Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor textu Lucie Peterková/Martin Fletcher
autor fotografií Muzeum východních Čech v Hradci Králové
hash tag #muzeumvychodnichcechvhradcikralove
11.01.2022 12:33

Fletch

Zpravodajství
volný čas

Zobrazeno 2234x
Rok 2022 přinese nové výstavy, vznik digitální interaktivní verze expozice Cesty města určené pro žáky základních a studenty středních škol či vznik projektové dokumentace k nové expozici Muzea války 1866.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové (MVČ HK) realizovalo v roce 2021 celkem 8 výstav. Ve zkrácené sezóně muzeum na Eliščině nábřeží navštívilo 11.042 osob, což je zhruba o tři a půl tisíce lidí méně než v předchozím roce, ale důvodem nižší návštěvnosti bylo hlavně uzavření muzea v prvních pěti měsících roku a četná protipandemická opatření omezující některé akce.

V prosinci 2021 byl zahájen provoz stálé expozice Cesty města věnované historii Hradce Králové.

Vyšší sezónní návštěvnost však zaznamenalo Muzeum války 1866 na Chlumu. V letošním roce ho navštívilo 5061 návštěvníků, vrcholem návštěvnosti byl tradičně červenec.

Edukační oddělení připravilo pro žáky mateřských, základních a středních škol celkem 58 vzdělávacích programů a zrealizovalo také 8 veřejných akcí pro rodiny s dětmi v historické budově na Eliščině nábřeží a 18 vzdělávacích programů a 1 veřejnou akci pro rodiny s dětmi v Muzeu války 1866.

Obě muzea zahájila v květnu 2021 nejprve víkendový provoz a do standardního režimu pak vstoupila 28. května 2021.

Virtuální výstavní a návštěvnické produkty

Muzeum v roce 2021 pokračovalo také v produkci virtuálních výstavních produktů, které doplňují nabídku programů v on-line prostředí. Mezi poutavé tituly například patřila virtuální mapa s příběhem Zakladatel moderního muzea, věnovaná Ludvíku Domečkovi, jedné z nejvýraznějších osobností české muzeologie. Neméně poutavá je pak virtuální přednáška Archeologie válečných konfliktů 19. století seznamující posluchače s vybranými výsledky archeologických výzkumů různých pozůstatků bitevních střetů na konkrétních lokalitách válečných konfliktů v Evropě a USA. Virtuální exkurze Výprava do kraje dinosaurů mapuje východočeské druhohorní pouště v období triasu, přibližně 215 milionů let zpátky v čase, a to v oblasti Náchodska. Poslední virtuální exkurzí roku 2021 je pak připomenutí 150. výročí narození architekta Jana Kotěry.

Kvůli vládním opatřením, která zabránila v uspořádání tradičního Muzejního adventního trhu tak muzeum opět připravilo jeho virtuální verzi. Letos však hlavně pro podporu tradičních řemeslných výrobců, kterým byla znemožněna prezentace na adventních trzích.

Jako takzvané Regionální odborné pracoviště pro tradiční lidovou kulturu pro Královéhradecký kraj jsme se také rozhodli upozornit čelní představitele vlády na nekoncepčnost některých pandemických opatření, která přímo popírají ochranu tohoto cenného nehmotného kulturního dědictví.

Publikační a výzkumná činnost

V roce 2021 vydalo MVČ HK publikace:

Rudolf II. Umění pro císaře – dvojjazyčný katalog představuje čtenářům mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II., které byly součástí výstavy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové nesoucí stejný název. Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl B. Sprangera, H. von Aachen, J. Heintze st., P. Stevense, D. de Quade van Ravesteyn, M. Gundelacha, A. de Vriese. Dále kniha představuje soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou. Zmíněná umělecká díla pochází především ze soukromých sbírek. V historii se veřejnost s rudolfínským uměním setkávala zřídka. V 90. letech minulého století bylo komplexněji představeno na velké výstavě v Praze, doplněné obsáhlým katalogem. Nově připravený materiál rozšiřuje badatelské poznatky z posledních let a dosud málo viděný fond rudolfínského umění představuje v evropském kontextu. Publikace vznikla za podpory Skupiny ČEZ.

