky byla slavnostně předána. O měsíc dřív než se předpokládalo
Transformační stanice energetiků prochází rekonstrukcí
Občané města mají možnost zapojit se do výsadby zeleně
Nové Město nad Metují
Senior se svojí dcerou si půjčovali velké prachy. Mělo to malou chybku, peníze nevraceli
Potravinová banka pomáhá obyvatelům v nouzi
Auto narazilo do plotu, osobu z vozu museli resuscitovat. Na místo přiletěl i vrtulník
Krádež měděného potrubí ze zázemí obchodu. Přes dvě desítky metrů jsou pryč
Dobruška
Služební pes Roky vystopoval a vyštěkal zloděje. Ten se ukrýval na stromě
Srazila se tři vozidla, nikdo nebyl naštěstí zraněn
Kameny zmizelých budou připomínat bývalé židovské obyvatele města
Zacouval s autobusem na koleje. Vyproštění zvládli přivolaní hasiči
Letohrad
Lidé v referendu rozhodli o rekonstrukci kulturního domu
JamRock se kvůli pandemii odkládá na příští rok, oznámili organizátoři
Obce řeší financování cyklostezky či nákupu rolby na úpravu běžeckých tratí
Zastupitelé rozhodli o dofinancování rekonstrukce fasády kostela
Kostelec nad Orlicí
Na křižovatce se srazily dva osobáky. Řidička jednoho z nich byla otřesena
Hořící propanbutanový vařič uhasili až přivolaní hasiči
Střet vlaku s dodávkou má fatální následky
Nově opravená hasičárna má šrámy na omítce. Dost možná od hrajících si dětí
Choceň
Teploty vystoupaly na letní hodnoty. Proto pozor na přehřátá auta a zvířata v nich
Nuda vyústila v rozhazování pytlíků na psí hovínka. Děti si vše musely uklidit
Formanská, borůvková a nebo Orlická? Můžete vyrazit na vznikající kolostezky
Po dobrém chtěl cigarety, po zlém peníze. Mladík skončil ve vazební věznici
Týniště nad Orlicí
Osobák zezadu narazil do dodávky. Nehoda blokovala jeden jízdní pruh
Osivo z loňské úrody dřevin připraveno pro vypěstování lesů nové generace
Opilý muž za volantem zahraničního náklaďáku nadýchal 3 promile. Během vykládky vypil osm piv
Den okresního fotbalu v Týništi nad Orlicí
Vamberk
V korytě řeky Zdobnice nalezli utonulého muže. Policisté pátrají po jeho totožnosti
Silnici zablokovala srážka tří aut. Dvě z nich se srazila čelně
Muzeum krajky se může nově pochlubit dvěma exponáty, které byste tam určitě nehledali
Hasiči likvidovali únik neznámé látky do řeky
Česká Skalice
Pes pokousal malého chlapce. Ten byl letecky transportován do nemocnice
Nákladní automobil při couvání odtlačil zaparkovanou škodovku o desítky metrů
Betlém s více než půlmetrovými figurami zdobí každoročně interiér kostela. Zdobí ho i letos
Prodejní výstava Nostalgické Vánoce bude letos on-line
Rokytnice v Orlických horách
Hořící olej v kastrolu, kuchyňská linka v plamenech
Hledá se ulomená vrtule letadla
Likvidovali požár propanbutanové lahve
Místo hub našli protitankovou minu
Česká Třebová
Maturitní vysvědčení předával i hejtman Martin Netolický
Bleší trh na Splavě, jaký ještě nebyl
Události v České Třebové v květnu 2021
Muž zkolaboval v autě. Manželka po něm nechala vyhlásit pátrání
Opočno
Kupkovo rodné město si připomíná 150. výročí malířova narození. Oslaví ho festivalem
Noc kostelů: Tiché prohlídky, zajímavé povídání i zahájení sbírky na opravu „kaplanky"
Kostnice se dočkala nového předpolí. Opravenou omítku však poničil neznámý vandal
Zkontrolovali zahrádkářskou kolonii. Chaty měl v merku i služební pes
Náchod
Na věž staré radnice se vrátila korouhvička s makovicí
V centru Náchoda vzniká nová komunikace – propojí ulice Kladskou a Borskou
Vzniká neobyčejná stavba v centru Náchoda – spolkový dům
Modernizace učeben a zázemí ZŠ Náchod-Plhov přesahující 10 milionů korun byla dokončena
Jablonné nad Orlicí
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Městský stadion nabídne sportovcům tartanovou dráhu. Zatěžkávací zkouškou bude štafetový marathon
