Profil autora:
vložil Orlický.net
autor fotografií Orlický.net, ŘSD
hash tag #uzavirka
22.05.2023 08:30

Orlický.net

Zpravodajství
doprava

Zobrazeno 3104x
Zprovoznění nového obchvatu Doudleb nad Orlicí se blíží. D finálními pracemi je spojena i úplná uzavírka komunikace I/11. Od dnešního dne z důvodu prací na napojování obchvatu na původní silnici I/11 stavbaři úplně uzavřeli úsek mezi Kostelcem nad Orlicí a Doudlebami nad Orlicí. Uzavírka je v plánu na jeden měsíc, tedy do 25. června.
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny povede po silnici III. třídy přes obec Tutleky. Nákladní doprava bude vedena po komunikaci I/14 na Rychnov nad Kněžnou, Solnici a dále po komunikaci III. třídy až do Častolovic, viz mapa.
Z důvodu napojování obchvatu Doudleb nad Orlicí na komunikaci I/11 dochází k rozsáhlým dopravním opatřením v autobusové dopravě. U části linek se mění trasování, na některých linkách dochází vynucenými technologickými důvody ke změně časových poloh spojů. Po dobu uzavírky nejsou obsluhovány linkami meziměstské linkové autobusové dopravy zastávky:
• Doudleby n.Orl.,,u hřbitova
• Kostelec n.Orl.,,Povidlov

Opatření po linkách:
• Linka 115:
většina spojů je odkloněna mimo Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Většina spojů jede přes Lupenice a Tutleky. Na této objízdné trase obslouží linka všechny nácestné zastávky.
Spoj 3 s pravidelným odjezdem v 5:32 z Rychnova nad Kněžnou od nemocnice pojede přes Vamberk a Doudleby, bude uspíšen na odjezdu z Rychnova nad Kněžnou o 7 minut na 5:25, aby dojel včas do Týniště nad Orlicí k železniční stanici.
Spoj 901 je dočasným spojem, který po dobu uzavírky nahrazuje spoj linky 200 v úseku Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Doudleby nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí a dále nahrazuje spoj linky 225 v úseku Kostelec nad Orlicí – Častolovice. Autobus bude odjíždět v 16:11 ze zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st.
V sobotu a neděli pojede dočasný spoj s odjezdem v 8:38 z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk, Doudleby nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí do Častolovic.

• Linka 200:
Ve směru z Rychnova nad Kněžnou jsou všechny spoje odkloněny mimo Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Tyto spoje pojedou zastávkově přes Lupenice a Tutleky. Časy odjezdů z Rychnova nad Kněžnou ani z Kostelce nad Orlicí se nemění. V opačném směru linka neobsluhuje Doudleby nad Orlicí a většina spojů neobslouží Vamberk. Vamberk, konkrétně pouze zastávku Vamberk,,most obslouží pouze spoje s odjezdem z Kostelce nad Orlicí v 15:30 a 19:30 (denně, tzn. v pracovní dny i o víkendu).

• Linka 203:
Spoj 17 (17:01) Borovnice,Přestavlky – (17:38) Vamberk,,nám. je po dobu uzavírky prodloužen do zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st. (17:48)
Spoj 18 (18:26) Vamberk – Borovnice,Přestavlky začne po dobu uzavírky již v zastávce Rychnov n.Kněž.,,žel.st. (18:12) jako náhrada místo spoje linky 200 pro relaci do Vamberka.
Spoj 6 (6:00) Rychnov nad Kněžnou – Borovnice,Přestavlky je uspíšen o 3 minuty
Spoj 7 (6:58) Borovnice,Přestavlky – Rychnov nad Kněžnou je opožděn o 4 minuty