V pevnosti – reedice čtenáři takřka nedostupného spisu Ignáta Herrmanna, která vyšla po 85 letech od svého prvního vydání. Nejedná se však jen o prostou reedici. Autoři k ní přistupovali kriticky a prostřednictvím množství fotografií, historických pohlednic a vyobrazení ji zatraktivnili a zpřístupnili čtenářům tak, aby pro ně byla četba zajímavá a snáze si popisované události a situace mohli představit. Zároveň publikaci obohatili o odborné studie věnující se životu, rodině a dílu Ignáta Herrmanna, jeho pozůstalosti, kterou Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo jako jednu ze svých nejvýznamnějších akvizic v roce 1936, a také dobovému kontextu událostí, jež zmiňuje.

Činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové, to však zdaleka není jen výstavnictví. Jedná se o vědeckovýzkumnou organizaci, jejíž vědci a experti v roce 2021 publikovali desítky vědeckých knih, studií a článků, expertních posudků atd. Muzeum samo vydává tři vědecké časopisy.

Významná byla v roce 2021 role muzea v oblasti archeologické památkové péče. Hradecké krajské muzeum také pro celý Královéhradecký kraj garantuje ve spolupráci s regionálními muzei systém spolupráce s dobrovolnými hledači detektorem kovů. Jedná se o pokračování unikátního projektu, realizovaného pouze ve dvou krajích ČR, jenž umožňuje tzv. detektorářům vykonávat svůj koníček, aniž by páchali trestnou činnost.

Mnoho úkolů plnilo muzeum i v rovině metodické pomoci ostatním muzeím v Královéhradeckém kraji, což také náleží mezi jeho klíčové úkoly celokrajského muzea, jednoho z největších v ČR.

Rok 2022
Do roku 2022 pak MVČ HK vstupuje s novou stálou expozicí o historii Hradce Králové Cesty města. Tu také do konce roku doplní interaktivní vzdělávací program Digitální brána do dějin, určený žákům a studentům základních a středních škol. Na financování připravované digitální interaktivní verze expozice se podílí Královéhradecký kraj vlastní investicí ve výši sedm milionů korun, zbytek je financován prostřednictvím evropských dotací ve výši zhruba 13 milionů korun.

V roce 2022 vznikne v rámci MVČ HK Krajské digitalizační pracoviště pro muzejnictví v Královéhradeckém kraji a současně také Centrum pro kreativní prezentaci kulturního dědictví Královéhradeckého kraje. Tato pracoviště budou sloužit pro rozvoj kulturních
a kreativních odvětví v regionu.

MVČ bude v roce 2022 pokračovat v přípravě strategických investičních aktivit – Vrbenského kasárna, depozitární haly v Jaroměři – Na Ptákách a Řemeslná huť v Jaroměři.

Výstavy

Podle vedoucího návštěvnického oddělení muzea Stanislava Hrbatého je do roku 2022 naplánována opět zhruba desítka výstav: “Přírodovědné téma nabídne výstava „Spoušť plná života“, která připomene, že i silně narušená místa mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Hlavní myšlenkou této výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Zaměříme se ale i na řemesla a oblíbená historická témata, zpracovávající události v našem regionu. To je případ chystané výstavy Četnické humoresky v Salonu republiky návštěvníky seznámí s reáliemi četnického sboru i zaostří na prvorepublikové hradecké četníky, jejichž osudy a případy inspirovaly dnes již legendární seriál České televize Četnické humoresky“, doplňuje Hrbatý. Výstava bude zahájena slavnostním odhalením přemístěné pamětní desky Josefu Arazímovi. Zároveň se uskuteční dynamická ukázka činnosti československého četnictva 30. let v ulicích Hradce Králové, exkurze pro VIP do prostor někdejší Arazímovy četnické pátrací stanice a vernisáž výstavy v MVČ.

Ve výstavním plánu je např. také výstava věnovaná scénografii, dále východočeskému vojenskému letectví a nechybí ani tradiční říjnová výstava Houby živé jedlé a jedovaté.

Muzeum války 1866

V roce 2022 bude pokračovat započatá práce na projektu nové muzejní expozice včetně její virtuální nadstavby. Stavba je pak pánována na období 2023-2024. 2. července 2022 je plánována tradiční bitevní ukázka u příležitosti 156. výročí bitvy u Hradce Králové pořádaná Gardou města Hradce Králové.

