Profil autora:
vložil Milan Mikolecký
jméno Milan Mikolecký
autor textu Milan Mikolecký
autor fotografií Milan Mikolecký, Edita Bizova
hash tag Udalosti
03.11.2023 11:27

Milan Mikolecký

Zpravodajství
názory

Zobrazeno 2526x
Čekal jsem, že s textem na toto téma vystoupí starosta města v listopadovém vydání Českotřebovského zpravodaje a stručně z jeho pohledu zhodnotí první rok nové vlády. Co všechno se řeší, kde vidí největší problémy, a na čem bude ještě potřeba zapracovat, co bude dřív a na co budeme muset počkat, protože prostě nejde všechno dělat najednou.
Místo toho se veřejnost mohla po krátkém úvodu starosty "pokochat" dvoustránkovou předvolební prezentací připraveného přehledu úspěchů a rozpracovaných akcí pod názvem „PODAŘILO SE NÁM". Za peníze daňových poplatníků si zde radniční koalice buduje svoje pí ár i s doručením všem až domů!  Takové texty (prezentace úspěchů) se skutečně před volbami objevovaly, ale každá volební strana si je platila sama. Někdo měl malé možnosti, jinde měli velké sponzorské zdroje – radši se ani neptat jaké. Ale nešlo o peníze z městské pokladny! Úspěchy a sebechvála. Je to ovšem znak toho, co si může dnes vedení města dovolit. Samozřejmě se informovat má a občany to také zajímá. Ovšem provedení a la listopadové městské periodikum se (nejen mně) nelíbí. A nejhorší je, že to je dnes u nás ve městě vlastně normální a lidé se nad tím ani nepozastavují.

Projděme si nyní uplynulý povolební rok a pozastavme se alespoň u některých událostí nebo rozhodnutí.

Zrušení vyhlášeného nařízení předchozí rady města o rezidentním parkování na Trávníku – ukázka arogance sotva nově utvořené a problémů města neznalé rady města a současně bojácnosti prosazovat také nepopulární věci. Důvody pro to žádné nebyly. Zavedení rezidentního parkování je přitom nevyhnutelné, bylo dobře připravené a prodiskutované. Nové vedení ale chtělo vyjít vstříc hlasům vlivných osob, kteří nechtějí platit parkovací poplatky (třeba právě za dvě či tři auta), když nemusí třeba platit nic. Město nezchudne, že. Takže až vybudujeme nová další parkoviště (na úkor všech ostatních obyvatel), tak snad. To, že jinde občané platit musí a vlastně zbytečně vedení města nezajímá.

VŘ na připravené úsekové měření v Moravské ulici zrušeno.  Zase bojácnost? Prý moc drahý špás. A tak radši peníze vynaložené na projekt a přípravu vyhodíme. Bezpečnost u frekventované silnice I/14 vedení nezajímá, proto další ústupek. Z vybraných pokut už mohlo být zaplaceno. (A ty kamiony zde lítají opravdu rychle).

Rozpočet města byl již v prosinci – je to na pochvalu? Bylo to ovšem vlastně  takové rozšířené rozpočtové provizórium, obsahovalo  mandatorní výdaje, financování provozu města, dluhovou službu a vytvořilo velké rezervy bez jakéhokoliv konkrétního určení. K tomu bylo nové usnesení o tom, že rada může vše téměř měnit. To je ovšem běžné i v jiných městech. Tam se však jedná např. o upřesňování některých rozpočtovaných částek a přeskupení výdajů v rámci kapitol. U nás bylo deset rozpočtových změn během roku. V tom chaosu se pak nikdo nevyzná. Vedení a radě města to velmi vyhovuje, transparentnost nakládání s veřejnými prostředky není žádná. Co si myslet o tom, když je v rozpočtu města šestnáctimilionová investice, odsouhlasená navíc i minulým zastupitelstvem, zavedena až během roku a oceněna 100 tisíci korunami? Jenže veřejnost to příliš nezajímá. Takové řešení jako u nás nemají nikde. Ovšem je to prý krok dopředu. Podle mého názoru je to spíš krok do neznáma, který nemusí vždy vyjít. Stačí podrobněji prozkoumat Zákon 250 o rozpočtových pravidlech.

