Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor textu Lucie Peterková/Martin Fletcher
autor fotografií Muzeum východních Čech v Hradci Králové
hash tag #muzeumvychodnichcechvhradcikralove
11.01.2022 12:33

Fletch

Zpravodajství
volný čas

Zobrazeno 2756x
Rok 2022 přinese nové výstavy, vznik digitální interaktivní verze expozice Cesty města určené pro žáky základních a studenty středních škol či vznik projektové dokumentace k nové expozici Muzea války 1866.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové (MVČ HK) realizovalo v roce 2021 celkem 8 výstav. Ve zkrácené sezóně muzeum na Eliščině nábřeží navštívilo 11.042 osob, což je zhruba o tři a půl tisíce lidí méně než v předchozím roce, ale důvodem nižší návštěvnosti bylo hlavně uzavření muzea v prvních pěti měsících roku a četná protipandemická opatření omezující některé akce.

V prosinci 2021 byl zahájen provoz stálé expozice Cesty města věnované historii Hradce Králové.

Vyšší sezónní návštěvnost však zaznamenalo Muzeum války 1866 na Chlumu. V letošním roce ho navštívilo 5061 návštěvníků, vrcholem návštěvnosti byl tradičně červenec.

Edukační oddělení připravilo pro žáky mateřských, základních a středních škol celkem 58 vzdělávacích programů a zrealizovalo také 8 veřejných akcí pro rodiny s dětmi v historické budově na Eliščině nábřeží a 18 vzdělávacích programů a 1 veřejnou akci pro rodiny s dětmi v Muzeu války 1866.

Obě muzea zahájila v květnu 2021 nejprve víkendový provoz a do standardního režimu pak vstoupila 28. května 2021.

Virtuální výstavní a návštěvnické produkty

Muzeum v roce 2021 pokračovalo také v produkci virtuálních výstavních produktů, které doplňují nabídku programů v on-line prostředí. Mezi poutavé tituly například patřila virtuální mapa s příběhem Zakladatel moderního muzea, věnovaná Ludvíku Domečkovi, jedné z nejvýraznějších osobností české muzeologie. Neméně poutavá je pak virtuální přednáška Archeologie válečných konfliktů 19. století seznamující posluchače s vybranými výsledky archeologických výzkumů různých pozůstatků bitevních střetů na konkrétních lokalitách válečných konfliktů v Evropě a USA. Virtuální exkurze Výprava do kraje dinosaurů mapuje východočeské druhohorní pouště v období triasu, přibližně 215 milionů let zpátky v čase, a to v oblasti Náchodska. Poslední virtuální exkurzí roku 2021 je pak připomenutí 150. výročí narození architekta Jana Kotěry.

Kvůli vládním opatřením, která zabránila v uspořádání tradičního Muzejního adventního trhu tak muzeum opět připravilo jeho virtuální verzi. Letos však hlavně pro podporu tradičních řemeslných výrobců, kterým byla znemožněna prezentace na adventních trzích.

Jako takzvané Regionální odborné pracoviště pro tradiční lidovou kulturu pro Královéhradecký kraj jsme se také rozhodli upozornit čelní představitele vlády na nekoncepčnost některých pandemických opatření, která přímo popírají ochranu tohoto cenného nehmotného kulturního dědictví.

Publikační a výzkumná činnost

V roce 2021 vydalo MVČ HK publikace:

Rudolf II. Umění pro císaře – dvojjazyčný katalog představuje čtenářům mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II., které byly součástí výstavy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové nesoucí stejný název. Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl B. Sprangera, H. von Aachen, J. Heintze st., P. Stevense, D. de Quade van Ravesteyn, M. Gundelacha, A. de Vriese. Dále kniha představuje soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou. Zmíněná umělecká díla pochází především ze soukromých sbírek. V historii se veřejnost s rudolfínským uměním setkávala zřídka. V 90. letech minulého století bylo komplexněji představeno na velké výstavě v Praze, doplněné obsáhlým katalogem. Nově připravený materiál rozšiřuje badatelské poznatky z posledních let a dosud málo viděný fond rudolfínského umění představuje v evropském kontextu. Publikace vznikla za podpory Skupiny ČEZ.