Dalším připravovaným projektem je příprava pořadu „Prusko-rakouská válka ve filmu“, který by podle vedoucího Muzea války 1866 Jana Hrubeckého měl přiblížit velmi skromné pokusy zachytit prusko-rakouský konflikt na filmový pás: „Součástí komentovaného promítání také budou fragmenty hraných filmů, jejichž premiéry zhatil Srpen 1968, či amatérské filmové záběry bojiště u Hradce Králové z první republiky.“

Stěhování sbírek do Gayerových kasáren

Gayerova kasárna Muzeu východních Čech slouží od roku 1992 především jako sídlo archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení s centrálními depozitáři. Dále jsou zde umístěny konzervátorské a restaurátorské dílny, digitalizační pracoviště a část servisního zázemí muzea. V červenci 2021 bylo spuštěno logisticky a organizačně velmi náročné stěhování pracovníků a sbírky muzea zpět do rekonstruovaných Gayerových kasáren. „Během letních prázdnin byli kompletně přestěhováni pracovníci archeologického a historického oddělení z objektu na Malém náměstí. Po vybavení depozitářů moderními kompaktory bylo od října 2021 zahájeno stěhování sbírky muzea, která je dočasně uložena na řadě míst v republice – Čelákovice, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř-Josefov, Stěžery, HK-Pouchov či Všestary,“ doplňuje zástupce ředitele muzea Jaroslav Zámečník. Stěhování probíhá každý pracovní den a jeho plánované ukončení je v roce 2023.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Hradec Králové
Firma dovážela pytle z Indie. Celníci při kontrole odhalili únik na cle ve výši 1,8 milionu korun
Hradečtí hokejisté mají novou posilu se zkušetnostmi z NHL, jde o ruského útočníka Nikitu Ščerbaka
Oslava Zdenka Merty a setkání žánrů ve Filharmonii Hradec Králové
Lesy ČR loni vybudovaly a obnovily 150 vodních nádrží, tůní a mokřadů
Zfetovaný řidič bez řidičáku za volantem auta s espézetkou z jiného vozu při honičce přeletěl kruhák a skončil ve svodidlech
Ze špičky stromu zmizela velká plastová vánoční hvězda. Kdosi si pro ni pod rouškou tmy vylezl do výšky 15 metrů
I v tomto roce bude zvonit Augustin
Recidivistka neposkytla pomoc. Svého přítele nechala se utopit v požární nádrži
Kam s ním? A nebo jak s ním správně naložit? Kartony opět plní kontejnery
Vedení města rozhodlo o zdražení MHD. Po pár dnech ho odložilo
"Uhnízdili se" na paletách v kamionu. Cizinci prý utíkají před Tálibánem
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo dálnici D11 z Hradec Králové až za Jaroměř
Dvě auta a dodávka po střetu, jeden člověk skončil v nemocnici
Křižovatka v centru města se změní na kruhový objezd, stavební práce začnou v zimě
Zadrželi drogového dealera. V jeho bytě navíc pobývaly dvě nezletilé osoby v pátrání
Nepřejíždějte hasičům ty hydranty, mohou je ještě někdy potřebovat
Elektrická Tesla napasovaná pod nákladním autem
Dostal zákaz řízení. Přesto usedl za volant a dojel si na nákup
Další bitcoinový podvod za statisíce. Tentokrát se obětí podvodníka stala žena
Další oběť podvodníků: Mladý muž přišel o statisíce po rozhovoru s údajným bankéřem
Hejtman požádal zdravotníky, kteří fungují mimo zdravotnická zařízení, o pomoc v nemocnicích
Protihluková stěna na čtyřproudovce je dokončena
Osobák vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Spolujezdkyně náraz nepřežila
Spiderman řádil v nemocnici. Zdrogovaný muž se zasekl v mezistropním prostoru
Policie: Nedělní čelní střet měla způsobit řidička dodávky
Dvě mladé ženy kradly jak straky. Ikdyž se na to přišlo, tak nepřestaly
Dealer pervitinu dopaden. Muži hrozí desetileté vězení
Při ničení vybavení je zachytily kamery. Po zveřejnění svých obličejů se přihlásili policistům
Hradecký kraj patří mezi nejméně postižené regiony, situace se zhoršuje na Hradecku a Rychnovsku
Městský silniční okruh uzavřela nehoda tří vozidel