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Borohrádek
Pomuchlaný bavorák v pangejtu a řidič s vysokou hodnotou alkoholu v dechu
Dvě dopravní nehody v lesním úseku. Auta narazila do stromu u silnice
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Jaroměř
Muž podvedl víc jak tři desítky lidí či firem. Škoda se vyšvihla na sedm milionů
Silničáři rekonstruují silnici na Rychnovek, musí opravit most přes řeku Úpu
Mladý řidič za zatáčkou dostal smyk a vyjel ze silnice. V cestě mu stál strom
Usednout na jízdní kolo opilý se nemusí vyplatit. 63letý cyklista spadl a zranil se
Králíky
Bývalý výchovný ústav našel nového majitele. Ten v něm plánuje vybudovat byty
Vypadalo to na únos. Prý šlo ale jen o rozepři
Žena nasypala žhavý popel do plastového kbelíku. Rodinný dům před požárem zachránil soused
Věžní hodiny na městském muzeu opět odbíjejí
Hradec Králové
Bio Central letos znovu otevírá letní kino
Ateliéry měly o víkendu otevřeno pro veřejnost
3. výstava v Galerii za Galerií nese název NAŠE
Na mol opilý cyklista se válel na ulici. Při pádu z kola poškodil zaparkované auto
Vysoké Mýto
Letošní Galerijní noc ovládla dobrá nálada a lichožrouti
Muž usnul u televize. Spálené jídlo na plotně zakouřilo celý byt
Turistické informační centrum rozšířilo své služby
Muž propadl na dno sila, vyprostili ho pomocí horolezecké techniky
Pardubice
Jezdí vaše děti na elektrokoloběžce? Měly by používat helmu
Sanitka po střetu s jiným autem skončila převrácená na boku
Vyvedli je dveřmi, vrátili se oknem. To však ještě předtím rozbili
Kraj: Pro stavbu přivaděčů zbývá vyřešit výkup již jen několika pozemků
Litomyšl
Kdy bude Smetanova Litomyšl? „V létě,“ říkají pořadatelé
Vydatný déšť ve čtvrtek odpoledne zasáhl Litomyšl. Hasiči likvidovali během jedné hodiny pět událostí
Moderní zámecký pavilon se stěhuje. Skončí na univerzitním kampusu
Za každé nově narozené dítě jeden nově vysazený strom
Solnice
Srazilo se osobní auto se sanitkou, pacienta museli přeložit do jiné sanitky
Kamion sjel do příkopu, komplikoval průjezd řidičům z noční směny
Srazila se tři auta. Jejich řidiči zřejmě nedobrzdili
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Orlické hory
Cyklistka bez helmy na hlavě v klesání havarovala. Letěl pro ni vrtulník
Tvrzi Bouda se vrací původní vzhled. Osazeny byly repliky dvou pancéřových zvonů
Cyklobusy se pod Orlickými horami rozjedou již tuto sobotu 29. května
Ctitel posprejoval rozhlednu a zastávku. Dotyčné Zuzaně se to ale vůbec nelíbí
Podorlicko
Startuje jednodenní Cyklo Glacensis 2021. Cílem je Orlické Záhoří
Rozhlasová stanice Radio Orlicko bude slyšet na Rychnovsku a Královéhradecku
Nehody, úklid prasklé pneu či připálené jídlo na sporáku
Hasiči likvidovali v posledních dnech několik lesních požárů
Rychnovsko
Kriminalisté zastavili další drogový byznys
Jeden osobák narazil do domu a čelně do zaparkovaného auta, druhý do sloupu veřejného osvětlení
Celníci odhalili nelegálně zaměstnané cizince
Dodávka narazila do stromu a skončila na boku. Řidič měl být pod vlivem drog
Orlickoústecko
Parní vlaky budou brázdit Králicko celé léto
Modernizace silnice z Ústí nad Orlicí do Hrádku pokračuje. Stavbaři se musí vypořádat s nestabilním terénem a erozí půdy
Správa železnic zahájí stavební práce na železniční trati v údolí Tiché Orlice
Srazily se dvě dodávky, později pak osobák s motocyklem
Náchodsko
Hasiči zasahovali u několika nehod
Žena se zranila v nepřístupném terénu mezi skalami. Z rokle ji vyzvedl vrtulník záchranářů
Maskovaný mladík neměl na čerpací stanici štěstí. Služební pes lupiče dopadl do 35 minut v nedalekém poli
Dvě nehody a únik plynu