V pevnosti – reedice čtenáři takřka nedostupného spisu Ignáta Herrmanna, která vyšla po 85 letech od svého prvního vydání. Nejedná se však jen o prostou reedici. Autoři k ní přistupovali kriticky a prostřednictvím množství fotografií, historických pohlednic a vyobrazení ji zatraktivnili a zpřístupnili čtenářům tak, aby pro ně byla četba zajímavá a snáze si popisované události a situace mohli představit. Zároveň publikaci obohatili o odborné studie věnující se životu, rodině a dílu Ignáta Herrmanna, jeho pozůstalosti, kterou Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo jako jednu ze svých nejvýznamnějších akvizic v roce 1936, a také dobovému kontextu událostí, jež zmiňuje.

Činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové, to však zdaleka není jen výstavnictví. Jedná se o vědeckovýzkumnou organizaci, jejíž vědci a experti v roce 2021 publikovali desítky vědeckých knih, studií a článků, expertních posudků atd. Muzeum samo vydává tři vědecké časopisy.

Významná byla v roce 2021 role muzea v oblasti archeologické památkové péče. Hradecké krajské muzeum také pro celý Královéhradecký kraj garantuje ve spolupráci s regionálními muzei systém spolupráce s dobrovolnými hledači detektorem kovů. Jedná se o pokračování unikátního projektu, realizovaného pouze ve dvou krajích ČR, jenž umožňuje tzv. detektorářům vykonávat svůj koníček, aniž by páchali trestnou činnost.

Mnoho úkolů plnilo muzeum i v rovině metodické pomoci ostatním muzeím v Královéhradeckém kraji, což také náleží mezi jeho klíčové úkoly celokrajského muzea, jednoho z největších v ČR.

Rok 2022
Do roku 2022 pak MVČ HK vstupuje s novou stálou expozicí o historii Hradce Králové Cesty města. Tu také do konce roku doplní interaktivní vzdělávací program Digitální brána do dějin, určený žákům a studentům základních a středních škol. Na financování připravované digitální interaktivní verze expozice se podílí Královéhradecký kraj vlastní investicí ve výši sedm milionů korun, zbytek je financován prostřednictvím evropských dotací ve výši zhruba 13 milionů korun.

V roce 2022 vznikne v rámci MVČ HK Krajské digitalizační pracoviště pro muzejnictví v Královéhradeckém kraji a současně také Centrum pro kreativní prezentaci kulturního dědictví Královéhradeckého kraje. Tato pracoviště budou sloužit pro rozvoj kulturních
a kreativních odvětví v regionu.

MVČ bude v roce 2022 pokračovat v přípravě strategických investičních aktivit – Vrbenského kasárna, depozitární haly v Jaroměři – Na Ptákách a Řemeslná huť v Jaroměři.

Výstavy

Podle vedoucího návštěvnického oddělení muzea Stanislava Hrbatého je do roku 2022 naplánována opět zhruba desítka výstav: “Přírodovědné téma nabídne výstava „Spoušť plná života“, která připomene, že i silně narušená místa mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Hlavní myšlenkou této výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Zaměříme se ale i na řemesla a oblíbená historická témata, zpracovávající události v našem regionu. To je případ chystané výstavy Četnické humoresky v Salonu republiky návštěvníky seznámí s reáliemi četnického sboru i zaostří na prvorepublikové hradecké četníky, jejichž osudy a případy inspirovaly dnes již legendární seriál České televize Četnické humoresky“, doplňuje Hrbatý. Výstava bude zahájena slavnostním odhalením přemístěné pamětní desky Josefu Arazímovi. Zároveň se uskuteční dynamická ukázka činnosti československého četnictva 30. let v ulicích Hradce Králové, exkurze pro VIP do prostor někdejší Arazímovy četnické pátrací stanice a vernisáž výstavy v MVČ.

Ve výstavním plánu je např. také výstava věnovaná scénografii, dále východočeskému vojenskému letectví a nechybí ani tradiční říjnová výstava Houby živé jedlé a jedovaté.

Muzeum války 1866

V roce 2022 bude pokračovat započatá práce na projektu nové muzejní expozice včetně její virtuální nadstavby. Stavba je pak pánována na období 2023-2024. 2. července 2022 je plánována tradiční bitevní ukázka u příležitosti 156. výročí bitvy u Hradce Králové pořádaná Gardou města Hradce Králové.