Víte, jak vypadají šlechtické sněžnice z konce 19. století? Jedny ukrývá zámecký depozitář
15.01.2022 | 12:07 | ČRo

Slavnostně otevřeli hokejové hřiště
09.01.2022 | 09:49 * | Orlický.net

Na zámku představují přes 200 betlémů. A jsou mezi nimi rarity, které jinde neuvidíte
02.01.2022 | 14:47 | ČRo

Na Štědrý den si připomněli narození Ježíše Krista
25.12.2021 | 11:35 | Ústí nad Orlicí

Výstava patchworku, živý betlém i Tříkrálový koncert se ruší
11.12.2021 | 19:41 | Ústí nad Orlicí

Za betlemy po Opočně
09.12.2021 | 14:25 | míla

Rolba bude! V okolí Bukové hory se mohou těšit na upravené tratě
02.12.2021 | 10:30 | (rup)

Věneček zakončil taneční kurzy
22.11.2021 | 10:19 | Ústí nad Orlicí

Textilní sobota lákala do muzea
17.11.2021 | 10:40 | Ústí nad Orlicí

Viděli jste iluzivní malby, loutky či návrhy oděvů? Zajděte na výstavu
13.11.2021 | 11:03 | Ústí nad Orlicí

Martinské trhy
08.11.2021 | 10:19 | dajans

Divadelní Továrna na absolutno – už tuto sobotu
04.11.2021 | 10:57 | Fletch

Filmový kemp Cinema Open nabídne filmy i workshopy
01.11.2021 | 15:13 | Fletch

Podzimní výsadby jsou v plném proudu. Díky grantu Nadace ČEZ se do naší krajiny vrátilo už víc jak sto tisíc stromů
31.10.2021 | 11:38 | Orlický.net