Nové složení dozorčích rad městských společností. Zůstaly sice pětičlenné dozorčí rady, ale nikoliv proto, aby každá z pěti volebních stran v zastupitelstvu zde měla svého zástupce (jako to bylo v minulých čtyřech letech). Opozici je potřeba omezit. Zato 3PK tak má dva členy dozorčí rady. Proč? V městských společnostech jde o stamiliony, u Vodárenské společnosti jde navíc  zcela o mimorozpočtové finance! A radniční koalice zde kontroluje sama sebe. Velmi výhodné. Ale rozhodně to demokratické principy neprohlubuje. Je více symptomů tohoto rázu, třeba nedávno přijatý jednací řád zastupitelstva přináší další zbytečná omezení pro zastupitele i veřejnost. Ochrana před nevhodnými názory?

Nejhlasitější cíl nového vedení města byl personální – tak hlasitý, aby ho každý viděl a slyšel.  Veřejnost tleská, úředníci města berou moc peněz, je to třeba změnit. Stále rostoucí náklady na veřejnou správu ovšem nezpochybňuji, pouze metodu, jaká byla použita. Opět se potvrdila potřeba opatřit si pro své záměry "berličku" v podobě personálního auditu a zřízení naprosto netypické a ojedinělé "komise pro práci MěÚ a městské policie". Jaká bude funkčnost nové organizovaného úřadu teprve uvidíme.  (Zarážející je ovšem ve veřejnosti rozšiřované tvrzení, že předchozí vedení města zanechalo úřad v nepořádku a tak co jsme měli dělat….)

Propagace – vlastně sebepropagace.  Další oblast, která se podstatně změnila je informovanost, kde to nové vedení vzalo za úplně jiný konec. Dříve zvalo vedení na radnici novináře, pořádalo tisková setkání předkládalo pro jejich práci informace. Dnes radnice šíří informace sama prostřednictvím mediálního asistenta. Je to v pořádku, již minulé vedení přišlo na to, že má-li řešit problémy, nemůže se zabývat ještě aktuálním zpravodajstvím, i když všechno ví nejlépe. Publikované články se však staly pí ar texty o tom, co se řeší, co se podařilo. Starosta navštíví městskou knihovnu (je tedy v podstatě v práci) – a už to je událost do mediálního prostoru. Všude najdete „zodpovídá Jiří Holý“ – samozřejmě ovšem pravý autor není znám. Chudák mediální asistent. Některé problémovější oblasti však této medializaci unikají. Podobně je zaměřeno i městem placené videovysílání a smluvní spolupráce vysílání na OIKTV, zprostředkovaná ovšem pomocí dotace rady města pro jinak nečinný spolek Orlická mediální skupina, který nemá vysílací licenci. Prostě informační mašina musí fungovat…

Do transparentnosti veřejné správy patří nedávná událost spojená s odstraněním komentáře na FB stránkách města, který reagoval na problematiku změny uspořádání městského úřadu. Proč o tom píši: Jak bylo zjištěno, tak komentář skutečně neodstranil nikdo z radnice, ale zarážející je i to, že odstranění vzniklo správcem FB z iniciativy jiného nezastupitele 3PK. Jde hlavně o reakce, se kterými to bylo spojeno. V podstatě vedly k tomu, že problémový komentář měl napsat člen Koalice pro Českou Třebovou, vyfotit a sám ho pak odstranil, aby mohl napadat vedení města! Neuvěřitelná,  odvážná konstrukce z detektivek. Proč? Také reakce pak mířily na ty, kteří odstranění komentáře na Českotřebovském deníku komentovali a žádná reakce se netýkala podstaty komentovaného problému! Dost dobře také nelze souhlasit s tím, že kritika směrem k vedení města hned znamená osočování. Prostě je třeba počítat s tím, že ve vedení města je veřejnosti na očích a mohou být i jiné názory. A právě reakce na popisovaný problém ukázaly, proč je lepší se nepodepisovat.  A s anonymitou facebookových stránek jsou problémy i jinde.  