• Linka 208:
V Doudlebách na Orlicí na zastávce u váhy staví ve směru Kostelec nad Orlicí na nástupišti č.3, v Dukelské ulici. Linka po dobu uzavírky mimořádně obslouží zastávky Kostelec n.Orl.,,Na Skále a Kostelec n.Orl.,,žel.zast.
Vlivem uzavírky dochází k nárůstu jízdní doby o cca 7 minut. Z tohoto důvodu dochází k časovým posunům. Linka vybranými dočasnými spoji nahrazuje odkloněné spoje linek 115 a 200.
Je zaveden dočasný spoj v 6:10 z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk do Doudleb nad Orlicí v pracovní dny
Je zaveden dočasný spoj v 9:27 z Rychnova nad Kněžnou od nemocnice přes Vamberk do Doudleb nad Orlicí v pracovní dny
Jsou zavedeny dočasné spoje v 11:30 a 12:00 z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk a Doudleby nad Orlicí do Kostelce nad Orlicí v pracovní dny
Je zaveden dočasný spoj ve 12:02 o víkendu z Rychnova nad Kněžnou od žel.st. přes Vamberk a Doudleby nad Orlicí do Kostelce nad Orlicí
Je zaveden dočasný spoj v 5:36 z Kostelce nad Orlicí přes Doudleby nad Orlicí a Vamberk do Rychnova nad Kněžnou k nemocnici v pracovní dny
Jsou zavedeny dočasné spoje v 8:00, 8:30, 11:30 a 17:15 z Kostelce nad Orlicí přes Doudleby nad Orlicí a Vamberk do zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st. v pracovní dny
Je zaveden dočasný spoj o víkendu v 11:32 z Kostelce nad Orlicí přes Doudleby nad Orlicí a Vamberk do zastávky Rychnov n.Kněž.,,žel.st.

• Linka 209:
Spoj s pravidelným odjezdem z Kostelce nad Orlicí v 19:50 je uspíšen o 2 minuty na odjezdu, jede odklonem přes zastávky Kostelec n.Orl.,,žel.zast. a Kostelec n.Orl.,,Na Skále do Doudleb nad Orlicí a dále po své trase – v pracovní dny i o víkendu.
Víkendový spoj 102 jede do zastávky Doudleby n.Orl.,,žel.st. po své trase a poté odklonem přes zastávky Kostelec n.Orl.,,Na Skále a Kostelec n.Orl.,,žel.zast. do Kostelce nad Orlicí a dále po své trase do Častolovic. Na zastávce Doudleby n.Orl.,,u váhy tento spoj odjíždí z nástupiště č.1 na silnici I/11.

• Linka 221:
Dochází k dočasnému zrušení spojů v 5:30 a 6:30 z Kostelce nad Orlicí do Častolovic (náhrada vlakem Os25220 z Kostelce nad Orlicí v 5:33 a Os5164 v 6:33, popřípadě autobusem linky 991 v 6:44)
Dopolední spoj s pravidelným odjezdem v 10:22 z Častolovic je nově veden již z Kostelce nad Orlicí s opožděným odjezdem v 10:30 (přípoj od linky 200 z Rychnova nad Kněžnou), v úseku Častolovice – Olešnice – Hřibiny-Ledská – Častolovice – Kostelec nad Orlicí je spoj opožděn o 16 minut.
Odpolední spoj s pravidelným odjezdem ve 13:15 z Kostelce nad Orlicí bude z technologických důvodů opožděn na odjezd 13:30 a s ohledem na minimální poptávku po nástupu na zastávkách Častolovice,,žel.st. a Častolovice,,nám. odkloněn ze zastávky Častolovice,,žel.zast. rovnou do zastávky Častolovice,,park. Obsluhu centra Častolovic ve směru z Kostelce nad Orlicí nadále zajistí spoj linky 225 s odjezdem z Kostelce ve 13:05.
Odpolední spoj s pravidelným odjezdem v 17:15 z Kostelce nad Orlicí bude z technologických důvodů opožděn o 8 minut, na odjezd 17:23.