Dalším připravovaným projektem je příprava pořadu „Prusko-rakouská válka ve filmu“, který by podle vedoucího Muzea války 1866 Jana Hrubeckého měl přiblížit velmi skromné pokusy zachytit prusko-rakouský konflikt na filmový pás: „Součástí komentovaného promítání také budou fragmenty hraných filmů, jejichž premiéry zhatil Srpen 1968, či amatérské filmové záběry bojiště u Hradce Králové z první republiky.“

Stěhování sbírek do Gayerových kasáren

Gayerova kasárna Muzeu východních Čech slouží od roku 1992 především jako sídlo archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení s centrálními depozitáři. Dále jsou zde umístěny konzervátorské a restaurátorské dílny, digitalizační pracoviště a část servisního zázemí muzea. V červenci 2021 bylo spuštěno logisticky a organizačně velmi náročné stěhování pracovníků a sbírky muzea zpět do rekonstruovaných Gayerových kasáren. „Během letních prázdnin byli kompletně přestěhováni pracovníci archeologického a historického oddělení z objektu na Malém náměstí. Po vybavení depozitářů moderními kompaktory bylo od října 2021 zahájeno stěhování sbírky muzea, která je dočasně uložena na řadě míst v republice – Čelákovice, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř-Josefov, Stěžery, HK-Pouchov či Všestary,“ doplňuje zástupce ředitele muzea Jaroslav Zámečník. Stěhování probíhá každý pracovní den a jeho plánované ukončení je v roce 2023.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Hradec Králové
Kamiony na centrálním parkovišti už nezaparkují. Vznikne přes sedmdesát bezplatných parkovacích míst pro osobáky
Podvod na dávkách: Ženě byly neoprávněně vyplaceny statisíce korun
Usedl za volant Chevroletu svého známého, po 100 metrech jízdy napálil do sloupu. Z nemocnice raději utekl
Tuningový sraz dal přilepšit českému státu. Na pokutách policisté vybrali 40 tisíc
Fascinující dokument o dobrodružství zvířat a rostlin v pražské metropoli je k vidění v Bio Centralu
Alkohol pocházející z trestné činnosti skončil v čistírně odpadních vod, tabák ve spalovně
KACPU dnes ukončí provoz, uprchlíci se musí nově hlásit v budově krajské policie
Nehoda tří vozidel v křižovatce: Řidič octavie jel pravděpodobně na červenou
Přestavba frekventované křižovatky Fortna pokračuje
Sedm pachatelů poničilo špatně čitelnými nápisy památkové budovy
SKOK do života přestěhoval LAFARMU do bývalých prostor BISTRA u dvou přátel
Pes jako boxovací pytel: Muži za týrání psa hrozí 5leté vězení
Senior čekal na manželku v autě až se vrátí od kadeřnice. Čekal do druhého dne
Výstava LEGO, která potěší děti i dospělé
Plavecký bazén čeká odstávka
Sezóna pikniků je v plném proudu. Jak si je užít i bez práce a co stojí za to vyzkoušet?
Muž propadl střechou. Zřítil se do šestimetrové hloubky
Hasiči zasahovali v logistickém centru. Přepravce měl podezření na únik chemické látky
Podvodníci stále útočí! Žena přišla o vypůjčené statisíce
Osobák po střetu s dalším autem skončil na střeše
Centrum pro uprchlíky z Ukrajiny bude fungovat už jen tři dny v týdnu
Na diskotéce se popralo několik dívek. Policie hledá svědkyni
Letošní zájem o dobrovolnické úklidy v rámci akce Ukliďme Česko byl opravdu rekordní
Práce na stadionu pokračují, začíná repase lízátek
Muž nabízel mobily a herní konzole. Zájemci za elektroniku zaplatili, ale zboží nedostali
SKOK do života chystá 4. ročník promítání letního kina BIOGRAF u dvou přátel
U hlavní silnice hořel opuštěný dům, hasiči nasadili také výškovou techniku
Rok po tornádu: Lesy ČR darovaly lidem téměř 36 milionů korun i dřevo na nové krovy a na topení
Školáci s dobrým vysvědčením můžou zdarma do aquacentra
Hasiči trénovali záchranu osob ze závalu