Na tomto místě se hodí také ukázat, že NIKDO z členů či zastupitelů  Koalice pro Českou Třebovou nemá ve své činnosti jako cíl napadat vedení města a naopak spolupracují tam, kde se dá a kde je o to zájem. Mohli bychom uvést řadu případů. Žijeme přece společně v jednom malém městě, nebudeme si házet klacky pod nohy. Nemalé prostředky věnovali členové Koalice také na sponzorskou podporu aktivit českotřebovských spolků a projektů a nezaslouží si, aby byli spojováni s publikovanými anonymními výstupy. I zde můžeme výčet sponzorské podpory uvést konkrétně. Při předávání sponzorských darů se ale prostě nefotíme. Koalice pro Českou Třebovou je podle počtu zastupitelů druhá nejsilnější parta v zastupitelstvu a moc mrzí, že se především ze strany 3PK někdy s ní jedná jako se zdrojem problémů a nepokoje. Svou opoziční úlohu plníme jednak podáváním návrhů a podnětů, zejména prací v komisích i výborech, ale snažíme se také upozorňovat na existující problémy města. Jen tak se přece můžeme posunout dopředu.
Novinka z volebního programu 3PK – zbytečné změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací města vedou k opakovanému vyhlašování výběrových řízení na ředitele  nejen ve školách ale i v ostatních příspěvkových organizacích. Proč byl tento nástroj použit mohou vědět jen autoři záměru. Jinde to nedělají. Hodnotit práci ředitelů příspěvkových organizací lze i bez nově aplikované  metody, lze  nově jmenovat i odvolávat. Jenže to nevytvoří takové pracovní napětí a nasazení, jako pravidelné vyhlašování konkurzů. Přitom práce v muzeu, knihovně, sociálních službách nebo v kulturním centru je (podobně jako ve školách) třeba dělat s nějakou vizí, která by měla být společná pro vedení města i danou organizaci a nelze ji měnit podle toho, kdo vyhrál volby.

Opakovaný vstup do destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko.  Opět jde o zastavení revolty minulého zastupitelstva, které si dovolilo konstatovat, že mu spolupráce v uvedené  destinační společnosti nic nepřináší (kromě placení stotisícového příspěvku). Jenže tím se Česká Třebová stala bílou vránou, jediné město na mapě východních Čech nikam nepatřilo. A tak nastalo přesvědčování – vraťme se! Osobně mně vadí, že nikdo nejednal se sousední destinační společností Pomezí Čech a Moravy, kam patří města Litomyšl, Vysoké Mýto, Polička Svitavy a Moravská Třebová, a kam bychom patřili daleko více logicky než k Orlickým horám, zde jsme byli a zase budeme někde na ocase. Rozumím tomu tak, že úkol vrátit se přišel shora, a tak jsme vše zvážili a opět se vrátili. Přesvědčovat k tomu přijel zastupitele lanškrounský starosta Vetchý.

Změna ve složení rady města, přesněji ve složení radních za 3PK.  Novým radním se stal Martin Netolický. Jako člověk, který vlastně kandidátku 3PK vytvořil, včetně všech základních kamenů volebního programu, měl zasedat logicky v radě od počátku, i když by to znamenalo natáhnout den nad 24 hodin. I tak musel každý, kdo sledoval jednání zastupitelstva konstatovat, že měl v zastupitelském sboru výsadní postavení, zařazoval a zdůvodňoval a komentoval tak důležité programové body jako nutnou reorganizaci úřadu apod. Jako radní je nyní přímo členem širšího vedení, přijímá odpovědnost. Ovšem za cenu toho, že nyní sedí na více židlích, čemuž se právě dlouho bránil. Prostě proto, že své působení viděl především v krajské politice. Změna v radě města je současně znamením, že něco dosud dobře nefungovalo, že  byly problémy, které záměna Terezy Hýblové za Martina Netolického pomáhá vyřešit.  I když to řečeno nebylo, tak se této otázce nelze vyhnout. Odpověď na toto ale přesnou nemám.

Co se daří:
Rozhodně spolupráce s krajem, na tom byl přece volební program 3PK (tvořící dle odhadu 95% programu radniční koalice) postaven.  Krajský hejtman byl tvůrcem volebního programu na míru, v předvolebním boji se 3PK prezentovalo krajskými projekty. Díky tomu byly použity dotace připravené nově na míru, např. pro přípravu prostor po staré poště v objektu čp. 205 pro podporu podnikání, převzetí budovy MIKA pro ČT PINK, dotace na energetické úspory na sportovištích umožní rekonstrukci osvětlení na zimním stadionu, opět podle nového krajského grantového programu. Nová dotace kraje byla získána i pro sdílená kola. Je to pěkný projekt, který by se však bez dotace neuchytil nebo nezaplatil. Krajská investice do rekonstrukce Kubelkovy ulice se ovšem podstatně protáhla, byly stížnosti zde bydlících rezidentů, kteří byli omezeni podstatně více, než se předpokládalo. Důvody nejsou podstatné a město s tím zřejmě  moc dělat nemohlo. Čeká nás ještě rekonstrukce sportoviště gymnázia – ukázalo se, že samotný převod pozemku na kraj nebyl tak jednoduchý, stejně jako výběr zhotovitele. Ale v příštím roce se to určitě rozjede naplno. Změny také čekají společenský sál na Skalce (první zpráva o jeho přestavbě byla publikována před čtyřmi lety v říjnu 2019). To se města jako takového ovšem příliš nedotkne, jde o školské areály, i když tím město v obou případech získává další přidanou hodnotu.V minulém období směřovaly  krajské investice zejména do budovy gymnázia a rekonstrukce ulice Podbranské včetně mostu.