• Linka 222:
Odpolední spoj do Kozoder s pravidelným odjezdem 14:07 je po dobu uzavírky z technologických důvodů uspíšen o 17 minut na odjezd 13:50 z Kostelce nad Orlicí,,náměstí.
Z důvodu úplné uzavírky v Chocni všechny spoje jedoucí do Chocně jsou ukončeny v zastávce Choceň,,aut.st. Spoje začínající v Chocni jsou na lince 222 výchozí ze zastávky Choceň,,aut.st.

• Linka 223:
Školní spoj do Borohrádku je z oběhových důvodů opožděn o 5 minut na odjezd 7:27 (nelze zajistit odjezd v 7:22 z Kostelce nad Orlicí)
Linka 225:
Vlivem očekávaných kolon jsou spoje ze zastávky Častolovice,,žel.st. uspíšeny na odjezdu zpravidla o 3 minuty
Vlivem odklonu spojů linek 115 a 200 přes Tutleky a Lupenice dochází k dočasnému zrušení spojů v 5:45 z Častolovic do Rychnova nad Kněžnou (náhrada vlakem Os20233 do Rychnova nad Kněžnou s odjezdem v 5:43, v úseku Častolovice – Kostelec nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí vlakem s odjezdem v 5:41), v 6:45 (náhradou spoj linky 115 s odjezdem v 6:50, ve shodné trase s dočasně zrušeným spojem). Dále je zrušen spoj v 7:55 z Kostelce nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou (náhrada spojem linky 115 v 8:00) a v 9:56 z Kostelce nad Orlicí do Rychnova nad Kněžnou (náhrada spojem linky 200 v 9:30)
Dochází k dočasnému zrušení spoje s odjezdem v 6:08 z Rychnova nad Kněžnou do Kostelce nad Orlicí (náhrada odkloněným spojem linky 200), v 9:40 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic (náhrada linkou 200 a pro cestující směr Častolovice, Olešnice a Hřibiny-Ledská zajištěn přípoj v Kostelci nad Orlicí) a v 15:46 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic (částečná náhrada spojem linky 200 pro Kostelec nad Orlicí, či vlakem Os20244 pro Častolovice)
O víkendu dochází k dočasnému zrušení spoje v 8:43 z Rychnova nad Kněžnou do Častolovic (v úseku RK – Kostelec nad Orlicí lze využít odkloněný spoj linky 200, pro spojení Rychnov nad Kněžnou – Častolovice lze využít vlak, v úseku Kostelec nad Orlicí – Častolovice dočasný spoj na lince 115)

• Linka 227:
Vlivem značného nárůstu jízdní doby po objízdné trase dochází ke změnám časových poloh spojů a to až o 30 minut. Zároveň je bráno v potaz vyhýbání autobusů na úzké komunikaci, kde je předpokládán vyšší provoz individuální automobilové dopravy
Autobus na objízdné trase navíc obslouží zastávky Kostelec n.Orl.,,žel.zast., Kostelec n.Orl.,,Na Skále, Svídnice,Suchá Rybná. Zastávky Svídnice,,odb.Suchá Rybná, Doudleby n.Orl.,,Vyhnánov, Doudleby n.Orl.,,Dukelská jsou obslouženy hned dvakrát (cestou do Doudleb a cestou z Doudleb).

• Linka 931:
S ohledem na dočasné snížení počtu spojů jedoucích mezi Vamberkem a Kostelcem nad Orlicí dochází na lince 931 k trasování spojů s odjezdy v 8:43, 14:02 a 14:45 v pracovní dny z Rychnova nad Kněžnou přes Vamberk a DOUDLEBY NAD ORLICÍ. V opačném směru zajíždí do Doudleb nad Orlicí spoj s odjezdem ve 14:11 z České Třebové, 14:35 z Ústí nad Orlicí (v Doudlebách 15:11) a spoj s odjezdem v 15:35 z Ústí nad Orlicí (v Doudlebách 16:11)

• Linka 991:
Dochází k drobným změnám časové polohy vlivem objízdné trasy, neobslouží zastávky Kostelec n.Orl.,,Povidlov, Doudleby n.Orl.,,u hřbitova.