Vrchol mezinárodního kempu v Schierke
12.08.2022 | 15:08 | SBK

Fascinující dokument o dobrodružství zvířat a rostlin v pražské metropoli je k vidění v Bio Centralu
09.08.2022 | 14:53 | Fletch

Večer plný češství
08.08.2022 | 17:16 | SBK

Dnem i nocí pulsující Schierker Baude
04.08.2022 | 14:49 | SBK

První týden v srdci národního parku Harz
30.07.2022 | 00:27 | SBK

Po tříleté odmlce míří parta Čechů znovu na kemp v Schierke
29.07.2022 | 09:50 | SBK

Otevřeli naučnou Geostezku Libchyňským údolím
28.07.2022 | 09:19 | Nové Město nad Metují

Na Pavlátově louce proběhl myslivecký tábor
24.07.2022 | 10:18 | Nové Město nad Metují

Horké dny ještě nekončí! Ochlaďte se pohledem na cachtající se tučňáky
23.07.2022 | 12:29 | Královéhradecký kraj

V Institutu Paměti národa Pardubice probíhá soutěž o vyhlídkové lety
20.07.2022 | 13:37 | Fletch

Výstava LEGO, která potěší děti i dospělé
18.07.2022 | 11:45 | Fletch

Břinkání mečů, bojový ryk a středověká hudba. Historická podívaná lákala do Cakle
18.07.2022 | 09:26 | Ústí nad Orlicí

Plavecký bazén čeká odstávka
16.07.2022 | 15:32 | Hradec Králové

Koupaliště má nově delfína. Vozíčkáři se tak bez potíží dostanou do bazénu
15.07.2022 | 12:26 | Choceň

Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku – kromě výhledu uvidíte proměnu města a okolní krajiny
13.07.2022 | 11:40 | Pardubický krajzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Při čelní srážce dvou osobních automobilů zemřeli tři lidé
Další letní biják na zámku. V Kocourkově o Kocourkově
Kamion z Rumunska přivezl do firmy 13 migrantů. Cestovali mezi pneumatikami
Stavbaři připravují místo pro stavbu nemocničního pavilonu. Nejdřív zbourají sklad
Ústí nad Orlicí
Proběhl 9. Ústecký triatlon. Na trať vyrazili malí i velcí
Čapí mládě nezvládlo jeden ze svých prvních letů a zranilo se o kabely internetového rozvodu
U divadla denně promítá letní kino
Břinkání mečů, bojový ryk a středověká hudba. Historická podívaná lákala do Cakle
Žamberk
Přeletěl přes řidítka krossové motorky, skončil v nemocnici
Tři Tygři zaseknou drápy humoru do filmového plátna na žamberské Pěší zóně. Nenechte si ujít letní kino.
Dopolední prázdninové promítání v kině Žamberk pokračuje veleúspěšnou „Bambitkou“.
Štěkající superhrdiny z Tlapkové patroly uvidíte už dnes, ve středu 27. července v kině Žamberk.
Lanškroun
Poliklinika v centru města je po pěti letech od zahájení příprav a po dvou letech stavebních prací dokončena
Městem povede dálnice pro cyklisty
Víkend bude patřit cyklistice. Jede se Regionem Orlicka
V útulku uvítají venčitele, spojte pěkné s užitečným. Začít můžete dnes odpoledne
Nové Město nad Metují
Vyražte v podvečer za kulturou. Na čistý vzduch a zadarmo
Vyhlásili architektonickou soutěž o návrh na kulturní centrum Kino 70
Mladá pilotka nepřežila pád větroně. Ten během přistávání spadl z výšky 150 metrů do pole
Otevřeli naučnou Geostezku Libchyňským údolím
Dobruška
Obrazy a kresby Věry Jičínské ve výstavní síni městského kina
Havárie vody přivedla zpátky do školy profesionální i dobrovolné hasiče
Nerespektoval výzvu k zastavení. Věděl proč, nadýchal přes 2,4 promile
Složky integrovaného záchranného systému měly svůj den
Letohrad
Nové tůně a upravený potok zadržují v lesích vodu a zmírňují sucho. Stálo to necelých 800 tisíc
MHF Letohrad přinesl 9 dní života navíc
Zítra startuje odložený hudební festival. Zahajuje Lenka Filipová
Dva muži se projížděli po městě na kole a koloběžce. Oba byli opilí a zkouření
Kostelec nad Orlicí
V parku osoba v bezvědomí, složky IZS použily AED
Hasiči zasahovali na koupališti u osoby v bezvědomí. Ve spolupráci s first responderem a policisty nasadili AED
Monkey Business nářez, jaký zámek nepamatuje
Chtěl se projet v cizím nastartovaném autě. Co na tom, že ve voze seděla spolujezdkyně. Během 48 hodin byl navíc za to odsouzen
Choceň
Koupaliště má nově delfína. Vozíčkáři se tak bez potíží dostanou do bazénu
Na kruháku se srazilo osobní auto s cyklistou na elektrokole. Policie hledá svědky
Soutěž o nové architektonické řešení Ostrova zná vítěze
Na nádraží by mohlo vzniknout muzeum modelové železnice
Týniště nad Orlicí
Nehoda dvou aut kvůli srnci? Škoda za více jak 600 tisíc
Čáp se změnil v kominíka. Z paty komína jej vyprostili přivolaní hasiči
K záchraně zraněné osoby může pomoci mobilní aplikace. Především v neznámém terénu
Požáru přístřešku u rodinného domu zavinila zřejmě baterie elektrokola
Vamberk
Zavíráte vodu před odjezdem na dovolenou? A necháváte klíče od bytu u sousedů? Zvažte to
Mezinárodní krajkářské slavnosti nabídnou bohatý program
Na kruhovém objezdu se srazila dvě auta
Čelní střet osobáku s kamionem skončil tragicky. Žena zemřela na místě, muž po leteckém transportu do nemocnice
Česká Skalice
Uvolněné kolo z náklaďáku narazilo do BMW
Dřevostavba se slaměnou izolací do základů shořela, škoda je v milionech korun
V domově pro seniory zahořel mandl. Požár se naštěstí obešel bez zranění
Série tragických událostí v Podorlicku pokračuje. Muž usmrtil své rodiče
Rokytnice v Orlických horách
Požár pily a obytné přístavby: Škoda se předběžně vyšplhala na 15 milionů
Rozsáhlý požár zdecimoval budovu pily
Hasiči pomohli mamince zachránit kojence z uzamknutého auta
Jubilejní ročník Horalských her
Česká Třebová
Představení studie na úpravu plochy nad krytem u Nového náměstí
První ukrajinská svatba v České Třebové
Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice U23 bylo v České Třebové
Kontejnerové stání Na Špici přestane hyzdit vstup do města. Bude totiž zrušeno
Opočno
Svátky růží aneb Z pohádky do pohádky
Archeologové ukázali nálezy z místa budoucího obchvatu
Dnes a v sobotu máte jedinečnou šanci projít si naleziště archeologického výzkumu
Kraj začal stavět druhou část obchvatu města
Náchod