Investice města.   
Z investic města je třeba nevynechat statické zajištění Malé scény, které je řešeno přístavbou šatny a kavárny s chodbovým koridorem do jevištního zázemí. Bude to přínos, bylo to připraveno již v loňském roce. Zpoždění tu je hlavně proto, že nebyla včas provedena přeložka plynovodu. Také úprava vstupního prostoru ZŠ Habrmanova byla nachystána v loňském roce a odložena na letní prázdniny, kdy je u škol klid a navíc byla dopracována o druhou etapu. Prostor máme nyní moderní, bude zde konečně důstojný Den veteránů 2023. Pokračuje se v rekonstrukcích na mateřských a základních školách, velká akce byla především na školičce na Parníku. Zde snad dojde k rekonstrukci sportovního areálu, modleme se, aby to vyšlo, aby byla dotace přidělena.  Na Parníku šlo ještě o  další etapu mnoho let postupně realizovaného seriálu oprav sociálních zařízení parnické školy. Další investicí vyla výměna kremační linky v krematoriu. Je sice dokončena, ale ještě se řeší problémy s hlučností a chybějící rozptylovou studií. Tyto problémy vedly sousedy k napsání protestní petice.  

Knihovna  - největší investice, která ovšem teprve začne. Ještě loni do konce září 2022  byla dokončena projektová dokumentace a odeslána žádost o dotaci (přesněji o dvě dotace). Byli jme úspěšní, bude se stavět. Letos začalo bourání, bez toho nejde začít. Nebude to malý úkol, máme na to dva roky 2024 a 2025. Je slušná dotace, ale i tak to ukrojí z následujících městských rozpočtů nemalé částky.

Domov důchodců. Byla  zadána nová studie na novou budovu C, snad bude méně náročná než ta první verze arch. Martina Hájka. Bude třeba pokračovat, připravit vůbec ne lacinou projektovou dokumentaci a očekávat možnost dotace. Podobně ovšem číhají v okolních městech. Opět to bude náročné. Pokud se dotace dočkáme, bude to znamenat další úvěr.  Škoda, že se loni muselo  měsíce  čekat na rozhodnutí, zda bude nebo nebude nutné přestavět budovu v Bezděkově na ukrajinskou ubytovnu. Město vypracovalo a zaplatilo nyní již zbytečnou projektovou dokumentaci a navíc ztratilo 4 měsíce pro přípravu nové studie budovy C.

Krytý bazén. Stále to je objekt v majetku Eko Bi, ale počítá se s tím, že pro rekonstrukci bude převeden na město, podobně jako ve Svitavách. První fáze je projektová dokumentace, kterou zadalo město jako budoucí vlastník… Kde na řádově stomilionovou rekonstrukce vezme finanční prostředky je zatím ve hvězdách.
Opravy komunikací.  Je to stále jako v předchozích letech, ale zlepšení je přece jen patrné. Aby bylo zlepšení zřetelnější, bude třeba investovat desítky milionů. Rekonstrukce v centru čekají  na zahájení modernizace  železničního uzlu, která by měla být příští rok na spadnutí….

Které oblasti rozvoje byly ignorovány, kde se nemůže nové vedení hnout z místa::

Pozemky a pro stavbu rodinných domů, příležitost bydlet pro mladé – lidé odchází stavět jinam, počet obyvatel a daňové přijmy klesají (a nic se proto nedělá).