• Cyklobusy linek 193 a 296:
Autobusy vynechají po dobu uzavírky obsluhu obcí Doudleby nad Orlicí a Vamberk, z ostatních zastávek beze změny.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Rychnovsko
Dodávka odbočovala, motocykl předjížděl. V křižovatce došlo ke střetu
Na mol opilý muž chodil se zbraní v ruce po vesnici
Dvě nehody půl hodiny po sobě blokovaly silnici. Tvořily se dlouhé kolony
Začínají stavební práce na napojení obchvatu
Řidiči do lesa nepatří! V hledáčku policistů čtyřkolky i motorky
Mezi školáky opět zavítala Zebra. Provází je na cestě do školy a radí jim, jak se chovat bezpečně v silničním provozu
Nová komunitní centra i naučné stezky. Grant podpoří sousedské vztahy na Rychnovsku
Startuje nový ročník kulturního grantu „Kultura má zelenou”. Umění ve všech podobách vítáno
Zaplatil za iPhone, obdržel ledovou kávu
Senior přišel o bezmála 300 tisíc korun. Neznámí pachatelé nabízeli muži investování s akciemi společnosti ČEZ
Na silnici I/11 mezi Vamberkem a Rybnou nad Zdobnicí začínají práce na zvýšení bezpečnosti provozu
Krádež vodoměru objasněna: Největší škoda byla vyčíslena za uniklou vodu
Neexistující štěně vyšlo ženu na více jak 30 tisíc
Pět krádeží, dvě nehody s alkoholem a jeden úmyslný požár auta. A za tím vším jen jeden muž
Srdeční zástava v lese: Myslivce začali resuscitovat dobrovolní hasiči s pomocí AED
Podvodník s DPH protočil zboží přes řetězec 25 firem. Stát připravil o deset milionů
Zloděj smolař: Cizinec chtěl odcizit auto, nepovedlo se mu to ani na třetí pokus
Vodné a stočné vzroste o více než 20 procent, oznamili vodohospodáři
Šéf krajských hasičů bez projednání s obcemi prosadil změnu v organizaci profesionálního sboru. Hrozí rychnovské stanici útlum?
Prodávala dětské botičky. Místo výdělku 250 korun přišla téměř o 70 tisíc
Krádeže vozidel objasněny. Kriminalisté zadrželi několikanásobného recidivistu
Sobota ve znamení nehod: Nedodržená vzdálenost, smyk, rychlá jízda i volně pobíhající pes
Jste neziskovka z Rychnovska? Nebo máte nějakou svoji oblíbenou, kterou byste rádi podpořili?
U nalezeného těla potvrdili kriminalisté totožnost. Jde o hledaného pachatele několika činů
76letá seniorka vyrazila na houby. Po setmění po ní pátralo 20 policistů i vrtulník
Nález těla neznámé totožnosti: Patrně se jedná o hledaného muže
Obce připravují na svém území měření rychlosti automobilů. Radnicím dochází trpělivost s neukázněnými řidiči
Místo 2 milionů, přišla jen o 100 tisíc korun. Žena po vložení peněz do bitcoinomatu si uvědomila, že se jedná o podvod
Během tří dnů tři požáry ve volné přírodě. Jeden požár techniky na poli a dva rozdělané ohně
Služební vlčák vyčenichal zloděje. Kriminalisté objasnili sérii vloupání do chat


Autobusové nádraží se stěhuje. Od této neděle budou cestující jezdit na nový Terminál B
08.06.2023 | 10:44 | Pardubický kraj

Dopravu zklidní kruhový objezd
07.06.2023 | 11:41 | Pardubický kraj

Obec opravila kanalizaci, kraj začal rekonstruovat silnici
05.06.2023 | 10:34 | Pardubický kraj

Senátor vyzval krajskou radu k řešení neutěšeného stavu silnice mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem
04.06.2023 | 10:06 | Orlický.net

O víkendu startují cyklobusy. Trasy ovlivňují objízdné trasy
26.05.2023 | 07:27 | Orlický.net