Standardní a latinskoamerické tance potěšily návštěvníky taneční soutěže Hradec Králové Open 2021
30.10.2021 | 13:49 | Fletchzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Muž neodborně manipuloval s li-on baterií, vyhořela mu část rodinného domu
Dvě nehody na namrzlé vozovce během krátké chvíle
V průmyslovém areálu hořelo osobní auto
Porvali se na benzínce. Jednomu z aktérů vypadla z kapsy pistole
Ústí nad Orlicí
Město přijalo strategii stárnutí
Vyběhli si na chlum. Závodníkům na zdolání tratě stačilo i jen deset minut
Začala výstava k 60. výročí Skiinterkriteria
Městský úřad spustil na webových stránkách rezervační systém
Žamberk
MĚSTO ŽAMBERK UCTILO PAMÁTKU HRDINŮ ODBOJE
Divadelní komedie Pension pro svobodné pány už v pátek v Divišově divadle.
BARIUM 2022
Radnice nechala za necelý milion korun vybudovat další část veřejného osvětlení na nábřeží
Lanškroun
Známé firmy při krádeži probudili spící rodinu. Ta na mladé zloděje zavolala policisty
Třetí ročník participativního rozpočtu zná vítězné návrhy. Bude realizováno sedm projektů
Lanškrounské rybníky budou na zimu bez vody a bez ryb
Dobrovolníci vysázeli ovocné stromy. Vandalové je už stihli polámat
Nové Město nad Metují
Hořelo v panelovém domě. Požár měla způsobit závada na elektroinstalaci
Do střílen v bývalé šatlavě museli nainstalovat mříže. Kvůli hnízdícím ptákům
Prohnala se noční ulicí. Během jízdy nabourala šest zaparkovaných aut
Probíhá čištění skal na skalnatém ostruhu od náletů a odpadků
Dobruška
Bankomat začal chrlit peníze, poctivý nálezce je odevzdal policii
Hledáte tip na vánoční dárek? Pak zamiřte do informačního centra
Opilá žena kličkovala s puntem na silnici. Opakovaně nadýchala 2,6 promile
Žhavý popel v plastové popelnici opět způsobil požár. Kolikrát ještě budou hasiči zachraňovat králíky?
Letohrad
Do budovy kulturního domu se zakousl bagr
Zvedací most přes potok postavili kvůli stoleté vodě
Na cyklostezce mají raritu, přes potok vede zvedací most
Děti ze základních škol projektovali dům, pracovali jako geodeti. Průmyslovka se snažila oslovit budoucí žáky
Kostelec nad Orlicí
Hasiči byli přivoláni k požáru stromu u náhonu
Kluzká silnice. Osobní auto zastavilo až o strom
Myčka v plamenech, škoda se vyšplhala na dvacet tisíc
Bruslení bez ledu? O vánočních svátcích každý den
Choceň
V textilce zahořel bavlněný prach ve vzduchotechnice
"Dědek" na opracování dřevěných výrobků chytil od poškozené zářivky
Slunečné počasí vytáhlo ven hady. K jednomu z nich vyjeli také hasiči
Přelez, podlez, přeskoč. Na lesní stezce vznikla tělocvična v přírodě
Týniště nad Orlicí
Srážka osoby s vlakem omezila dopravu, mladík střet nepřežil
František Němec a Petr Kostka v týnišťském kulturním domě již tento pátek 15.10.2021 v 19:00 hod.
"Duchařina" divadelního souboru TEMNO po dvou letech znovu na prknech týnišťského divadla
Kulturní dům se stane dějištěm 52. týnišťského divadelního podzimu
Vamberk
Krajkářky upaličkovaly rekordně velký kulatý ubrus. Jeho průměr je téměř 270 centimetrů
Protipožární čidlo oznámilo požár v průmyslové hale
Řidička s 3,76 promile alkoholu při couvání nabourala jiný automobil
Nový vítr do plachet. Oblíbená vedoucí knihovny měla skončit pro nadbytečnost
Česká Skalice
Zloděj se zaměřil na ručně vyrobené šperky. Zmizely z vitríny
Modeláři z České Skalice opět pořádají výstavu vláčků
Náklaďák se dřevem havaroval do pole. Tam za sebou nechal rozsypaný náklad
Pes pokousal malého chlapce. Ten byl letecky transportován do nemocnice
Rokytnice v Orlických horách
ROK LIFE aneb Rokytnický Lidový Festival
Rokytnický fotbal oslavil 70 let od založení klubu
Muž spadl na dno betonové jámy, do nemocnice letěl vrtulníkem
Večer proběhne Muzejní noc s vůní střelného prachu
Česká Třebová
Někdo uvázal fenku německého ovčáka v autobusové zastávce. Pes skončil v útulku
Vzpomínka na transport smrti po 77 letech
Investice v České Třebové v r. 2021
Projděte se po radnici. Virtuálně z domova
Opočno
Víte, jak vypadají šlechtické sněžnice z konce 19. století? Jedny ukrývá zámecký depozitář
Začne stavba druhé části obchvatu města. Odlehčí od dopravy do průmyslové zóny a zrychlí příjezd do hor
Dva požáry během pár hodin. Plameny se objevily v kuchyni a v komíně
Za betlemy po Opočně
Náchod
Město získalo nejkrásnější vánoční dárek. Radnici přišel na desítky milionů
Opilý muž usedl za volant kamionu a choval se agresivně. Díky pozornému řidiči a celníkům skončil v policejní cele