Připravená studie pro zástavbu RD v Křivolíku se dále nerozvíjí – přesto by zde vyrostly tři desítky domků na 34 let nevyužívaných městských pozemcích s velmi dobrý přístupem. Opět se projevuje bojácnost nového vedení města: co kdyby zde opět chtěl někdo budovat za 100 milionů nesmyslné koupaliště, které nelze zaplatit ani rozumně provozovat. Zde jsou 3 ha nevyužitých pozemků a přitom na bydlení pozemky nemáme. Vlastně máme – ale jen velmi omezeně. Náhradou má být několik parcel města a soukromníků v oblasti u bývalého kravína v Rudoltičkách.  Málo! Další nabídka na 23 stavebních parcel v oblasti nad Orlíkem od soukromých vlastníků má řadu problémů, finančních i technických. Na odkup lokality, která není pro výstavbu nijak připravena a je složitě dopravně napojena je požadováno 36 milionů korun. Dalších aspoň jednou tolik by stála infrastruktura a teprve potom by mohlo město pozemky prodávat zájemcům. Návrh se zatím přehazuje jako horký brambor. Ale na své nevyužité a přístupné pozemky v Křivolíku město nechce sáhnout! Zde by se zástavba zaplatila prodejem pozemků bez vlivu na rozpočet města.

Nevyužití finančních prostředků vázaných na bydlení.
Město má na účtu 21,5 milionu korun pro investiční bytové účely. Prostředky byly získány prodejem tzv. Jezevčíku . Inflace peníze znehodnocuje a město je nevyužívá, asi si neví rady. Chová se tedy jako dobrý hospodář? Pro tento účel byla v loňském roce připravena studie na úpravy nyní nevyužitého domu čp. 7 v Klácelově ulici v klidné části centru města. Stále platí usnesení o tom, že bude využit pro  bydlení, že se nebude prodávat. Studie počítala v přízemí se služebnou pro městskou policii.  Je to připraveno, jsou peníze a vedení města nekoná a ani se k tomuto problému nevyjadřuje. Městské policii snížili letos počet strážníků, tak to nebude potřeba? Nebo se najednou staly podmínky pro městskou policii ve stávajících prostorách dostatečné? (To v Ústí letos přestavěli prostory pro MP v Dělnické ulici, tam se toho nebojí a řeší to i za cenu nějaké petice ze sousední školky).

Sportoviště – zejména šatny pro atletický a zimní stadion. Úsilí o realizaci trvá už šestým rokem. Bez dotace to nepůjde. Cena investice zatím narůstá. Znovu se ještě vrátím ke školnímu sportovišti na Parníku. Přes velkou snahu města se může stát, že dotace nebude, ona totiž ve skutečnosti není pro školské sportovní areály určena. V tom případě nic? Potřeba rekonstrukce sportoviště by přece s odmítnutím dotace přece zůstala stejně velká! Proto ta petice s 550 podpisy! Modleme se, aby to dopadlo. Je zakotvena v zásobníku projektů, je připravena a tedy i v případě neúspěchu by měla zůstat první na řadě a nepodmiňovat investici dotací!  Přesně tak to řeší v Ústí nad Orlicí, kde podali u Národní sportovní agentury konkurenční projekt. Také při srovnání s dalším zatím odloženým záměrem na zhruba stejně drahou novou kontejnerovou sestavu u parkoviště na Pekláku ná Parník jasnou přednost!

Závěr:
Uplynulý rok byl vlastně teprve rozběhem do dalšího rozhodujícího období. Leccos je ovšem již naznačeno, zejména pokud se týká stylu práce. Stávajícímu vedení města není co závidět, problémů není málo a peněz nebude nikdy dostatek, proto je důležité hledat správné priority. A dotace.  Ovšem s tím, že dotace na ne zcela  potřebnou investici vede k vyhazování peněz.

Milan Mikolecký 3. listopadu 2023Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Česká Třebová
Vypravte se do historie textilní továrny na Parníku
Na slovíčko s manažerem hokejového klubu HC Kohouti Česká Třebová Vladimírem Vaňkem o proběhlé sezoně
Zápasy českotřebovských Kohoutů si nenechalo v právě skončené sezoně ujít téměř 9 tisíc fanoušků
Město při příležitosti Dne učitelů ocenilo své pedagogy
Hokejoví Kohouti z České Třebové slaví titul!
V prvním finále porazili hokejisté z České Třebové tým Nového Města nad Metují v poměru 7:4
Hokejoví Kohouti brali další výhru nad Moravskou Třebovou
Kohouti vydřeli první výhru
Českotřebovští hokejisté porazili v prvním čtvrtfinálovém utkání Nový Bydžov 5:1
Ministerská návštěva ve městě železnice a železničářů
Českotřebovští hokejoví Kohouti porazili Náchod 6:3
Další výhra hokejistů České Třebové, tentokrát deklasovali Dvůr Králové 11:0
Českotřebovští Kohouti vyhráli dvanáctý zápas v řadě, tentokrát porazily Novou Paku 8:5
Na návštěvě u cestovatele Honzy Šimůnka
Lokomotivu po havárii zpět na koleje dostávaly dva jeřáby
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU - nová výstava v českotřebovském muzeu
Tříkrálová sbírka ve městě vynesla téměř 300 tisíc korun
Další skvělá výhra hokejistů České Třebové! Tentokrát porazili Chrudim 7:1
Hokejisté České Třebové nasázeli Lanškrounu deset gólů
30. ročník silvestrovského výstupu na Palici
Českotřebovští skauti rozdávali Betlémské světlo
Obce může v budoucnu propojit cyklostezka. Projektová dokumentace je hotová
Hokejové derby patřilo Kohoutům
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024. Schodek téměř 12 milionů dofinancují přebytky z minulých let
Tající sníh na střeše bytovky vytopil sedm bytů
Při srážce nákladních vlaků vznikla škoda 150 milionů korun. Jeden ze strojvedoucích se zranil
Na železnici se srazily dva nákladní vlaky. Provoz na trati není omezen
Městský úřad řeší rozvoj své ICT architektury
Krajské přebory v plavání mládeže Česká Třebová 2023
Setkání všech co v České Třebové v motosportu něco znamenali