Startuje uzavírka silnice I/36 mezi dvěma obchodními centry
23.05.2023 | 11:25 | Orlický.net

Výstavba dálnice ničí silnice v Rokytně, řeší se snížení rychlosti
23.05.2023 | 09:19 | Pardubický kraj

Úplná uzavírka stěžejního mostu v centru města se odkládá
22.05.2023 | 10:24 | (rup)

Startují dopravní omezení v souvislosti s výstavbou severovýchodního obchvatu města
09.05.2023 | 11:47 | Orlický.net

ŘSD zahajuje stavbu dalšího úseku dálnice D35
06.05.2023 | 09:56 | Pardubický kraj

Nejezděte k nám, žádá řidiče vedení Chocně. Město ochromují uzavírky
05.05.2023 | 08:27 | ČRo

Kraj předčasně otevře modernizovaný úsek silnice z Litomyšle do Sloupnice. Pokračování na Řetůvku se připravuje
04.05.2023 | 07:01 | Pardubický kraj

Začínají stavební práce na napojení obchvatu
02.05.2023 | 07:26 | (rup)

Na silnici na Šerlich začne rekonstrukce za 80 milionů korun. Objízdná trasa je dlouhá přes 60 kilometrů
28.04.2023 | 10:19 | Královéhradecký kraj