Muž na horském kole měl na cestě srazit chodkyni. Teď ho hledá policie
Cyklistu srazilo auto, do nemocnice letěl vrtulníkem
Jablonné nad Orlicí
Otevřeli běžeckou dráhu. Na start štafetového maratonu se postavila víc jak stovka sportovců
Bavorák přišel o levé kolo. Skončilo i se zrcátkem v příkopu
Motorkář se v zatáčce střetl s osobním autem, musel vzlétnout vrtulník záchranářů
Silnici mají umytou od saponátu do myčky
Borohrádek
Čelní střet dvou osobáků na křižovatce, záchranáři měli ve své péči čtyři pasažéry
Střecha dílny v plamenech. Na vině nedbalost
Deváťáci vyhráli krajskou jazykovou soutěž. Naučili se 293 slovíček
Dva požáry během jednoho dne. Nejdřív hořelo v lese, později v komíně
Jaroměř
V noci jel po ulici bez rozsvícených světel. Zastavit ho pomohl řidič kamionu
Jak na Nový rok... Dvě děti degustovaly tři hodiny po půlnoci alkohol
Na novém úseku dálnice D11 zaměstnala složky IZS dopravní nehoda. Naštěstí šlo o cvičení
Žena vedoucí jízdní kolo se pokusila přejít rušnou ulici mimo přechod pro chodce. Srazila ji projíždějící motorka
Králíky
Slavnostně otevřeli hokejové hřiště
TECHNOhrátky budou opět mezinárodní a přivítají jubilejního 13000. účastníka
Bývalý výchovný ústav našel nového majitele. Ten v něm plánuje vybudovat byty
Vypadalo to na únos. Prý šlo ale jen o rozepři
Hradec Králové
Firma dovážela pytle z Indie. Celníci při kontrole odhalili únik na cle ve výši 1,8 milionu korun
Hradečtí hokejisté mají novou posilu se zkušetnostmi z NHL, jde o ruského útočníka Nikitu Ščerbaka
Oslava Zdenka Merty a setkání žánrů ve Filharmonii Hradec Králové
Lesy ČR loni vybudovaly a obnovily 150 vodních nádrží, tůní a mokřadů
Vysoké Mýto
Věžní makovice vydala své tajemství
Pozor na skřípnuté elektrické kabely. Mohou způsobit požár
Zasahovali u ohlášeného požáru poštovní schránky i trafostanice
Divadeliér těší diváky uměním nejen skrze výlohu
Pardubice
Spontánně porodila holčičku, zabalila ji do hadru, vhodila do popelnice. A šla spát
Z bytu se ozývaly podivné zvuky. Všímavý soused raději zavolal strážníky
V popelnici nalezli podchlazené miminko. Doktoři ho zachránili, je mimo ohrožení života
O silvestrovské půlnoci se zatoulala tříletá holčička. Skončila na služebně u pohádek
Litomyšl
Nový nadchod, park i cyklostezka. Co se má letos začít stavět?
Lidl na jaře příštího roku postaví ve městě zelenou prodejnu. Její vzhled vzešel z architektonické soutěže
Cyklistka zlomila závoru, narovnala ji a odjela. Teď ji hledá policie
Samolepky končí. Strážníci budou kontrolovat zaparkovaná auta čtečkami
Solnice
Hořelo silo v průmyslovém areálu
Na příjezdu ke kruhovému objezdu se srazila tři auta
Smrt v řadovce: Násilí se stalo osudným samotnému agresorovi
Na benzínce hořelo plamenem osobní auto. Na vině technická závada
Orlické hory
Roubenka na polské straně hranice v plamenech. Pomohli čeští dobrovolní hasiči
Šerlich v obležení návštěvníků hor. Kyvadlovou dopravou se na hřeben dostanete bez komplikací
Tvrz Bouda se loučila s Martinem Ráboněm
Změna jízdního řádu potěší běžkaře
Podorlicko
Od pondělí 10. ledna dochází k mimořádné změně jízdních řádů
České dráhy objednaly moderní elektrické jednotky RegioPanter. V budoucnu by mohly jezdit až do Rychnova
Vánoční požáry: v hlavní roli prskavka či svíčka
Sníh opět komplikoval řidičům jízdu
Rychnovsko
Řidiči nemohli svá auta udržet na silnici. Dvě z nich šla přes střechu
Řidičům aut dělaly potíže příkopy. Hasiči museli nasadit dokonce jeřáb
Jedno auto táhlo na laně druhé. Ani jeden z řidičů však neměl za volantem co pohledávat
Víkendové nehody: Auta v příkopech, plotech a či dopravních značkách
Orlickoústecko
Kraj upozorňuje na možné další komplikace v autobusové dopravě. Na Orlickoústecku zavede letní jízdní řád
Z investic do bitcoinu se vyklubal podvod. Žena během šesti minut přišla o částku přesahující milion korun
Honička v hustém provozu kvůli zablokovanému řidičáku. Skončila po deseti kilometrech namířenou střelnou zbraní
Některé autobusy dnes nemusí vyjet na objednané trasy. Dopravce nemá dostatek řidičů
Náchodsko
Žena si v obchodě nedala peněženku do kabelky. Ta z košíku zmizela a s ní doklady, platební karty i hotovost
Opilá žena hodinu po silvestrovské půlnoci napadla údery pěstí záchranářku a vykopla ji ze sanitky. Zpacifikovali ji až policisté
Zdrogovaný mladík ujížděl cestou necestou. Přesto skončil i s kamarádem v klepetech
Nejdříve mířil zbraní pachatel, pak policisté. Po vyhrožování následovala honička a donucovací prostředky