Muzikant Slávek Janoušek slavil kulatiny
23.11.2023 | 11:22 | Ústí nad Orlicí

Dvojnásobná medailistka z Mistroství Evropy juniorů Kamila Šímová bude bojovat o účast na olympiádě v Paříži 2024
05.11.2023 | 10:30 | Orlický.net

Senátor Fiala horoval za snížení maximální hmotnosti u kamionů. Je od 20 procent vyšší něž v jiných zemích
05.08.2023 | 09:38 | Orlický.net

Selfie na vagonu pod trakcí, taková p*čovina. Celým městem se nese usedavý pláč
17.06.2023 | 14:18 | ZZS

Před rokem havaroval, teď chce poděkovat neznámým lidem za pomoc
06.06.2023 | 07:03 | Orlický.net

Společné prohlášení hejtmana a starostů dotčených měst k rušení 17 poboček České pošty v Pardubickém kraji
09.04.2023 | 09:49 | Pardubický kraj

Urban bouldering v Ústí nad Orlicí
08.06.2022 | 23:52 | Radio Orlicko

Otevírá se nejdelší visutý most na světě. Bude rarita přínosem?
13.05.2022 | 09:13 | Pardubický kraj

Ploty u nového úseku D35 kvůli zvěři pouze bouře ve sklenici vody? Měly být jednoznačně včas
06.01.2022 | 08:20 | Orlický.net

Nový vítr do plachet. Oblíbená vedoucí knihovny měla skončit pro nadbytečnost
08.09.2021 | 09:15 * | Orlický.net

Ministr Havlíček si zajel na nákup do Podorlicka. V sámošce si koupil rohlíky a uzeninu, slíbil až 100 tisíc na provoz malé prodejny
20.06.2021 | 08:14 * | (rup)

Vystudovala obor mechanik–opravář motorových vozidel, teď pracuje na montáži
21.03.2021 | 10:15 | Orlický.net

Nouzový stav ke zlepšení stavu nepomůže. Pojďme se ještě jednou sjednotit, zůstat doma
27.02.2021 | 09:00 | Orlický.net

Miroslava Antla v Senátu uznáváme jako odborníka na právo, bez ohledu na politickou příslušnost
08.10.2020 | 20:30 | Komerční sdělení