V květnu začíná ostrý provoz inteligentního dopravního systému. Podívejte se, kde si musíte dávat pozor
27.04.2023 | 07:00 | Hradec Královézprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Festival vynálezců a inovátorů Maker Faire míří podruhé do zámecké jízdárny
Oprava dominanty města, "rychnovských Hradčan", přišla na víc než 100 milionů. Zámecký areál přivítá turisty už v červnu
Nadšenci se snaží oživit "mrtvý" autobusák. Zatím prostřednictvím umělecké instalace
Jízdárna Fest letos dělá lidem radost už po páté!
Ústí nad Orlicí
Dnes startuje týdenní akce Město v pohybu
TECHNOhrátky po devíti letech opět ovládly umělecké obory
Proběhla Duha show. Nechyběla ani vzdušná akrobacie
ZUŠ Open 2023 lákal na Kociánku
Žamberk
ORLICKÁ BRÁNA 15 LET S VÁMA!
Oslavy 150 let založení SDH Žamberk
Nateklý prst osvobodili hasiči
Kino Žamberk promítá v rámci Kina senior nejnovější českou komedii Život pro samouky.
Lanškroun
Čelní střet dvou osobáků si vyžádal přílet dvou vrtulníků LZS
Veřejnost se zajímá o biotopové koupaliště
Přípravy nové cyklostezky pokračují
Na zemědělce začnou efektivně hospodařit s dešťovou vodou
Nové Město nad Metují
Pětiletka běsů před Spolkovým domem
Nové víno, lukostřelba i Smetanovské sny jdou dohromady
Oslava Dne vítězství rezonovala s aktuálním děním v Evropě
Policisté zastavili opilou řidičku. Žena si před jízdou dala dvě jedenáctistupňová piva
Dobruška
Nová ulice v moderní zástavbě nese jméno letce R.A.F. Štandery
Superb se srazil s vlakem. Událost se naštěstí obešla bez zranění
Radnice apeluje na rodiče: Neměňte trvalé bydliště předškolákům kvůli nízké kvalitě vzdělání
Na chodbě bytu hořel rozvaděč, zplodiny hoření nadělaly pěknou paseku
Letohrad
Letohrad hostí hvězdy mezi varhaníky, pokračuje Mezinárodní hudební festival
Víkend otevřených zahrad láká na rekonstruovanou oranžerii i opravenou zámeckou terasu
Letošní 15.JamRock je výjimečný, takový ještě nikdy nebyl!
Na začátku června proběhnou ve městě dva hudební festivaly, povídali jsme si o jednom z nich
Kostelec nad Orlicí
Hasiči likvidovali únik nebezpečné látky na zúžené silnici. Olejová skvrna se táhla po silnici sto metrů
BMW se postavil do cesty strom. Při čelním nárazu se zranil řidič auta
Najel na ostrůvek uprostřed silnice a ulomil kolo
Odpadkový koš skončil v plamenech
Choceň
Úplná uzavírka stěžejního mostu v centru města se odkládá
Nejezděte k nám, žádá řidiče vedení Chocně. Město ochromují uzavírky
Cyklistka nejela pruhem pro cyklisty, při vjezdu na parkoviště ji srazila závora
Dvě ženy vyrazily na houby. V lese uviděly požár krmelce
Týniště nad Orlicí
26. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka již tento víkend
ČARODĚJNICE V TÝNIŠTI SE POVEDLY
ČARODĚJNICE V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ JIŽ POČTRNÁCTÉ
Za jízdy se dodávce uvolnilo kolo. Odnesla to škodovka jedoucí v protisměru
Vamberk
Osobák na příjezdové cestě do chatové oblasti skončil koly vzhůru
Požár odsávání výrobní technologie likvidovaly tři jednotky hasičů
Ve skruži uvázl zajíc. Pomohl všímavý člověk a dobrovolní hasiči
Auto skončilo v příkopu
Česká Skalice
Průjezd na obchvatu ochromila nehoda dvou aut. Zranilo se pět lidí
Nepovedená pomlázka: Velikonoční tradice měla dohru na záchytce
Večerní nehoda skončila vyproštěním jednoho z pasažérů
Muž usmrtil své rodiče. Byl ale nepříčetný a zřejmě skončí v detenci
Rokytnice v Orlických horách
Hasičské sportoviště měli navštívit zloději. Z plochy zmizely gumové rohože
Mladí hasiči mají vlastní „dětskou hasičárnu“
Kraj pomůže železničnímu klubu s dalšími opravami parní lokomotivy 328.011
Kotelny po 4 dnech opět začaly topit pod kotlem, obyvatelé sídliště by již brzy měli mít zase teplou vodu. Dohoda ale měla na mále!
Česká Třebová
V lesním úseku havarovala tři osobní auta
Během podvečerní bouřky zapálil blesk stoh slámy
Cestoval na černo, z vlaku navíc odešel s cizím kufrem
Kvapem se blíží Českotřebovský cyklomaraton
Opočno
Rybník Broumar odkrývá svá tajemství
Opočno prodloužilo spolupráci s partnerským Puteaux
Snažil se předjet kolonu v čele s pracovním strojem. Jenže ten ve stejnou chvíli odbočoval
Pomůžete najít sprejera/writera, kterého tak můžete zbavit zlých snů o zazděné Kateřině ze Šelmberka?
Náchod
Neznámý řidič poškodil železniční závoru. Policie hledá svědky