Rekonstrukce komunikace v ulici Zákoutí v Náchodě je dokončena
Náchodským Pivobraním se nesla skvělá atmosféra
Krádež příruční pokladny objasněna. Podezřelému hrozí až 2 roky za mřížemi
Nepostrádáte zakládací kovový klín? Majitel si jej může vyzvednout na dopravním inspektorátu
Jablonné nad Orlicí
Představí novou knihu o regionu Orlicko-Kladsko
Otevřeli běžeckou dráhu. Na start štafetového maratonu se postavila víc jak stovka sportovců
Bavorák přišel o levé kolo. Skončilo i se zrcátkem v příkopu
Motorkář se v zatáčce střetl s osobním autem, musel vzlétnout vrtulník záchranářů
Borohrádek
Špatně típnutý špaček způsobil požár se škodou 35 tisíc? Na balkoně hořel truhlík na květiny
Výška korby plus výška bagru se rovná průšvih. Řidič náklaďáku se nevešel pod železniční most a zničil kabinu stroje
Střetla se dvě osobní vozidla. Jedno skončilo v příkopu převrácené na střechu
Osobák měl narazit do domu a poté srazit chodkyni vedoucí jízdní kolo
Jaroměř
Startuje Brutal Assault
Policisté pátrají po totožnosti muže u bankomatu
Věžici kostela čeká oprava, dnes ji jeřáb snesl na zem
Čorkař neměl z odcizeného auta radost nadlouho. Po pár kilometrech havaroval
Králíky
Po střetu s motorkářem zůstala na silnici zraněná cyklistka
Zamiřte na Muzeum opevnění Králický řopík, je připraveno na další sezonu
Proběhlo slavnostní znovuotevření Památníku obětem internace
Bývalý diagnostický ústav by mohl pomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny
Hradec Králové
Kamiony na centrálním parkovišti už nezaparkují. Vznikne přes sedmdesát bezplatných parkovacích míst pro osobáky
Podvod na dávkách: Ženě byly neoprávněně vyplaceny statisíce korun
Usedl za volant Chevroletu svého známého, po 100 metrech jízdy napálil do sloupu. Z nemocnice raději utekl
Tuningový sraz dal přilepšit českému státu. Na pokutách policisté vybrali 40 tisíc
Vysoké Mýto
Z okna ve střeše šlehaly vysoké plameny. Požár se škodou za 3 miliony mohla způsobit nabíječka mobilu
Pražská věž se po opravě ukázala v plné kráse a již brzy se otevře veřejnosti
Popelářské auto na boku zablokovalo cestu
Na křižovatce se srazila dvě auta a jedna motorka. Policisté hledají svědky
Pardubice
Covid může za ledacos, teď i za dopravní nehody. Opilá řidička nabořila vůz městské policie
Na dětském hřišti postavil dětský stan. Chtěl v něm přespat
Se zvýšenými náklady na dopravní obslužnost stát nepomůže
Žena z ostrahy zřejmě utrpěla gravitační poruchu. Během pracovní směny se jí zem příliš rychle přiblížila k obličeji
Litomyšl
Osobní automobil skončil v příkopu na boku, jedna osoba skončila v nemocnici
Válka zkomplikovala stavbu nadchodu. Práce i přesto skončí ještě letos
Participativnímu rozpočtu dominovala ekologie
Uprostřed koncertu PSO se zničehonic zjevila francouzská hvězda Zaz
Solnice
Akumulační kamna zavalila muži nohy
Peugeot se třemi lidmi skončil na kraji pole
Workshop poukázal na proměny průmyslové zóny a nastínil další vývoj
Po nehodě zůstalo na silnici stát auto s ulomeným kolem. Hasiči nasadili kladky a odsunuli vůz na parkoviště
Orlické hory
Plánujete adrenalinový sjezd na kolech či koloběžkách? Mějte se na pozoru
Srazily se dva osobáky. Jedoucí vůz měl narazit do stojícího
Jezdíte na Šerlich? A zkracujete si cestu od parkoviště k Masarykově chatě po modré turistické značce?
Zaměstnanci ze závodu v Kvasinách opět vyrazí uklízet Česko. Zamíří na Šerlich
Podorlicko
O titul Strom roku soutěží hned tři stromy z Podorlicka
Stavba okružní křižovatky a přivaděče k D35 pokračuje
Noční bouřka přinesla intenzivní srážky
Trocha počtů: 1 muž, 2 měsíce, 8 skutků, až 5 let vězení
Rychnovsko
Místo 2 milionů, přišla jen o 100 tisíc korun. Žena po vložení peněz do bitcoinomatu si uvědomila, že se jedná o podvod
Během tří dnů tři požáry ve volné přírodě. Jeden požár techniky na poli a dva rozdělané ohně
Služební vlčák vyčenichal zloděje. Kriminalisté objasnili sérii vloupání do chat
Velký návrat v rámci 12. ročníku Festivalu F. L. Věka
Orlickoústecko
Zářijová jízda parním vlakem do Polska je vyprodaná. Tři jízdy po Orlickoústecku však ještě čekají
"Kluk z plakátu" se stahuje ze senátních voleb. Kvůli alkoholu za volantem
Silničáři dokončili opravu komunikace I/11 Suchý Vrch – Červená Voda. O týden dřív než předpokládali
V sobotu plnou parou do Moravské Třebové
Náchodsko
Firma přišla o 200 tisíc korun. Podvodník jednatele obalamutil SMSkou o refundaci daní
Hodně nevýhodný prodej dětského lehátka: Kupující má platit vám, ne vy jemu
S hašením požáru ve skalách pomohl vrtulník
Zemědělcům začalo hořet seno v seníku