Jirka Rejfíř alias Jay Diesel nejen o své charitativní činnosti
13.04.2020 | 19:15 | Orlická TVzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Rákosníčkovo hřiště nebude Rákosníčkovo. Potravinářský řetězec žádá odstranění názvu
Prázdninová dobrodružství v Kamínku
Nebezpečnou křižovatku nahradí kruhák. Stavět se bude v letních měsících
Na radnici cvičně svolali krizový štáb
Ústí nad Orlicí
Dopravní agendy kvůli rekonstrukci nově na Galenu
Zkusil to, ale nevešel se. Zaklíněný náklaďák vyprostili hasiči
Odstartoval 16. ročník Jednoho světa. Přichází s pestrým programem
Jeden svět nabídne hned po Velikonocích našlapaný program
Žamberk
Diashow Jiřího Kolbaby: To je Havaj! v Divišově divadle
Vyprodaná Minipárty s Karlem Šípem v Divišově divadle
Nevybral zatáčku. Poškodil plot a dopravní značení
Expediční kamera 2024 v Žamberku
Lanškroun
Krvavé rány a strach v očích. Útulek přijal šest psů z nezvládnutého chovu
Nahrazují nevyhovující lavičky za nové
Úředníkům i městským strážníkům se ode dneška můžete prokázat místo plastové karty aplikací eDoklady
Město zavádí nový benefit při narození dítěte
Nové Město nad Metují
Archeologové při opravě silnice objevili torzo historické krajské brány
Dramatický obrat: Kohouti z České Třebové otočili zápas v posledních minutách
Příjezd na historické náměstí bude uzavřen. Čeká ho rekonstrukce
Pátrali po seniorce. Nemělo šťastný konec
Dobruška
Město shání peníze na opravu krytého plaveckého bazénu. Ten je starý přes 40 let
Na křižovatce se střetla dvě auta. Jednu osobu museli hasiči vyprostit
První letošní divadelní lahůdka je připravena v Dobrušce
Ranní čelní střet dvou aut uzavřel obchvat města
Letohrad
Dlouho plánovaná oprava krajské silnice se blíží. Řidiče čekají komplikace
U autoservisu shořelo osobní auto
Dobrovolní hasiči přispěchali zachránit život, pacient letěl do nemocnice vrtulníkem
S dopravou zdravotně oslabených v Letohradě pomáhá nová služba
Kostelec nad Orlicí
PŘEDNÁŠKA O ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ
III. SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ A POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Iphone ležel na silnici a zavolal si o pomoc. Hasiči měli planý poplach
Během dvaceti minut dvakrát likvidovali obtížný hmyz
Choceň
Na lesní cestě našli lidé mrtvého cyklistu. Policie hledá svědky
Ohořelý parapet okna, začouzený strop. Na balkoně hořel plastový kbelík s popelem z krbu. Škoda za nedbalost je vysoká
Řidičák měla jen pár měsíců, pak o něj přišla. Přesto mladá dívka usedla za volant
Dick vlezl do nory za bobrem. Hasiči jezevčíka zachraňovali
Týniště nad Orlicí
ČARODĚJNICE V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ JIŽ POPATNÁCTÉ
Ztratil se senior ve špatném zdravotním stavu. Muže se podařilo nalézen do dvou hodin od nahlášení
Renault se čelně srazil s bavorákem. Prý za to může ranní slunce
Ukončení botanických vycházek spojené s promítáním fotografií
Vamberk
Vrbické léto má svůj happy end. Hendikepovaná dívka dostala novou postel
Začíná stavba retailového parku. Obyvatelé města se dočkají nových obchodů včetně potravin
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Město bude spravovat dříve státní nebo krajské komunikace
Česká Skalice
Kvůli alkoholu a mokré silnici se řidič audiny nevešel na silnici
Sezóna morotkářům pomalu, ale jistě začíná
Nezahlédli jste tohoto muže? Vězeň odešel z nestřeženého pracoviště
Zbytkáč 2,22 promile. Na cestu autem do sámošky to nevadí
Rokytnice v Orlických horách
Horské město bylo rok bez lékárny. Od včerejška už lidé nemusí jezdit do podhůří
Po vzájemném konfliktu jeden muž napadl druhého. Útočníkovi hrozí deset let
Pevnost Hanička má 3D houfnici
Rokytničtí hasiči bojují o titul Dobrovolní hasiči roku 2023
Česká Třebová
Vypravte se do historie textilní továrny na Parníku
Na slovíčko s manažerem hokejového klubu HC Kohouti Česká Třebová Vladimírem Vaňkem o proběhlé sezoně
Zápasy českotřebovských Kohoutů si nenechalo v právě skončené sezoně ujít téměř 9 tisíc fanoušků
Město při příležitosti Dne učitelů ocenilo své pedagogy
Opočno
Vloupal se do kanceláře. Nepoznáváte muže z videa?
Plameny v letní kuchyni. Požár se díky pohotové reakci majitele nerozšířil