Plameny spolykaly garáže, škoda jde do milionů
Charitativní koncert Náchod pro Turecko bavil i pomáhal
Z okna paneláku vycházel kouř. Jedna osoba skončila v péči záchranářů
Jablonné nad Orlicí
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Představí novou knihu o regionu Orlicko-Kladsko
Otevřeli běžeckou dráhu. Na start štafetového maratonu se postavila víc jak stovka sportovců
Borohrádek
V polovině měsíce odstartuje oprava silnice I/36. Na dálnici po objízdných trasách
Krajským titulem Podnikatel roku 2022 se pyšní výrobce palubek SECA Serafin Campestrini
Senzorická podlaha v domově důchodců upozorní na pád klienta na zem
Vozidlem narazila do zdi. Alkoholové opojení řidičky vysvětlilo mnohé
Jaroměř
Kriminalisté dopadli fantoma. Kradl vše, co mu přišlo do cesty
Zachraňovali psa, který spadl do hlubové vyschlé studny
V klenotnictví ukradla zlaté řetízky. Na útěku ji zadrželi všímaví kolemjdoucí
Na stavbě obchvatu města začali dělníci razit dešťovou kanalizaci
Králíky
Bohatá nadílka TECHNOhrátek: svářečky, hlavolamy i nerezové náušnice
Chodíte pěšky po silnici? A máte na svém oděvu reflexní prvky?
Zahradní domek v plamenech. Prohořela stěna kolem komínové trubky
Hořela věž kostela. Naštěstí šlo o námětové cvičení
Hradec Králové
Kiosky na Pražském mostě prošly kompletní rekonstrukcí, poslední byl dokončen v minulých dnech
Kraj na rekonstrukci stadionu s lízátky přispěje sto milionů
Ve skladišti hořely trubky, z místa se valil černý hustý dým
Spolu s plasty budou třídit i plechovky od nápojů
Vysoké Mýto
Za krajský titul Historické město roku získala radnice sto tisíc
Festival ZUŠ OPEN ukázal pestrost umění i moderní způsob vzdělávání
Vysokomýtská podnikatelka slavila 30 let
Výstava Pinďour a jeho doba mapuje historii legendárních motocyklů
Pardubice
Autobusové nádraží se stěhuje. Od této neděle budou cestující jezdit na nový Terminál B
Plameny zničily finský domek. Zřejmě chytil od nedopalku
Z okna bytu vycházel kouř. Hasiči zachránili kočku
Hořel rodinný dům v řadové zástavbě. Hasiči museli ochlazovat okolní domy
Litomyšl
Za městem otevřeli nově založený park. Má chránit před povodněmi a lidem nabídnout prostor pro volný čas
Lidé stále špatně separují odpad. Do komunálu vhazují to, co by nemělo skončit na skládce
Mezi paneláky vykvetly žluté krokusy. Připomínají bývalou synagogu
Odstartovala rekonstrukce zámku. Práce se dotknou návštěvníků i svatebčanů
Solnice
Volvo při cestě na pole přerazilo dva stromy
Před rokem havaroval, teď chce poděkovat neznámým lidem za pomoc
Po střetu s druhým autem přišel o B sloupek. Hasiči museli řidiče vyprostit
Požár sazí v komínu zablokoval hlavní silnici
Orlické hory
Při západu slunce se ztratil autistický chlapec. Našli ho nedaleko Velké Deštné
Na silnici na Šerlich začne rekonstrukce za 80 milionů korun. Objízdná trasa je dlouhá přes 60 kilometrů
Kraj připravuje obnovu zábradlí tvrzi Bouda pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků
Silnice přes Šerlich stále uzavřená. Kvůli popadaným stromům
Podorlicko
Poslechněte si aktuální vydání pořadu Morning Top 5 a vyhrajte dárkový kupon v hodnotě 1.000 korun
Podcast Týdenní flashe na Rádiu Orlicko [2023-22]
Poslechněte si Morning Top 5 a vyhrajte dárkový kupon v hodnotě 1.000 korun
Podcast Týdenní flashe na Rádiu Orlicko [2023-21]
Rychnovsko
Dodávka odbočovala, motocykl předjížděl. V křižovatce došlo ke střetu
Stavbaři na měsíc uzavřeli silnici I/11. Důvodem je napojení nově budovaného obchvatu
Na mol opilý muž chodil se zbraní v ruce po vesnici
Dvě nehody půl hodiny po sobě blokovaly silnici. Tvořily se dlouhé kolony
Orlickoústecko
Senátor vyzval krajskou radu k řešení neutěšeného stavu silnice mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem
Nehoda motorkáře skončila tragicky. Nepomohla resuscitace od hasičů ani záchranářů
Velký bejček si protáhl svaly, lidé v měsíční krajině, muzeum před dokončením
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta, jedno začalo hořet
Náchodsko
Motocyklistka se střetla se zvěří. Vážně zraněnou transportoval do nemocnice vrtulník
Policisté obvinili muže z milionových dotačních podvodů při obnově kulturních památek
Policisté měli napilno. Jen cizincům uložili kauce za předjíždění, rychlost a alkohol přes 50 tisíc korun
Přes tři promile po jednom pivě? Jak se řidiči vymlouvají, když mají "zbytkáč"