Klášterní zahrada žije. Projekt startu oživení areálu končí
Vánoční setkání s koncertem v Opočně
Náchod
Projekt nových trailů má zelenou. Trať bude dlouhá několik kilometrů
Návrat legendární minerální vody Ida. Prameník je znovu otevřený
V areálu nemocnice začaly stavební práce. Vznikne zde nový centrální urgentní příjem a moderní gastro provoz
Ukrajinec vezl cigarety bez tabákových nálepek. Celníci mu kuřivo zabavili a vyměřili mu spotřební daň
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
Linkový autobus sjel ze silnice a narazil do stromu. Spolu s řidičem se zranilo jedno ze dvou cestujicích dětí
Silnice jeden led. Dvě auta havarovala, další sjelo do příkopu samo
Řepa pod mostem, tahač nebezpečně nakloněný a návěs nabodnutý na zábradlí
Dvanáct jednotek ze širokého okolí likvidovalo celé odpoledne požár štěpky
Jaroměř
Na kruhovém objezdu došlo k tragickému střetu
Nezletilí sprejeři v noci posprejovali betonovou zídku
Během odpoledne tři nehody
Streetart na odstaveném vagónu. Škoda dosahuje 50 tisíc korun
Králíky
V Králíkách se řešilo posílení kapacity energetické sítě
Opilý mladík si z cizí garáže půjčil BMW k nočnímu výletu. Zastavil ale o protější plot
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Ohlédnutí za letošní Cihelnou
Hradec Králové
Stabilita na lavičce: Klíčoví trenéři Mountfieldu HK prodlužují smlouvy pro nadcházející sezónu
Výstavba křižovatky Mileta je v plném proudu
Dvě odpolední nehody v centru města komplikovaly dopravu. Celkem havarovalo šest aut
Benešova třída má novou lávku u Kozlovky
Vysoké Mýto
Na chodníku došlo ke kolizi jízdního kola a kočárku s dítětem. Cyklista raději ujel
Před konferencí s tématem dopravy se předávaly ceny za obnovu památek
Auto bez řidiče opustilo parkoviště. Naštěstí se zastavilo o nedaleký dům
Před semaforem se srazila tři auta jedoucí za sebou
Pardubice
Rekonstrukce basketbalové haly je na spadnutí. Vznikne špičkové tréninkové centrum
Srazily se dva náklaďáky. Jednoho z řidičů museli hasiči vystříhat
Dělník spadl do hlubokého výkopu. Záchranu komplikovalo bahno
Nemáte vlastní motocykl, ale láká vás jedna stopa?
Litomyšl
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek!
Bedříšek slaví 200. narozeniny, má svoji eurobankovku
V domku hořelo pod střechou
Ptačí chřipka se vrátila na Orlickoústecko. Zasaženy jsou chovy drůbeže
Solnice
Vedení kraje schválilo podmínky pro prodej pozemků v nové průmyslové zóně Solnice-jih
Začala rozsáhlá údržba dřevin. V lokalitě Šárka bylo nutné pokácet desítky starých stromů
Osobák vyjel ze silnice a zastavil o strom
Podél silnice vyrostou další průmyslové haly. Investor hledá najemce
Orlické hory
Řidič BMW na uzké silnici vyjel na krajnici a zastavil o strom
Noční déšť přinesl na hřebeny hor extrémní srážky. Platí výstraha meteorologů
Závod psích spřežení ovládne Orlické hory. Startuje dnes v podvečer
Silnice na Šerlich se zatím solit nebude. Ochranáři požadují udržovat sjízdnost za použití inertního posypu
Podorlicko
Dnes proběhne policejní Speedmaraton. Víme, v kolik a kde všude mohou policité měřit rychlost
Střety několika aut si vyžádaly zraněné
Podpořte Radio Orlicko, aby mohlo dál žít neohraně!
Auta se vydala mimo vozovku. Všechna šla přes střechu
Rychnovsko
Za lístky na koncert Judas Priest dal několik tisíc. Na koncert se ale nedostal
Kvůli hmyzu neudržel auto na silnici. Odnesla to dopravní značka
Lesní hrabanka v plamenech. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu
Nadační fond vyhlásil jarní výzvy
Orlickoústecko
V lese našel munici. Nechal ji ležet na místě a zavolal policii
Dodávka s cestujícími narazila do stromu. Následky jsou tragické
Dva motorkáři během dvou hodin v poli. "Jezdí jak zaseklá deska gramofonu, nahoru dolu nahoru dolu natankovat a znovu."
Mladý řidič nepřežil čelní střet audiny s nákladní scanií. Vážně zraněnou dívku transportoval vrtulník do nemocnice
Náchodsko
Tatra s přívěsem skončila v příkopu. Pro vytažení musela vyklopit náklad
Hasiči měli perný večer. Nejdřív střet motocyklu s cyklistou, poté popadané stromy
Lesní požár hrabanky se zastavil pár desítek centimetrů o hraniční čáry
Pat a Mat jezdili odcizenými auty a havarovali s nimi. Škoda třičtvrtě milionu